Dato for udgivelse
06 Aug 2015 15:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Mar 2015 08:25
SKM-nummer
SKM2015.526.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, S-37-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Rettighedsfrakendelse, udlodning, fængsel, skyldnersvig, bedrageri
Resumé

T1, T2, T3 og T4 var tiltalt for skyldnersvig og medvirken hertil, bedrageri samt skattesvig.

T1 var endvidere tiltalt for skattesvig ved medvirken af T2 ikke at have angivet indkomst stor kr. 18.500.000 kr. som løn men i stedet svigagtigt angivet indkomsten som resultat af virksomhed, hvorved der blev unddraget 619.232 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

T1 var endvidere tiltalt for skattesvig ved medvirken af T3 at have udeholdt aktieudbytte med 40 mio. kr. hvorved der blev unddraget 17.186.350 kr. i skat.

T1 var tiltalt for skattesvig idet der ikke var selvangivet fri bil, udlodning i form af fri bil til hustru, fri lystbåd samt udlodning i form af selskabets betaling af udgifter til T1 og hans faders fødselsdagsreception.

Byretten fandt T1 skyldig i skattesvig af særlig grov karakter i forholdet vedr. indkomst der var selvangivet som resultat af virksomhed i stedet som løn, udeholdt aktieudbytte samt udlodning i form af fri bil og fødselsdagsfest hvorved der blev unddraget ikke under 18.500.000. Straffen herfor blev fængsel i 6 år samt tillægsbøde på 18.500.000 kr.

T2 blev fundet skyldig i straffelovsovertrædelserne men blev frifundet for medvirken til T1´s skattesvig. Straffen blev fastsat til fængsel i 4 år.

T3 blev fundet skyldig i medvirken til skyldnersvig samt forholdet vedrørende skattesvig og straffen blev fastsat til fængsel i 4 år. T3 blev endvidere frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre.

T4 blev fundet delvis skyldig i skyldnersvig og bedrageri og straffen blev fastsat til fængsel i 3 år.

T1, T2, T3 og T4 blev frakendt retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller en forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond.

Konfiskationspåstanden blev ikke taget til følge.

Landsretten stadfæstede strafudmålingen til T1 uanset at der i landsretten skete delvis frifindelse i forhold 1 vedrørende skyldnersvig. I strafudmålingen var der lagt vægt på unddragelsens store beløb samt at T1 var den absolutte hovedmand i de forhold, hvor der var flere tiltalte.

Landsretten stadfæstede straffen vedrørende T4 og der fandtes ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget.

Landsretten stadfæstede straffen vedrørende T3 men nedsatte straffen for T2 til 3 år.

Af de af byretten anførte grunde tiltrådte landsretten, at der ikke blev foretaget konfiskation.

Landsretten tiltrådte rettighedsfrakendelserne overfor de tiltalte

Bemærkninger fra SKAT

Dommen indeholder straffelovsovertrædelser af forskellig karakter. I denne SKM offentliggøres kun overtrædelse vedrørende skatte- og momslovgivningen.

Såvel byretsdommen som Østre Landsretsdommen indeholder indledningsvis en indholdsfortegnelse. Her fremgår bl.a. hvad SKAT har udeladt ved offentliggørelsen.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13
Straffeloven § 23
Straffeloven § 283
Straffeloven § 286
Straffeloven § 289

Henvisning

-

Østre Landsrets dom af 3. marts 2014, 1. afdeling nr. S-37-13

Parter

Anklagemyndigheden

mod

1) T1
(advokat Anders Nemeth, besk.)

2) T4
(advokat Hanne Rahbæk, besk.)

3) T3
(advokat Jakob Lund Poulsen, besk.)

4) T2
(advokat Jakob Skaarup Arrevad, besk.)

Afsagt af landsdommerne 

Jan Uffe Rasmussen, Olaf Tingleff og Birgitte Grønborg Juul med domsmænd

Indledning med påstande og indholdsfortegnelse

Byrettens dom af 28. december 2012, nr. 1-2183/2012

Indhold

Kapitel 1: Påstande og sagens behandling

  

1.1 Påstande

- Anklagemyndigheden

- F1-bank hf

De tiltalte 

  

1.2 Sagens behandling

  

Kapitel 2: Sagens baggrund

  

- H1 Invest´s konkurs

- H1 Invest koncernens økonomiske situation op til konkursen

  

Kapitel 3: Anklageskriftets forhold 1 og 2 om aktieoverdragelse

3.1 Tiltalen

  

3.2 Faktiske omstændigheder (udeladt)

- Opgørelse af salgsværdien

- Aktieoverdragelsesaftalen

- Tiden lige op til og efter konkursen

  

3.3 Forklaringer (udeladt)

- Tiltalte T1´s forklaring

- Tiltalte T4´s forklaring

- Tiltalte T3´s forklaring

- Tiltalte T3´s supplerende forklaring

- Tiltalte T2´s forklaring

- Tiltalte T2´s supplerende forklaring

- Tiltalte T2´s supplerende forklaring

- V.1´s vidneforklaring

- V.2´s vidneforklaring

- V.3´s vidneforklaring

- V.4´s vidneforklaring

- V.5´s vidneforklaring

- V.6´s vidneforklaring

- V.7´s vidneforklaring´

- V.8´s vidneforklaring

- V.9´s vidneforklaring

- V.10´s vidneforklaring

  

3.4 Anklagerens hovedsynspunkter (udeladt)

  

3.5 Forsvarets hovedsynspunkter (udeladt)

- Tiltalte T1´s forsvarer

- Tiltalte T4´s forsvarer

- Tiltalte T3´s forsvarer

  

3.6 Rettens begrundelse og resultat vedrørende skyldsspørgsmålet

  

Kapitel 4: Anklageskriftets forhold 3 om pengeoverførsler

  

4.1 Tiltalen

  

4.2 Faktiske omstændigheder (udeladt)

- Overførsler fra H1 Invest til T4 koncernen

  

4.3 Forklaringer (udeladt)

- Tiltalte T1´s forklaring

- Tiltalte T4´s forklaring

- Tiltalte T2´s forklaring

- V.1´s vidneforklaring

- V.11´s vidneforklaring

- V.8´s vidneforklaring

  

4.4 Anklagerens hovedsynspunkter (udeladt)

  

4.5 Forsvarets hovedsynspunkter (udeladt)

- Tiltalte T1´s forsvarer

- Tiltalte T4´s forsvarer

  

4.6 Rettens begrundelse og resultat vedrørende skyldsspørgsmålet

  

Kapitel 5: Anklageskriftets forhold 4 og 5 om bridgelån

  

5.1 Tiltalen

  

5.2 Faktiske omstændigheder (udeladt)

- Bridgelån hos F1-bank

- Forløbet med F1-bank frem til udbetalingen af lånet

- Engagement Letter (tiltrædelseserklæring)

- Board Resolutions (bestyrelsesbeslutninger)

- Underwriting agreement og Term Sheet (vilkårsdokument)

- Promissory Note (gældsbrev)

- Tegningsblanketter

- Lånets udbetaling og tilbagebetaling

- De forudgående og sideløbende forhandlinger med G1.1 Holding

- De forudgående og sideløbende forhandlinger med G2

  

5.3 Forklaringer (udeladt)

- Tiltalte T1´s forklaring

- Tiltalte T2´s forklaring

- Tiltalte T2´s supplerende forklaring

- Tiltalte T2´s supplerende forklaring

- Tiltalte T3´s forklaring

- V.1´s vidneforklaring

- V.12´s vidneforklaring

- V.6´s vidneforklaring

- V.7´s vidneforklaring

- V.13´s vidneforklaring

- V.14´s vidneforklaring

- V.15´s vidneforklaring

- V.16´s vidneforklaring

- V.17´s vidneforklaring

- V.18´s vidneforklaring

- V.19´s vidneforklaring

- V.19´s supplerende vidneforklaring

- V.20´s vidneforklaring

- V.21´s vidneforklaring

- V.30´s vidneforklaring

- V.22´s vidneforklaring

  

5.4 Anklagerens hovedsynspunkter (udeladt)

  

5.5 Forsvarets hovedsynspunkter (udeladt)

- Tiltalte T1´s forsvarer

- Tiltalte T2´s forsvarer

- Tiltalte T3´s forsvarer

  

5.6 Rettens begrundelse og resultat vedrørende skyldsspørgsmålet

- Tiltalte T1 og T2

- Tiltalte T3

  

Kapitel 6: Anklageskriftets forhold 6 - 13 om skattesvig

  

6.1 Forhold 6 og 7 om en indkomst på 18.500.000 kr.

  

6.1.1 Tiltalen

  

6.1.2 Faktiske omstændigheder

- Indledning

- Den rejste tiltale

- Forhold 6 og 7

  

6.1.3 Forklaringer

- Tiltalte T1´s forklaring

- Tiltalte T2´s forklaring

- V.11´s vidneforklaring

- V.8´s vidneforklaring

- V.10´s vidneforklaring

  

6.1.4 Anklagerens hovedsynspunkter

  

6.1.5 Forsvarets hovedsynspunkter

- Tiltalte T1´s forsvarer

- Tiltalte T2´s forsvarer

  

6.1.6 Rettens begrundelse og resultat vedrørende skyldsspørgsmålet

  

6.2 Forhold 8 og 9 om udlodning af 40.000.000 kr.

  

6.2.1 Tiltalen

  

6.2.2 Faktiske omstændigheder

  

6.2.3 Forklaringer

- Tiltalte T1´s forklaring

- Tiltalte T3´s forklaring

- V.23´s vidneforklaring

- Tiltalte T2´s forklaring

- Tiltalte T2 supplerende forklaring

- V.4´s vidneforklaring

- V.6´s vidneforklaring

- V.7´s vidneforklaring

- V.11´s vidneforklaring

- V.8´s vidneforklaring

  

6.2.4 Anklagerens hovedsynspunkter

  

6.2.5 Forsvarets hovedsynspunkter

- Tiltalte T1´s forsvarer

- Tiltalte T3´s forsvarer

  

6.2.6 Rettens begrundelse og resultat vedrørende skyldsspørgsmålet

  

6.3 Forhold 10 om fri bil

  

6.3.1 Tiltalen

  

6.3.2 Faktiske omstændigheder

  

6.3.3 Forklaringer

- Tiltalte T1´s forklaring

- Tiltalte T4´s forklaring

- Tiltalte T2´s forklaring

- V.1´s vidneforklaring

- V.3´s vidneforklaring

- V.11´s vidneforklaring

- V.8´s vidneforklaring

- V.21´s vidneforklaring

  

6.3.4 Anklagerens hovedsynspunkter

  

6.3.5 Forsvarets hovedsynspunkter

  

6.3.6 Rettens begrundelse og resultat vedrørende skyldsspørgsmålet

  

6.4 Forhold 11 om en udlodning i form af bil til T1´s eks-hustru

  

6.4.1 Tiltalen

  

6.4.2 Faktiske omstændigheder

  

6.4.3 Forklaring

- Tiltalte T1´s forklaring

  

6.4.4 Anklagerens hovedsynspunkter

  

6.4.5 Forsvarets hovedsynspunkter

  

6.4.6 Rettens begrundelse og resultat vedrørende skyldsspørgsmålet

  

6.5 Forhold 12 om lystbåde

  

6.5.1 Tiltalen

  

6.5.2 Faktiske omstændigheder

  

6.5.3 Forklaringer

- Tiltalte T1´s forklaring

- Tiltalte T1´s supplerende forklaring

- Tiltalte T1´s supplerende forklaring

- Tiltalte T2´s forklaring

- Tiltalte T4´s forklaring

- Tiltalte T3´s forklaring

- V.24´s vidneforklaring

- V.1´s vidneforklaring

- V.3´s vidneforklaring

- V.4´s vidneforklaring

- V.11´s vidneforklaring

- V.8´s vidneforklaring

  

6.5.4 Anklagerens hovedsynspunkter

  

6.5.5 Forsvarets hovedsynspunkter

  

6.5.6 Rettens begrundelse og resultat vedrørende skyldsspørgsmålet

  

6.6 Forhold 13 om en fødselsdagsfest

  

6.6.1 Tiltalen

  

6.6.2 Faktiske omstændigheder

  

6.6.3 Forklaringer

- Tiltalte T1´s forklaring

- V.11´s vidneforklaring

  

6.6.4 Anklagerens hovedsynspunkter

  

6.6.5 Forsvarets hovedsynspunkter

  

6.6.6 Rettens begrundelse og resultat vedrørende skyldsspørgsmålet

  

Kapitel 7: Straffebestemmelser og retsfølger

  

7.1 Straffe

- T1

- T4

- T2

- T3

  

7.2 Konfiskation

  

7.3 Rettighedsfrakendelse

  

7.4 Erstatning

                 

Kapitel 1: Påstande og sagens behandling

1.2 Påstande

Anklagemyndigheden har endeligt nedlagt påstand om frihedsstraf, konfiskation og rettighedsfrakendelse som følger:

Over for tiltalte T1

-

Straf af fængsel i ikke under 7 år og en tillægsbøde på 40.710.000 kr.,

  

-

Konfiskation i forhold 1 og 3, jf. straffelovens § 75, stk. 1, jf. § 76, stk. 1, af udbytte på 31.250.000 kr.,

  

-

Konfiskation i forhold 5, jf. straffelovens § 75, stk. 1, jf. § 76, stk. 1, af yderligere udbytte på 1.686.000 kr. og

  

-

at tiltalte i medfør af straffelovens § 79, stk. 2, nr. 2, indtil videre frakendes retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller en forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond.

Over for tiltalte T4

-

Straf af fængsel i ikke under 5 år,

  

-

konfiskation i forhold 1 og 3, jf. straffelovens § 75, stk. 1, jf. § 76, stk. 1, af 31.250.000 kr., og

  

-

at tiltalte i medfør af straffelovens § 79, stk. 2, nr. 2, indtil videre frakendes retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller en forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond.

Over for tiltalte T2

-

Straf af fængsel i ikke under 5 år, og

  

-

at tiltalte i medfør af straffelovens § 79, stk. 2, nr. 2, indtil videre frakendes retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller en forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond.

Over for tiltalte T3

-

Straf af fængsel i ikke under 5 år,

  

-

at tiltalte i medfør af straffelovens § 79, stk. 2, nr. 2, indtil videre frakendes retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller en forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond, og

  

-

at tiltalte frakendes retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre, jf. retsplejelovens § 138, jf. straffelovens § 79, stk. 1, og § 78, stk. 2.

F1-bank hf har over for de tiltalte T1, T2 og T3 nedlagt påstand om erstatning på 108.365.484,39 kr.

De tiltalte har nægtet sig skyldige og har nedlagt påstand om frifindelse over for de nedlagte påstande om straf, konfiskation og rettighedsfrakendelse og erstatning.

1.2 Sagens behandling

Sagen er behandlet under medvirken af domsmænd.

Anklageskrift fra Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet er modtaget i Byretten den 22. december 2011.

Der er under sagen afgivet forklaring af de tiltalte. Alle de tiltaltes forklaringer er gennemlæst og vedstået.

Der er endvidere under sagen afgivet forklaring af vidnerne V.24, V.23, V.12, V.2, V.1, V.13, V.14, V.3, V.4, V.6, V.7, V.11, V.5, V.8, V.9, V.10, V.15, V.16, V.17, V.18, V.19, V.20, V.21, V.30, og V.22. Alle vidneforklaringer er oplæst og vedstået.

Gengivelsen af forklaringerne til retsbogen er i denne dom delt op og citeret under de respektive forhold, som forklaringerne angår. Forklaringer til generelle forhold, herunder likviditeten i H1-koncernen, er i det væsentlige medtaget under forklaringerne til forhold 1 og 2 i kapitel 3.3.

I forhold til retsbogens udvisende er der foretaget enkelte korrekturrettelser.

Der er i sagen foretaget dokumentation i overensstemmelse med den skriftlige forelæggelse, der er medtaget i dommen. Der er endvidere i forbindelse med afhøringerne foretaget supplerende dokumentation. Den væsentlige del af dokumentationen har været samlet i anklagemyndighedens digitale ekstrakter benævnt Ekstrakt KAP 1 og KAP 2, Ekstrakt KAP 3, Ekstrakt KAP 4, Ekstrakt KAP 5, Ekstrakt KAP 6 og Tillægsekstrakterne 1-9, og i forsvarernes digitale ekstrakter benævnt Ext. Til forhold 1-2 AN JSA, Ext. Til forhold 6-13 AN JSA, JSA Samlet, JSA ekstrakt - forhold 4 - kapital 5 - F1-bank - 1, Ekstrakt V.15.

Hovedforhandlingen er foregået over 25 retsdage i perioden fra den 13. august 2012 til den 19. december 2012.

Kapitel 2: Sagens baggrund

Af anklagemyndighedens skriftlige forelæggelse fremgår følgende vedrørende sagens baggrund

"...

H1 Invest´ konkurs

H1 Invest blev erklæret konkurs 10. september 2008 på baggrund af 3 konkursbegæringer af henholdsvis 22. august 2008, 4. september 2008 og 8. september 2008 (ekstrakten side 19, bilag 2-1-3-16).

Fristdagen blev fastsat til 22. august 2008, som var dagen for skifterettens modtagelse af den første konkursbegæring mod H1 Invest.

Skifteretten besluttede under hensyn til konkursboets størrelse at udpege et kuratel bestående af advokat SH, advokat HF og advokat JS.

H1 Invest koncernens økonomiske situation op til konkursen

Allerede i 2007 havde H1 Invest likviditetsvanskeligheder.

Det fremgår således af revisionsprotokollatet af 30. april 2008 til H1 Invests årsrapport for 2007, side 47, pkt. 2.3. om likviditet (ekstrakten side 28), at:

"...

Selskabets likviditet har været anstrengt ved udgangen af 2007 samt primo 2008.

...

Flere af de underliggende driftsselskaber har i 2007 realiseret væsentlige negative driftsresultater. Sikring af likviditeten på længere sigt kræver positiv driftsindtjening i driftsselskaberne.

..."

Revisionsprotokollatet er indsat i ekstrakten side 26, bilag 75-1-5-201.

I forbindelse med ransagningen af T1´s bopæl på ...1 3. februar 2010 blev der fundet en række dokumenter, der belyser H1 Invest´s økonomiske stilling i 1. halvår 2008.

Der blev blandt andet fundet et papir med overskriften "Overblik kortsigtet likviditetsstatus for Koncernen - uge 2". Papiret, som er dateret 14. januar 2008, er indsat i ekstrakten side 37, bilag 52- 1-6-1072.

Det fremgår af den kortsigtede likviditetsstatus, at der i uge 2 (2008) for koncernen var et likviditetsbehov på 172.800.000 kr. som følge af blandt andet skat og moms på 21.000.000 kr. samt diverse forfaldne kreditorer.

For så vidt angår skatte- og momsrestancen på 21.000.000 kr. fremgår det af et brev af 11. januar 2008 fra advokat T3 til SKAT (ekstrakten side 39, bilag 52-1-6-1101):

"...

Vedr.: H1 Invest

...

Jeg henviser til min e-mail af 21. december 2007 og Deres skrivelse af 8. januar 2008, hvor der er berammet udlægsforretning.

På vegne H1 Invest skal jeg tilbyde, at den resterende restance på ca. 20 mio. kr. betales på følgende måde:

- 7 mio. kr. mandag den 14. januar 2008

- 7 mio. kr. fredag den 1. februar 2008

- Restbeløbet, ca. 6,1 mio. kr., fredag den 15. februar 2008.

Jeg beder Dem venligst meddele finansdirektør hos H1 Invest om forslaget kan accepteres.

Alternativt beder jeg Dem kontakte mig ... til en drøftelse af sagen, således at den kan løses (uden udlægsforretning).

..."

Det fremgår imidlertid af et brev af 4. marts 2008 fra SKAT til H1 Invest, at T3 29. februar 2008 måtte anmode om yderligere henstand med betalingen af skatterestancen (ekstrakten side 40, bilag 21-13-12-87).

Under ransagningen af T1´s bopæl blev der ligeledes fundet et talepapir vedrørende "Tale til fællesmøde 25. januar 2008 kl. 8:30 i kantinen" udarbejdet af H1 Invest´s kommunikationskonsulent PM. Talepapiret er indsat i ekstrakten side 38, bilag 52-1-6-1252.

I talepapiret er det blandt andet anført:

"...

Det er sandt, hvad rygterne siger: Vores koncern er i krise.

Vi er i likviditetskrise dvs. at vi mangler rede penge til at betale vores kreditorer med. Det er ikke en krise, der truer vores eksistens, men det er derfor vi får de mange opringninger af kreditorer, som vi desværre ikke kan betale lige nu. Og det er vi kede af.

Som de fleste af jer ved, er der for tiden en finanskrise i Danmark. Det er en krise, der påvirker mange virksomheder i Danmark - også H1-koncernen.

...

Hvad gør vi så for at begrænse krisen og komme igennem den? Direktionen har indført et udgiftsstop, der gælder alle. - Alle datterselskaber, alle ledere og alle medarbejdere. Check, om udgiften er nødvendig, og hvis den er det, så sørg for at få en lang kredittid.

...

Vi arbejder på højtryk for at få sat gang i de arbejder, der kan skaffe os rede penge.

Vi orienterer vores kreditorer om situationen og om, hvornår vi regner med at være ude af krisen igen.

...

Ja, det er slemt, - ja, vi mærker det hver dag - og ja, det er nærmest noget ****!

..."

Den 12. februar 2008 sendte finansdirektør V.1 en e-mail til T1 med kopi til T2 med emnet "Targetliste likviditet 1 marts 08.". Targetlisten var vedhæftet. E-mailen med bilag er indsat i ekstrakten side 41, bilag 53-9-5-322.

I e-mailen står:

"...

Hej T1

Blot til info "target liste" som jeg nævnte i går.

Det er hvad vi min. skal bruge op mod 1. marts, med mindre du kan pille noget af det fra.

H1.1 har lige til lønninger men ikke til skat.

H1.2 har muligvis til lønninger, men formentlig ikke til skat. T4 har hverken eller.

...

Der er behov for at vi lægger hovederne i blød

..."

Af den vedhæftede Targetliste fremgår, at H1-Koncernen mod 1. marts 2008 havde et likviditetsbehov på 72.000.000 kr. beregnet uden overforfaldne kreditorer.

Den 29. februar 2008 blev der afholdt et arbejdsmøde i H1 Invest med deltagelse af bestyrelsesmedlem V.6, T1, T3, finansdirektør V.1, økonomidirektør T2 og HR direktør V.4.

Referatet fra arbejdsmødet er udarbejdet af T3 og er indsat i ekstrakten side 43, bilag 52- 11-5-1675.

I referatet står blandt andet (ekstrakten side 43, 44):

"...

1. Orientering fra direktionen om selskabets likviditet:

...

T1 oplyste at der var besluttet etablering af en "buffer" på kr. 100 mio., som permanent skulle være til stede for at undgå den situation koncernen havde været i de sidste 2-3 måneder.

...

Det besluttedes på opfordring fra V.6 at der ikke foretages investeringer før likviditeten er på plads, hvilket de mødende tilsluttede sig.

..."

Knap 4 måneder senere, 18. juni 2008, sendte H1 Invest´s Chef for Controlling og Målstyring, BM, kl. 06.16 en e-mail til blandt andre T4 med kopi til V.1 og T1 (ekstrakten side 46, bilag 21-13-12-87E).

I e-mailen står:

"...

Der er desværre fortsat ikke likviditet til rådighed, der er ikke noget, der tyder på, vi i de førstkommende uger får tilstrækkelig likviditet til rådighed. For at kunne prioritere de begrænsede midler H1-gruppen får tilført, er det nødvendigt med en prioritering af hvilke kreditorer, det er mest nødvendigt at betale nu. Fortsat skal kun absolut nødvendige omkostninger igangsættes. 

Alle er klar over, hvilken alvorlig likviditetskrise vi er i, og hvor ødelæggende den manglende likviditet er for forretningen, der arbejdes intenst på en løsning, der kan skabe ro på såvel kort som på lang sigt.

..."

Samme dag om eftermiddagen, 18. juni 2008 kl. 15.50, sendte T1 en fortrolig e-mail til H1 Invest´s bestyrelse og direktion og til samtlige ledende medarbejdere i koncernen (ekstrakten side 47, bilag 21-13-12-87F).

E-mailen var vedhæftet et informationsbrev (ekstrakten side 48):

"...

Som finansdirektør V.1 informerede jer i fredags, så har kreditforsikringsselskabet F15-kredit trukket sine kreditforsikringer fra H1. Vi arbejder på flere konstruktive løsninger, for at gøre F15-kredit komfortable med H1, således at vi kan vende tilbage til normal gænge igen. Situationen betyder i meget korte træk en forringelse af kredittiden hos mange af vores leverandører.

Vi skal ikke lægge skjul på, at det selvfølgelig er ganske ubelejligt, oven i den i forvejen generelle finanskrise, som ikke alene H1, men hele samfundet, står i. Det er derfor vigtigere end nogensinde, at vi alle står sammen for at ride denne krise af. Vi kan alle bidrage til krisestyringen ved, at vi hver især, for vores ansvarsområder sikrer, at der bliver gennemført et totalt udgifts- og ansættelsesstop fra i dag af. Jeg appellerer til jeres alles forståelse og samarbejde.

Der kan være enkelte meget kritiske udgifter, som ikke kan standses, eller som er nødvendige at afholde, da det ellers ville forværre situationen. Skulle I eller jeres del af koncernen komme ud for det, så er det meget vigtigt, at I benytter det vedhæftede skema og får godkendt udgiften, inden I afholder den. Det er yderst nødvendigt, at vi nu får et grundigt overblik over de udgifter, vi rent faktisk har i koncernen.

(...)

Jeg er overbevist om, at vi rider stormen af - men det kræver som sagt, at vi alle tager den alvorligt og holder fokus på den del af forretningen, som skal køre.

..."

I forlængelse af informationsbrevet skrev H1 Invest´s HR Direktør V.4 19. juni 2008 en e-mail til T1 med emnet "omkostningsstop" (ekstrakten side 49, bilag 2-1-19-263).

I e-mailen står blandt andet:

"...

Bare for en god ordens skyld. Så send ALT vedr. henvendelser omkring omkostnings- og ansættelsesstop til mig, så du og V.21 kan koncentrere jer om at skaffe penge i kassen.

(...)

For øvrigt mener jeg at vi MEGET snart skal se på en plan B, hvis vi skal gå på økonomiske liste fødder igennem de næste måneder, før vi kommer ind i roligere vande. Vi kunne benytte lejligheden til at tilpasse organisationen, hvilket ikke kun betyder stop for ansættelser, men også nedjustering inden for visse områder. Jeg er godt klar over det giver lidt støj og uro, men hellere det end at vi tonser der ud af lige nu.

...

Jeg håber jeres bankmøder i dag er gået ok, glæder mig til en opdatering, når du har tid.

..."

Også fra H1 Invest´s datterselskaber var der allerede i 1. kvartal 2008 meldinger om pres som følge af likviditetsproblemer.

Under ransagningen af T3´s kontor 3. februar 2010 blev der således fundet et referat af bestyrelsesmøde i H1.3 Byg A/S 6. februar 2008, hvor T1, V.17, T2, T3, V.15, ML og KP fra R1 deltog.

Referatet er udarbejdet af KP, men er tilføjet T3´s notater (ekstrakten side 50, bilag 52-11-7-2382).

Af referatet fremgår blandt andet:

"...

Agenda

1.

Manglende betalinger fra koncerninterne entrepriser

2.

Afregning af koncern intern gæld til H1.3 Byg

3.

Likviditetssituation for det samlede H1.3 Byg

4.

H1 Invest styring af økonomi af H1.4 og H1.5 frem til 31/12 og koncernens manglende information og levering af oplysninger til H1.3 Byg til brug for likviditetsprognose samt regnskabsaflæggelse for 2007

...

T1 indledte med kort at redegøre for moderselskabet H1 Invest´s finansielle situation, herunder hvilke tiltag der var igangsat for at frigøre likviditet. T1 gav udtryk for en klar forventning om tilførsel af betydelig likviditet til koncernen inden for den nærmeste fremtid. Situationen på lånemarkedet gør det dog vanskeligt at sige med sikkerhed, hvornår likviditeten tilflyder koncernen.

...

V.15 indledte med at orientere om baggrunden for indkaldelsen til dette ekstra bestyrelsesmøde ... V.15 konstaterer i begyndelse af 2008,

...

- at betalinger fra H1 Invest er udskudt

- at der tydeligvis er et større likviditetsproblem

...

T3 anførte i relation til ansvar og med reference til selskabets likviditets situation, at det kan være ansvarspådragende såfremt selskabet handler på kredit i en situation, hvor man ikke er i stand til at betale enhver sit. En forfordeling af kreditorer er ikke i sig selv ansvarspådragende men sådanne dispositioner kan eventuelt omstødes.

