De fordele, som kan nægtes i henhold til LL § 3, stk. 5, omfatter alle fordele forbundet med dobbeltbeskatningsoverenskomsten, eksempelvis skattefritagelse, skatteudskydelse eller andre godtgørelser.

Skattestyrelsen kan efter LL § 3, stk. 5, kun nægte en skatteyder en fordel, der opnås i Danmark, da andre stater har mulighed for at nægte en skatteyder en fordel i den pågældende anden stat. 

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.1.1.