Indhold

Dette afsnit gennemgår bestemmelserne i LL § 3.

Afsnittet indeholder:

  • LL § 3, stk. 1-4 - Den generelle omgåelsesklausul (C.I.4.1)
  • LL § 3, stk. 5 - Klausul mod misbrug af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne (C.I.4.2)
  • LL § 3, stk. 6 - Omgåelsesklausulernes indbyrdes forhold (C.I.4.3
  • LL § 3, stk. 7 - Pligt til at forelægge sager vedrørende LL § 3 for Skatterådet og forlænget ansættelsesfrist (C.I.4.4)