Herudover præciserede T3, at der intet ansvarspådragende var for V.15/ML at forblive i bestyrelsen under de nuværende omstændigheder. T3 oplyste, at det kun var ansvarspådragende for en bestyrelse, såfremt man indgik engagementer, hvor man på tidspunktet for indgåelsen var vidende om, at man ikke ville kunne gennemføre betalingen for det udførte arbejde.

..."

Bestyrelsesmødereferatet fik T3 til at skrive et brev til mødedeltagerne 8. februar 2008 (ekstrakten side 54, bilag 52-11-7-2386), hvor der blandt andet stod:

"...

Overordnet er det min holdning, at et referat af et bestyrelsesmøde af så vigtig en karakter ikke skal hastes igennem...

Det er min opfattelse, at referatet - på et senere tidspunkt/i bagklogskabens klare lys - vil kunne bruges mod direktion og bestyrelse, hvis noget går galt (betalingsstandsning/konkurs i H1.3 Byg A/S eller tilsvarende), hvorfor formuleringerne bør vælges med omhu, rækkevidden af krisesignaler vurderes nøje samt omfanget af midlertidige og langsigtede beslutninger afpasses efter det materiale (og kvaliteten heraf), der forelå på mødet.

...

anføres det, at 13. februar er seneste dato pr. hvilken de nævnte 40-42 mio. kr. mest sandsynligt vil være til rådighed. Jeg mener at det er unødvendigt at anføre en absolut seneste dato for hvornår likviditeten vil være til rådighed - dette er et unødvendigt krisesignal at sende i et bestyrelsesmødereferat (medmindre det er direktionens vurdering, at selskabet er på randen af en betalingsstandsning/konkurs, hvilket jeg ikke forstod under mødet).

...

To afsnit længere nede refereres drøftelserne af ansvarsrisiciene - jeg mener ikke at disse hører til i et bestyrelsesmødereferat og slet ikke på et tidspunkt, hvor der kan være tvivl om sikkerheden for finansieringen af de enkelte entrepriser.

Afsnittene skal derfor udgå.

...

Med ovenstående generelle og detaljerede bemærkninger er det således min opfattelse, at referatet må skrives om fra ende til anden, fordi det på en lang række punkter er for upræcist eller ikke tager højde for den situation, selskabet muligvis er i.

..."

Den 23. april 2008 skrev bestyrelsesmedlem i H1.3 Byg A/S V.17 en e-mail til den øvrige bestyrelse i H1.3 Byg A/S bestående af T3, T1, V.15, T2 og ML med følgende indhold (ekstrakten side 59, bilag 52-22-11-1730):

"...

I henhold til samtale med V.1 og efterfølgende med V.15, så hermed orientering om likviditetssituationen for H1.3 Byg A/S.

...

Konklusionen er i dag den 23. april 2008, at H1.3 Byg, har et likviditetsbehov på ca. 40 mill. kr.

...

Imidlertid må det være relevant at orientere bestyrelsen om udviklingen, idet vi er nødt til at have sikkerhed for, at vi har den fornødne likviditet til at køre forretningen videre og om vi i den forbindelse hellere skal stoppe de koncerninterne projekter her og nu indtil situationen er afklaret eller bestyrelsen er indforstået med, at Koncernen er i stand til at finansiere de koncern-interne projekter også på det korte sigt.

Som nævnt i andre mails inden for de sidste dage, så er vi ved at blive væltet af henvendelser fra entreprenører og leverandører

...

Konklusion

Så det formanden og næstformanden bedes tage stilling til er, om der er behov for at indkalde til et bestyrelsesmøde, hvor situationen drøftes eller der ønskes en anden form for kommunikation.

..."

Den 20. juni 2008 skrev administrerende direktør i H1.3 Byg A/S V.12 en e-mail til T1 og V.1 om likviditetsmæssige problemer (ekstrakten side 70, bilag 37-17-1-26).

V.12 spurgte igen til likviditetssituationen ved e-mail af 24. juni 2008 til T1 og V.1, idet H1.3 havde modtaget meddelelse om arbejdsstandsning på byggepladserne i ...2 og ...3 som følge af manglende betalinger (ekstrakten side 69, bilag 37-17- 1-25).

Ved e-mail af 26. juni 2008 til T1 og V.1 meddelte V.12 (ekstrakten side 69, bilag 37-17-1-25), at:

"...

I dag forfalder betalingen til lønninger for juni. Indtil for én time siden var der ikke penge på kontoen hertil!!!

Denne situation, og at kreditorerne rykker og sender varsler om standsning af arbejderne på byggepladserne er utrolig tidskrævende både direkte og indirekte og uden værdiskabelse for firmaet.

..."

Atter ved e-mail af 27. juni 2008 spurgte V.12, T1 og V.1 om svar på spørgsmålet om likviditet (ekstrakten side 67, bilag 37-17-1-23).

Salgsdirektør i H1.3 Byg V.15 skrev 29. juni 2008 til V.12 (ekstrakten side 66, bilag 37-17-1-22), at

"...

I mangel på svar og tilbagemeldinger fra H1 synes jeg vi skal forberede os på at orientere H1.3 Byg´s bestyrelse om situationen.

..."

Den 30. juni 2008 spurgte V.12 endnu engang til likviditeten, og hun fik her svar fra V.1 om, at nogle deponeringer snarligt ville blive frigivet (ekstrakten side 66, bilag 37-17-1-22).

V.12 oplyste ved e-mail af 2. juli 2008 bestyrelsen i H1.3 Byg A/S bestående af T3, T1, T2, V.17, V.15 og ML om, at likviditetssituationen i H1.3 Byg nu var meget kritisk, og at hun ønskede en vurdering af, om et arbejdsmøde var nødvendigt (ekstrakten side 64, bilag 37-17-1-20).

Efter yderligere e-mails sendte V.12 10. juli 2008 endelig en e-mail til T3, T1 og V.1 med kopi til den øvrige bestyrelse, hvor hun blandt andet skrev (ekstrakten side 62, bilag 37-17-1-18):

"...

Vi ønsker at indkalde til bestyrelsesmøde på ...8 i aften ... med det ene emne at diskutere om tiden er inde til at gå i officiel betalingsstandsning? (...) Det kunne være en løsning for at få en ordning i stand med kreditorerne inden der indgives konkursbegæring mod os. Varsler om inddrivelse er modtaget.

..."

Den 10. juli 2008 skrev DJ fra datterselskabet H1.6 Office i en e-mail til H1 Invest´s finansrådgiver HS med kopi til V.1, at "vores likviditet kan ikke klare 30 dage uden cash-inflow." (ekstrakten side 73, bilag 52-22-4-507).

Den 14. juli 2008 anmodede økonomidirektør i H1.7 Design, GK, T1 om "Gager og A-skat" på i alt 5.000.000 kr. til brug i datterselskaberne H1.8 A/S og H1.7 (ekstrakten side 75, bilag 2-1-20-264).

T1 svarede ved e-mail samme dag:

"...

det kan jeg desværre ikke love dig, som du nok er bekendt med så er F2-bank ikke længere en medspiller på vores transaktioner, vi er derfor i gang med at finde andre mulige løsninger.

Så indtil videre må du klare dig med hvad du har.

..."

F3-bank opsagde 15. juli 2008 sit engagement med H1.9 Office A/S med krav om betaling af ca. 16.800.000 kr. inden 8 dage. Brevet var sendt i kopi til H1 Invest som kautionist for engagementet. Brevet er indsat i ekstrakten side 76, bilag 52-22-4-642.

Den 6. august 2008 modtog T1, T3 og V.6 en e-mail fra administrerende direktør i H1.1 Holding A/S, NJ, hvor der blandt andet stod (ekstrakten side 77, bilag 52-22-7-2443):

"...

Som jeg skrev til jer før ferien er likviditeten yderst anstrengt. Jeg har her til morgen modtaget vedlagte mail fra NK. Mailen viser en række kreditorer, som har lukket for leverancer, samt nogle som truer med at lukke i alt 8.5 mio. DKK. Hertil kommer SKAT med et krav på 8.4 mio. DKK, hvor vi er tilsagt tid til på tirsdag den 12. august. Hertil kommer yderligere en række kreditorer, som vil melde deres ankomst i løbet af de næste dage. Der er et akut likviditetsbehov på 25-30 mio. DKK i H1.1.

..."

ML sendte 14. august 2008 en e-mail til T1, T2 og T3 vedhæftet en meddelelse om udtrædelse af bestyrelsen i H1.3 Byg A/S for ham selv, V.15 og V.17 (ekstrakten på side 79, bilag 52-11-7-2433).

I meddelelsen står:

"...

På trods af vores opfordringer til omgående at afholde bestyrelsesmøde i H1.3 Byg A/S om selskabets alvorlige økonomiske situation har det ikke været muligt for os at få jer til at deltage i et møde.

På baggrund heraf har vi i dag holdt møde. Som følge af, at H1 Invest A/S ikke tilfører H1.3 Byg A/S likviditet, er selskabet insolvent. På det bestyrelsesmøde som vi har forlangt afholdt, ville det være et krav fra vores side, at H1.3 Byg A/S omgående træder i betalingsstandsning. Hvis der ikke i bestyrelsen måtte være flertal for en sådan beslutning, ville vi være nødsaget til at udtræde af bestyrelsen.

I mangel af afholdelse af bestyrelsesmøde, hvor beslutning om betalingsstandsning kan blive behandlet, ser vi ikke anden udvej end at udtræde af bestyrelsen med omgående virkning.

..."

T3 skrev samme dag til T1 (ekstrakten side 81, bilag 52-11-7-2435):

"...

Hm, de ved ikke hvad de taler om, når de overvejer betalingsstandsning. Men jeg er i øvrigt enig i, at situationen er alvorlig.

..."

I august 2008 begyndte også pressen at interessere sig for H1 Invest A/S. Således var der i ... den ... 2008 en artikel med overskriften "H1 Invest risikerer konkursbegæring". Samme avis bragte den ... 2008 en artikel med overskriften "Meget stor gæld i H1-koncernen" og den ... 2008 indeholdt avisen en artikel med overskriften "G3 overvejer konkursbegæring mod T1."

Avisartiklerne er indsat i ekstrakten side 82, bilag 51-1-4-9.

Det er anklagemyndighedens påstand, at H1-Koncernen allerede i begyndelsen af 2008 havde store likviditetsproblemer, at disse likviditetsproblemer løbende forværredes frem til sommeren 2008, at de tiltalte har været fuldt bevidste om den likvide situation, og at de tiltalte en rum tid før konkursens indtræden var klar over, at konkursen var nært forestående.

..."

Kapitel 3 anklageskriftets forhold 1 og 2 om aktieoverdragelse

3.1 Tiltalen

Anklagemyndighedens tiltale til straf i disse forhold er:

"...

1.

T1 og T4 for

overtrædelse af straffelovens § 283, stk. 1, nr. 3, jf. § 286, stk. 2, skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed,

ved i forening og efter forudgående aftale for derigennem at skaffe sig eller anden uberettiget vinding ved falske foregivender, forstikkelse, proformaretshandler, salg til underpris eller på lignende måde at have unddraget 50,1 % af aktierne i H2 A/S fra at tjene H1 Invest A/S´s fordringshavere eller nogen enkelt af disse til fyldestgørelse, idet de ved aftale udarbejdet af advokat T3 og dateret 21. august 2008 ved brug af H3 Holding ApS foranledigede, at H1 Invest A/S pr. 1. august 2008 overdrog de 50,1 % af aktierne i H2 A/S til H2 Holding ApS og T4 for en købesum på 428.777 kr., som aldrig blev betalt, uagtet den reelle værdi af aktierne var indtil 41.000.000 kr., alt hvorved fordringshaverne i H1 Invest A/S led et tab på indtil 41.000.000 kr. eller blev udsat for en væsentlig risiko herfor.

2.

T3

for overtrædelse af straffelovens § 283, stk. 1, nr. 3, jf. § 286, stk. 2, jf. § 23, medvirken til skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed,

ved som advokat og bestyrelsesformand for H1 Invest A/S ved tilskyndelse, råd og dåd og for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding at have medvirket til, at T1 og T4 på den i forhold 1 anførte måde unddrog 50,1 % af aktierne i H2 A/S fra at tjene H1 Invest A/S´s fordringshavere eller nogen enkelt af disse til fyldestgørelse, idet han vidste, at købesummen i den af ham udarbejdede aftale ikke svarede til den reelle værdi af de overdragne aktier; alt hvorved fordringshaverne i H1 Invest A/S led et tab på indtil 41.000.000 kr. eller blev udsat for en væsentlig risiko herfor.

..."

3.2 Faktiske omstændigheder

Afsnittet er udeladt

3.3 Forklaringer

Afsnittet er udeladt

3.4 Anklagerens hovedsynspunkt

Afsnittet er udeladt

3.5 Forsvarets hovedsynspunkter

Afsnittet er udeladt

3.6 Rettens begrundelse og resultat vedrørende skyldsspørgsmålet

Ved afgørelsen af skyldsspørgsmålet i forhold 1 og 2 har retten lagt vægt på de faktiske oplysninger og forklaringer, der er angivet ovenfor i dette kapitel 3.

Retten har herunder lagt særlig vægt på følgende:

Det kan efter bevisførelsen, herunder forklaringerne fra de tiltalte T1 og T4, lægges til grund, at der ved aktiekøbsaftale antedateret til 21. august 2008, og underskrevet den 3. september 2008, blev overdraget 50,1 % af aktierne i H2 A/S til køberne T4 og H2 Holding ApS, hvilket selskab var ejet af tiltalte T4, fra sælgerne H1 Invest A/S og H3 Holding ApS, hvilke selskaber var ejet, henholdsvis ultimativt ejet af tiltalte T1. Ifølge aftalen blev aktieposten overdraget pr. 1. august 2008 for en købesum på 428.777 kr. Der foreligger i sagen en check af 5. september 2008 på 428.777 kr., svarende til købesummens størrelse, men indløsning af checken er blevet nægtet som følge af konkurs, hvorfor købesummen ikke er betalt.

Købesummen for H2 A/S var i aftalens § 6 fastsat på baggrund af en af R2 Revisorerne ved statsautoriseret revisor V.8 udarbejdet opgørelse af salgsværdien med regulering for driftstab i selskabet blandt andet som følge af manglende modtagelse af sign on fees for lejemål på ...4 og ...5 på henholdsvis 16.153.846 kr. og 32.307.692 kr.

Den opgørelse af salgsværdi, der er nævnt i aftalen, er antedateret til den 21. august 2008, og underskrevet af statsautoriseret revisor V.8 i september 2008. Opgørelsen indeholder en række poster, som retten ikke finder tilstrækkelig sikkert grundlag for at gå nærmere ind i. Opgørelsen tager udgangspunkt i egenkapitalen pr. 31. december 2007 på 81.990.795 kr. med fradrag af blandt andet tab ved manglende betaling af sign on fee på skønnet 25 mio. kr. For at vurdere, om H2 A/S ud fra de tiltaltes forudsætninger måtte have en værdi, der oversteg 428.777 kr., er det væsentligt at se på, om der den 1. august 2008 bestod en retlig forpligtelse hos H1 Invest A/S til at betale sign on fees til H2 A/S. Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at der den 1. august 2008 ikke bestod skriftlige aftaler eller tilsvarende dispositive dokumenter, der fastslog eksistensen af pligt til at betale sign on fees. Det må videre lægges til grund, at der ikke var foretaget bogføring af sign on fees i H2 A/S eller H1 Invest A/S. H2 A/S´s revisor har i forbindelse med aflæggelsen af årsrapport for 2007 ikke taget forbehold for, at selskabets overlevelse var afhængig af likviditetstilførsel fra H1 Invest A/S i form af betaling af sign on fees, og revisor har i sin påtegning anført: "Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil påvirke selskabets finansielle stilling."

Efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at der i tidsrummet efter indgivelsen af den første konkursbegæring mod H1 Invest A/S den 22. august 2008 og indtil afsigelsen af konkursdekret den 10. september 2008 ud over købsaftalen og værdiopgørelsen blev udarbejdet og underskrevet følgende yderligere antedaterede dokumenter:

Samarbejdsaftale og aktionæroverenskomst antedateret den 21. oktober 2005 med oplysning om forpligtelse til at betale sign on fee til H2 A/S; allonge antedateret den 23. og 26. november 2007 til erhvervslejekontrakt vedrørende ...4, nr. 29 og 31 og allonge antedateret den 24. og 25. april 2007 til erhvervslejekontrakt vedrørende ...5, hvilke allonger fastslog en forpligtelse til at betale sign on fee til H2 A/S. Endelig blev der i samme periode udarbejdet påkravsbreve antedateret den 7. februar 2008 og den 30. april 2008 med krav om, at H1 Invest A/S betaler sign on fee til H2 A/S.

Retten finder det sandsynliggjort, at der bestod en forretningsidé om, at der kunne betales markedsføringstilskud eller lignende fra H1 Invest A/S til H2 A/S eller dette selskabs datterselskaber. Retten finder det bevist, at denne forretningsidé ikke havde karakter af en juridisk forpligtelse. De antedaterede dokumenter har således haft til formål op til den truende konkurs at skabe det falske indtryk hos eksterne aktører, at værdiopgørelsen vedrørende H2 A/S med rette kunne belastes med en fradragspost på 25.000.000 kr. vedrørende manglende betaling af sign on fees. Retten finder det uden rimelig tvivl bevist, at de tiltalte, T1, T4 og T3, har været vidende herom.

Herefter og efter bevisførelsen i øvrigt, finder retten, at værdien af de overdragne aktier var betydeligt mere værd end 428.777 kr. Som følge af den negative drift i H2 A/S i 2008 og som følge af markedsudviklingen, herunder den truende konkurs i H1-koncernen, finder retten det imidlertid sandsynliggjort, at selskabets værdi ultimo august 2008 var betydeligt lavere end de 81.990.795 kr., som egenkapitalen var bogført til pr. 31. december 2007. Ved den skønsmæssige vurdering af selskabets værdi lader retten tvivlen komme de tiltalte gode; men under indtryk af den falske passivpost på 25 mio. kr. i værdiopgørelsen og den omstændighed, at H2 A/S den 22. juli 2008 modtog en overførsel på 15 mio. kr. fra H1 Invest A/S, der ikke modsvaredes af et bogført tilgodehavende i H2 Invest A/S, finder retten det bevist, at selskabets værdi skønsmæssigt kan fastsættes til ikke under 25 mio. kr. De handlede aktiers værdi har derfor haft en værdi på mindst 12.500.000 kr.

Derfor finder retten det bevist, at tiltalte T1 og T4 i forening og efter forudgående aftale for derigennem at skaffe H2 Holding ApS eller anden uberettiget vinding ved falske foregivender og salg til underpris har unddraget 50,1 % af aktierne i H2 A/S fra at tjene H1 Invest A/S´s fordringshavere eller nogen enkelt af disse til fyldestgørelse, idet de ved aftale udarbejdet af advokat T3 og dateret 21. august 2008 ved brug af H3 Holding Aps foranledigede, at H1 Invest A/S pr. 1. august 2008 overdrog de 50,1 % af aktierne i H2 A/S til H2 Holding ApS for en købesum på 428.777 kr., som aldrig blev betalt, uagtet den reelle værdi af aktierne var mindst 12.500.000 kr., alt hvorved fordringshaverne i H1 Invest A/S led et tab på mindst 12.500.000 kr. eller blev udsat for en væsentlig risiko herfor.

I dette omfang finder retten de tiltalte T1 og T4 skyldige i forhold 1.

De antedaterede dokumenter i form af aktiekøbsaftale, samarbejdsaftale og aktionæroverenskomst samt påkravsskrivelser er alle udarbejdet af tiltalte T3 i perioden efter indgivelsen af den første konkursbegæring mod H1 Invest A/S den 22. august 2008 og indtil afsigelsen af konkursdekret den 10. september 2008. De 25. mio. kr., som blev fratrukket i forbindelse med opgørelsen af salgsværdien af H2 A/S, er indsat i opgørelsen af statsautoriseret revisor V.8 på baggrund af drøftelser med tiltalte T3 om opgørelsen af sign on fees i forbindelse med værdiansættelsen. Retten finder det bevist, at tiltalte T3 herved var vidende om at han medvirkede til den kriminalitet, som retten har fundet de tiltalte T1 og T4 skyldig i i forhold 1.

Derfor finder retten det bevist, at tiltalte T3 som advokat og bestyrelsesformand for H1 Invest A/S ved tilskyndelse, råd og dåd og for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding har medvirket til, at T1 og T4 på den i forhold 1 anførte måde unddrog 50,1 % af aktierne i H2 A/S fra at tjene H1 Invest A/S´ fordringshavere eller nogen enkelt af disse til fyldestgørelse, idet han vidste, at købesummen i den af ham udarbejdede aftale ikke svarede til den reelle værdi af de overdragne aktier; alt hvorved fordringshaverne i H1 Invest A/S led et tab på mindst 12.500.000 kr. eller blev udsat for en væsentlig risiko herfor.

I dette omfang finder retten tiltalte T3 skyldig i forhold 2.

Kapitel 4 anklageskriftets forhold 3 om pengeoverførsler

4.1 Tiltalen

Anklagemyndighedens tiltale - som berigtiget under hovedforhandlingen - til straf i dette forhold er:

"...

3.

T1 og T4 for

overtrædelse af straffelovens § 283, stk. 1, nr. 3, jf. § 286, stk. 2, skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed,

ved i forening og efter forudgående aftale for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved falske foregivender, forstikkelse, proformaretshandler, salg til underpris eller på lignende måde at have unddraget 26.150.000 kr. fra at tjene H1 Invest A/S´ fordringshavere eller nogen enkelt af disse til fyldestgørelse, idet de i perioden fra 22. juli til 9. september 2008 foranledigede, at der fra H1 Invest A/S´ konto i F4-bank blev overført følgende beløb til angiveligt følgende modtagere:

Dato

Beløb

Posteringstekst

  

a)

22.07.08

15.000.000 kr.

H2.1

b)

28.07.08

1.700.000 kr.

H2.1 A/S

...

d)

28.07.08

240.000 kr.

H2.2

e)

28.07.08

120.000 kr.

H2.3 ApS

f)

28.07.08

150.000 kr.

H2 A/S

g)

28.07.08

230.000 kr.

H2.4 A/S

h)

28.08.08

150.000 kr.

H2 A/S

i)

28.08.08

220.000 kr.

H2.4 A/S

j)

28.08.08

260.000 kr.

H2.2

k)

28.08.08

1.415.000 kr.

H2.1

...

m)

28.08.08

165.000 kr.

H2.3

n)

09.09.08

6.500.000 kr.

H2 A/S

alt hvorved fordringshaverne i H1 Invest A/S led et tab på indtil 26.150.000 kr. eller blev udsat for en væsentlig risiko herfor.

..."

4.2 Faktiske omstændigheder 

Afsnittet er udeladt

4.3 Forklaringer 

Afsnittet er udeladt

4.4 Anklagerens hovedsynspunkter

Afsnittet er udeladt

4.5 Forsvarets hovedsynspunkter 

Afsnittet er udeladt

4.6 Rettens begrundelse og resultat vedrørende skyldsspørgsmålet

Ved afgørelsen af skyldsspørgsmålet i forhold 3 har retten lagt vægt på de faktiske oplysninger og forklaringer, der er angivet ovenfor i dette kapitel 4. Retten har herunder lagt særlig vægt på følgende:

Efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at der faktisk er foretaget de overførsler, som er opregnet i anklageskriftets forhold 3.

Overførslerne den 28. juli 2008 og den 28. august 2008 fra H1 Invest A/S, lægger retten efter oplysningerne i sagen til grund, var til dækning af gager i H2 A/S´s datterselskaber. Det må efter bevisførelsen videre lægges til grund, at tilsvarende overførsler også var sket tidligere, og at også andre selskaber i H1-koncernen modtog overførsler til brug for betaling af gager.

Under henvisning hertil og efter bevisførelsen i sagen findes det ikke bevist, at disse overførsler i sig selv har en sådan karakter, at der foreligger skyldnersvigsdispositioner, eller at de tiltalte har haft forsæt til skyldnersvig med disse beløb.

Ved e-mail af 18. juni 2008 fra tiltalte T1 til de ledende medarbejdere i H1-koncernen, herunder tiltalte T4, fastsatte tiltalte T1 et "totalt udgifts- og ansættelsesstop" i koncernen. "Enkelte meget kritiske udgifter" kunne dog fortsat afholdes, hvis de var nødvendige eller ikke kunne standses. Sådanne udgifters afholdelse forudsatte dog forudgående udfyldelse af ansøgningsskema og konkret godkendelse.

Den 10. juli 2008 kom H1-koncernens hovedbankforbindelse, F2-bank, i så betydelige likviditetsvanskeligheder, at Nationalbanken måtte træde til med en likviditetsgaranti over for banken.

Trods disse interne og eksterne likviditetsvanskeligheder blev der fra H1 Invest A/S den 22. juli 2008 overført 15.000.000 kr. til H2 A/S. Overførslen dækkede ikke noget bogført tilgodehavende, og der forelå ikke fakturering eller anden forfaldsudløsende dokumentation. Under disse omstændigheder finder retten det bevist, at overførslen må være foretaget af eller på foranledning af tiltalte T1 som ejer af H1 Invest A/S. På baggrund af vidnet V.5´s forklaring og det efterfølgende salg af aktierne i H2 A/S til underpris finder retten det bevist, at overførslen fandt sted omkring det tidspunkt, da koncernledelsen planlagde at flytte H2 A/S ud af H1-koncernen som en forberedelse til den truende konkurs for det tilfælde, at den måtte blive effektueret. Retten anser det for usandsynligt, at tiltalte T4 skulle være uvidende om overførslen. Retten finder imidlertid, at det ikke er ganske usandsynligt, at tiltalte T1 har gennemført dispositionen på eget initiativ uden bistand fra tiltalte T4, hvorfor retten ikke finder det med den til en domfældelse fornødne sikkerhed bevist, at T4 har medvirket ved denne disposition.

Overførslen den 9. september 2008 på 6.500.000 kr. er sket dagen, før der blev afsagt konkursdekret. Såvel tiltalte T1 som T4 var bekendt med den økonomiske situation tæt på konkursen, og overførslen fandt sted efter det tidspunkt, da disse tiltalte havde begået den skyldnersvig, som er omhandlet i forhold 1, som de tiltalte er fundet skyldige i. Overførslen dækkede ikke noget bogført tilgodehavende, og der forelå ikke fakturering eller anden forfaldsudløsende dokumentation. Retten finder det uden rimelig tvivl bevist, at denne overførsel er foretaget af de tiltalte T1 og T4 med henblik på uden forretningsmæssig begrundelse at flytte mest mulig likviditet fra H1 Invest A/S til H2 A/S umiddelbart forud for den truende konkurs.

Retten finder det således bevist, at tiltalte T1 for derigennem at skaffe H2 A/S uberettiget vinding ved falske foregivender, forstikkelse eller på lignende måde har unddraget 15.000.000 kr. fra at tjene H1 Invest A/S´s fordringshavere eller nogen enkelt af disse til fyldestgørelse, idet han den 22. juli 2008 foranledigede, at der fra H1 Invest A/S´ konto i F4-bank blev overført 15.000.000 kr. til H2 A/S, alt hvorved fordringshaverne i H1 Invest A/S led et tilsvarende tab eller blev udsat for en væsentlig risiko herfor.

Retten finder det videre bevist, at de tiltalte T1 og T4 i forening og efter forudgående aftale for derigennem at skaffe H2 A/S uberettiget vinding ved falske foregivender, forstikkelse eller på lignende måde har unddraget 6.500.000 kr. fra at tjene H1 Invest A/S´s fordringshavere eller nogen enkelt af disse til fyldestgørelse, idet den 9. september 2008 foranledigede, at der fra H1 Invest A/S´ konto i F4-bank blev overført 6.500.000 kr. til H2 A/S, alt hvorved fordringshaverne i H1 Invest A/S led et tilsvarende tab eller blev udsat for en væsentlig risiko herfor.

I dette omfang finder retten de tiltalte T1 og T4 skyldige i forhold 3.

Kapitel 5 anklageskriftets forhold 4 og 5 om bridgelån

5.1 Tiltalen

Anklagemyndighedens tiltale til straf i disse forhold er:

"...

4.

