Der er tale om en dansk vurdering, som fortolkes efter danske regler. LL § 3, stk. 5 er dog en ordret implementering af PPT-reglen i OECD’s BEPS rapport vedrørende action 6 - Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances. Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at OECD’s kommentarer hertil også kan anvendes som fortolkningsbidrag.

Hvis Danmark og aftaleparten ikke er enige om forståelsen af overenskomsten, vil der være adgang til, at der indledes forhandlinger om en gensidig aftale efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten (artikel 25 i modeloverenskomsten).