Skattepligtige har ikke de fordele, der følger af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvis:

  • det er rimeligt at fastslå under hensyn til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder, at opnåelsen af fordelen er et af de væsentligste formål i ethvert arrangement eller enhver transaktion, som direkte eller indirekte medfører fordelen,
  • medmindre det godtgøres, at indrømmelsen af fordelen under disse omstændigheder vil være i overensstemmelse med indholdet af og formålet med den pågældende bestemmelse i overenskomsten. 

Se LL § 3, stk. 5.

Formålet med dobbeltbeskatningsoverenskomsterne er overordnet at forhindre beskatning af den samme indkomst i både kildelandet og domicillandet samt fremme den reelle udveksling af varer, tjenesteydelser, kapitalens bevægelighed samt fysiske og juridiske personers bevægelighed. Samtidig er formålet også at forhindre misbrug.

I forhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsterne påhviler det Skattestyrelsen at fastslå, om opnåelse af fordelen er et af de væsentligste formål med det arrangement eller den transaktion, som medfører fordelen. Hvis Skattestyrelsen kan fastslå dette, må den skattepligtige om muligt godtgøre, at den ønskede fordel er i overensstemmelse med indholdet og formålet med overenskomsten.