Indhold

Dette afsnit handler om ændringer i moms- og afgiftstilsvar, der nu skal ske elektronisk via "Digital Ret Indberetning". Tidligere gennemførtes sådanne ændringer ved hjælp af efterangivelser afleveret på papir til Skatteforvaltningen.

Afsnittet indeholder:

  • Hvornår anvendes Digital Ret Indberetning
  • Retsvirkningerne af Digital Ret Indberetning.

Hvornår anvendes Digital Ret Indberetning

Der henvises herom til afsnit A.A.8.3.1.3.

Retsvirkningerne af Digital Ret Indberetning

Hvis Skatteforvaltningen ønsker at foretage en ændring af moms- eller afgiftstilsvaret, skal Skatteforvaltningen gennemføre forhøjelsen ved en afgørelse, dvs. at Skatteforvaltningen inden udløbet af 3-års fristen i SFL § 31, stk. 1, skal udsende varsel med sagsfremstilling og forslag til afgørelse til den moms- eller afgiftspligtige. Se SFL § 19 og § 20 og afsnit A.A.7.4.5.

Hvis virksomheden selv opdager, at der er indberettet et forkert moms- eller afgiftstilsvar, kan virksomheden anmode Skatteforvaltningen om en ændring heraf via Digital Ret Indberetning. Når virksomheden har indberettet en ændring, er det en anmodning om genoptagelse af afgiftstilsvaret/godtgørelsen. Ændringen skal derfor behandles som en genoptagelsesanmodning, uanset om anmodningen medfører en forhøjelse eller en nedsættelse. Skatteforvaltningens behandling af genoptagelsesanmodningen er undergivet de almindelige sagsbehandlingsregler og frister. Se SFL § 31, stk. 2, og afsnit A.A.8.3.1.2.1.