De skattepligtige, som er omfattet af omgåelsesklausulen, vil efter omstændighederne være både begrænsede og fuldt skattepligtige, og de kan både være juridiske og fysiske personer.