Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at LL § 3, stk.1, finder anvendelse.

Afsnittet indeholder