T1 og T2 for

overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, bedrageri af særlig grov beskaffenhed,

ved i forening og efter forudgående aftale og for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding at have formået F1-bank til 5. marts 2008 at yde H1.3 Byg A/S et bridgelån på 210.000.000 kr. med en løbetid på 2 måneder, idet de svigagtigt undlod at meddele F1-bank og G4 Securities, som havde formidlet lånet, at indgåede aftaler med investorerne SL G1.1 Holding ApS og G2 ApS om tegning af konvertible obligationer i H1.3 Byg A/S for henholdsvis 90.000.000 kr. og 100.000.000 kr., som skulle bruges til at indfri lånet, ikke var en ubetinget forpligtelse til at indbetale de nævnte beløb, men derimod var betinget af underliggende aftaler, som F1-bank og G4 Securities ikke kendte. De fortav ligeledes, at H1 Invest A/S ikke ville indbetale 30.000.000 kr., som selskabet på tilsvarende vis havde forpligtet sig til at tegne obligationer for. Bridgelånet blev udbetalt 7. marts 2008 med 207.900.000 kr. Ved ikke at oplyse F1-bank og G4 Securities om, at de investorer, som havde tegnet de konvertible obligationer, ikke var umiddelbart og ubetinget forpligtet til eller havde vilje til at indbetale de tegnede beløb, blev F1-bank, og senere F1-bank hf, som endelig bar tabet, udsat for en væsentlig risiko for at lide et tab på indtil 207.900.000 kr. og faktisk led et tab på 100.000.000 kr.

5.

T3 for

overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, jf. § 23, medvirken til bedrageri af særlig grov beskaffenhed,

ved som advokat og bestyrelsesformand for H1 Invest A/S ved tilskyndelse, råd og dåd og for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding at have medvirket til, at T1 og T2 på den i forhold 4 anførte måde formåede F1-bank til at udbetale bridgelånet med 207.900.000 kr., idet han vidste, at H1 Invest A/S ikke ville indbetale de 30.000.000 kr., ligesom han udarbejdede de underliggende aftaler med SL G1.1 Holding ApS og G2 ApS, som han vidste, at F1-bank og G4 Securities ikke ville blive gjort bekendt med inden udbetaling af lånet 7. marts 2008; alt hvorved F1-bank, og senere F1-bank hf, som endeligt bar tabet, blev udsat for en væsentlig risiko for at lide et tab på indtil 207.900.000 kr. og faktisk led et tab på 100.000.000 kr.

..."

5.2 Faktiske omstændigheder 

Afsnittet er udeladt

5.3 Forklaringer 

Afsnittet er udeladt

5.4 Anklagerens hovedsynspunkter 

Afsnittet er udeladt 

5.5 Forsvarets hovedsynspunkter

Afsnittet er udeladt

5.6 Rettens begrundelse og resultat vedrørende skyldsspørgsmålet

Ved afgørelsen af skyldsspørgsmålet i forhold 4 og 5 har retten lagt vægt på de faktiske oplysninger og forklaringer, der er angivet ovenfor i dette kapitel 5.

Retten har herunder lagt særlig vægt på følgende:

Tiltalte T1 og T2

Det er bevist, at tegningstilsagn af 3. og 5. marts 2008 fra SL G1.1 Holding ApS henholdsvis G2 ApS blev opnået som led i gensidigt bebyrdende aftaler mellem på den ene side H1 Invest A/S med underliggende datterselskaber og på den anden side G2 ApS henholdsvis SL G1.1 Holding ApS i form af de såkaldte rammeaftaler af 5. og 6. marts 2008. Som følge af det gensidigt bebyrdende element kunne obligationstegnerne under nærmere omstændigheder frigøre sig for tegningsforpligtelsen i det indbyrdes forhold til det obligationsudstedende selskab, H1.3 Byg A/S.

De tegningsblanketter, som SL G1.1 Holding ApS henholdsvis G2 ApS underskrev den 3. henholdsvis den 5. marts 2008 fremtrådte som ubetingede, idet H1.3 Byg A/S som obligationsudsteder i henhold til det såkaldte allotment-vilkår dog havde ret til at udskyde obligationstegnere. Forpligtelsen til at indbetale tegningsbeløbene på henholdsvis 90.000.000 kr. og 100.000.000 kr. bestod således, med mindre H1.3 Byg ApS selv traf beslutning om at opløse forpligtelsen. I kraft af rammeaftalerne var tegningstilsagnene imidlertid reelt suspensivt betinget af, at H1 Invest A/S opfyldte sine forpligtelser i henhold til rammeaftalerne.

F1-bank ASA bevilligede H1.3 Byg A/S et bridgelån på 210.000.000 kr. uden tinglig sikkerhed af nogen art, men med den udtrykkelige betingelse for udbetaling, at F1-bank ASA modtog kopi af underskrevne tegningsblanketter.

Retten finder, at det må have stået klart for de tiltalte T1 og T2, at det under disse omstændigheder var væsentligt for F1-bank ASA´s kreditvurdering, at H1.3 Byg A/S var i stand til inden bridgelånets forfaldsdag at indhente likviditet uden for H1-koncernen i størrelsesorden 190.000.000 kr. Følgelig har det også stået klart, at det var afgørende for F1-bank ASA´s kreditvurdering at have kendskab til, at der var knyttet suspensive betingelser til SL G1.1 Holding ApS´s og G2 ApS´s obligationstegning.

Der gælder en formodning for, at en så væsentlig oplysning ville have medført, at banken ikke ville have ydet det omhandlede bridgelån på det pågældende tidspunkt på tilsvarende vilkår. Denne formodning er afgørende bestyrket af vidneforklaringerne fra V.20 og V.18, der henholdsvis bevilligede lånet i banken og rådgav banken i forbindelse med lånets bevilling. Dette må efter bevisførelsen have stået klart for de tiltalte T1 og T2.

Hverken tiltalte eller vidner i sagen har kunnet give en plausibel forklaring på, hvorfor F1-bank ASA ikke skulle have oplysning om rammeaftalerne, eventuelt i form af kopi af disse aftaler.

På grundlag af vidneforklaringen fra V.21 må det anses for bevist, at V.21 ved et forhandlingsmøde hos H1 Invest A/S, hvor tiltalte T1 deltog, aktivt blev hindret i at få tegningsblanketten påtegnet med oplysning om tegningstilsagnets sammenhæng med H1 Invest A/S´s køb af G5 Group A/S.

Da tiltalte T2 var den, der fremsendte materialet til brug for låneudbetalingen med mail af 6. marts 2008 til V.19, har også han været klar over, at F1-bank ASA fik tilstillet kopi af tegningsblanketterne, men ikke af rammeaftalerne.

Retten finder det på den baggrund bevist, at de tiltalte T1 og T2 i forening og efter forudgående aftale og for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding formåede F1-bank ASA til 5. marts 2008 at bevillige H1.3 Byg A/S et bridgelån på 210.000.000 kr. med en løbetid på 2 måneder, idet de svigagtigt undlod at meddele F1-bank ASA og G4 Securities AS, som havde formidlet lånet, at indgåede aftaler med investorerne SL G1.1 Holding ApS og G2 ApS om tegning af konvertible obligationer i H1.3 Byg A/S for henholdsvis 90.000.000 kr. og 100.000.000 kr., som kunne bruges til at indfri lånet, ikke var en ubetinget forpligtelse til at indbetale de nævnte beløb, men derimod var betinget af rammeaftalerne, som F1-bank ASA og G4 Securities AS ikke kendte. Ved ikke at oplyse F1-bank ASA og G4 Securities AS om, at G2 ApS og SL G1.1 Holding ApS, ikke var ubetinget forpligtet til at indbetale de tegnede beløb, blev F1-bank ASA udsat for en væsentlig risiko for at lide et tab svarende til summen af tegningstilsagn fra G2 ApS og SL G1.1 Holding ApS på i alt 190.000.000 kr.

I dette omfang finder retten de tiltalte T1 og T2 skyldige i forhold 4.

Efter den forklaring, der er afgivet af V.20, kan det ikke anses for bevist, at tegningstilsagnet fra H1 Invest A/S var af væsentlig betydning for F1-bank ASA´s beslutning om at bevillige bridgelånet, ligesom det ikke er bevist, at H1 Invest A/S forud for bridgelånets udbetaling den 7. marts 2008 havde til hensigt ikke at indbetale tegningsbeløbet stort 30.000.000 kr.

Denne del af tiltalen i forhold 4 finder retten derfor ikke de tiltalte skyldige i.

Spørgsmålet om, hvorvidt bedrageriet faktisk har forårsaget et tab, og i givet fald hos hvem og hvor stort, forudsætter en bevisførelse der ikke i fornødent omfang er foretaget under denne straffesag. Retten bemærker herved, at det efter V.20´s vidneforklaring kan lægges til grund, at F1-bank ASA ikke led noget tab. Den i tiltalen oplyste identitet på det selskab, der angiveligt har lidt det endelige tab, F1-banki hf, er ikke identisk med identiteten på det selskab, F1-bank hf, der har indtalt erstatningskrav under denne straffesag. Videre er der ikke oplysninger om den forventede dividende i konkursboet efter H1.3 Byg A/S, ligesom der ikke på relevant måde er ført bevis vedrørende en eventuel forsikringsdækning af tabet. Endelig er der ikke i væsentligt omfang ført bevis vedrørende det hypotetiske, alternative forløb, herunder i hvilket omfang H1.3 Byg A/S kunne have opnået et andet lån fra F1-bank ASA, hvis rammeaftalerne havde været kendt af banken.

Den del af tiltalen i forhold 4, der angiver et faktisk lidt tab på 100.000.000 kr., finder retten derfor heller ikke de tiltalte T1 og T2 skyldige i.

Tiltalte T3

Tiltalte T3 har erkendt at have udarbejdet tegningsaftalerne. Der er imidlertid ikke ført bevis for, at T3 var gjort bekendt med, at tegningsaftalerne var en betingelse for udbetalingen af bridgelånet, ligesom der ikke er ført bevis for, at T3 var bekendt med, at rammeaftalerne ikke blev sendt til F1-bank ASA.

Tiltalte T3 frifindes derfor i forhold 5.

Kapitel 6 anklageskriftets forhold 6 - 13 om skattesvig  

6.1 Forhold 6 og 7 om en indkomst på 18.500.000 kr.

6.1.1 Tiltalen

Anklagemyndighedens tiltale til straf i disse forhold er:

"...

6.

T1

For straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, - tidligere arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, skattesvig af særlig grov karakter,

ved i sin selvangivelse for indkomståret 2007 til SKAT med forsæt til at unddrage staten bidrag at have afgivet urigtige og vildledende oplysninger om bidragsgrundlaget, idet han ikke selvangav en indkomst stor 18.500.000 kr. fra H1 Invest A/S som løn til sig selv, men i stedet svigagtigt selvangav indkomsten som resultat af virksomhed: H4 Ejendom, hvorved han unddrog 619.232 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

7.

T2

For straffelovens § 289, jf. § 23, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, tidligere arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a - medvirken til skattesvig af særlig grov karakter,

ved som rådgiver for T1 ved tilskyndelse, råd og dåd og for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding at have medvirket til, at T1 på den i forhold 6 anførte måde unddrog 619.232 kr. i arbejdsmarkedsbidrag, idet han ved brev af 16. marts 2009 indsendte T1´s selvangivelse for 2007 til SKAT, uagtet han vidste, at personlig indkomst stor 18.500.000 kr. svigagtigt var angivet som resultat af virksomhed.

..."

6.1.2 Faktiske omstændigheder

I anklagemyndighedens skriftlige forelæggelse er følgende anført til det generelle og til forhold 6-7:

Indledning

Anmeldelse

Den 22. oktober 2009 indgav SKAT anmeldelse mod T1 om formodet skattesvig af særlig grov karakter. Anmeldelsen findes i ekstrakten på side 1 og vedrører en række forhold, hvoraf flere er omfattet af den rejste tiltale. Det drejer sig om forholdene 6 og 7, 8 og 9 samt forhold 12.

Civilretlig behandling af skattesagen

Ved brev af 10. marts 2011 blev T1 underrettet om, at SKAT agtede at ændre hans skatteansættelser for indkomstårene 2005 til 2008. Brevet findes i ekstrakten på side 11.

Udover de forhold i den rejste tiltale, som var omfattet af SKATs anmeldelse af 22. oktober 2009, drejer det sig blandt andet om tiltalens forhold 10, 11 og 13. Hertil yderligere skatteforhold, der ikke er omfattet af den rejste tiltale.

SKAT forhøjede ved afgørelse af 6. juni 2011 T1´s indkomstansættelser for indkomstårene 2005 til 2008 med 85.512.167 kr. Afgørelsen er indsat i ekstrakten på side 25.

Forhøjelsen vedrører en række forskellige forhold herunder de forhold, der er omfattet af den rejste tiltale.

Den administrative skattesag blev ved Landsskatterettens afgørelse af 10. april 2012 udsat i 6 måneder. Afgørelsen findes i ekstrakten på side 130.

Tiltalebegæring

Den 29. november 2011 anmodede SKAT om, at der blev rejst tiltale mod T1, T2 og T3. Tiltalebegæringen, som vedrører forholdene 6 til 13, er indsat i ekstrakten på side 131. 63.

Den rejste tiltale

I forhold 6 til 13 er der rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 289 om skattesvig af særlig grov karakter.

Bestemmelsen er sålydende:

...

Forholdene 6 til 13 angår tillige overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 1, som lyder:

...

Formålet med bestemmelsen i skattekontrollovens § 13 er at modvirke skatteunddragelse derved, at nogen afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til skattemyndighederne, typisk i forbindelse med selvangivelsen.

Gerningsindholdet er fuldbyrdet, når oplysningerne er kommet frem til skattemyndighederne.

Anklagemyndigheden skal således bevise, at T1 har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til skattemyndighederne med det formål at unddrage det offentlige skat, og at T2 (forhold 7) og T3 (forhold 9) har medvirket dertil.

Forhold 6 og 7

Tiltalen i forhold 6 og 7 handler om overtrædelse af arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, som var således:

...

Som det fremgår, er det anklagemyndighedens påstand, at T1 for indkomståret 2007 har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger om bidragsgrundlaget, idet han har selvangivet 18.500.000 kr. som resultat af virksomhed, selvom der reelt var tale om løn.

I modsætning til resultat af virksomhed skal der betales arbejdsmarkedsbidrag af lønindkomst, og ved at selvangive en lønindkomst på 18.500.000 kr. som resultat af virksomhed undgås betaling af 619.232 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

T2 er tiltalt for ved tilskyndelse, råd eller dåd at have medvirket dertil.

I ekstrakten er der indsat udskrift af mellemregningskonto (side 139), hvoraf det fremgår, at der pr. 31. december 2007 er hensat løn stor 18,5 mio. kr.

Posteringen er således: Hensat løn 18.500.000,00.

T1´s selvangivelse for 2007 blev 16. marts 2009 indsendt af T2. Brevet og selvangivelsen er indsat i ekstrakten på side 140.

I selvangivelsen fremgår de 18,5 mio. kr. ikke, men derimod gage stor 3.744.524 kr.

T1´s personlige indkomst er i selvangivelsen opgjort til minus 1.104.132 kr., idet der er fratrukket resultat af virksomheder med knap 9 mio. kr. 65

I det samlede resultat af virksomheder indgår H4 Ejendom med et overskud på 18.412.371 kr. (side 149).

Årsrapporten for H4 Ejendom er indsat i ekstrakten på side 153.

Af årsrapporten fremgår det, at det regnskabsmæssige resultat for 2007 var negativt med 46.673 kr. Året før, dvs. i 2006, var der et overskud på 16.815 kr. Ejendommen havde i 2007 - efter opskrivning - en værdi på 7.950.000 kr.

Under efterforskningen blev der foretaget en række ransagninger herunder på T1´s bopæl. I garagen, der fungerede som kontor for T2, blev der fundet er oplysningsseddel, hvor de 18,5 mio. kr. er anført som løn. Oplysningssedlen er indsat i ekstrakten på side 158.

At den er fundet der, kan ses på nummeret 35-01-119-024, hvor 35 henviser til kosterrapport, 1 henviser til adressen ...1, 119 henviser til garagen og 24 henviser til Sort mappe: T1, Indkomst og formue 2007. Relevant kosterrapport er indsat i ekstrakten på side 159.

I samme mappe blev der tillige fundet en anden udgave af den af T2 indsendte selvangivelse, hvor T1´s gage er angivet til 22.244.524 kr. Trækkes beløbet 3.744.524 kr., som er det, der fremgår af den indsendte selvangivelse, er forskellen 18,5 mil. kr. Se ekstrakten side 161.

Ved e-mail af 9. januar 2009 (ekstrakten side 174) sendte T2 nogle spørgsmål til revisor V.8. I mailen er T1´s gage angivet til 22.244.524 kr.

Til sammenligning henvises til udskrift af mellemregningskonto, hvoraf det fremgår, at der pr. 31. december 2006 er følgende postering: A-indkomst 2006 3.700.000,00. Udskriften er indsat i ekstrakten på side 179.

Dette beløb svarer ifølge lønseddel for december 2006 til T1´s løn for hele 2006 (3.667.837 kr.). Lønsedlen er indsat i ekstrakten på side 444.

I ekstrakten er der indsat en e-mailkorrespondance fra maj måned 2008 mellem T2 og en spansk kvinde (side 180), ZN. T2 skrev 22. maj 2008 vedrørende T1 - income 2007: "Hello ZN The difference should be DKK 18,5 mio. That has been reported as ?Honorar - see enclosed document."

(T1 - indkomst 2007: Hej ZN. Forskellen skulle være DKK 18,5 mio. der er indberettet som "Honorar" - se vedhæftede dokument.)

Det vedhæftede dokument er oplysningsseddel for 2007, hvorpå der er angivet 18,5 mio. kr. i AM-indkomst (ekstrakten side 181).

Dagen efter, dvs. 23. maj 2008, stillede ZN i en e-mail til T2 en række spørgsmål til oplysningssedlen, som T2 svarede på ved e-mail af 26. maj 2008. Spørgsmål og svar er således (side 183):

"...

Dear Mr T2

Thanks for your mail

Few questions:

*) Is this part of the official Tax Declaration 2007 of Mr T1? If so, could you send me the whole document? I haven´t got it. I have got only the document called Skattemappen 2007. T2: Yes the document you received is part of the official tax declaration for 2007. The document is an amendment to the information in ?"Skattemappen 2007", Skattemappen 2007 includes all the information the Tax Department received automatically from banks etc.

*) Which is the difference between Skattemappen and SKAT 2007? Which one is the official document presented at the Tax office?

T2: Both - SKAT 2007" is the final document."

(Kære hr. T2

Tak for din mail

Få spørgsmål:

*) Er dette en del af T1´s officielle selvangivelse for 2007? Hvis det er tilfældet, kan du sende mig hele dokumentet? Jeg har det ikke. Jeg har kun dokumentet kaldet Skattemappen 2007.

T2: Ja det dokument du har modtaget er en del af den officielle selvangivelse for 2007. Dokumentet er et tillæg til informationen i "Skattemappen 2007", Skattemappen 2007 inkluderer al den information skattemyndighederne automatisk modtager fra banker osv.

*) Hvad er forskellen mellem Skattemappen og SKAT 2007? Hvilken af dem er det officielle dokument forevist skattemyndighederne?

T2: Begge - "SKAT 2007" er det endelige dokument.)

..."

ZN havde yderligere spørgsmål samme dag (side 183):

"...

Dear Mr T2

Thanks for your answers.

This difference of 18,5 M DKK is net or should I deduct tax from this amount? If so, how much? Is it 8 %

(Kære hr. T2

Tak for dine svar.

Denne forskel på 18,5 M DKK er det netto eller skal jeg fratrække skat fra dette beløb. Er det tilfældet så hvor meget? Er det 8 %?)

..."

Hvortil T2 svarede (side 182): ?The 18,5 mio. is gross. You should deduct tax of 8 %.

(De 18,5 mio. er brutto. Du skal fratrække skat 8%)

Den 27. maj 2008 stillede ZN yderligere spørgsmål (side 182):

"...

Buenos dias Mr T2

Please, could you answer the following questions:

*) When was H1 Invest AS established?

*) When was H2 AS established?

*) Since how long is Mr T1 Managing Director of the company?

*) What is the approximate commercial value of Mr T1´s summerhouse (related to the mortgage in Realkredit Denmark)?

*) What is the approximate commercial value of the apartment at ...6 Ejendom (H4)?

..."

(God morgen hr. T2

Kan du venligst besvare følgende spørgsmål:

*) Hvornår blev H1 Invest AS etableret?

*) Hvornår blev H2 AS etableret?

*) Hvor længe har hr. T1 været administrerende direktør i selskabet?

*) Hvad er den anslåede handelsværdi af T1´s sommerhus (relateret til lånet i Realkredit Danmark)

*) Hvad er den anslåede handelsværdi af lejligheden i ...6?)

T2 svarede (side 182):

"...

1:

H1 Invest A/S was established 1. April 1995

2:

H2 A/S was established 22. June 2004

3:

T1 has been CEO since 1. April 1995

4:

Out own estimated commercial value of the summerhouse is DKK 1.2 milion

5:

The apartment at Store Kongensgade were bought in year 2007 for DKK 4.250.000 (same as commercial value to-day).

  
  

1:

H1 Invest A/S er etableret 1. april 1995

2:

H2 A/S er etableret 22. juni 2004

3:

T1 har været administrerende direktør siden 1. april 1995

4:

Vores egen anslåede værdi af sommerhuset er DKK 1,2 mio

5:

Lejligheden i ...6 blev købt i 2007 for DKK 4.250.000 (handelsværdien er den samme i dag))

..."

Også revisor har beskæftiget sig med beløbet. I arbejdspapirer dateret 16. maj 2008 er der ved beskrivelsen af konto 722000 - Hensat bonus, T1 personligt anført med håndskrift: "18,5 ej indberettet". Se ekstrakten side 186.

6.1.3 Forklaringer

Tiltalte T1´s forklaring er i retsbogen gengivet således:

"...

Anklageren foreholdt fra ekstrakt kapitel 6, side 139, hvoraf fremgår, at der pr. 31. december 2007 var hensat løn med 18,5 mio. kr.

Hertil har T1 forklaret, at han aldrig har fået udbetalt løn på 18,5 mio. kr. Det var tanken, at han skulle have den udbetalt. Han havde beløbet til gode.

Anklageren foreholdt fra samme ekstrakt kapitel 6, side 144, at lønnen ikke var med i opgørelsen over hans skattepligtige indkomst for 2007.

Hertil har T1 forklaret, at der var hensat 18,5 mio. kr. i bonus. Der var imidlertid nogle kloge hoveder, der i sommeren 2008 gjorde ham opmærksom på, at han aldrig havde fået pengene udbetalt, og at de derfor ikke skulle selvangives. Selvangivelsen her i ekstrakt kapitel 6, side 144, med den skattepligtige indkomst er den korrekte, hvor de 18,5 mio. kr. ikke er med.

Han har aldrig selv lavet en selvangivelse. Det har andre gjort for ham. Om den er 100 % korrekt, ved han ikke.

Anklageren foreholdt fra ekstrakten kapitel 6, side 149, hvor der nederst i selvangivelsens note 4 om indestående virksomheder er medtaget en ejendom benævnt "Ejendommen ...6 (H4)" med en værdi på 18.421.371 kr. Hertil har T1 forklaret, at han ikke aner, hvorfor ejendommen ...6 står dér. Det var en ejerlejlighed til hans datter, der pludselig står til en meget høj værdi.

Anklageren foreholdt fra ekstrakten kapitel 6, side 165, hvoraf følgende fremgår: "Personlig indkomst Gage: 22.244,524".

Hertil har T1 forklaret, at det var opgørelsen i selvangivelsen, før de 18,5 mio. kr. blev trukket ud, men den var forkert. Opgørelsen her blev lavet til brug for en långiver. I sommeren var der nogle kloge mennesker, som sagde, at de 18,5 mio. kr. ikke skulle med i 2007 opgørelsen. De 18,5 skulle først beskattes i 2008, fik han at vide af revisor eller økonomiafdelingen.

Anklageren foreholdt fra bilag 36-01, side 14, hvoraf følgende fremgår:

"...

16: Selvangivelser for 2007 og 2008.

Jeg har i de sidste 20 til 30 år ikke selv været i stand til at udfærdige min selvangivelser da jeg ingen økonomisk uddannelse har.

Personlig selvangivelse for 2006

Min selvangivelse og Indkomst & Formueopgørelse for 2006 blev udarbejdet af R2 Revisorerne.

Personlig selvangivelse for 2007

Min selvangivelse og Indkomst & Formueopgørelse for 2007 blev udarbejdet af T2 økonomidirektør i H1 Invest.

De DKK 18.500.000 i honorar fra H1 Invest A/S er indtægtsført, i den af T1 100 % ejede virksomhed, "H4 Ejendom". Resultatet for Virksomheden H4 Ejendom er indregnet i selvangivelsen for 2007 under resultat af virksomheder/udlejningsejendomme som en del af virksomhedsordningen.

Hvorfor den er indtægtsført der må bero på en fejl, men den er indtægtsført.

..."

Hertil har T1 forklaret, at han siden, han skrev det pågældende notat, har set sine papirer igennem, hvorfor forklaringen nu er ændret.

Adspurgt af sin forsvarer, advokat Anders Németh, har T1 forklaret blandt andet følgende:

T1 fik ikke de 18,5 mio. kr. i hånden på noget tidspunkt. Beløbet kom på hans mellemregning. Periodiseringen måtte tage højde for, at de ikke blev udbetalt. Han blev erklæret personligt konkurs den 10. oktober 2008. Hans papirer stod i nogle flyttekasser, hulter til bulter. Han blev smidt ud af H1 Invest A/S i forbindelse med konkursen. Hans rådgivere og medarbejdere var spredt for alle vinde. Hans fokus på det tidspunkt var at komme videre i livet. Selvangivelsen ledte han efter i en flyttekasse. Han fandt den og bad T2 om at sende den ind. Den blev skrevet under efter, at den var fundet i flyttekassen og givet til T2.

..."

Tiltalte T2´s forklaring er i retsbogen gengivet således:

"...

T2 har forklaret, at han har fremsendt T1´s selvangivelse den 16. marts 2009 til SKAT. T2 har ikke rådgivet T1 til at indtægtsføre 18,5 mio. kr. i H4 Ejendom.

Han ønsker ikke at forklare yderligere eller svare på spørgsmål til dette forhold.

..."

V.11´s vidneforklaring er i retsbogen gengivet således:

"...

V.11 har forklaret, at hun aldrig har haft med T1´s selvangivelse at gøre. Det er hun ikke uddannet til. Forespurgt om en postering på 18,5 mio. kr. vedrørende en ejendom ...6 (H4) har V.11 forklaret, at det ikke siger hende så meget. Der blev hensat noget løn til T1. Det kan have været 18,5 mio. kr. Hun ved ikke, om lønnen blev udbetalt. Det er ved udbetaling, at der skal indeholdes arbejdsmarkedsbidrag. V.11 ved ikke, hvorfor beløbet er posteret på H4 Ejendom. Hun er sikker på, at lønbeløbet ikke er blevet udbetalt.

..."

V.8´s vidneforklaring er i retsbogen gengivet således:

"...

Forevist "Indkomst- og formueopgørelse for 2007" for "T1 og GB" i anklagerens ekstrakt kapitel 6, side 161 og følgende, har V.8 forklaret, at det kan være, han har set denne opgørelse i efteråret 2008. Han har ikke været med til at lave den. Den er ikke lavet hos R2 revisorerne. Man har nok genbrugt skabelonen fra 2006. En medarbejder hos revisionsfirmaet har måske sendt skabelonen frem med mail.

Anklageren foreholdt fra samme ekstrakt kapitel 6, side 165, hvor der blandt andet står: "Personlig indkomst, Gage, 22.244.524"

Anklageren foreholdt fra samme ekstrakt kapitel 6, side 174, hvor der blandt andet står:

"...

Fra:          T2 (...@mail.dk)

Sendt: 9. januar 2009 09:02

Til:           "V.8"

Emne: Spørgsmål til R3

Hej V.8

Hermed som aftalt spørgsmål til R3:

Indledning

Klienten er 10. oktober 2008 blev erklæret personligt konkurs.

Indkomst består dels af lønindkomst (direktør i eget selskab der er gået konkurs i september 2008) og indkomst fra 14 K/S´er.

Formue består af:

- aktier i eget selskab (konkurs: værdi lig DKK 0)

- opsparing i K/S´er (andel af egenkapital efter fradrag af investorlån ca. DKK 36 mio.) - gæld som følge af kaution for gæld i eget selskab der er gået konkurs

Indkomst 2007

Selvangivelsen for 2007 er endnu ikke afleveret.

Indkomst for 2007 består af følgende:

Gage:

22.244.524

Værdi af fri bil:

4.800.000

...

Spørgsmål til R3

1.

Den negative skattepligtige indkomst for 2007 på ca. DKK 1,7 mio. kan den fremføres eller skal den indgå i konkursboet? med håndskrift: konkursbo

  

2.

