Dato for udgivelse
05 Aug 2015 14:35
Til
Virksomheder beskæftiget med Told
Sagsnummer
15-2252521
Resumé

EU og Vietnam er nået langt i forhandlingerne om en frihandelsaftale.


EU og Vietnam er nået langt i forhandlingerne om en frihandelsaftale. Der mangler blot de sidste tekniske detaljer i aftalen, således at den juridiske tekst kan færdiggøres. Aftalen skal herefter godkendes af Rådet og Europa-Parlamentet. Det formodes, at denne proces vil kunne færdiggøres inden udgangen af 2015.

Du kan læse Kommissionens pressemeddelelse her.