De tidligere omgåelsesklausuler i LL § 3, stk. 1, 2 og 3, trådte i kraft den 1. maj 2015. Se lov nr. 540 af 29. april 2015, § 8. Den nuværende generelle omgåelsesklausul trådte i kraft den 1. januar 2019. Se lov nr. 1726 af 27. december 2018, § 9, stk. 1.

Den generelle omgåelsesklausul har virkning fra og med den 1. januar 2019 for arrangementer og serier af arrangementer vedrørende skattefordele i medfør af skatteretten og for arrangementer og transaktioner vedrørende fordele i dobbeltbeskatningsoverenskomster, uanset hvornår overenskomsterne er trådt i kraft.

Omgåelsesklausulerne har virkning for fremtidige transaktioner og trin i arrangementer. Det forhold, at der er tale om transaktioner eller trin i arrangementer, der baserer sig på dispositioner, som er indgået før omgåelsesklausulernes ikrafttrædelse, ændrer ikke herpå.

En skatteyder kan således ikke påberåbe sig fordelene i direktiverne eller dobbeltbeskatningsoverenskomsterne i tilfælde af misbrug, når den fordel, der påberåbes, vedrører en betaling, hvor der sker retserhvervelse den 1. maj 2015 eller senere, eller en omstrukturering, der er vedtaget den 1. maj 2015 eller senere. Dette gælder også allerede påbegyndte arrangementer, hvor enkelte dele af det samlede arrangement foretages den 1. maj 2015 eller senere.

En skatteyder kan således heller ikke påberåbe sig fordele vedrørende skatteretten i tilfælde af misbrug, når den fordel, der påberåbes, vedrører en betaling, hvor der sker retserhvervelse den 1. januar 2019 eller senere. Dette gælder også allerede påbegyndte arrangementer, hvor enkelte dele af det samlede arrangement foretages den 1. januar 2019 eller senere.