Skal indkomst fra K/S for 2008 fordeles mellem konkursboet (okt-dec) og personligt (jan-okt) eller skal det indgå fuldt i konkursboet? med håndskrift: fuldt i konkursbo

  

3.

Kan man forvente at konkursboet bliver skattepligtigt eller ej? med håndskrift: Ja Nej

  

4

Såfremt indkomst fra K/S for 2008 ikke kan fradrages i lønindkomsten på de 7,2 mio. opstår der en væsentligt skattepligtig indkomst og dermed skat. Hvem hæfter for den eventuelle skattegæld personligt eller konkursboet (vedrører perioden inden konkursen). med håndskrift: Personligt

..."

Hertil har V.8 forklaret, at R3 er et skatterådgivningsfirma, som R2 Revisorerne er medejer af. Brevets indhold angår T1. V.8 fik brevet, fordi T1 efter konkursen bad om rådgivning vedrørende konkursens betydning for T1´s skat. Det er ikke V.8´s håndskrift på bilaget, men det er givetvis ham, der har givet svarene. Det er skattevæsenet, der afgør, om konkursboet bliver skattepligtigt.

Anklageren foreholdt V.8 fra ekstrakt kapitel 6, side 140, hvor der står:

"...

16. marts 2009 SKAT

T1 ...

Med henvisning til telefonsamtale den 18. februar 2009 samt årsopgørelse for 2007 modtaget den 6. januar 2009 skal jeg hermed på vegne af T1 fremsende selvangivelse for 2007 med tilhørende indkomst- og formueopgørelse.

Jeg skal venligst bede om at få årsopgørelsen for T1 for 2007 korrigeret, jf. vedlagte selvangivelse.

På forhånd tak Venlig hilsen

(sign.)

T2

..."

Hertil har V.8 forklaret, at han først meget sent i forløbet har set denne selvangivelse. Han har ikke haft med udarbejdelsen at gøre.

Anklageren foreholdt fra ekstrakt kapitel 6, side 186, hvor der med håndskrift til opgørelsen på siden står: "18,5 ej indberettet".

Hertil har V.8 forklaret, at det er V.10, der har skrevet "18,5 ej indberettet".

V.8 har drøftet det med V.10. Under revisionen konstaterede de, at der var afsat bonus på 18,5 mio. kr., og de meddelte økonomiafdelingen i H1 Invest A/S, at det skulle indberettes til skattevæsenet. V.10 meddelte V.8, at han havde fået forevist en indberetning af beløbet.

Forespurgt af T1´s forsvarer, advokat Anders Németh, har V.8 forklaret, at det ikke er noget, som V.8 har drøftet med T1. V.8 har drøftet det med V.10.

..."

V.10´s vidneforklaring er i retsbogen gengivet således:

Forevist "Indkomst- og formueopgørelse for 2007" for T1 og GB i anklagerens ekstrakt kapitel 6, side 161 og følgende, har V.10 forklaret, at han godt kan have haft med denne opgørelse at gøre, men han husker det ikke konkret.

Anklageren foreholdt fra finans-kontokort i samme ekstrakt kapitel 6, side 139, hvor der blandt andet står: "31-12-07 E00368, Hensat løn, 18.500.000,00"

Hertil har V.10 forklaret, at han husker, at der var hensat løn til T1.

Anklageren foreholdt fra "Skattepligtig indkomst 2007 T1" i samme ekstrakt kapitel 6, side 144, hvor der blandt andet står: "Gage                 3.744.524".

Hertil har V.10 forklaret, at han ikke husker, om han har set denne opgørelse før. Anklageren foreholdt fra samme ekstrakt kapitel 6, side 186, hvor der med håndskrift står: "18,5 ej indberettet".

Hertil har V.10 forklaret, at det er hans håndskrift på bilaget. Det er V.10, der har skrevet "18,5 ej indberettet". Han husker det ikke nøjagtigt, men antageligt er det, fordi der manglede at blive indberettet 18,5 mio. kr. til SKAT. Det er noget V.10 udleder. V.10 har givetvis drøftet spørgsmålet med nogen. Det har været V.8. V.10 husker ikke drøftelsen konkret.

V.10 blev foreholdt, hvad der er noteret i politirapport i sagens bilag 37-24, side 16, hvor der blandt andet står:

"...

Vidnet erindrer, at han i den proces på et tidspunkt forelagde V.8 problematikken med de ikke indberettede 18,5 mio. Vidnet erindrer, at V.8 sagde, at det ville han diskutere med T1. Derfra fik vidnet ikke yderligere at vide, idet der derefter var lukket af for informationen til vidnet.

..."

Hertil har V.10 forklaret, at han har forklaret som refereret. Han husker ikke mere end, hvad der står her.

6.1.4 Anklagerens hovedsynspunkter

Anklagemyndigheden har i sit påstandsdokument anført følgende anbringender til forhold 6 og 7:

"...

T1 er i forhold 6 tiltalt for groft skattesvig ved at have selvangivet lønindkomst i 2007 på 18,5 mio. kr. som resultat af virksomhed, hvorved han undgik at betale arbejdsmarkedsbidrag.

T2 er i forhold 7 tiltalt for medvirken dertil. De tiltalte påstås dømt i overensstemmelse med tiltalen.

T1 har i en skriftlig redegørelse fra 1. april 2011 anført, at de 18,5 mio. kr. ved en fejl blev indtægtsført som resultat af virksomhed. Denne redegørelse har T1 i retten fragået, idet han nu har forklaret, at han slet ikke har fået pengene og ikke aner, hvorfor beløbet figurerer på hans selvangivelse.

Det fremgik af T1´s mellemregningskonto, at der pr. 31. december 2007 var hensat løn stor 18,5 mio. mio. kr., og posteringen medførte, at mellemregningen gik fra 4.719.949 kr. i H1 Invest A/S´ favør, til 13.780.051 kr. i T1´s favør.

T1 modtog derved en del af de 18,5 mio. kr. og havde et krav på resten, hvorfor der under alle omstændigheder i 2007 var indtrådt en skattemæssig begivenhed stor 18,5 mio. kr.

Det er med mellemregningskontoen og forklaringen fra revisor V.10 bevist, at der var tale om personlig indkomst, hvilket ligeledes understøttes af, at T2 selv i et notat fra 30. marts 2011 har anført, at beløbet var optjent løbende med 1.540.000 kr. pr. måned.

Da T1 i 2007 har fået de 18,5 mio. kr. via mellemregningskontoen med H1 Invest A/S, hvilket han var bekendt med, og desuagtet har selvangivet beløbet som resultat af virksomhed ved den selvangivelse for 2007, han underskrev, er han skyldig i den rejste tiltale.

T2 har nægtet at have rådgivet T1 med hensyn til de 18,5 mio. kr., men han har dog vedstået, at han har indsendt selvangivelsen for 2007. Derudover har T2 ikke ville svare på yderligere spørgsmål.

T2 har ifølge T1 udarbejdet selvangivelsen. T2 har da også arbejdet i et lokale, hvori der var en mappe kaldet T1, Indkomst og formue 2007 indeholdende en oplysningsseddel og selvangivelse, hvor de 18,5 mio. kr. er anført som løn; en mappe som han, der har udarbejdet T1´s selvangivelse for det pågældende år, formentlig har samlet.

Derudover har T2 30. marts 2011 udarbejdet en redegørelse vedrørende blandt andet honoraret på 18,5 mio. kr., som han således har haft kendskab til var bogført.

T2 har i en e-mail af 9. januar 2008 til V.8 stillet en række spørgsmål til opgørelsen af T1´s indkomst for 2007, og han angav i e-mailen T1´s gage inklusiv de 18,5 mio. kr.

T2 har endvidere meddelt ZN, at de 18,5 mio. kr. var opgivet til skattemyndighederne og dokumenteret dette med en oplysningsseddel, hvorpå der er angivet 18,5 mio. kr. i AM-indkomst. I mailkorrespondancen med ZN nævnte T2 både lejligheden på ...6 samt noget om, at der skulle fratrækkes 8 % i skat, hvilket svarede til satsen for arbejdsmarkedsbidrag.

Uagtet denne viden indsendte T2, T1´s selvangivelse for 2007 til skattemyndighederne, hvilken selvangivelse førte til T1´s årsopgørelse for 2007, dateret 27. maj 2009, med en lønindkomst på 3.744.524 kr., som T2 mod bedre vidende påførte "OK/T2".

Det er med dette hændelsesforløb bevist, at T2 var dybt involveret i og rådgav T1 om hans skatteforhold, og at han vidste, at den af ham udarbejdede og indsendte selvangivelse ikke var rigtig, ligesom han fortsat accepterede sin medvirken til T1´s skatteunddragelse, da han modtog den forkerte årsopgørelse og påførte den: OK/T2.

T2 er derfor skyldig i medvirken til T1´s skattesvig af særlig grov karakter.

..."

6.1.5 Forsvarets hovedsynspunkter

Tiltalte T1´s forsvarer har i sit påstandsdokument anført følgende anbringender til forhold 6:

"...

Det gøres til støtte for den nedlagte påstand i forhold 6 (indkomst på 18,5 mio) gældende:

- At den indleverede selvangivelse for 2007 ubestridelig er forkert for så vidt angår opførelsen af beløbet på 18,5 mio. kr.

- At der dog ikke i relation hertil foreligger hverken forsæt eller grov uagtsomhed.

- At lønnen ikke er udbetalt, men alene bogført på en mellemregningskonto som "Hensat løn". (Der henvises til bilag 02-02-16-066).

- At det af denne mellemregning fremgår, at der per ultimo året var et samlet udestående i T1´s favør på 13,7 mio. kr.

- At det konsoliderede mellemregningskrav, ved inddragelse af alle mellemregningskonti, rettelig var 9,7 mio. kr. (Der henvises til forsvarets ekstrakt forhold 6-13 side 14).

- At den skattemæssigt mest hensigtsmæssige håndtering af lønnen, set i lyset af det eksisterende mellemregningskrav, blot havde været at reducere lønnen modtaget fra H1 Invest til 9 mio. kr., hvilket helt ubestrideligt ville have medført en langt mindre skatteforpligtelse end den som følger af en angivelse som den skete.

- At dette er ganske sigende i forhold til T1´s manglende forsæt.

- At revisor V.10 i foråret 2008 (med udprintningsdato 16. maj 2008) udfærdigede notat om, at gage med 18,5 mio. kr. ikke ses indberettet af H1 Invest. (Der henvises til ekstrakt 6 side 186).

- At der, i øvrigt uafhængigt af revisor V.10´s notat, var udarbejdet en arbejdsversion af formueopgørelsen hvori gagen på kr. 18,5 mio. kr. (på grund af usikkerhed omkring den skattemæssige håndtering da beløbet ikke var udbetalt til T1), blev "parkeret" på ...6 -lejligheden.

- At der i forlængelse heraf blev udarbejdet endnu en version af formueopgørelsen, nu indeholdende en samlet løn på kr. 22,2 mio. kr.

- At den endelige fremsendelse af T1´s selvangivelse for skatteåret 2007 til SKAT, som følge af den indtrådte konkurs, ikke som sædvanlig blev ekspederet af H1 Invest´s økonomiafdeling.

- At T1, da han blev rykket direkte af SKAT for indlevering af selvangivelse, blot ved en fejl sendte arbejdsversionen indeholdende en lønangivelse på 3,7 mio. kr.

- At dette er sket uden nogen form for forsæt til unddragelse, på et tidspunkt hvor den præcise angivelse i øvrigt var uden realøkonomisk betydning som følge af hans personlige konkurs.

- At også angivelsen af 18,5 mio. kr. med tilknytning til en lille lejlighed ...6, hvilket for alle involverede, herunder SKAT, fremstår uden mening, tillige er illustrativt for det manglende forsæt.

- At det således sammenfattende om den rejste tiltale i dette forhold kan konstateres, at den subjektive betingelse for domfældelse ikke er til stede.

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure side 85 (idet der henvises til "Det er altså efter T1´s forklaring således: ... ") at det ikke som anført af anklagemyndigheden forholder sig på den måde, at T1 har afgivet skiftende forklaringer, idet det af T1 anførte jo blot samlet og konsistent dækker over, at der opstod tvivl omkring den skattemæssige håndtering som følge af at hele beløbet ikke var blevet udbetalt.

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure side 85 (idet der henvises til "Alle disse spørgsmål er særlig interessante, fordi T2 i en e-mailkorrespondance med en spansk kvinde, ZN, i maj måned...",

1) at denne korrespondance er helt uden betydning for vurderingen af den rejste tiltale,

2) at T2 i e-mail ekstrakt 6 side 182 ("You should deduct tax of 8 %") blot forholder sig til den maksimale skattebetaling (idet T1 som følge af K/S fradrag ville have en negativ skattepligtig indkomst).

..."

Tiltalte T2´s forsvarer har i sit påstandsdokument anført følgende anbringender til forhold 7:

"...

Tiltalen dækker alene at T2 på en specifik dag i 2009 sendte et brev til SKAT med T1´s selvangivelse for 2007.

Afsendelse af en selvangivelse for en anden er ikke en strafbar medvirken, med mindre anklagemyndigheden kan bevise, at T2 i 2009 beskæftigede sig med indholdet af den selvangivelse, som han sendte.

Der er ikke sådanne oplysninger i sagen, og der er således ikke noget strafbart forhold beskrevet endsige bevist.

..."

6.1.6 Rettens begrundelse og resultat vedrørende skyldsspørgsmålet

Ved afgørelsen af skyldsspørgsmålet i forhold 6 og 7 har retten lagt vægt på de faktiske oplysninger og forklaringer, der er angivet ovenfor i dette kapitel 6.1. Retten har herunder lagt særlig vægt på følgende:

Efter sin forklaring var tiltalte T1 i 2008 opmærksom på spørgsmålet om, hvorvidt beløbet på de 18.500.000 kr. skulle medtages som lønindkomst i selvangivelsen. Ligeledes ifølge sin forklaring var han vidende om, at de 18.500.000 kr. ikke havde med H4 Ejendom at gøre.

Det må derfor på tidspunktet for selvangivelsens underskrift have stået som helt åbenbart for tiltalte T1, at selvangivelsen på dette punkt var forkert.

Retten finder det derfor bevist at tiltalte T1 i sin selvangivelse for indkomståret 2007 til SKAT med forsæt til at unddrage staten bidrag har afgivet urigtige og vildledende oplysninger om bidragsgrundlaget, idet han ikke selvangav en indkomst stor 18.500.000 kr. fra H1 Invest A/S som løn til sig selv, men i stedet svigagtigt selvangav indkomsten som resultat af virksomhed: H4 Ejendom, hvorved han unddrog 619.232 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

Retten finder, at det ikke med den til en domfældelse fornødne sikkerhed er bevist, at tiltalte T2 den 16. marts 2009 virkede som rådgiver for tiltalte T1. Retten finder ikke grundlag for at tilsidesætte tiltalte T2´s forklaring om, at han ikke konkret rådgav tiltalte T1 om beløbet på de 18.500.000 kr. i forbindelse med indsendelsen af selvangivelsen.

Retten frifinder derfor tiltalte T2 i forhold 7.

6.2 Forhold 8 og 9 om udlodning af 40.000.000 kr. 

6.2.1 Tiltalen 

Anklagemyndighedens tiltale til straf i disse forhold er:

"...

8.

T1

for straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, skattesvig af særlig grov karakter,

ved i sin selvangivelse for indkomståret 2007 til SKAT med forsæt til skattesvig at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger ved afgørelsen af skatteansættelse eller skatteberegning, idet han ikke angav aktieudbytte stort 40.000.000 kr. fra H1 Invest A/S, hvorved det offentlige blev unddraget 17.186.350 kr. i skat.

9.

T3

for

straffelovens § 289, jf. § 23, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, medvirken til skattesvig af særlig grov karakter,

ved som rådgiver for T1 ved tilskyndelse, råd og dåd og for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding af have medvirket til, at T1 på den i forhold 8 anførte måde unddrog 17.186.350 kr. i skat, idet han efter at have rådgivet T1 om dennes skatteforhold vidste, at aktieudbyttet stort 40.000.000 kr. ikke blev selvangivet.

..."

6.2.2 Faktiske omstændigheder

I anklagemyndighedens skriftlige forelæggelse er følgende anført til forhold 8:

"...

T1 er i forhold 8 tiltalt for ikke at have selvangivet et aktieudbytte på 40 mio. kr. i indkomståret 2007.

T3 er tiltalt for ved tilskyndelse, råd eller dåd at have medvirket dertil.

I ekstrakten er der indsat referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt 18. oktober 2007 (side 188). Eneste punkt på dagsordenen var Forslag til bemyndigelse om at deklarere ekstraordinært udbytte, som blev behandlet således:

"...

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om at bemyndige bestyrelsen til at foretage uddeling af ekstraordinært udbytte indtil næste ordinære generalforsamling i 2008. Generalforsamlingen tiltrådte enstemmigt og med alle stemmer denne bemyndigelse til bestyrelsen. Selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse hermed.

..."

Referatet er underskrevet af advokat V.23, som samme dag, dvs. 18. oktober 2007, sendte generalforsamlingsreferat samt nye vedtægter til T1 og (cc) T3.

I mailen afsendt kl. 15:49, som er indsat i ekstrakten på side 189, er der anført:

"...

Hermed referat af generalforsamlingen i dag og de ny vedtægter.

Sammenskrevet resume vedhæftes også. Jeg går ud fra, at du/I selv sørger for referat m.m. af bestyrelsens beslutning om ekstraordinært udbytte på 40 mio. kr., der først kan gennemføres fra i morgen

..."

De nye vedtægter er indsat i ekstrakten på side 190. Den relevante bestemmelse er § 13 (side 193), som under overskriften Ekstraordinært udbytte, er affattet således:

"...

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage uddeling af ekstraordinært udbytte indtil næste ordinære generalforsamling i 2008.

..."

Advokat V.23 havde en halv time forinden mailen til T1 og T3 (kl. 15:18) sendt følgende e-mail til F5-bank (ekstrakten side 196):

"...

På H1 Invest A/S´s vegne kan jeg herved bekræfte, at bestyrelsen har besluttet at udlodde et ekstraordinært udbytte til T1 på 40 mio. kr. af det beløb, der indestår i banken, fra i morgen kan betragtes som tilhørende T1.

..."

Der henvises i mailen til en sag vedrørende Køb af vingård på Mallorca.

I ekstrakten på side 197 er der indsat bankbilag, hvoraf det fremgår, at der på H1 Invest´s konto er udbetalt 40 mil. kr. Posteringsteksten er Udlodning T1.

På ekstraktens side 198 er der et modsvarende indbetalingsbilag vedrørende konto ...51, og 19. oktober 2007 gik beløbet ind på T1´s konto i F6-bank. Af udskrift af den konto fremgår det, at der 19. oktober 2007 blev hævet 16.887.163 kr., og at der ved årsskiftet 2007/2008 efter tilskrivning af renter fortsat stod 23.306.077 kr. (ekstraktens side 201).

Den 31. marts 2008 stod der 23.540.921 kr. på kontoen (ekstrakten side 202), 10. juni 2008 blev der hævet 22.398.100 kr. (ekstrakten side 303), og 15. juli 2008 blev der hævet 1.330.391 kr. på kontoen, som herefter gik i 0 (ekstrakten side 204).

I ekstrakten er der indsat kontoudskrift af 2. december 2007 for konto ...51 (side 200). De 40 mio. kr. er eneste postering.

SKAT har udarbejdet en oversigt (ekstrakten side 58).

I ekstrakten er der indsat dagsorden for bestyrelsesmøde i H1 Invest A/S 12. november 2007 (side 205). Dagsordenens punkt 7 var: Ekstraordinært udbytte fra H1 Invest på 40 mio. kr.

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt 12. november 2007 er indsat i ekstrakten på side 206. Referatets punkt 7 vedrører Ekstraordinært udbytte fra H1 Invest, hvor der er anført (side 208):

"...

T1 redegjorde for baggrunden for ønsket om ekstraordinært udbytte på kr. 40 mio. Bestyrelsen godkendte dette.

..."

T3 var referent.

Ved e-mail af 4. januar 2008 skrev T3 blandt andet følgende til T1 om emnet ...7 - Mallorca (ekstrakten side 210):

"...

Jeg mener, at det er vigtigt "at holde tungen lige i munden", når der skal skabes en løsning, der tilgodeser:

1)

Finansiering

2)

Evt. reduktion af udlodning

3)

Udbytteskat (undgå denne)

4)

Reglerne om aktionærlån (ikke overtræde disse)

5)

Selskabsform

6)

Momsrefusionsmulighed/afgift (det sidste med håndskrift)

7)

Overdragelse til H1-koncernen/fremtidigt ejerforhold med T4

8)

Stempel/skatter ved overdragelse i Spanien

..."

I ekstrakten er der indsat håndskrevet notat kaldet Mallorca (side 211). I notatet, som er dateret 4. januar 2008, er der blandt andet anført: 2) Betaling: Depot i "F5-bank" 40 mio. ... F5-bank skal stille sikkerhed overfor F7-bank (Tyskland)´s  lån til T1. I strid med § 115/ 84. T1 beslutter udlodning. Jeg bekræfter 40 mio. kr. er udloddet i udbytte.

Notatet er fundet på ...8.

Beløbet på de 40 mio. kr. blev også drøftet på et bestyrelsesmøde 25. marts 2008. I håndskrevet referat indsat i ekstrakten på side 214 er der blandt andet anført (side 215): "3.2) Udbytte 40 mio. konstaterede at det de facto ikke blev deklareret. Løn, bonus 18,5 mio."

Notatet er fundet på ...8.

Forhold omkring de 40 mio. kr. er tillige omtalt i en e-mailkorrespondance fra oktober 2009 (ekstrakten side 219), som ender med en erklæring underskrevet af T1 og T2 og stilet til hvem det måtte vedkomme. Erklæringen er således:

"...

På given foranledning bekræftes som tidligere meddelt revisor i forbindelse med revisionen af H1 Invest A/S for 2007, at T1´s personlige tilgodehavende på 16.887.164 kr. hos koncernselskabet H5.1 SL den 19. oktober 2007 blev overdraget til H1 Invest A/S til kurs pari. Den overtagne fordring på H5.1 blev anvendt til at nedbringe det netop overførte beløb på 40.000.000 kr., således at der netto var overført 23.112.836 kr. via mellemregning svarende til det nettobeløb, der den 19. oktober 2007 indgår på T1´s private bankkonto. Ud af de 40.000.000 kr., der den 31.12.2007 er bogført på konto 322506 i H1 Invest A/S bogholderi er således 16.887.164 kr. et tilgodehavende hos H5.1.

..."

Endelig er der indsat H5, Regnskab for spansk SL for året 2007 (side 223), hvoraf det fremgår: "Det spanske SL Ejes med 51 % af T1 og 49 % af H5.

..."

6.2.3 Forklaringer

Tiltalte T1´s forklaring er gengivet i retsbogen således:

"...

Anklageren foreholdt fra anklagerens ekstrakt kapitel 6, side 188, hvor der blandt andet i et referat af en generalforsamling den 18. oktober 2007 i H1 Invest A/S står:

"...

Ad 2:

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om at bemyndige bestyrelsen til at foretage uddeling af ekstraordinært udbytte indtil næste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen tiltrådte enstemmigt og med alle stemmer denne bemyndigelse til bestyrelsen. Selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse hermed.

..."

Hertil har T1 forklaret, at det var ham, der havde stillet forslaget. Det blev besluttet at ændre vedtægterne som anført i referatet.

Anklageren forholdt T1 fra samme ekstrakt kapitel 6, side 196, en e-mail af 18. oktober 2007 fra V.23 til F5-bank med kopi til H1 Invest A/S med følgende indhold:

"...

På H1 Invest A/S´ vegne kan jeg herved bekræfte, at bestyrelsen har besluttet at udlodde et ekstraordinært udbytte til T1 på 40 mio. kr., således at 40 mio. kr. af det beløb, der indestår i banken, fra i morgen kan betragtes som tilhørende T1.

..."

Hertil har T1 forklaret, at det ikke var korrekt, at det var besluttet at udlodde 40 mio. kr.

Foreholdt fra ekstrakten kapitel 6, side 198, hvor der er en kvittering for indbetaling af 40 mio. kr. med tekst blandt andet: "Posteringstekst: Udlodning Invest" har T1 forklaret, at der blev indsat 40 mio. kr. på hans konto.

Anklageren foreholdt T1 fra ekstrakten kapitel 6, side 206, "Referat af bestyrelsesmøde i H1 Invest A/S, Dato 12. november 2007." og samme ekstrakt, side 208- 209, hvor der blandt andet står:

"...

7. Ekstraordinært udbytte fra H1 Invest:

T1 redegjorde for baggrunden for ønsket om ekstraordinært udbytte på kr. 40 mio. Bestyrelsen godkendte dette.

..."

Hertil har T1 forklaret, at han aldrig fik pengene. De blev bogført på mellemregningskontoen. Han har ikke fået pengene to gange. Bestyrelsen godkendte blot ønsket om at få 40 mio. kr. udbetalt.

Anklageren foreholdt fra ekstrakten kapitel 6, side 210, en e-mail af 4. januar 2008 fra T3 til T1, med blandt andet følgende indhold:

"...

Jeg mener, at det er vigtigt "at holde tungen lige i munden", når der skal skabes en løsning, der tilgodeser:

1)

Finansiering

2)

Evt. reduktion af udlodning.

3)

Udbytteskat (undgå denne).

4)

Reglerne om aktionærlån (ikke overtræde disse).

5)

Selskabsform.

6)

Momsrefusionsmulighed i afgift.

7)

Overdragelse til H1-koncernen/fremtidigt ejerforhold med T4.

8)

Stempel/skatter ved overdragelse i Spanien.

Lad os tale med T2 mandag!

..."

På samtidig forespørgsel fra anklageren har T1 forklaret, at der ikke var udbetalt udbytte, men det var T3 ikke orienteret om. T1 var på Mallorca. F5-bank skulle stille en garanti over for F7-bank, men F7-bank ville kun acceptere en garanti fra F6-bank. T1 bad i første omgang om en udlodning, men senere fandt han ud af, at der var et stort tilgodehavende, som han kunne anvende i stedet. Formalia var ikke på plads til at udbetale udbytte på udbetalingstidspunktet. V.23 havde ikke kompetencen til det. Bestyrelsen skulle først godkende det.

Forespurgt af sin forsvarer, advokat Anders Németh, har T1 forklaret følgende:

Der var købt en ejendom på Mallorca til kursusvirksomhed. T1 personligt ejede 51 %. Resten var ejet af selskaberne i koncernen, herunder ejede H2 A/S 20 %. Ejendommen skulle bruges til kursusvirksomhed, og der skulle dyrkes vin, som kunne hældes på flasker fra ..., og der skulle produceres olivenolie.

Advokat Anders Németh foreholdt fra forsvarerens ekstrakt 6-13, side 12-13, der bærer overskriften

"...

H1 Invest A/S

Posteringer på T1´s mellemregninger i året 2007

..."

hvor ud for 4. januar 2007 står "Mlmr. T1 - ptb.", "Salg af pantebreve" og -14.442.500,00" og hvor ud for 15. maj 2007 står: "Mlmr. T1", "Afr. 4 stk. pantebreve"

Hertil har T1 forklaret, at det var pantebreve, som H1 Invest A/S købte af T1, og som blev brugt som betalingsmiddel ved køb af ...9. Det var T1´s private pantebreve. Han havde i F5-bank lånt 20 mio. kr., som han havde benyttet til køb af pantebrevene. Da han solgte pantebrevene til H1 Invest A/S, steg mellemregningen med 20 mio. kr.

Foreholdt fra ekstrakten 6-13, side 31, kontoudskrift fra F5-bank, hvoraf fremgår: "Indestående Gæld - 19.999.045,00" har T1 forklaret, at det er det lån, han har omtalt, han optog til køb af pantebreve. Han skylder stadig F5-bank beløbet.

Advokat Anders Németh foreholdt fra ekstrakten 6-13, side 14, hvor der ud for 19. oktober 2007 står: "Mlmr. H5" , "Overført fr F5-bank" og "40.000.000,00".

Hertil har T1 forklaret, at de 40 mio. kr., som optræder her, er det samme beløb, som findes i bilaget fra F5-bank med markering "mlr H5.1". Ejendommen kostede 6,5 mio. euro, og der skulle bruges penge til istandsættelse.

Foreholdt, at der i ekstrakten 6-13, side 14, ud for 19. oktober 2007 står:

"Mlmr. T1", "Udlæg H5.1 fra T1 ***rettet bogføringsdato*** " og - 16.887.164,00",

har T1 forklaret, at det er en sammentrækning af de fire mellemregninger, han havde med H1 Invest A/S. Der er tale om en efterpostering, ikke for at manipulere, men for at give et retvisende billede. Af de 40 mio. kr. til ejendommen skulle H1 Invest A/S betale de 49 % af beløbet. T1 lagde pengene ud. De 16.887.164,00 kr. er det, som H1 Invest A/S skyldte i anledning af T1´s udbetaling af de 40 mio. kr. De eneste 40 mio. kr., som han har fået, er til udligning af hans mellemregningskonto. Han har ikke fået 40 mio. kr. yderligere.

..."

Tiltalte T3´s forklaring er i retsbogen gengivet således:

"...

Anklageren foreholdt fra anklagerens ekstrakt kapitel 6, side 188, hvor der blandt andet står:

"...

År 2007, den 18. oktober afholdtes ekstraordinær generalforsamling i H1 Invest NS (CVR.nr. ...77) på advokat V.23´s kontor, med følgende:

Dagsorden

...

Ad 2:

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om at bemyndige bestyrelsen til at foretage uddeling af ekstraordinært udbytte indtil næste ordinære generalforsamling i 2008.

Generalforsamlingen tiltrådte enstemmigt og med alle stemmer denne bemyndigelse til bestyrelsen.

Selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse hermed.

...

Som dirigent

V.23

..."

Hertil har T3 forklaret, at advokat V.23 er hans kompagnon, idet de har kontorfællesskab. Advokat V.23 har i ganske begrænset omfang haft sager for H1 Invest A/S. Det er ikke T3, der har bedt advokat V.23 om at lave referatet. Mødet foregik i efterårsferien, hvor T3 var bortrejst. Referatet er sendt i kopi til ham samme dag, men han så det ikke, da han ikke modtog mails i ferien. Han er ikke bekendt med baggrunden for vedtægtsændringen. Før denne sag svævede han i den vildfarelse, at vedtægtsændringen aldrig var gennemført.

Anklageren foreholdt fra anklagerens ekstrakt kapitel 6, side 196, hvor der i en e-mail af 18. oktober 2007 fra V.23 til ...@F5-bank.dk med kopi til ...@H1.dk blandt andet står:

"...

På H1 Invest A/S´ vegne kan jeg herved bekræfte, at bestyrelsen har besluttet at udlodde et ekstraordinært udbytte til T1 på 40 mio. kr., således at 40 mio.kr. af det beløb, der indestår i banken, fra i morgen kan betragtes som tilhørende T1.

..."

Hertil har T3 forklaret, at han ikke har set det brev før under denne sag. T3 mener endvidere ikke at have hørt, der var udbetalt 40 mio. kr.

Anklageren foreholdt fra referat af bestyrelsesmøde den 12. november 2007 i H1 Invest A/S, ekstrakten kapitel 6, side 206- 209, hvor der blandt andet står følgende i referatet, ekstrakten side 208:

"...

7. Ekstraordinært udbytte fra H1 Invest:

T1 redegjorde for baggrunden for ønsket om ekstraordinært udbytte på kr. 40 mio. Bestyrelsen godkendte dette.

..."

Hertil har T3 forklaret, at han har udarbejdet referatet. Så vidt T3 erindrer, havde T1 bedt bestyrelsen tage stilling til, om det var forsvarligt at udlodde 40 mio. kr. til T1. Det var et fremadrettet spørgsmål. Det var ikke sådan, at der allerede var sket en udlodning eller lignende. Det handlede om fremtiden. Bestyrelsen traf afgørelse om, at det var forsvarligt at udbetale de 40 mio. kr. Vedtægtsændring blev ikke drøftet. Det var T3´s opfattelse, at udbyttet måtte godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, og der skulle af revisor udarbejdes en mellembalance. Det var kun forsvarligheden, der blev drøftet på bestyrelsesmødet. Hverken på det tidspunkt eller senere skete der udbetaling af udbytte på 40 mio. kr.

Anklageren foreholdt e-mail af 4. januar 2008 fra T3 til T1, ekstrakten kapitel 6, side 210, hvor der blandt andet står:

"...

Jeg mener, at det er vigtigt "at holde tungen lige i munden", når der skal skabes en løsning, der tilgodeser:

...

3) Udbytteskat (undgå denne)

...

Lad os tale med T2 mandag!

..."

Hertil har T3 forklaret, at der ikke havde været udbytteudbetaling. Han husker ikke, hvad der efterfølgende blev drøftet med T2. T3´s e-mail af 4. januar 2008 var svar på en e-mail, som T1 havde sendt til ham, og som angik spørgsmål om, hvorvidt der var sendt papirer til Spanien angående køb af ejendom på Mallorca. Det var en sag, som V.23 havde håndteret i T3´s fravær i sommerferien 2007. I januar 2008 syntes T1, at det gik for langsomt; han skrev derfor til T3, der svarede, at han endnu ikke havde sendt papirerne til Spanien. Punkterne i e-mailen angår de mulige problemstillinger, han som ny advokat på sagen mente, der kunne være. Det var ikke sikkert, at det var rigtige problemer. Det angik en igangværende ejendomshandel. Punkt 2 "Evt. reduktion af udlodning" og punkt 3 "Udbytteskat (undgå denne)" skal tages for pålydende. Den 12. november 2007 var der givet bemyndigelse til, at udlodning kunne ske. Skulle det give mening, skulle det være i regnskabsåret 2007. Hvis man udlodder ved årsafslutning, kan man slippe for mellembalance.

Anklageren forespurgte om en direkte forståelse af punkt 3 "Udbytteskat (undgå denne)". Hertil har T3 forklaret, at det betyder det, der står. Hvis man for eksempel ikke udloddede så mange penge som 40 mio. kr., men for eksempel udloddede 10 mio. kr., ville man spare udbytteskat af de 30 mio. kr. T1 havde fået en godkendelse til 40 mio.kr. I virkeligheden ligger der heri, at det var en godkendelse af udlodning på op til 40 mio. kr.

Forsvareren foreholdt fra e-mail af 4. januar 2008 fra T1 til T3, forsvarerens ekstrakt JV.15, side 64, hvor der står:

"...

Hej T3,

Har du sendt noget til advokaten eller banken på Mallorca som vi aftalte?

..."

Hertil har T3 forklaret, at det var den e-mail, som han svarede på i mailen af 4. januar 2008.

Forsvareren foreholdt fra brev af 1. april 2008 fra T3 til R2 Revisorerne, att. Statsaut. revisor V.8, forsvarerens ekstrakt JV.15, side 65-69, hvor der blandt andet, på ekstrakten side 66, står:

"...

d. jeg er bekendt med - på grundlag af vore telefoniske drøftelser - at der i en periode har været usikkerhed omkring aflønning af direktør T1 (størrelse og form), men har fået oplyst, at der er sket en skriftlig afklaring heraf i løbet af 2007, og går ud fra, at I kontrollerer dette.

e. jeg er endvidere bekendt med, at der oprindelig blev besluttet at give bestyrelsen bemyndigelse til at a´conto udlodde et beløb (40 mio. kr.), ligesom jeg er bekendt med, at denne bemyndigelse de facto ikke er udnyttet.

..."

Hertil har T3 forklaret, at brevet er det årlige advokatbrev til brug for 2007 årsregnskabet. T3 har ikke været involveret i drøftelser om aflønning af T1. Det var vigtigt, at T1 drøftede det med de eksterne medlemmer af bestyrelsen, V.7 og V.6. T3 havde den 1. april 2008 den opfattelse, at bemyndigelsen til udlodning af 40 mio. kr. ikke var udnyttet. Det havde også været på bestyrelsesmøde i marts 2008.

På den ordinære generalforsamling den 20. maj 2008 blev det besluttet at overføre hele overskuddet til det følgende år. T3 var dirigent på generalforsamlingen. Referatet (Bilag 52-22-02-014) blev sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der blev aflagt en årsrapport, hvoraf fremgår, at udbyttet var 0 kr.

T3 blev foreholdt fra anklagerens ekstrakt kapitel 6, side 211 og følgende, hvor der blandt andet med håndskrift står:

2) Betaling:

Depot i "F5-bank" 40 mio.

Hertil har T3 forklaret, at det er hans notater side 211 fra den 4. januar 2008. Der står også ... for V.1 i marginen til venstre. T3 havde drøftet sagen med advokat V.23, V.8 og V.1 for at blive ajourført. Man stillede ikke en garanti uden depot. Som T3 husker det, skulle F5-bank stille en garanti i den størrelsesorden. Notaterne side 212 i ekstrakten er ikke T3´s. Det ligner V.23´s håndskrift.

Foreholdt fra ekstrakten kapitel 6, side 112, hvor der blandt andet står: "Talt med T1 24/7" har T3 forklaret, at T3 mener, det må være en dato fra sommeren 2007. T3 var på den nævne dato på sommerferie.

Foreholdt fra ekstrakten kapitel 6, side 213, hvor dermed håndskrift blandt andet står:

"...

F5-bank skal stille sikkerhed overfor F7-banks lån til T1. ... T1 beslutter udlodning. Jeg bekræfter 40 mio. er udloddet i udbytte.

..."

Hertil har T3 forklaret, at det formentlig er skrevet på et tidspunkt, hvor T3 var på efterårsferie. Det er ikke T3´s notat. Det ligner V.23´s håndskrift.

T3 har ikke rådgivet T1 om udlodning eller ikke udlodning. Han har endvidere ikke rådgivet T1 konkret eller generelt om skatteforhold. T3 rådgiver ikke om skatteforhold. Han har en viden, der gør det muligt for ham at identificere skattemæssige problemer, men overlader rådgivning herom til V.23 og V.8. T3 har ikke haft med T1´s selvangivelser at gøre.

..."

V.23´s vidneforklaring er i retsbogen gengivet således:

"...

V.23 har som vidne forklaret, at han har haft ad hoc opgaver for H1 Invest A/S.

Det har været 2-3 opgaver. Han er i kompagniskab med T3.

Anklageren foreholdt V.23 fra referat for ekstraordinær generalforsamling den 18. oktober 2007, anklagerens ekstrakt kapitel 6, side 188, hvor der blandt andet står:

"...

Ad 2:

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om at bemyndige bestyrelsen til at foretage uddeling af ekstraordinært udbytte indtil næste ordinære generalforsamling i 2008.

Generalforsamlingen tiltrådte enstemmigt og med alle stemmer denne bemyndigelse til bestyrelsen. Selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse hermed.

..."

Hertil har V.23 forklaret, at T1 ringede til ham i efterårsferien, hvor T3 var bortrejst, og T1 var på Mallorca. T1 forklarede, det var besluttet, at der skulle ske udlodning, og at formalia skulle bringes i orden. Det var en papirgeneralforsamling, som vidnet holdt den 18. oktober 2007. Ordlyden i referatet er hans.

V.23 blev foreholdt fra ekstrakten kapitel 6, side 189, hvor der blandt andet står følgende:

"...

From:

V.23

Sent:

18. oktober 2007 15:49

To:

...@H1.dk

Cc:

T3

Subject:

Sagsnr: 10992 - Selskabssag

Attachments:

sammenskrevet_resume

Hej T1

Hermed referat af generalforsamlingen i dag og de ny vedtægter. Sammenskrevet resume vedhæftes også. Jeg går ud fra, at du/I selv sørger for referat m.m. af bestyrelsens beslutning om ekstraordinært udbytte på 40 mio. kr., der først kan gennemføres fra i morgen.

..."

Hertil har V.23 forklaret, han vidste, at T1 havde et ønske om at få 40 mio. kr. Det var vist til brug for et bankengagement med F5-bank.

Han fik ikke nogen reaktion fra T3 på mailen.

"...

§13. Ekstraordinært udbytte.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage uddeling af ekstraordinært udbytte indtil næste ordinære generalforsamling i 2008.

..."

Hertil har V.23 forklaret, at han har skrevet det.

V.23 blev foreholdt fra ekstrakten kapitel 6, side 196, hvor der blandt andet står:

"...

From:

V.23

Sent:

18. oktober 2007 15:18

To:

...@F5-bank.dk

Cc:

...@H1.dk

Subject:

Sagsnr: 00353 - Køb af vingård på Mallorca

På H1 Invest A/S´s vegne kan jeg herved bekræfte, at bestyrelsen har besluttet at udlodde et ekstraordinært udbytte til T1 på 40 mio. kr., således at 40 mio. kr. af det beløb, der indestår i banken, fra i morgen kan betragtes som tilhørende T1.

..."

Hertil har V.23 forklaret, at han ikke har nogen mening om, hvorvidt T1 har fået 40 mio. kr. udloddet. Vidnet skabte blot det selskabsretlige grundlag for, at det kunne ske. I henhold til den dagældende § 109a i aktieselskabsloven var der yderligere formalia, der skulle bringes på plads.

Han skrev, at beløbet i F5-bank kunne betragtes som T1´s udlodning, hvilket ikke er det samme som, at det rent faktisk forholdt sig således. Det måtte T1 afgøre.

Anklageren foreholdt fra ekstrakten kapitel 6, side 213, hvor der med håndskrift blandt andet står: "Jeg bekræfter 40 mio. er udloddet i udbytte."

Hertil har V.23 forklaret, at det er hans håndskrift. Han kan udlede, at det er skrevet samme dag som referatet. Notatet ligger til grund for mailen til F5-bank. Notatet er skrevet på grundlag af hans drøftelser med T1.

På forespørgsel fra T1´s forsvarer, Advokat Anders Németh, har V.23 forklaret, at han ikke havde detailkendskab til T1´s privatøkonomi. Han havde ikke nærmere kendskab til H1 Invest A/S´s  økonomi. Han havde endvidere ikke kendskab til mellemregninger mellem H1-koncernen og T1. V.23 har blot skabt hjemlen til en udlodning. Han blev involveret, fordi han var kompagnon med T3.

Advokat Anders Németh foreholdt fra anklagerens ekstrakt kapitel 6, side 198, hvor der med maskinskrift står, at der er indbetalt 40.000.000, og hvor der med håndskrift står:

"... mlmr T1/H5".

Hertil har V.23 forklaret, at det ikke er hans håndskrift. V.23 har ikke drøftet noget om mellemregninger med banken eller T3. De 40 mio. kr. skulle efter, hvad der står her, bruges af H5, der var et selskab på Mallorca. Han har ikke efterfølgende være involveret i spørgsmål om dette selskab.

Forespurgt af T3´s forsvarer, Advokat Jakob Lund Poulsen, med henvisning til den citerede e-mail af 18. oktober 2007 fra V.23 til F5-bank, anklagerens ekstrakt kapitel 6, side 196, har V.23 forklaret, at han ikke var bemyndiget til noget som helst, herunder ikke til at gennemføre overførsler. Han opfatter tilkendegivelsen over for F5-bank således, at T1 har haft en drøftelse med F5-bank om mulig disposition over de 40 mio. kr., når der var skabt hjemmel til at disponere. Det var den hjemmel, som vidnet tilvejebragte.

..."

Tiltalte T2´s forklaring er i retsbogen gengivet således: (T2 er ikke tiltalt i dette forhold)

"...

Anklageren foreholdt T2 fra anklagerens ekstrakt kapitel 6, side 210, hvor der blandt andet står:

"...

Fra:

T3

Sendt:

4. januar 2008 18:52

Til:

T1

Emne:

SV: ...7 - Mallorca

...

Jeg vil gerne tale med T2 for at høre, hvilke råd og beslutninger, der måtte være taget i samråd med den spanske revisor, før jeg skriver til banken (og advokaten!)

Jeg mener, at det er vigtigt - "at holde tungen lige i munden", når der skal skabes en løsning, der tilgodeser:

1) Finansiering,

2) Evt, reduktion af udlodning.

3) Udbytteskat (undgå denne).

4) Reglerne om aktionærlån (ikke overtræde disse).

5) Selskabsform.

6) Momsrefusionsmulighed/afgift.

7) Overdragelse til H1-koncernen/fremtidigt ejerforhold med T4.

8) Stempel/skatter ved overdragelse i Spanien.

Lad os tale med T2 mandag!

..."

Hertil har T2 forklaret, at han ikke kan huske at have drøftet disse forhold med T3 i starten af januar 2008. Han kan huske, de har talt om selskabsform og stiftelse. V.8 gav ham kontaktoplysninger på R2 i Spanien, og han mener, han kontaktede det firma. T2 var ikke så involveret i købet af ejendom på Mallorca. Han var involveret af stiftelsen af H5 i Danmark. Han har ikke talt med den spanske revisor om spansk moms eller spanske selskabsformer. "

"...

Forespurgt af T1´s forsvarer, Advokat Anders Németh, har T2 som vidne forklaret, at T1 har solgt pantebreve til H1 Invest A/S. De er blevet benyttet af H1 Invest A/S i en ejendomshandel. T2 bekendt har der ikke været andre 40 mio. kr. i mellemregninger end dem, der angår disse pantebreve.

..."

"...

Anklageren foreholdt T2 fra et notat, opdateret 30. marts 2011 af T2, sagens bilag 36-07, side 1-2, hvor der blandt andet står:

..."

H1 Invest under konkurs

Bemærkninger til "udbytte" på DKK 40.000.000 og T1´s mellemregning

...

I december 2007 bogføres honoraret til T1 på DKK 18,5 mio. uagtet, at honoraret er optjent løbende over året og burde være bogført med DKK 1,54 mio. pr. måned.

T2 havde ikke bemærkninger.

..."

Tiltalte T2´s supplerende forklaring er i retsbog af 21. november 2012 gengivet således:

"...

Advokat Jakob Arrevad foreholdt fra Tillægsekstrakt 6, s. 217, hvor der blandt andet står:

Debet

Kredit

Saldo

  

02-01-07

Indfrielse af pantebrev 15.0 mio

15.300.00000

-15.300.000,00

02-01-07

lndfrielse af pantebrev 5.0 mio

5.100.000,00

-20.400.000,00

02-01-07

lndfrielse af pantebreve 15 mio.

15.000.000,00

-5.400.000,00

02-01-07

lndfrielse af pantebreve 5 mio.

5.000.000,00

-400.000,00

04-01-07

Salg af pantebreve

14.442.500,00

-14.842.500,00

15-05-07

Afr. 4 stk. pantebreve

4.814.166,67

-19.656.666,67

Hertil har T2 forklaret, at de fire første posteringer den 2. januar 2007 er efterposteringer. Det er ikke likvide posteringer men omkonteringer.

Posteringerne på 15,3 mio. kr. og 5,1 mio. kr. er flytning af pantebreve fra en finanskonto i H1 Invest til mellemregningskontoen. Den næste postering er et forsøg på at slette den just gennemgåede postering. Posteringen den 4. januar og den 15. maj er de eneste likvide posteringer i dette kontoudtog.

Differencen mellem 15 og 15,3 mio. kr. hhv. 5,1 og 5 mio. kr. er udtryk for kursdifference ved udstedelse og indfrielse. T1 får en kursgevinst på 400.000 kr., hvilket manifesterer sig i et tilgodehavende på H1 af samme størrelse. Der er også et rentetilgodehavende, fordi det var H1, der opkrævede ydelser på pantebrevene, også de pantebreve, der var transporteret til T1.

..."

V.4´s vidneforklaring er i retsbogen gengivet således:

"...

Anklageren foreholdt fra anklagerens ekstrakt kapitel 6, side 206-209, hvor der blandet andet står:

"...

Referat af bestyrelsesmøde i H1 Invest A/S

Dato:

12. november 2007

Sted:

...8,

Til stede:

V.7, V.6, T1, T3

yderligere:

finansdirektør V.1, økonomidirektør T2 og HR direktør V.4

...

7. Ekstraordinært udbytte fra H1 Invest:

T1 redegjorde for baggrunden for ønsket om ekstraordinært udbytte på kr. 40 mio.

Bestyrelsen godkendte dette.

..."

Hertil har V.4 forklaret, at hun husker, de blev orienteret om, at der var tale om en bonus, der var optjent, før hun blev ansat. Ordet "bonus" er hendes egen formulering. Hun erindrer ikke den konkrete baggrund for udlodning af 40 mio. kr. Hun har ikke erindring om, hvorvidt de 40 mio. kr. blev udbetalt.

..."

V.6´s vidneforklaring er i retsbogen gengivet således:

"...

V.6 husker spørgsmål om udlodning af 40 mio. kr. Det blev præsenteret over for bestyrelsen som en udbytteudbetaling, der skulle godkendes. V.6 fandt udlodningen fornuftig henset til egenkapital og resultat. Han er ikke klar over, om pengene faktisk blev udbetalt.

Anklageren foreholdt fra referat af bestyrelsesmøde i H1 Invest A/S den 12. november 2007, anklagerens ekstrakt kapitel 6, side 206-209, hvor der side 208 forneden - side 209 foroven står:

"...

7. Ekstraordinært udbytte fra H1 Invest:

T1 redegjorde for baggrunden for ønsket om ekstraordinært udbytte på kr. 40 mio. Bestyrelsen godkendte dette.

..."

Hertil har V.6 forklaret, at han ikke kan forklare baggrunden for ønsket om udlodning. V.6 overvejede blot, om det i det store billede så fornuftigt ud at udbetale, og det gjorde det. Det stred ikke mod Governance, aftaler eller andet. V.6 var ikke i tvivl om fornuften i udlodningen. V.6 har haft meget med Governance regler at gøre, hvorfor han generelt er lidt forsigtig.

På bestyrelsesmøderne i H1 Invest A/S blev der givet informationer, hvis kvalitet var stigende fra 2007 og frem. Der kom stadig mere styr på underlag, indkaldelser m.v. V.6 kan have haft en vis indflydelse på den udvikling. I løbet af sommeren 2008 gik det dog den anden vej. Det var efter G3-sagen.

Det var ikke altid, der blev lyttet, når V.6 sagde fra over for nye aktiviteter.

Der blev lyttet til ham i nogle henseender, og der var diskussioner. V.6 har eksempelvis sagt fra over for G3-handlen.

Anklageren foreholdt V.6, hvad der er noteret i politirapport, sagens bilag 37-10, side 2, hvor der blandt andet står:

"...

Forespurgt om T3´s rolle i koncernen forklarede vidnet, at han ikke tidligere havde oplevet et så tæt forhold imellem en virksomheds advokat og dens bestyrelse og ledelse.

..."

Hertil har V.6 forklaret, at H1 Invest A/S var et ejerledet selskab. Det betød dog ikke, at T1 ikke lyttede efter de menige bestyrelsesmedlemmer. V.6´s viden inden for ejendomssektoren var begrænset, men han havde alligevel synspunkter af almen karakter. Det var ikke alle hans synspunkter, som han kunne få igennem. Da G3-handlen kom, og han havde sagt fra, kunne han have valgt at forlade bestyrelsen. Det gjorde han dog ikke, da man på det tidspunkt var i gang med at sælge H1.6 Office i USA. Det ville ikke have været smart, at han stod af på det tidspunkt. Han måtte efter sine almindelige erfaringer sige fra over for G3. De var for ivrige. Det var for godt.

Forholdet mellem T1 og T3 var godt. Begge havde kontor på ...8; de havde derfor let adgang til hinanden. De må have kendt hinanden længe. Sådan talte de i hvert fald. V.6 bryder sig generelt ikke om, at der er advokater med i en bestyrelse, og det har han også sagt i denne sammenhæng. T3´s forhold til bestyrelsen opfattede vidnet som meget tæt.

På forespørgsel har V.6 forklaret, at han ikke ved, om udbyttet på de 40 mio. kr. blev udbetalt. Han undrede sig over, at det ikke stod omtalt i årsrapporten under pengestrømsanalyse, da regnskabet blev aflagt i maj 2008. Han stillede ikke spørgsmål til det.

..."

V.7´s vidneforklaring er i retsbogen gengivet således:

"...

V.7 husker, at bestyrelsen på et møde i efteråret 2007 traf beslutning om udlodning.

Anklageren foreholdt fra referat af bestyrelsesmøde i H1 Invest A/S den 12. november 2007, anklagerens ekstrakt kapitel 6, side 206-209, hvor der side 208 forneden - side 209 foroven står:

"...

7. Ekstraordinært udbytte fra H1 Invest:

T1 redegjorde for baggrunden for ønsket om ekstraordinært udbytte på kr. 40 mio. Bestyrelsen godkendte dette.

..."

Hertil har V.7 forklaret, at han ikke husker begrundelsen for udlodning. Der var vist ikke hævet udbytte i meget lang tid. Det forventede resultat var på et par hundrede millioner kroner, hvorfor udlodning af 40 mio. kr. ikke virkede forkert. V.7 mener ikke, at der kom specifikke ting frem om baggrunden for udlodningen. I lyset af forretningens omfang fandt V.7 ikke et udbytte i denne størrelsesorden for unaturligt. V.7 mener, at der var drøftelse om denne udlodning allerede i oktober 2007. T3 har måske nævnt det.

Der er ikke to bestyrelsesarbejder, der er ens. Arbejdet i bestyrelsen i H1 Invest A/S var kendetegnet ved stor ekspansion og en meget entreprenant ejer. Bestyrelsesmøderne var gode, og medlemmerne fik den nødvendige information. De tal, der blev drøftet, var oftest i hundredemillioner eller milliarder.

Nogle gange spurgte V.7 T3 om, hvordan han holdt advokatforretning og bestyrelse uafhængige. T3 var afhængig af sin klient. T3 nævnte vist selv, at 90 % af hans forretning lå hos H1 Invest A/S. V.7 burde have været mere opmærksom på dette forhold.

Forespurgt af T1´s forsvarer, Advokat Anders Németh, har V.7 forklaret, at det var V.7´s indtryk, at F2-bank var en medspiller hos H1 Invest A/S helt frem til bankens insolvens. Det kom ikke som en overraskelse for V.7, da det forlød, at F2-bank havde problemer. V.7 havde kendskab til, hvordan banken blev drevet. V.7 har flere gange i bestyrelsen givet udtryk for, at man ikke kunne bruge halve tilsagn til noget. Det var derfor ekstra forbandet for V.7, at kredittilsagnet fra F2-bank faktisk svigtede.

Forespurgt af T3´s forsvarer, advokat Jakob Lund Poulsen, har V.7 forklaret, at udbyttet på de 40 mio. kr. efter V.7´s opfattelse skulle udbetales hurtigt efter bestyrelsens godkendelse i november 2007. V.7 er ikke bekendt med, om der var andre formalia, der skulle opfyldes. V.7 husker ikke, om det af årsrapporten for 2007 fremgik, at der var sket udlodning af de 40 mio. kr. Beløbet var ikke voldsomt stort i H1-sammenhæng. V.7 har ikke hæftet sig ved, om der er udbetalt udbytte eller ej for 2007.

..."

V.11´s vidneforklaring er i retsbogen gengivet således:

"...

V.11 har forklaret, at der hende bekendt er foretaget en stor udbetaling til T1, der gik direkte ind på T1´s mellemregning.

V.11 blev foreholdt fra anklagerens ekstrakt kapitel 6, side 198, hvor der blandt andet står følgende:

"...

På konto ... : Er der indbetalt 40.000.000

Posteringstekst: Udlodning H1

..."

og hvor der med håndskrift står: "mlmr T1 / H5.1"

Hertil har V.11 forklaret, at det er hendes håndskrift, der er på bilaget. Beløbet på de 40 mio. kr. husker hun kun fra bogføringen af det pågældende bilag. F5-bank må have fået oplyst, at der var tale om udlodning. Det er ikke V.11, der har givet F5-bank denne oplysning. Hun husker ikke, hvornår hun har fået bilaget. Hun kan have spurgt i finansafdelingen om, hvor betalingen skulle bogføres. Hun husker ikke, hvem der har besvaret spørgsmålet.

Forevist forsvarernes ekstrakt forhold 6-13, AN JSA, side 14, har V.11 forklaret, at hun i den pågældende periode ikke har overført 40 mio. kr. Så store beløb kunne hun ikke overføre. Hun erindrer ikke, at der skulle være foretaget andre overførsler på 40 mio. kr. end den vedrørende F5-bank. Denne overførsel husker hun.

V.11 havde i det daglige et godt indblik i, hvor T1 befandt sig, da hun håndterede hans kalender. T1 var tit ude i datterselskaberne: I H1.1 eller i H1.2 m.v. V.11 mødte hver dag på ...8. Hun mødte meget tidligt, oftest som den første. T1 var vel ude 2-3 dage om ugen. Da hændte, at T1 senere på dagen mødte på ...8.

..."

V.8´s vidneforklaring er i retsbogen gengivet således:

"...

Anklageren foreholdt, at der i referat af bestyrelsesmøde i H1 Invest A/S den 12. november 2007, jf. ekstrakt kapitel 6, side 206 og følgende, side 208-209, blandt andet står:

"...

7. Ekstraordinært udbytte fra H1 Invest:

T1 redegjorde for baggrunden for ønsket om ekstraordinært udbytte på kr. 40 mio.

Bestyrelsen godkendte dette.

..."

Hertil har V.8 forklaret, at han i forbindelse med revisionen har gennemgået bestyrelsesmødereferater. De konstaterede, at der ikke selskabsretligt skete nogen udlodning. Der blev givet en bemyndigelse fra bestyrelsen, men formalia var ikke på plads. Der mangler endelig godkendelse, mellem balance og reviewerklæring. Konsekvensen af disse manglende formalia var, at der i stedet var tale om en postering på mellemregningen. Bemyndigelsen skulle skrives ind i vedtægterne. Det kom vist på plads.

Anklageren foreholdt fra ekstrakt kapitel 6, side 221, hvor der står:

"...

Til hvem det måtte vedkomme

30. oktober 2009

På given foranledning bekræftes som tidligere meddelt revisor i forbindelse med revisionen af H1 Invest A/S for 2007, at T1´s personlige tilgodehavende på 16.887.164 kr. hos koncernselskabet H5.1 den 19. oktober 2007 blev overdraget til H1 Invest A/S til kurs pari. Den overtagne fordring på H5.1 blev anvendt til at nedbringe det netop overførte beløb på 40.000.000 kr., således der netto var overført 23.112.836 kr. via mellemregning svarende til det netto beløb, der den 19. oktober 2007 indgår på T1´s private bankkonto.

Ud af de 40.000.000 kr., der den 31.12.2007 er bogført på konto 322506 i H1 Invest A/S bogholderi er således 16.887.164 kr. et tilgodehavende hos H5.1.

MVH

(sign.)

(sign.)

T1

T2

Tidl. direktør H1 Invest A/S

tidl. økonomidirektør H1 Invest A/S

..."

Hertil har V.8 forklaret, at han ikke husker at have set denne erklæring.

Anklageren foreholdt fra samme ekstrakt kapitel 6, side 219, hvor der blandt andet står:

"... 

Fra: DL

sendt: 29. oktober 2009 17:54

Til: NH; V.8

Emne: Forslag til "erklæring"

Til hvem det måtte vedkomme

30.10.09 

..." 

"... 

Fra: "V.8" <V.8@...com>

Til:

Sendt: 30. oktober 2009 09:37

Vedhæft: image001.jpg

Emne: SV: Forslag til "erklæring"

Hej DL

Det er en udmærket omformulering af erklæringen - den tager jeg med i dag. 

..." 

Hertil har V.8 forklaret, at han nu husker, der er tale om en besvarelse til revisortilsynet. Han ville gerne have denne bekræftelse til brug for dokumentation. 

Anklageren foreholdt fra tillægsekstrakt 5, side 61 og 62,hvor der blandt andet står: 

"... 

Fra: V.8 ...

Til: <DP@...dk>

Cc: T1: <T3@...net>

Sendt: 7. oktober 2008 14:38

Vedhæft: T1 privat.xls

Emne: Formueopgørelse for T1 personligt 

Hej DP 

Hermed den endelige opgørelse. Gældsposterne er pr. 31/12 2007 - der kan kun være sket et mindre afdrag. 

Jeg har gennemgået denne med T1 og sammenholdt den med udskrift fra R75 hos SKAT. 

..." 

"... 

Opgørelse over aktiver og passiver hos T1 personligt

... 

Investering i H5.1, 51 %, 16.887.164 Pantsat til G6 Invest 

..."

Hertil har V.8 forklaret, at det er brev, som er sendt til advokat DP, og som er sendt efter T1´s personlige konkurs. Der må være en fejl. Der skete en overdragelse af det udlæg, som T1 foretog på vegne af H1 Invest A/S. De 16.887.164 kr. er det samme tal, som optræder i erklæringen i ekstrakt kapitel 6, side 221. Men det må være en fejl. Aktivet kan ikke optræde begge steder. Der er ikke foretaget et reelt arbejde fra V.8´s side i forbindelse med denne formueopgørelse. Det er opstillet på baggrund af oplysninger fra T1. De holdt et møde forud for et møde med advokat DP, der var personlig rådgiver for T1.

Forespurgt af T1´s forsvarer, Advokat Anders Németh, har V.8 forklaret, at udbetalingen af udlodning håndteres på mellemregningen, når formalia ikke er på plads. Normalt vil der være tale om et ulovligt aktionær- eller anpartshaverlån. Hvis der er plads på mellemregningen, er det blot en nedbringelse af mellemregningen med ejeren.

..."

6.2.4 Anklagerens hovedsynspunkter

Anklagemyndigheden har i sit påstandsdokument anført følgende anbringender til forhold 8 og 9:

"...

T1 er i forhold 8 tiltalt for ikke at have selvangivet et aktieudbytte på 40 mio. kr. i indkomståret 2007, og T3 er i forhold 9 tiltalt for medvirken dertil.

De tiltalte påstås dømt i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Det er ud fra forklaringen fra advokat V.23 og de af ham udarbejdede dokumenter bevist, at T1 i efteråret 2007 meddelte, at han havde besluttet at udlodde sig udbytte på 40 mio. kr., og at V.23 skulle bringe formalia på plads, hvilket han gjorde.

Det er ud fra bestyrelsesmødereferatet fra bestyrelsesmøde i H1 Invest A/S 12. november 2007 og forklaringerne fra bestyrelsesmedlemmerne V.7 og V.6 bevist, at udlodningen på bestyrelsesmødet blev præsenteret som godkendelse af udbetaling af udbytte på 40 mio. kr.

Det fremgår af kontoudskrift fra H1 Invest A/S konto i F5-bank, at de 40 mio. kr. 19. oktober 2007 med posteringsteksten "Udlodning T1" blev overført til T1´s konto i F6-bank, hvilket ligeledes understøttes af advokat V.23´s e-mail til banken herom.

Det er derfor bevist, at T1 i 2007 erhvervede endelig ret til og modtog et ekstraordinært udbytte på 40 mio. kr. Et beløb, som han bevidst undlod at selvangive, hvorfor han er skyldig i den rejste tiltale.

T1´s indsigelse om, at der ikke var tale om udlodning, men at han rettelig havde et tilgodehavende hos H1 Invest A/S på de 40 mio. kr. som følge af selskabets køb af hans pantebreve og et udlæg fra ham på vegne H1 Invest A/S til et spansk selskab, ændrer imidlertid ikke ved, at T1 skulle beskattes af de 40 mio. kr. i udbytte, som han ved de nævnte dispositioner endeligt havde erhvervet ret til.

I øvrigt viser blandt andet kontoudskrifterne fra F5-bank, papirer vedrørende oprettelsen af kassekredit for T1, breve fra T3 i 2007 og 2008 og en depotfortegnelse fra F5-bank, at indsigelsen fra T1 om tilgodehavendet vedrørende pantebrevene er usand, idet pantebrevene i 2008 fortsat tilhørte T1 - og altså ikke var solgt til H1 Invest A/S.

Indsigelsen om udlægget til det spanske selskab H5.1 SL er også usand, idet såvel fundne håndskrevne notater i sagen fra 2008, en e-mail fra T3 fra 2008, en række e-mails fra GB og registreringen i handelsregistret på Mallorca beviser, at selskabet H5.1 ved ejendommene på Mallorca, alle var af privat karakter. H1 Invest A/S skyldte derfor ikke T1 16.887.164 kr. i efteråret 2007.

T3 er i forhold 9 tiltalt for medvirken til T1´s skattesvig.

12. november 2007, hvor udlodningen blev godkendt. T3 var således helt bekendt med, at der var sket udlodning, og det er med hans e-mail af 4. januar 2008, hvor det direkte var anført, at der skulle skabes en løsning, der tilgodeså blandt andet "reduktion af udlodning" og "Udbytteskat (undgå denne)", bevist, at T3 ved rådgivning har medvirket til, at de 40 mio. kr. ikke blev opgivet til SKAT.

..."

6.2.5 Forsvarets hovedsynspunkter

Tiltalte T1´s forsvarer har i sit påstandsdokument anført følgende anbringender til forhold 8:

"...

Det gøres til støtte for den nedlagte påstand i forhold 8 (aktieudbytte på 40 mio) gældende:

At

der helt ubestrideligt alene foreligger én overførsel på 40 mio. kr.

  

At

denne overførsel ikke dækker over modtaget aktieudbytte, men derimod dækker over udligning af T1´s mellemregningskrav på H1 Invest.

  

At

dette mellemregningskrav dækker over gæld til T1 i forbindelse med ...9-handlen (svarende til 20 mio. kr.), udlæg i forbindelse med købet af ejendommen på Mallorca (svarende til ca. 16,8 mio kr.) samt øvrige mellemregningskrav. (Der henvises til forsvarets ekstrakt forhold 6-13 side 14).

  

At

vedtægtsændringen og al korrespondance omkring betaling af udbytte var iværksat for at skaffe grundlag for udbyttebetaling med henblik på køb af ejendommen på Mallorca, men at udbytte blev fravalgt, da anvendelse af mellemregningskravet på H1 Invest og selskabets medkøb af ejendommen på Mallorca (eller rettelig selskabet hvori ejendommen lå) gjorde udbyttebetaling overflødig.

  

At

dette eksemplificeres af bestyrelsesmødereferat dateret 25. marts 2008 hvoraf fremgår, at man ikke har gjort brug af udlodningsbemyndigelsen, men alene har tildelt T1 løn og bonus med et beløb på 18,5 mio. kr. (Der henvises til bilag 52-11-3 side 1004).

  

At

statsautoriseret revisor V.8 har forklaret, at der ikke er sket en udlodning på 40 mio. kr., at det de facto forholder sig således, at der alene foreligger én overførsel på 40. mio. kr., og at en sådan overførsel skal betragtes som et ulovligt aktionærlån hvis der ikke er dækning for hævningen via mellemregningen, hvad der dog var i den konkrete situation

 

At

advokat V.23 har forklaret, at han alene skabte en hjemmel til udlodning og ikke har været involveret i eller har kendskab til om der rent faktisk er sket en sådan.

  

At

det i sommeren 2007 var planen at H1 Invest, via det danske datterselskab H5 skulle være hovedaktionær i det spanske selskab H5.1 SL (hvori ejendommene lå) og med H2 A/S som mindretalsaktionær. (Der henvises til bilag 52-11-03 side 971).

  

At

ejerforholdet af afgiftsmæssige årsager i efteråret 2007 ændredes således, at T1 blev hovedaktionær og besad 51 % af H5.1, mens H1 Invest og H2 A/S tilsammen ejede de resterende 49 %.

  

At

denne ejerskabsfordeling (af H5.1) af de spanske myndigheder tilsyneladende fejlagtigt registreres som værende 51% procents ejerskab til T1, 39% til H1 Invest og 10% til H2 A/S i efteråret 2008.

  

At

H1 Invest medejerskab af ejendommene på Mallorca blandt andet fremgår af bestyrelsesmødereferat af 20. august 2007, en mængde øvrig korrespondance i sagen samt talrige vidneudsagn afgivet under hovedforhandlingen. (Der henvises i denne forbindelse blandt andet til bilag 52-01-06-1114 punkt d).

  

At

ejerforholdene tillige støttes af den omstændighed, at der i sommeren 2007 blev etableret et dansk selskab ved navn H5, hvor det af vedtægterne helt åbenbart fremgår, at dette selskab, der var ejet af H1 Invest, skulle have medejerskabet af ...7 som sin aktivtiet. (Der henvises til bilag 52-11-03-387).

  

At

At udbetalingsbilaget fra F5-bank (der bærer maskinteksten "Udlodning H1 Invest", på grund af en instruks sendt fra advokat V.23 til banken) er tilrettet af økonomiafdelingen i H1 Invest, jf. ordene "mlmr T1/H5.1", således at bilaget kan bogføres i overensstemmelse med de faktiske omstændigheder.

  

At

der, såfremt anklagemyndighedens ukorrekte antagelser omkring forholdet lægges til grund, alene er tale om et ulovlig aktionærlån.

  

At

det således sammenfattende om den rejste tiltale i dette forhold kan konstateres, at hverken de objektive eller subjektive betingelser for domfældelse er til stede.

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure side 93 (idet der henvises til "Ved e-mail af 4. januar 2008 skrev T3 ...",

1) at denne e-mail indledningsvist indeholder sætningen "Jeg har gennemgået sagen med V.23 i går for at blive ført ajour.",

2) at T3 således på dette tidspunkt blot ikke er bekendt med fravalg af udlodning samt, at

3) dette skyldte det forhold, at advokat V.23 (med vekslende succes) havde fungeret som advokat vedrørende hele denne erhvervelse fra medio juli 2007 frem til primo 2008.

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure side 94 f (hvori spørgsmålet om hvorvidt T1 havde et mellemregningskrav på H1 Invest for salg af pantebreve udstedt af G7 til H1 Invest i forbindelse med en ejendomshandel i 2005 behandles), at

1) anklagemyndigheden tilsyneladende ikke bestrider, at T1 har erhvervet de omtalte sælgerpantebreve (datoen herfor er 25. oktober 2006, hvilket fremgår af allonger fremlagt i tillægsekstrakt 6 side 94 ff) i 2006 og afregnede disse over for H1 Invest i januar og maj 2007, at

2) det af aftalen med G7 omkring H1 Invest køb af ...9 fremgår, at G7 skal anvende en del af købesummen til indfrielse af sælgerpantebrevene (der henvises til tillægsekstrakt 9 side

3) at T3 31. januar 2007 (der henvises til tillægsekstrakt 9 side 43) og 5. februar 2007 (der henvises til tillægsekstrakt 9 side 45) meddeler F2-bank, at den del af købesummen der skal anvendes til indfrielse af sælgerpantebreve skal indsættes på en H1 Invest tilhørende konto i F2-bank idet betingelserne for frigivelse nu er opfyldt, at

4) at T1´s tilladelse til at lade H1 Invest disponere over sælgerpantebrevene og det i den forbindelse indkomne beløb var tiltrådt af F5-bank (der henvises til tillægsekstrakt 9 side 54), at

5) beløbet på 20 mio. kr. således ikke afregnes over for T1 selvom H1 Invest har modtaget indfrielsesbeløbet, hvorved mellemregningskravet opstår, at

6) den efterfølgende korrespondance mellem V.1 og JL beror på en misforståelse omkring de nu indfriede pantebreve, hvilket illustreres af den omstændighed, at F5-bank ikke efterfølgende har rejst problemstillingen overfor hverken T1 eller andre.

..."

Tiltalte T3´s forsvarer har i sit påstandsdokument anført følgende anbringender til forhold 9:

"...

4.1 Nærmere om tiltalen.

I forhold 9 er T3 tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 289, jf. § 23, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, ved som rådgiver for T1 ved tilskyndelse, råd og dåd og for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, at have medvirket til, at T1 på den i forhold 8 anførte måde unddrog 17.186.350 kr. i skat, idet han efter at have rådgivet T1 om dennes skatteforhold vidste, at aktieudbytte stort 40.000.000 kr. ikke blev selvangivet.

I forhold 8 er tiltalen mod T1 angivet som skattesvig af særlig grov karakter ved i sin selvangivelse for indkomståret 2007 til SKAT med forsæt til skattesvig, at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger ved afgørelsen af skatteansættelse eller skatteberegning, idet han ikke angav aktieudbytte stort 40.000.000 kr. for H1 Invest A/S, hvorved det offentlige blev unddraget 17.186.350 kr. i skat.

Som det fremgår af tiltalen i forhold 9 vedrører den medvirken for T3 til den af T1 påståede skattesvig i forhold 8. Det fremgår heraf, at T1 har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger ved afgørelsen af skatteansættelsen eller skatteberegningen ved ikke at angive et aktieudbytte modtaget for indkomståret 2007. T3´s medvirken, skal ifølge anklageskriftets forhold 9 bestå i ved tilskyndelse, råd og dåd at have rådgivet T1 om dennes skatteforhold og dermed vidste at aktieudbyttet ikke blev selvangivet.

Domsmandsretten skal dermed forholde sig til,

• var der tale om et aktieudbytte, var dette deklareret, var de formelle betingelser for selskabets deklarering opfyldt, eller

• er beløbet 40.000.000 kr. afdrag på mellemregning, respektivt aktionærlån, respektivt noget helt andet.

Hvis domsmandsretten finder, at der var tale om et deklareret aktieudbytte, som T1 modtog i indkomståret 2007, skal domsmandsretten herefter tage stilling til,

• hvorvidt T3 har medvirket hertil, ved som beskrevet, at have rådgivet T1 om dennes skatteforhold, og

• hvorvidt T3 dermed vidste, at aktieudbyttet ikke blev selvangivet,

• og således har gjort sig skyldig i en strafbar medvirken til T1´s skatteunddragelse.

4.2 Forsvarets anbringender

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende,

at

H1 Invest A/S ikke for indkomståret 2007 deklarerede et udbytte til T1,

  

at

selskabets kompetente ledelsesorgan, bestyrelsen, ikke har truffet beslutning herom,

  

at

overførelsen af et beløb 40.000.00 kr. til T1´s konto ikke skete som betaling af et aktieudbytte og ikke var foranlediget af en beslutning, truffet af selskabets bestyrelse eller generalforsamling,

  

at

udbetalingen således ikke er sket i overensstemmelse med bestemmelser i den dagældende aktieselskabslovs §§ 109 og 109 a,

  

at

T3 som bestyrelsesformand ikke har haft kendskab til udbetalingen, hverken da den fandt sted den 19. oktober 2007, på bestyrelsesmødet den 12. november 2007, eller senere ved årsrapportens aflæggelse og godkendelse den 20. maj 2008,

  

at

det af selskabets årsrapport for 2007 fremgår, at der ikke er deklareret udbytte,

  

at

selskabets statsautoriserede revisor har bekræftet dette, dels ved påtegning i årsrapporten, dels ved forklaring i retten, og

  

at

T3 ikke har rådgivet T1 om dennes skatteforhold og ikke har rådgivet om, at beløbet, som han ikke havde kendskab til var udbetalt, ikke blev selvangivet, såfremt det skatteretlige skulle selvangives.

Af disse grunde skal T3 frifindes i forhold 9.

4.3 Anklagemyndighedens anbringender

Anklagemyndigheden behandler forhold 8 og 9 i den skriftlige procedure, side 89-98 og i det den 12. december 2012 fremsendte påstandsdokument, side 12-13.

Anklagemyndighedens anbringender kan vedrørende dette forhold, på baggrund af proceduren, sammenfattes således, at T3 var orienteret om vedtægtsændringen, der blev foretaget af advokat V.23 under T3´s feriefravær, jf. ekstrakten, kapitel 6, side 189 og side 193 og at T1 erhvervede endelig ret til og modtog et ekstraordinært udbytte på 40 mio. kr., idet han som eneaktionær anmodede om udlodning i 2007. Generalforsamlingen havde bemyndiget bestyrelsen hertil i 2007. Selskabets vedtægter blev ændret ved generalforsamlingen i 2007. Bestyrelsen besluttede at godkende udlodningen i 2007 og T1 modtog udlodningen kontant på sin konto i 2007.

4.4 Forsvarets bemærkninger til anklagemyndighedens anbringender

Anklagemyndighedens anbringende om, at bestyrelsen i 2007 besluttede og godkendte udlodningen bestrides.

Det bestrides, at bevisførelsens resultat giver grundlag for at lægge dette til grund. Der er ikke ført bevis herfor, tværtimod fremgår det af en række omstændigheder, at det ikke forholder sig som anklagemyndigheden påstår.

Det kan lægges til grund, som forklaret af V.23, at denne har løst ad hoc opgaver for H1 Invest A/S og at han fik en opringning fra T1 i efterårsferien (uge 42) i 2007, hvor T3 var bortrejst og T1 var på Mallorca. T1 havde forklaret, at det var besluttet, at der skulle ske udlodning og at formalia skulle bringes i orden.

V.23 formaliserede en papirgeneralforsamling, som han afholdt den 18. oktober 2007, jf. ekstrakten, kapitel 6, side 189. Referatet af denne generalforsamling og af vedtægtsændringen blev fremsendt med en mail af samme dag kl. 15.49 til T1´s mailadresse og c.c. T3. V.23 fik ikke nogen reaktion på denne mail fra T3. Af referatet og vedtægtsændringen fremgår, at der til selskabets vedtægter blev tilføjet et § 13, ekstraordinært udbytte, hvoraf fremgår, at bestyrelsen er bemyndiget til at foretage uddeling af ekstraordinært udbytte indtil næste ordinære generalforsamling i 2008.

Selskabsretligt kan det lægges til grund, at T1, som eneaktionær i H1 Invest A/S, havde kompetence til at beslutte at afholde en ekstraordinær generalforsamling og herunder bemyndige en advokat til at afholde denne som en skrivebordsgeneralforsamling uden nærmere iagttagelse af formalia. Hvad T1 derimod ikke som eneaktionær havde kompetence til var at beslutte, hvorvidt bestyrelsen ville følge hans ønske om at udlodde et udbytte. T1 kunne ikke pålægge bestyrelsen at træffe en sådan beslutning, men kunne alene, såfremt bestyrelsen modsatte sig dette og ikke fulgte det, foranledige en ekstraordinær generalforsamling afholdt til udskiftning af en bestyrelse. Kompetencen til at træffe en beslutning ligger således hos bestyrelsen, og det var forberedelsen af det formelle vedtægtsgrundlag, som V.23 af eneaktionæren var blevet bedt om at etablere. Uden dette vedtægtsgrundlag kunne selskabet ikke uden for en ordinær generalforsamling beslutte at udlodde udbytte, jf. den dagældende aktieselskabslovs §§ 109 og 109 a. V.23 bekræfter, at han blot skabte det selskabsretlige grundlag for, at der kunne ske udlodning. V.23 var også bekendt med, at det alene skabte det juridiske grundlag for en sådan beslutning, idet bestemmelsen i aktieselskabslovens § 109 også skulle iagttages.

Forud for afsendelsen af e-mail til T1, c.c. T3, der som anført sker kl. 15.49, havde V.23 kl. 15.18 fremsendt en e-mail til F5-bank på mailadressen lmn@F5-bank.dk og c.c. T1 på dennes mailadresse i H1 Invest. Det fremhæves, at T3 ikke er modtager af denne mail.

V.23 anfører i mailen, at han på H1 Invest A/S´ vegne kan bekræfte, at bestyrelsen har besluttet at udlodde et ekstraordinært udbytte til T1 på 40 mio. kr. V.23 har bekræftet, at han samme dag som han skrev referatet, d.v.s. den 18. oktober 2007, havde en drøftelse med T1, og hvorfra han havde udarbejdet et notat, ekstrakten, kapitel 6, side 213, og at dette notat ligger til grund for mailen til F5-bank. I notatet er anført: "Jeg bekræfter 40 mio. er udloddet i udbytte."

V.23 har yderligere forklaret, at han ikke har haft nogen drøftelser om mellemregning med banken eller T3. V.23 har endvidere forklaret, at han ikke var bemyndiget til noget som helst, heller ikke til at gennemføre overførsler (pengeoverførsler). Han opfattede tilkendegivelsen overfor F5-bank således, at T1 har haft en drøftelse med F5-bank om mulig disposition over de 40 mio. kr., når der var skabt hjemmel til at disponere. Det var den hjemmel, som vidnet V.23 tilvejebragte.

T3 har forklaret, at det ikke er ham der har bedt advokat V.23 om at lave referatet for den ekstraordinære generalforsamling den 18. februar 2007.

Angående e-mailen, som V.23 sender til F5-bank ca. 1/2 time forud for fremsendelsen af referatet og vedtægtsændringen i mail til T1 c.c. T3, har T3 forklaret, at han ikke har set denne mail før under sagen. T3 mener endvidere ikke at have hørt, at der var udbetalt 40 mio. kr.

Den 12. november 2007 afholdes der ordinært bestyrelsesmøde i H1 Invest A/S, ekstrakten kapitel 6, side 206-209 og i referatet, ekstrakten, side 208 under angivelsen anføres: "Ekstraordinært udbytte for H1 Invest: T1 redegjorde for baggrunden for ønsket om ekstraordinært udbytte på 40 mio. kr. Bestyrelsen godkendte dette." Referatet er underskrevet af bestyrelsen.

T3 har forklaret, at han har udarbejdet referatet. Som T3 erindrer det, havde T1 bedt bestyrelsen tage stilling til, om det var forsvarligt at udlodde 40 mio. kr. til T1. T3 forklarede, at han opfattede det som et fremadrettet spørgsmål, og at det ikke var sådan, at der allerede var sket en udlodning eller lignende. Bestyrelsen godkendte, at det var forsvarligt at udbetale de 40 mio. kr. Spørgsmålet om vedtægtsændring blev ikke drøftet. T3 har forklaret, at det var hans opfattelse, på daværende tidspunkt, at udbyttet måtte godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, og der skulle af revisor udarbejdes en mellembalance. Efter T3´s opfattelse var det kun forsvarligheden, der blev drøftet på bestyrelsesmødet. Hverken på det tidspunkt eller senere skete der beslutning om udbetaling af udbyttet på 40 mio. kr. T3 havde opfattelsen dengang af, at spørgsmålet skulle behandles på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling og havde tillige opfattelsen af, at der skulle udarbejdes en mellembalance af revisor.

T3´s opfattelse understøttes yderligere af T3´s brev af 1. april 2008 til R2-revisorerne, att. statsautoriseret revisor V.8, ekstrakten JV.15, side 65-69, hvor det side 66 fremgår: "litra e. jeg er endvidere bekendt med, at det oprindeligt blev besluttet at give bestyrelsen bemyndigelse til at acontoudlodde et beløb (40 mio. kr.), ligesom jeg er bekendt med, at denne bemyndigelse de facto ikke er udnyttet."

Brevet er det af revisor sædvanligt afkrævede "advokatbrev" til brug for årsregnskabsrevisionen for 2007. T3 havde den 1. april 2008 den opfattelse, at bemyndigelsen til udlodning af 40 mio. kr. ikke var udnyttet. Det underbygges yderligere af T3´s håndskrevne referat af bestyrelsesmøde i H1 Invest A/S den 25. marts 2008, ekstrakten, kapitel 6, side 214 ad pkt. 3,2, side 215, hvor det er anført: "Udbytte 40 mio. ? konstaterede at det de facto ikke blev deklareret.". Det kan endvidere lægges til grund, at der på den ordinære generalforsamling den 20. maj 2008, blev det besluttet at overføre hele overskuddet til det følgende år, og det fremgår af årsrapporten, at udbyttet for 2007 var 0 kr.

V.6 har forklaret, at han husker spørgsmålet om udlodning af 40 mio. kr. Det blev præsenteret overfor bestyrelsen som en udbytteudbetaling, der skulle godkendes. V.6 fandt udlodningen fornuftig, henset til egenkapital og resultat. Han er ikke klar over, om pengene faktisk blev udbetalt.

V.7 har forklaret, at han husker at bestyrelsen på et møde i efteråret 2007 traf beslutning om udlodning. Han husker ikke begrundelsen for udlodningen. Det forventede resultat var på et par 100 mio. kr., hvorfor udlodning af 40 mio. kr. ikke virkede forkert. Han fandt et udbytte i denne størrelsesorden for naturlig. V.7 er ikke bekendt med, om der var andre formalia der skulle opfyldes i forbindelse med udbetaling, og han husker ikke om det af årsrapporten for 2007 fremgik, hvorvidt der var sket udlodning.

Statsautoriseret revisor V.8 har forklaret, at han i forbindelse med revisionen har gennemgået bestyrelsesmødereferatet. Revisionen konstaterede, at der ikke selskabsretligt skete nogen udlodning. Der blev givet en bemyndigelse til bestyrelsen, men formalia var ikke på plads. Der manglede endelig godkendelse, mellembalance og review erklæring. Konsekvensen af disse manglende formalia var, at der i stedet var tale om en postering på mellemregning.

Forespurgt af advokat Anders Németh har V.8 forklaret, at udbetaling af udlodning håndteres på mellemregning, når formalia ikke er på plads. Normalt vil der være tale om et ulovligt aktionær- eller anpartshaverlån. Hvis der er plads på mellemregningen, er det blot en nedbringelse af mellemregning med ejeren.

Det må på denne baggrund lægges til grund, at bestyrelsen ikke den 12. november 2007 traf beslutning om udlodning, men alene traf en beslutning om godkendelse af, at der kunne ske en udlodning i henhold til T1´s ønske. Det har for T3 været klart, at en udlodning kun kunne gennemføres, ved en overholdelse af de formelle og reelle regler i aktieselskabslovens §§ 109 og 109 a. Tilsvarende opfattelse har statsautoriseret revisor V.8 haft og han har ligeledes konstateret, at der ikke var sket en udlodning, hvilket også fremgår af årsrapporten.

Såfremt der i et aktieselskab er truffet beslutning om udlodning til selskabets aktionærer, skal der i henhold til kildeskattelovens § 66, stk. 2 afgives erklæring om angivelse/udbytte, jf. støttebilag JV.15 1 og 2. Det fremgår heraf, at udbytteangivelse skal ske ved enhver udlodning, ordinær som ekstraordinær, og det skal fremgå hvem der har modtaget udbyttet. Der skal endvidere tilbageholdes udbytteskat og det er strafbart ikke at angive og betale udbytteskatten rettidigt. Endvidere fremgår kravene til mellembalance og revisor erklæring.

Anklagemyndigheden har yderligere anført, proceduren, side 92: "Det er helt usandsynligt, at T3 Ussing ikke var orienteret, og det efterfølgende hændelsesforløb viser da også, at det var tilfældet."

For domsmandsretten er spørgsmålet ikke, at afgøre, hvad der er sandsynligt eller hvad der er usandsynligt, men at tage stilling til, hvad der er bevist, respektivt hvad der ikke er bevist.

Anklagemyndigheden har ikke bevist, at der af bestyrelsen i H1 Invest er truffet en beslutning om at deklarere udbytte til T1 for indkomståret 2007, og anklagemyndigheden har ikke bevist, at bestyrelsen dermed har truffet beslutning om, at udbetaling af udbytte kunne finde sted.

Anklagemyndigheden har heller ikke bevist, at T3 vidste, at der var overført et beløb fra H1 Invest´s konto til T1´s konto i oktober måned 2007 på 40 mio. kr. Ordvalget i bestyrelsesreferatet fra 12. november 2007 understøtter dette: "T1 redegjorde for baggrunden for ønsket om ekstraordinært udbytte på kr. 40 mio." Det fremgår direkte sprogligt, at det er et ønske, ønsker er som bekendt fremadrettet.

Anklagemyndigheden har herudover anført, at det efterfølgende hændelsesforløb skulle bevise, at T3 var orienteret.

Jeg har allerede gjort op med advokatbrevet af 1. april 2008, årsrapporten for 2007 og revisors forklaring herom, referatet af bestyrelsesmødet den 25. marts 2008 samt godkendelsen af årsrapporten på ordinær generalforsamling den 20. maj 2008.

Tilbage står alene anklagemyndighedens betragtning om baggrunden for og fortolkningen af T3´s e-mail af 4. januar 2008, ekstrakten, kapitel 6, side 210. Inden jeg nærmere kommenterer denne, skal jeg erindre om T1´s mail til T3 af 4. januar 2008, ekstrakt JV.15, side 64, hvor det er anført; "Hej T3, har du sendt noget til advokaten eller banken på Mallorca, som vi aftalte?". Det er denne mail, T3 svarer på den 4. april 2008.

I anklagemyndighedens procedure, side 93, springer anklagemyndigheden elegant, eller bevidst, over den første halvdel af T3´s svar, hvor det er anført: "Nej ikke endnu...". Det fremgår af T3 Ussings svar, at han gerne ville tale med T2 for at høre hvilke råd og beslutninger, der måtte være taget i samråd med den spanske revisor, før han skriver til banken (og advokaten!). Det fremgår, at T3 ikke er bekendt med emnet "...7-Mallorca" og at T3 skulle føres a jour af V.8, V.23 og T2. T3 har til mailen forklaret, at der ikke havde været udbyttebetaling. V.23 til T3.

Punkterne i e-mailen angår de mulige problemstillinger, der kunne være. Angående punkt 2, eventuel reduktion af udlodning og punkt 3, udbytteskat, har T3 forklaret, at det skal tages for pålydende, og at der den 12. november 2007 var givet bemyndigelse til, at udlodning kunne ske. Skulle det give mening, skulle det være i regnskabsåret 2007. Hvis man udloddede ved årsafslutningen, kunne man slippe for mellembalancen. T1 havde fået en godkendelse til 40 mio. kr., og i virkeligheden ligger der heri, at det var en godkendelse af udlodning op til 40 mio. kr. I ekstrakten, kapitel 6, side 211, genfindes T3´s håndskrevne notat fra den 4. januar 2008 og forespurgt vedrørende det anførte 2) betaling: depot i "F5-bank" 40 mio. har T3 forklaret, at han havde drøftet sagen med V.23 og V.8 og V.1 for at blive ajourført. Man (F5-bank) stillede ikke en garanti uden depot. Som T3 husker det, skulle F5-bank stille en garanti i den størrelsesorden.

Det er af betydning, for retten, at bemærke sig, hvad der ikke står noget om i det håndskrevne notat fra 4. januar 2008, nemlig ordet udlodning eller udbytte eller lignende, med henvisning til overførslen i oktober måned 2007 til T1´s konto. Det kan som følge heraf lægges til grund, at T3 ikke den 4. januar 2008 blev informeret, hverken af V.23, T2 eller V.1, at der var sket en udbetaling fra H1 Invest til T1 på 40 mio. kr. i oktober måned 2007 og at denne udbetaling skulle udgøre en udlodning af udbytte fra H1 Invest A/S.

Sammenfattende gøres det gældende,

at

T3 ikke har rådgivet T1 om udlodning eller ikke udlodning,

  

at

T3 ikke har rådgivet T1 konkret eller generelt om skatteforhold,

  

at

T3 ikke har rådgivet T1 om udarbejdelse af selvangivelse,

  

at

T3 ingen viden har haft om, hvorledes T1 selvangav sin indkomst, og

  

at

T3 således ikke har medvirket til en mulig skatteunddragelse, hverken på tidspunktet for beløbets udbetaling eller på tidspunktet for T1´s underskrift og indlevering af selvangivelse.

Anklagemyndigheden har ikke bevist, at de objektive betingelser for at realisere gerningsindholdet i anklageskriftets forhold 8 og forhold 9 er opfyldt og allerede som følge heraf, skal der ske frifindelse af T3, men derudover skal der, som anført, ske frifindelse af T3, grundet manglende bevis for den subjektive tilregnelse til at medvirke til en mulig skatteunddragelse for T1.

..."

6.2.6 Rettens begrundelse og resultat vedrørende skyldsspørgsmålet

Ved afgørelsen af skyldsspørgsmålet i forhold 8 og 9 har retten lagt vægt på de faktiske oplysninger og forklaringer, der er angivet ovenfor i dette kapitel 6.2. Retten har herunder lagt særlig vægt på følgende:

På grundlag af ordlyden af referat af ekstraordinær generalforsamling den 18. oktober 2007, mail af samme dato fra advokat V.23 til F5-bank, mail af samme dato fra advokat V.23 til tiltalte T1, posteringsbilag fra F5-bank med posteringsteksten "Udlodning T1", brev af 19. oktober 2007 fra F6-bank til T1 med oplysning om kontooverførsel af 40.000.000 fra F5-bank den 19. oktober 2007, og bestyrelsesmødereferat af 12. november 2007 samt på baggrund af vidnerne V.6´s og V.7´s forklaringer om bestyrelsesbeslutningen om udlodning finder retten det bevist, at T1 den 19. oktober 2007 erhvervede endelig ret til en udbytteudlodning fra H1 Invest A/S. Retserhvervelsestidspunktet er afgørende for beskatningen.

Tiltalte T1 kan på baggrund af nævnte dokumenter ikke have været i tvivl om, at dispositionen havde karakter af udlodning.

Den omstændighed, at T1 - eventuelt med bistand fra andre - i selskabets bogføring efterfølgende har søgt at omkvalificere udlodningsdispositionen til en betalings- og/eller udlånsdisposition er i skatteretlig henseende uden betydning og i strafferetlig henseende en skærpende omstændighed.

Den omstændighed, at de selskabsretlige formalia omkring udbytteudbetalingen ikke var på plads, som forklaret af vidnet revisor V.8, er uden skatteretlig betydning. En tilsidesættelse af den dagældende aktieselskabslovs bestemmelser medfører ikke beskatningens bortfald, da det er udbetalingen, der er afgørende.

Retten finder det på den baggrund bevist, at tiltalte T1 i sin selvangivelse for indkomståret 2007 til SKAT med forsæt til skattesvig har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger ved afgørelsen af skatteansættelse eller skatteberegning, idet han ikke angav aktieudbytte stort 40.000.000 kr. fra H1 Invest A/S, hvorved det offentlige blev unddraget 17.186.350 kr. i skat.

Retten finder således tiltalte T1 skyldig i forhold 8.

I mail af 4. januar 2008 har tiltalte T3 til T1 rådgivet om, at der skulle ske "evt. reduktion af udlodning" og "udbytteskat (undgå denne)". Ved håndskrevet notat af samme dato, der ifølge tiltalte T3´s forklaring er skrevet af ham, anføres blandt andet "depot i "F5-bank" 40 mio. kr."

Retten finder det på den baggrund bevist, at tiltalte T3 som rådgiver for T1 ved tilskyndelse, råd og dåd og for derigennem at skaffe T1 uberettiget vinding har medvirket til, at T1 på den anførte måde unddrog 17.186.350 kr. i skat, idet han efter at have rådgivet T1 om dennes skatteforhold vidste, at aktieudbyttet stort 40.000.000 kr. ikke blev selvangivet.

Retten finder således T3 skyldig i forhold 9.

6.3 Forhold 10 om fri bil 

6.3.1 Tiltalen 

Anklagemyndighedens tiltale til straf i dette forhold er:

"...

10.

T1

For straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, skattesvig af særlig grov karakter,

ved i sine selvangivelser for indkomstårene 2007 og 2008 til SKAT med forsæt til skattesvig at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger ved afgørelsen af skatteansættelse eller skatteberegning, idet han selvangav værdi af fri bil fra H1 Invest A/S for lavt med henholdsvis 826.229 kr. og 469.250 kr., hvorved det offentlige i alt blev unddraget skat med 692.570 kr.

..."

6.3.2 Faktiske omstændigheder

I anklagemyndighedens skriftlige forelæggelse er følgende anført til forhold 10:

"...

Anklageskriftets forhold 10 vedrører værdi af fri bil til T1 i årene 2007 og 2008, som T1 er tiltalt for at selvangivet for lavt.

Den skattepligtige værdi af fri bil opgøres efter ligningslovens § 16, stk. 4, og sættes til en årlig værdi på 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr. og 20 pct. af resten. Hertil et miljøtillæg.

I ekstrakten er der indsat oplysningsseddel for 2007 fra H1 Invest (side 224), hvoraf det fremgår, at værdien af fri bil til T1 er angivet til 217.500 kr. På side 225 er indsat T1´s lønseddel fra august 2008. Værdi af fri bil er angivet til 18.125 kr. pr. måned eller 145.000 kr. for året 2008 (8 måneder).

På ekstraktens side 226 er der indsat leasingaftale vedrørende en Bentley. Beskatningsgrundlaget er angivet til 4.020.042 kr.

Leasingaftale vedrørende en Mercedes-Benz er indsat i ekstrakten på side 227. Beskatningsgrundlaget er angivet til 1.897.580 kr.

Faktura for april måned 2007 er indsat i ekstrakten på side 228, og som det fremgår, er T1 anført som bruger af Bentley og Mercedes.

Fakturaen vedrører også en bil, hvor CA er anført som bruger. Den bil er anklageskriftets forhold 11.

På grund af manglende betaling af leasingydelser på godt 70.000 kr. bad F8-finans Danmark A/S ved brev af 29. maj 2008 H1 Invest A/S om at aflevere den leasede Bentley. Ekstrakten side 229.

..."

6.3.3 Forklaringer 

Tiltalte T1´s forklaring er gengivet i retsbogen således:

"...

Anklageren foreholdt fra anklagerens ekstrakt kapitel 6, side 226, en leasingaftale, hvori der blandt andet står:

"Bentley. Bruger: T1."

Hertil har T1 forklaret, at han var bruger af Bentleyen, der var en direktionsbil. Alle bilerne i H1 Invest A/S var registreret med ham som bruger. Han har kun anvendt Bentleyen, når han skulle repræsentere H1 Invest A/S. Han havde en Porsche og en Mercedes model y hjemme i garagen. Hans hustru havde en Mercedes model x. Ved repræsentation for H1 Invest A/S brugte han nogle gange sin egen Mercedes model y, idet der reelt kun kunne være to personer i Bentleyen. Han har aldrig taget penge for at stille sine private biler til rådighed for firmaet. Han aner ikke, hvor mange kilomenter han årligt har kørt i Bentleyen. Den håndskrevne notits på side 226 i ekstrakten:

"...

Beskatning af fri bil

25 % x 300.000 =

75.000,-

20 % x 3.720.042 =

744.008,-

819.008,-

..."

kender han intet til. Den må hidrøre fra en, som ikke har kendskab til fakta om bilen. Det er V.8, der har fortalt, hvorledes man skulle forholde sig. T1 har kautioneret personligt for denne kontrakt, lige som han har kautioneret for alt andet i H1 Invest A/S.

T1 blev foreholdt fra ekstrakten kapitel 6, side 227, hvor der blandt andet står: "Mercedes-Benz model x fra 2011."

Hertil har T1 forklaret, at det var den Mercedes, som T4 har kørt i, og som T4 har opgivet i skat, at han har haft til rådighed.

H1 Invest A/S har betalt omkostningerne for denne bil. Bilen er stillet til rådighed for H2 A/S, der har refunderet H1 Invest A/S omkostningerne og har stillet bilen til rådighed for T4.

T1´s forsvarer, Advokat Anders Németh, foreholdt T1 fra forsvarerens ekstrakt 6-13, side 15-19, fra en R 75 for T1, særligt side 19, hvor der blandt andet står:

"Porsche"

"Mercedes-Benz - model y"

"Biloplysninger for ..., hvor skatteyder er hovedaktionær... Mercedes-Benz - model x"

Hertil har T1 forklaret, at Porschen var hans, Mercedes model y var også hans, og den anvendte han til brug for familien. Mercedes model x var den bil, der blev stillet til rådighed for H2 A/S.

Foreholdt fra samme ekstrakt, side 20, hvor der blandt andet står:

"Biloplysninger for ..., hvor skatteyder er hovedaktionær... Bentley"

har T1 forklaret, at der kun var én Bentley, og det er den, han har forklaret om.

Foreholdt fra ekstrakten 6-13, side 4, hvor der er en faktura til H2 A/S af 31. december 2006 og indhold:

"Mercedes model x; Forsikring 1/7 - 31/12 2006" og "11.813,00"

har T1 forklaret, at alle omkostningerne til bilen blev viderefaktureret til H2 A/S. I sidste ende blev T4 beskattet af bilen.

Foreholdt fra ekstrakten 6-13, side 30, hvor der blandt andet i 3. postering i kontokortet står: "bilservice Mercedes model x"

har T1 forklaret, at "..." er forkert; der skulle havde stået "U...". Kontokortet angår udgifterne vedrørende bilen, der blev stillet til rådighed for T4, og viser, at man sørgede for at få placeret udgifterne det rigtige sted.

..."

Tiltalte T4´s forklaring er i retsbogen gengivet således: (T4 er ikke tiltalt i dette forhold)

"...

Forespurgt af anklageren har T4 forklaret, at Mercedes model x var en, som T4 kørte i. Der er betalt skat af denne bil.

Anklageren foreholdt fra tillægsekstrakt 6, side 56, hvor der blandt andet står:

"...

R2 Revisorerne

Det bemærkes, at der ikke er beregnet værdi af fri bil, hvilket er jf. aftale med V.8. Forholdet skal drøftes med T4 ved regnskabsmøde.

..."

Hertil har T4 forklaret, at han ikke erindrer denne drøftelse. V.8 har siden over for ham bekræftet, at han er sat i skat af bilen.

Anklageren foreholdt fra tillægsekstrakt 6, side 52, hvor der blandt andet står:

"...

Fra: LC (mailto:LC...@SKAT.dk)

Sendt: 22. oktober 2012 17:37

Til: JP (...OO4); NC, SM (...O33)

Emne: T4

...

Følgende oplysninger om T4 og beskatning af fri bil.

Der er medregnet kr. 60.125 i indkomstårene 2005, 2006 og 2007, jf. tidligere afgørelse fra SKAT, (afgørelsen er sendt til vores arkiv i ...10 - så hvis den er nødvendig, kan vi skaffe den).

Umiddelbart virker det meget lavt, da det svarer til et beskatningsgrundlag på kr. 347.500.

..."

Hertil har T4 forklaret, at det anførte ikke siger ham noget. Spørgsmålet må besvares af V.8.

..."

Tiltalte T2´s forklaring er i retsbogen gengivet således: (T2 er ikke tiltalt i dette forhold)

"...

Advokat Anders Németh foreholdt ekstrakt 6, s. 226 (Leasingaftale vedrørende Bentley) hvor der med håndskrift står følgende:

"...

Beskatning af fri bil

25 % x 300.000 =

75.000,-

20 % x 3.720.042 =

744.008,-

819.008,-

..."

Hertil har T2 forklare, at det er hans håndskrift på bilaget. Han var ansat hos R2 Revisorerne på det tidspunkt. En af hans kunder var H1 Invest A/S. H1 havde den 10. oktober 2005 betalt en a conto rate på 100.000 kr. for Bentleyen. T2 spurgte V.11 til denne a contobetaling ved et revisorbesøg i slutningen af 2005 eller starten af 2006. Som en tjeneste over for V.11, skrev han ind, hvordan fri bil skulle beskattes. Først senere fandt han ud af, at det var en direktionsbil, der ikke skulle betales skat af.

..."

V.1´s vidneforklaring er i retsbogen gengivet således:

"...

V.1 har forklaret, at T1 havde en Bentley og en Mercedes. Mercedesen hed vist noget med .... V.1 ved ikke, om det var en firehjulstrækker. Bentleyen blev af T1 kørt i embeds medfør. T1 kom kørende i den om morgenen. Vidnet så ikke, om Bentleyen var på arbejdspladsen om natten

..."

"...

Forespurgt af T1´s forsvarer, Advokat Anders Németh, har V.1 forklaret, at Mercedesen er brugt i arbejdssammenhæng. Der var bedre plads i den end i Bentleyen.

..."

V.3´s vidneforklaring er i retsbogen gengivet således:

"...

V.3 har forklaret, at T1 kørte i Bentley og Mercedes. V.3 har været med til at køre i begge biler. V.3 har passet T1´s hund i en uge og havde i den uge rådighed over Mercedesen. V.3 har aldrig kørt privat i Bentleyen. T1 kom kørende i Bentleyen om morgenen, når T1 mødte på arbejde. V.3 har også set T1 forlade ...8 i Bentleyen mange gange.

Mercedesen var en R-klasse model y. Det var ikke Mercedes model x. Den kender V.3 også godt. Det var den bil, som T4 kørte rundt i. Bentleyen holdt tit på T1´s privatadresse.

..."

V.11´s vidneforklaring er i retsbogen gengivet således:

"...

V.11 har forklaret, at T1 benyttede Bentleyen, når han kørte ud til sine selskaber. Det var sjældent, at Bentleyen holdt på parkeringspladsen, når V.11 mødte på arbejde.

..."

V.8´s vidneforklaring er i retsbogen gengivet således:

"...

V.8 har forklaret, at han har udarbejdet selvangivelser for T1 til og med 2006. Han har haft en diskussion med T1 om, hvordan fri bil skulle indberettes. T1´s ekshustru kørte i en bil tilhørende H1 Invest A/S. Det blev T1 beskattet af. Der var en direktionsvogn af mærket Bentley, som han har rådgivet T1 om. T2, V.1, T4 og T1 blev sat i skat af biler, som H1 Invest A/S stillede til rådighed.

V.8´s rådgivning vedrørende Bentleyen tog udgangspunkt i, at man i H1-koncernen havde behov for en bil i en vis klasse. Det var for at profilere koncernen. T1 havde en række biler privat. V.8 fortalte T1, at han kunne have Bentleyen uden at betale skat, hvis den alene blev benyttet i virksomheden. Man overvejede at lade bilen gå under minister-bilordningen. Rådet var, at T1 måtte skaffe dokumentation for, at han ikke benyttede bilen privat. V.8 har utvetydigt fortalt T1, at bilen skulle anmeldes som direktionsbil. Kørsel mellem hjem og arbejde er privat befordring. Undtagelsen er, hvis man skal køre direkte fra sit hjem til et møde, eller hvis virksomheden har domicil på privatadressen. Hvis arbejdsdagen skal starte ude, må man benytte firmabilen hjemmefra uden, at det udløser skat.

Skulle T1 benytte bilen privat, skulle han sættes i skat heraf, men T1 havde ikke dette behov. Der kan laves en tro og loveerklæring om, at man ikke benytter bilen privat. V.8 anså ikke en sådan erklæring for relevant i et hovedaktionærforhold.

Anklageren foreholdt leasingaftale om Bentley i anklagerens ekstrakt kapitel 6, side 226, hvor der med håndskrift for neden på siden blandt andet står:

"...

Beskatning af fri bil

25 % x 300.000 =

75.000,-

20 % x 3.720.042 =

744.008,-

819.008,-

..."

Hertil har V.8 forklaret, at han og hans medarbejdere ikke har rådgivet vedrørende beregningerne af værdien af fri bil. Hans medarbejder har set bilaget i forbindelse med revisionen.

Anklageren foreholdt fra sagens bilag 52-22, side 425, hvor der blandt andet står:

"Motorkøretøj...

Bentley T1

Motorkøretøj...

YL...55

PJJ

Motorkøretøj...

YT...21

LG"

Hertil har V.8 forklaret, at det kan være en forsikringsoversigt, som V.8 kan have set i forbindelse med revisionen af 2007-regnskabet.

..."

V.21´s vidneforklaring er i retsbogen gengivet således:

"...

V.21 har forklaret, at han har været til middag hos T1 på ...1 en gang. Han har også været forbi og få et glas en enkelt gang. T3 bor også i nærheden, men de har ikke besøgt hinanden. De hilste på hinanden.

Foreholdt et uddrag af bog "..." har V.21 forklaret, at det passer, at T1 overtalte V.21 til at købe en Bentley. T1 har V.21 naturligvis set i en Bentley. Man så den på vejen i ny og næ.

..."

6.3.4 Anklagerens hovedsynspunkter 

Anklagemyndigheden har i sit påstandsdokument anført følgende anbringender til forhold 10:

"...

Anklageskriftets forhold 10 vedrører værdi af fri bil til T1 i årene 2007 og 2008, som T1 er tiltalt for at selvangivet for lavt.

T1 påstås dømt i overensstemmelse med den rejste tiltale.

T1 har forklaret, at Bentleyen var en direktionsvogn, der udelukkende er anvendt til repræsentation, og at Mercedes-Benz´en var stillet til rådighed for T4, der var sat i skat af bilen.

I forhold til Bentleyen er det afgørende, om T1 har anvendt bilen privat. Det vidste T1, hvilket er bevist ud fra vidneforklaringen fra revisor V.8 om, at han havde fortalt T1, at han ikke skulle betale skat, hvis bilen alene blev benyttet erhvervsmæssigt.

Ud fra vidneforklaringerne fra V.3 og V.11 er det bevist, at T1 ankom i Bentleyen, når han mødte på arbejde om morgenen. V.21 har endvidere forklaret, at han i ny og næ har set Bentleyen på T1´s privatadresse.

T1 har således anvendt Bentleyen privat, hvorfor han vedrørende denne bil er skyldig som tiltalt.

At bilen har været anvendt privat understøttes også af, at bilen havde kørt ret mange kilometer. Bilen var ny i 2006 og kørte i det første år 26.341 km og i det andet år 14.937 km. At bilen har været tænkt anvendt privat understøttes ligeledes af, at leasingaftalen var påført en håndskrevet udregning af den skattepligtige værdi af fri bil.

Om den Mercedes, som T4 har kørt i, forklarede T1, at T4 betalte skat af sin brug.

Det fremgår imidlertid af dokumenter fra SKAT, at T4 i 2005-2007 betalte skat af en værdi på 60.125 kr., hvilket svarede til et helt andet beskatningsgrundlag (320.669 kr.) end Mercedesen, der havde et beskatningsgrundlag på 1.897.580 kr. R2 Revisorerne bemærkede ligeledes 10. april 2008 ved revisionen af H2 A/S, at der ikke var beregnet værdi af fri bil, hvilket skulle drøftes med T4.

T1, der var registreret bruger af bilen, har stillet den meget dyre Mercedes til rådighed for T4. T1, som via H1 Invest A/S var hovedaktionær i H2 A/S, har været klar over, at T4 ikke blev beskattet af brugen, hvorfor T1 også vedrørende denne bil er skyldig som tiltalt.

..."

6.3.5 Forsvarets hovedsynspunkter

Tiltalte T1´s forsvarer har i sit påstandsdokument anført følgende anbringender til forhold 10:

"...

Det gøres til støtte for den nedlagte påstand i forhold 10 (fri bil) gældende:

- At det af T1´s R75 fremgår, at han var ejer af to biler, en Porsche og en Mercedes model y (ligesom GB ejede en Mercedes model x).

- At den i forholdet omtalte Bentley var anskaffet og også reelt anvendt som direktionsbil.

- At H1 Invest blandt andet havde datterselskaber i Tyskland (H1.10), i de danske byer ... (H1.10), ... (H1.6 Office) ..., ..., ..., ..., ..., ... (alle H1.1), ... (H1.3) ... (H1.3 og H1.2), hvorfor T1 havde en stor del af sine aktiviteter disse steder, ligesom T1 i øvrigt deltog i en række byggemøder andre steder i landet.

- At det netop var i forbindelse med møder og aktiviteter disse steder, at Bentley´en blev anvendt.

- At vidnet V.8 har forklaret, at Bentley´en var en direktionsbil og at rådgivningen fra vidnet gik på, at bilen kun måtte anvendes som sådan, men herunder kunne anvendes også til kørsel til og fra hjemmet såfremt man startede eller sluttede en arbejdsdag med besøg og møder i en af H1-koncernens mange datterselskaber.

- At vidnet V.21 har forklaret, at han kun så Bentley´en på ...1 i ny og næ, hvilket stemmer godt overens med ovenstående.

- At vidnet V.3 har forklaret, at han ikke har kørt i Bentley´en privat med T1, hvilket stemmer godt overens med ovenstående.

- At vidnet V.11 har forklaret, at T1 i vidt omfang startede arbejdsdagen med møder i datterselskaber rundt omkring i landet, hvilket stemmer god overens med ovenstående.

- At T2 har forklaret, at anførslen med håndskrift i ekstrakt 6 side 226 er hans, og blot dækker over at han, mens han stadig var ansat hos R2, som en service forsøgte at assistere bogholderiet i H1 Invest med den anførte beregning (på et bilag som vedrører udbetaling på leasingkontrakten før bilen blev leveret), da han på dette tidspunkt ikke havde kendskab til at den skulle anvendes som direktionsbil.

- At Mercedes model x, der udgør den anden bil i nærværende forhold, var T4´s firmabil, hvilket er bekræftet af T4 under dennes forklaring for retten.

- At dette bekræftes af, at udgifterne tilknyttet nævnte Mercedes er faktureret til H2 A/S.

- At den omstændighed, at bilen ikke har været anvendt af T1 gør anklagemyndighedens vurdering af hvorvidt den skattemæssigt er blevet behandlet korrekt af T4 helt overflødig.

- At det således sammenfattende om den rejste tiltale i dette forhold kan konstateres, at hverken de objektive eller subjektive betingelser for domfældelse er tilstede.

- At der i øvrigt til støtte for ovenstående kan henvises til Ligningsrådets bindende forhåndsbesked SKM2003.13.LR.

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure side 101 (idet der henvises til "Foreholdt uddrag af bogen ... har V.21 forklaret ...") at henvisningen hertil er meningsløs allerede fordi den anførte passus intet siger om hvorvidt drøftelsen gik på bilinteresse i forhold til valg af direktionsbil eller privat køretøj.

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure side 102 (idet der henvises til "Det bemærkes også, at bilen har kørt ret mange kilometer ...") at dette jo netop er fordi, at Bentley´en har været anvendt som direktionsbil til møder og andre aktiviteter i den lange række af geografisk spredte datterselskaber som er nævnt ovenfor.

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure side 103 (idet der henvises til "På baggrund af det nævnte er vores påstand, at T1 som registreret bruger, uagtet faktureringen til H2 A/S, som T1 via H1 Invest A/S var hovedaktionær i, har stillet den meget dyre Mercedes til rådighed for T4, og at han har været klar over, at T4 ikke blev beskattet heraf."), at anklagemyndigheden hermed fundamentalt ændrer tiltalen til nu ikke længere at vedrøre hans egen selvangivelse, men til at vedrøre medvirken til påstået skatteunddragelse begået af T4, hvorfor der i medfør af retsplejelovens § 883, stk. 3 allerede af processuelle årsager skal ske frifindelse for denne del af forholdet.

..."

6.3.6 Rettens begrundelse og resultat vedrørende skyldsspørgsmålet

Ved afgørelsen af skyldsspørgsmålet i forhold 10 har retten lagt vægt på de faktiske oplysninger og forklaringer, der er angivet ovenfor i dette kapitel 6.3. Retten har herunder lagt særlig vægt på følgende:

Forhold 10 angår beskatning af fri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 1. Det kan efter de samstemmende forklaringer fra de tiltalte T1 og T4 samt fra vidnet V.3 lægges til grund som bevist, at tiltalte T1 kun har haft én bil stillet til rådighed af H1 Invest A/S som fri bil, nemlig Bentley.

Ved vurderingen af, om tiltalte T1 har været forpligtet til at betales skat af værdien af fri bil, må der lægges vægt på, at han i sin løn fik indeholdt A-skat af værdi på 217.500 kr. af bil til rådighed, jf. T1´s oplysningsseddel for 2007 fra Dataløn. Det må ligeledes tillægges vægt, at T2 i sin daværende egenskab af ansat revisor hos R2 Revisorerne bistod H1 Invest A/S med at beregne beskatning af fri bil ved håndskrevet påtegning på leasingaftalen vedrørende Bentleyen. Der kan kun i mindre omfang lægges vægt på vidneforklaringen fra revisor V.8, hvorefter den indeholdte A-skat af 217.500 kr., skulle angå den bil, der var stillet til rådighed for CA, allerede fordi denne bil ikke var stillet til rådighed for tiltalte T1.

Heroverfor står tiltalte T1´s forklaring, hvorefter Bentleyen alene er anvendt som direktionsbil uden momenter af privat benyttelse. Denne forklaring er ikke bestyrket af skriftligt materiale, ligesom den ikke umiddelbart er forenelig med forklaringerne fra V.3 og V.11 om Bentleyens benyttelse ved kørsel til og fra arbejde.

Retten finder det på den baggrund uden rimelig tvivl bevist, at Bentleyen har været stillet til rådighed af H1 Invest A/S for tiltalte T1´s private benyttelse.

Retten finder derfor, at T1 ved i sine selvangivelser for indkomstårene 2007 og 2008 til SKAT med forsæt til skattesvig har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger ved afgørelsen af skatteansættelse eller skatteberegning, idet han selvangav værdi af den fri Bentley fra H1 Invest A/S for lavt med henholdsvis 601.508 kr. og 469.250 kr.

I dette omfang findes tiltalte T1 skyldig i forhold 10.

Retten finder det efter de samme beviser godtgjort, at Mercedes model x ikke har været stillet til rådighed for tiltalte T1, da denne bil var stillet til rådighed for tiltalte T4.

Tiltalte T1 frifindes derfor for denne del af tiltalen i forhold 10.

Det i tiltalen anførte unddragelsesbeløb er beregnet ud fra den forudsætning, at tiltalte T1 er skattepligtig af såvel Bentley som Mercedes model x. Retten har ikke på det foreliggende grundlag mulighed for sikkert at opgøre unddragelsesbeløbet vedrørende Betleyen isoleret.

6.4 Forhold 11 om en udlodning i form af bil til T1´s eks-hustru

6.4.1 Tiltalen

Anklagemyndighedens tiltale til straf i dette forhold er:

"...

11.

T1

for straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, skattesvig af særlig grov karakter,

ved i sin selvangivelse for indkomståret 2007 til SKAT med forsæt til skattesvig at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger ved afgørelsen af skatteansættelse eller skatteberegning, idet han ikke angav udlodning i form af private biludgifter afholdt af H1 Invest A/S til sin tidligere hustru, CA, på 253.250 kr., hvorved hans aktieindkomst tilsvarende blev ansat for lavt og det offentlige unddraget skat med 108.897 kr.

..."

6.4.2 Faktiske omstændigheder 

I anklagemyndighedens skriftlige forelæggelse er følgende anført til forhold 11:

"...

Forhold 11 vedrører en bil, Mercedes-Benz model z, som i 2007 er brugt af T1´s tidligere hustru, CA, men hvor udgifterne til bilen er betalt af H1 Invest A/S.

CA var ikke ansat i H1 Invest A/S, og det er anklagemyndighedens påstand, at udgifterne til bilen er H1 Invest A/S uvedkommende og derfor er udlodning til T1.

Ifølge CPR-registret blev T1 skilt fra CA 5. maj 2004. Under ransagning hos T3 blev der på en computer fundet en ikke underskrevet bodelingsoverenskomst, som ifølge dokumentegenskaber er oprettet 4. maj 2004.

Bodelingsoverenskomsten med dokumentegenskaber er indsat i ekstrakten på side 230. Overenskomstens punkt 3 er sålydende (side 231 f.):

"...

T1 stiller, via H1.1 Holding-koncernen, den nuværende bil (Mercedes model z) eller en af tilsvarende værdi/klasse til rådighed for CA indtil 31. december 2011 uden vederlag, og således at samtlige udgifter, herunder løbende driftsudgifter samt en eventuel beskatning, af bilens drift afholdes af T1. T1 er berettiget til at lade et af ham valgt selskab afholde de nævnte udgifter, men hæfter personligt overfor CA for opfyldelsen af denne forpligtelse.

T1 er dog berettiget til at frikøbe sig fra aftalen, hvis den skattemæssigt skulle volde væsentlige problemer for ham. I så fald er T1 berettiget til at få tilbageleveret bilen mod betaling af kr. 700.000,00 kontant med fradrag af kr. 100.000,00 pr. år fra og med 2005.

I tillæg af tilbagekøbssummen skal T1 ved udlevering af bilen betale CA et beløb svarende til de årlige driftsudgifter (herunder til benzin) x aftalens restløbetid i år, medmindre T1 dokumenterer, at spørgsmålet om beskatning af bilen er rejst af skattemyndighederne efter underskrift af nærværende aftale, idet T1 i så fald alene skal betale 1/3 af de årlige driftsudgifter x aftalens restløbetid i år.

..."

Som det fremgår, vedrører bodelingsoverenskomsten en nuværende Mercedes model z.

I ekstrakten er der indsat udskrift af motorregistret (side 237), hvoraf fremgår, at bilen med registreringsnummeret UM...07 i perioden 26. august 2002 til 6. december 2011 var ejet af F8-finans Danmark A/S. Som bruger er anført T1 Holding A/S.

Den 6. december 2011 blev bilen overdraget til tredjemand.

I ekstrakten er der på side 238 indsat e-mailkorrespondance, hvoraf fremgår, at leasingaftalen vedrørende bilen var udløbet 31. juli 2007, hvorfor F9-finans Service Denmark A/S spurgte T1, om leasingaftalen skulle forlænges, eller om T1 ønskede at købe bilen.

Uagtet registreringen blev bilen købt af H1 Invest A/S for 125.000 kr. Faktura stilet til H1 Invest og dateret 3. oktober 2007 er indsat i ekstrakten på side 242. Fakturaen blev betalt 1. oktober 2007 af H1 Invest A/S. Betaling er indsat i ekstrakten på side 243.

Bilen var i overensstemmelse med bodelingsoverenskomsten fortsat stillet til rådighed for CA, som har fået en hastighedsbøde med bilen 15. juli 2009 (bødeforelæg indsat i ekstrakten på side 244), ligesom bilen har været involveret i en hastighedsforseelse 6. oktober 2010, hvor den blev ført af en person med samme adresse som CA. Dette bødeforelæg er indsat i ekstrakten på side 245.

..."

6.4.3 Forklaring

Tiltalte T1´s forklaring er gengivet i retsbogen således:

"...

T1 har forklaret, at H1 Invest A/S i 2007 har afholdt udgifter til en bil, der var stillet til rådighed for hans tidligere hustru. Hun arbejdede ikke i H1-koncernen.

Anklageren foreholdt fra ekstrakten kapitel 6, side 224, oplysningsseddel for 2007: "Værdi af bil til rådighed 217.500".

Hertil har T1 forklaret, at posteringen på 217.500 kr. dækker skatten vedrørende denne bil. T1 har købt bilen; men han fik den aldrig ud af selskabet. Ejerskiftet blev ikke registreret, og papirerne kom ikke i orden.

Adspurgt af sin forsvarer, Advokat Anders Németh, har T1 forklaret, at han og CA gik fra hinanden i 2003. Det var en del af bodelingen, at hun skulle have en bil til rådighed frem til 2011.

..."

6.4.4 Anklagerens hovedsynspunkter

Anklagemyndigheden har i sit påstandsdokument anført følgende anbringender til forhold 11:

"...

Forhold 11 vedrører en bil, Mercedes-Benz model z, som bl.a. i 2007 er brugt af T1´s tidligere hustru, CA, men hvor udgifterne til bilen er betalt af H1 Invest A/S.

CA var ikke ansat i H1 Invest A/S, og udgifterne til bilen var H1 Invest A/S uvedkommende og derfor maskeret udlodning til T1.

T1 blev skilt fra CA 5. maj 2004, og ifølge bodelingsoverenskomsten skulle T1 stille Mercedessen til rådighed for CA indtil 31. december 2011 uden vederlag og således at samtlige udgifter, herunder løbende driftsudgifter samt en eventuel beskatning, skulle afholdes af T1.

T1 har erkendt, at H1 Invest A/S i 2007 har afholdt udgifter til bilen, der var stillet til rådighed for hans tidligere hustru, som ikke arbejdede i H1-Koncernen, og at det var en del af bodelingen i forbindelse med skilsmissen i 2003, at hun skulle have en bil stillet til rådighed frem til 2011. Men T1 har forklaret, at det netop er den bil, der fremgår af oplysningssedlen for 2007 vedrørende ham selv, hvor der er anført 217.500 kr. i værdi af fri bil.

T1 påstår således, at han har betalt skat af bilen.

Fri bil er noget en arbejdsgiver stiller til rådighed for en ansat. Den ansatte skal betale skat af værdien af den private rådighed over den fri bil og fri bil beskattes ligesom løn. For arbejdsgiveren er der ligesom ved løn tale om en driftsudgift.

Der stod ikke noget i bodelingsoverenskomsten om, at T1 skulle stille sin leasede firmabil med tilhørende benzin-penge m.v. til rådighed for sin tidligere hustru med dertil hørende skattemæssige konsekvenser, og det er heller ikke det, som skete. T1 har ganske enkelt ladet sit selskab betale, hvad han skulle betale, og det er maskeret udlodning.

Det fremgår klart af bodelingsoverenskomsten, at det hele tiden været T1´s plan, at selskabet skulle afholde hans private udgift i forbindelse med skilsmissen. Skatteunddragelsen er derfor forsætlig, hvorfor T1 er skyldig i overensstemmelse med den i forhold 11 rejste tiltale.

..."

6.4.5 Forsvarets hovedsynspunkter 

Tiltalte T1´s forsvarer har i sit påstandsdokument anført følgende anbringender til forhold 11:

"...

Det gøres til støtte for den nedlagte påstand i forhold 11 (fri bil til CA) gældende:

- At angivelsen der omtales af SKAT i deres forslag til ændring af selvangivelse dateret 10. marts 2011 omtaler at der er sket selvangivelse med kr. 217.500 om året, hvilket beløb netop dækker køretøjet omtalt i nærværende forhold. (Der henvises til ekstrakt 6 side 16).

- At det forekommer noget paradoksalt, at anklagemyndigheden henfører (fratrækker) beløbet i sagens forhold 10 uden der at gøre beløbet henførbart til en konkret bil.

- At det således sammenfattende om den rejste tiltale i dette forhold kan konstateres, at hverken de objektive eller subjektive betingelser for domfældelse er til stede.

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure side 105 (idet der henvises til "Det ville så have medført følgende skattemæssige konsekvenser ..."),

at 1) H1 Invest frikøbte bilen for 125.000 i oktober 2007 (der henvises til ekstrakt 6 side 238),

at 2) T1 blot kunne have købt bilen af H1 Invest for 125.000 (og derved have undgået at betale skat af 217.000 kr.) samt

at 3) CA kunne (skattefrit) være tillagt denne som en del af bodelingsoverenskomsten.

..."

6.4.6 Rettens begrundelse og resultat vedrørende skyldsspørgsmålet

Ved afgørelsen af skyldsspørgsmålet i forhold 11 har retten lagt vægt på de faktiske oplysninger og forklaringer, der er angivet ovenfor i dette kapitel 6.4. Retten har herunder lagt særlig vægt på følgende:

Det er bevist og kan ubestridt lægges til grund, at seks leasingfakturaer fra perioden januar til juni 2007 fra F8-finans Danmark A/S på i alt 128.250 kr. og en frikøbsfaktura af 3. oktober 2007 fra F8-finans Danmark A/S på 125.000 kr. vedrører en omkostning uden tilknytning til driften i H1 Invest A/S. Det kan efter forklaringerne og bodelingsoverenskomst oprettet den 4. maj 2004 lægges til grund, at det var en privat omkostning, der påhvilede tiltalte T1, hvorfor han ville have været rette fakturamodtager.

Der er ikke givet nogen forklaring på, hvorfor fakturaen i stedet blev stilet til H1 Invest A/S. Tiltalte T1 har ikke friholdt H1 Invest A/S for den afholdte udgift og har ikke opgivet beløbet som aktieindkomst i sin selvangivelse.

Retten anser det på den baggrund bevist, at tiltalte T1 ved i sin selvangivelse for indkomståret 2007 til SKAT med forsæt til skattesvig har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger ved afgørelsen af skatteansættelse eller skatteberegning, idet han ikke angav udlodning i form af private biludgifter afholdt af H1 Invest A/S til sin tidligere hustru, CA, på 253.250 kr., hvorved hans aktieindkomst tilsvarende blev ansat for lavt og det offentlige unddraget skat med 108.897 kr.

Retten finder således tiltalte T1 skyldig i forhold 11.

6.5 Forhold 12 om lystbåde

6.5.1 Tiltalen

Anklagemyndighedens tiltale til straf i dette forhold er:

"...

12.

T1

For straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, skattesvig af særlig grov karakter,

ved i sine selvangivelser for indkomstårene 2006 og 2007 til SKAT med forsæt til skattesvig at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger ved afgørelsen af skatteansættelse eller skatteberegning, idet han ikke selvangav værdi af fri lystbåd fra H1 Invest A/S med henholdsvis 12.852.000 kr. og 29.035.766 kr., hvorved det offentlige i alt blev unddraget skat med 21.946.882 kr.

..."

6.5.2 Faktiske omstændigheder

I anklagemyndighedens skriftlige forelæggelse er følgende anført til forhold 12:

"...

Anklageskriftets forhold 12 vedrører to lystbåde, der ifølge tiltalen er stillet til rådighed for T1 i 2006 og 2007, og som han forsætligt har undladt at angive værdien af i sine selvangivelser.

Lystbådene, som var ejet af selskabet H1.11 Charter A/S (et datterselskab under H1 Invest A/S, som beskæftigede sig med udlejning af både), var en yacht model a kaldet Yacht a, der var hjemmehørende på Mallorca, og en yacht model b kaldet Yacht b, der var hjemmehørende i Danmark.

Lystbåden Yacht b er ifølge H1.11´s bådliste erhvervet for 12.600.000 kr. (ekstrakten side 261).

T1´s selvangivelse for 2006 er indsat i ekstrakten på side 265. Selvangivelsen for 2007 på side 140. I ingen af årene er der selvangivet værdi af fri lystbåd.

Som det fremgår af den rejste tiltale, er det at have båd til rådighed en dyr fornøjelse. Baggrunden herfor er reglen i ligningslovens § 16, stk. 1 og 6, som lyder sådan:

(...)

Bevisførelsen vil derfor handle om T1 og hans families interesse for og rådighed over lystbådene.

I ekstrakten på side 278 er der indsat et dokument ("CV" vedrørende T1) oprettet 15. februar 2007 og formentlig udarbejdet af V.1 til brug ved købet af Yacht a. Af T1´s "CV" fremgår:

"...

Boats are of great interest and knowledge to Mr. T1 - and also a branch in H1 Invest ...

For the last two years has been owned:

- yacht model c

- yacht model d

- yacht model b

The last one is the one we use for Charter here in Denmark. T1 is educated in Denmark with "The yacht master 3rd class examination" and allowed as skipper at the boats mentioned above. For the yacht model a, there will of course be hired a skipper in Cannes.

..."

(T1 interesserer sig meget for både - og er også en afdeling I H1 Invest ...

I de sidste to år er ejet:

- yacht model c

- yacht model d - yacht model b

Den sidste er den vi bruger til charter her i Danmark. T1 har i Danmark taget yacht-skippereksamen af 3. grad og har tilladelse til at være styrmand på de både som er nævnt oven for. Vedrørende yacht model a vil der selvfølgelig blive ansat en styrmand i Cannes.)

Yacht a - yacht model a

På ekstraktens side 280 er der indsat e-mail af 15. marts 2007 vedrørende refinansiering af Yacht a sendt fra F10-capital til V.1, hvori blandt andet fremgår:

"...

H1.11 Charter A/S is a Danish company which has recently bought a yacht model a motor yacht from G8 UK Limited. The yacht has been paid for and title to the yacht has recently been transferred to H1.11 Charter A/S. The yacht is currently registered in Gibraltar. H1.11 Charter A/S will keep it registered in Gibraltar. H1.11 Charter A/S is owned and managed by Mr. T1, a Danish citizen and national. F11 Finans has agreed to finance 80% of the surveyed value of the yacht through a marine mortgage loan to H1.11 Charter A/S. The valuation of the yacht will take place in Nice. Mr. T1 will personally guarantee the loan. The boat is currently in Nice. She will be berthed in the south of France and will be used for private pleasure and chartering

..."

"...

(H1.11 Charter A/S er et dansk firma som for nyligt har købt en yacht model a motor yacht fra G8 UK Limited. Yachten er betalt og ejendomsretten til yachten er for nyligt overført til H1.11 Charter A/S. Yachten er i øjeblikket registreret i Gibraltar. H1.11 Charter A/S vil fortsat have den registreret i Gibraltar. H1.11 Charter A/S er ejet og styret af T1, som er dansker. F11 Finans har indvilget i at finansiere 80 % af vurderingen på yachten ved et pantsikret lån til H1.11 Charter A/S. Vurderingen af yachten vil ske i Nice. Hr. T1 vil personligt garantere for lånet. Båden er i øjeblikket i Nice. Hun vil blive forankret i Sydfrankrig og anvendt til privat fornøjelse og charter.)

..."

Ekstraktens side 282 er en e-mailkorrespondance mellem V.1 og F12-bank om driftsbudget for Yacht a. Det fremgår, at der budgetteres med udlejning i 12 uger, hvilket efter afskrivninger vil medføre et underskud på 2.091.425 kr.

Balancen for regnskabsåret 2007 er indsat i ekstrakten på side 284. Vedrørende Yacht a er der bogført således:

Omsætning

1.387.048 kr.

Varekøb

2.011.720 kr.

Direkte omkostninger

223.714 kr.

Salgsomkostninger

97.269 kr.

Underskud før renter m.v.

945.654 kr.

Oversigt over fakturaer samt fakturaerne er indsat i ekstrakten på side 292.

I ekstrakten er der indsat en række bilag, e-mails m.v., som skal bruges til at oplyse spørgsmålet om rådighed over Yacht a, men også faktisk privat anvendelse.

Nogle af bilagene viser alene, at T1 og/eller GB regelmæssigt har opholdt sig i henholdsvis Nice/Cannes og på Mallorca, hvor Yacht a lå, og at de derfor har haft rig mulighed for at benytte båden, mens andre bilag direkte eller indirekte viser, at de har været ombord på båden.

Det første bilag er kontoudskrift fra ... Bolighus (ekstrakten side 300), hvoraf fremgår, at T1 og GB i perioden 28. februar til 9. marts 2007 har købt dyner og sengetøj for 83.530 kr. Udskriften er med håndskrift påført: "til båden."

Den 14. marts 2007 fløj T1 og GB, V.1 samt TB og V.3 fra København til Nice. T1 og GB fløj tilbage 18. marts 2007; de øvrige 16. marts 2007. Se ekstrakten side 301.

Hele selskabet (eller i hvert tilfælde fem personer) var 15. marts 2007 ude at spise på en restaurant, som ligger små 100 km. fra Nice (ekstrakten side 304). To personer spiste 16. marts 2007 i Cannes (ekstraktens side 305). GB´s kreditkort er anvendt i Cannes 16. og 18. marts 2007 (ekstrakten side 306).

Ifølge SKATs ændring af skatteansættelsen for indkomstårene 2005, 2006, 2007 og 2008, som er sendt til T1 6. juni 2011, er rejsen bogført i H1 Invest A/S som en messe i Cannes med deltagelse af 5 personer (ekstrakten side 85).

Selskabet H1.5 er faktureret for fire dages brug af Yacht a (ekstraktens side 307). På fakturaen er anført: "Arrangement i forbindelse med MIPIM udstilling". MIPIM udstillingen fandt sted 13. til 16. marts 2007; se udskrift indsat i ekstrakten på side 308.

På side 310 er der indsat e-mail af 17. maj 2007 fra GB til en bekendt:

"Just wanted to invite them for a drink aboard our yacht next week when we are in Cannes, so they could meet T1".

(Vil blot invitere dem til en drink ombord på vores yacht i næste uge så de kan møde T1.)

Ugen efter blev T1´s kreditkort brugt i Cannes (ekstrakten side 311), og GB blev faktureret for limousine service (ekstrakten side 312), ligesom hun brugte sit kreditkort (ekstrakten side 313).

Kreditkort udstedt til GB blev 8. og 10. juli 2007 brugt på Mallorca (ekstrakten side 314), hvilket også skete 17. juli 2007 (ekstrakten side 315).

Ved faktura af 16. august 2007 blev der faktureret taxaflyvning fra Danmark til Mallorca 22. juli 2007 og retur 12. august 2007 (ekstrakten side 316).

Den 22. juli 2007 blev T1´s kreditkort brugt til leje af bil på Menorca og 28. juli 2007 på Mallorca (ekstrakten side 317) og igen 5. august på Menorca og Mallorca, 9. og 10. august på Mallorca og 13. august 2007 på Menorca. Den 30. juni 2007 er T1´s kreditkort brugt på Restaurante G9, som ligger på Mallorca (ekstrakten side 318).

På side 319 er der indsat en regning fra Restaurant G9 vedrørende et besøg 9. august 2007. På regningen er der med håndskrift anført: middag m/ND. Kort over Mallorca og Menorca er indsat i ekstrakten på side 320.

GB´s kreditkort er samme tid ligeledes brugt på Mallorca (ekstrakten side 321).

På side 322 er indsat e-mail korrespondance af 8. august 2007 mellem V.1 og kaptajnen på Yacht a, FW. Kaptajnen skriver:

"...

Sorry to bother you again. This card will not allow me to withdraw again. I got 300 yesterday but am being told I have exceeded the limit today when I went to withdraw the same amount this morning. Can you help please. I feel embarrassed having to go to T1 to pay the mooring fees.

..."

V.1:

"...

I have heard thar you are sailing know with T1. Have I nice day.

..."

(Ked af at være til besvær igen. Dette kort vil ikke tillade mig at hæve igen. Jeg fik 300 i går men fik at vide at jeg har overskredet grænsen i dag da jeg ville hæve det samme beløb i morges. Kan du venligst hjælpe. Jeg føler mig forlegen ved at gå til T1 for at betale fortøjningsafgift)

V.1: (Jeg hører du sejler med T1 nu. Hav en god dag).

Ifølge faktura fra H1.11 Charter dateret 10. september 2007 har T1 lejet Yacht a i 10 dage (ekstrakten side 324). Faktureringen har været genstand for e-mailkorrespondance 4. og 5. maj 2007 mellem T2 og V.24, H1.11 Charter (ekstrakten side 325).

V.24 "Jeg har selv rykket T1 for fakturering af sejladsen. Han giver evt. dig besked om hvordan og hvorledes."

T2: "Jeg er stadig i tvivl om hvilken sejlads vi taler om - er det T1´s sommerferie på Mallorca og leje af båden i en uge?"

V.24 "Ja det er den sejlads."

T2: "Sejladsen skal faktureres til T1 privat - vi kan ikke være kreativ på dette

punkt."

V.24 "Normalt ville vi jo give T1 rabat, men spørgsmålet er om det er de 10 % værd da han så er bedre stillet ved at leje sin egen kontra en tilfældig båd."

T2: "Du behøver ikke at specificere rabatten på fakturaen."

V.24 "Det er et spørgsmål om at ramme markedsprisen for bådlejen. Vi justerer bare på dieselforbruget."

Den 4. september 2007 skrev GB blandt andet således til en VJ (ekstrakten side 328):

"...

I have now got it all planned. We will fly down on Friday 14th, landing around 3 pm in Palma ... We will be staying to Monday lunchtime on the 17 th.

..."

(Jeg har det hele planlagt nu. Vi flyver ned fredag den 14. og lander omkring kl. 15 ... Vi bliver til mandag den 17. ved frokosttid ).

GB boede 14. til 17. september 2007 på Hotel G1.10, Mallorca (ekstrakten side 329). Primo oktober 2007 var der en e-mailkorrespondance mellem GB og BC om indkøb af dagligvarer inden et besøg på Mallorca. Den 13. oktober 2007 skrev GB til BC (ekstrakten side 331):

"We will be landing at the private jet center approx 3.45 pm tomorrow." (Vi lander i det private jet-center ca. kl. 15:45 i morgen).

Ved faktura af 24. oktober 2007 blev der faktureret taxaflyvning fra Danmark til Mallorca 14. oktober 2007 og retur 21. oktober 2007 (ekstrakten side 338).

Den 14. og 19. oktober 2007 er T1´s kreditkort brugt på Mallorca (ekstrakten side 339). GB´s er brugt 15. oktober 2007 (ekstrakten side 340).

GB skrev 5. november 2007 til VJ (ekstrakten side 341):

"T1 and I are planing on coming to Mallorca over a weekend, either around 17-18 November or 24-25 November, depending on the airplane".

(T1 og jeg har planer om at komme til Mallorca i en weekend, enten omkring 17. til 18. november eller 24. til 25. november, det afhænger af flyet).

Den 12. november 2007 er GB´s kreditkort brugt på hotel og igen 25. og 27. november 2007 (ekstrakten side 342).

T1´s kreditkort er brugt 24. og 25. november 2007 (ekstrakten side 343).

GB skrev 3. december 2007 til VJ (ekstrakten side 344):

"T1 and I will be coming down to the island as planed on this coming Friday the 7 th. I am just organizing the flight but are planning to land in Palma around 4 pm."

(T1 og jeg kommer som planlagt til øen den kommende fredag den 7. Jeg er netop ved at organisere flyvningen men planlægger at lande i Palma omkring kl. 16)

Skatteåret 2008 er ikke omfattet af tiltalen, men er behandlet i SKATs ændring af skatteansættelsen for indkomstårene 2005, 2006, 2007 og 2008, som er sendt til T1 6. juni 2011.

Efter en gennemgang af en række dokumenter m.v. om brug af lystbåd i indkomståret 2008 er der anført (side 88):

"...

Det er SKATs opfattelse, at omfanget af den private anvendelse af lystbåd for indkomståret 2008 bekræfter SKATs formodning om at lystbåden yacht model a - Yacht a, primært har været købt og anvendt i hovedaktionærens interesse. Der skal ikke ske beskatning af den private anvendelse af lystbåd for 2008, da T1 er blevet erklæret ikke skattepligtig af konkursindkomsten, hvori værdi af lystbåd indgår.

..."

En række bilag, som i forbindelse med bevisførelsen vil blive foreholdt T1 og eventuelt andre, vedrører således en periode, som ligger efter den periode, tiltalen vedrører.

Det er anklagemyndighedens påstand, at disse dokumenter også viser noget om, hvordan anvendelsen af Yacht a har været i 2007.

Et af disse dokumenter er et oplæg til jobbeskrivelse, som TM, der arbejdede på Yacht a, 23. januar 2008, sendte til RM fra H1.11 Charter og KC fra H1 Invest.

TM´s oplæg var blandt andet således (ekstrakten side 345):

"...

Organise flights, hotels, restaurant bookings, transport and of course time on board for T1´s clients and family while in Mallorca. Hostess/Crew for the Clients, Guests T1 and GB´s family while on board.

..."

(Organisere flyrejser, hotel og restaurations booking, transport og selvfølgelig tid om bord når T1´s kunder og familie er på Mallorca. Værtinde/besætning for kunder, gæster T1 og GB´s familie når de er ombord).

I e-mail af 24. januar 2008 (ekstrakten side 347) skrev RM til KC:

"...

Hej KC. Gider du rette den til med nedennævnte, som er ok. Af skattemæssige hensyn synes jeg vi skal ændre til: Organise flights, hotels, restaurant bookings, transport and of course time on board for clients (dette stryges: "T1´s clients and family while in Mallorca") Hostess/Crew for the Clients (dette stryges: "Guests T1 and GB´s family while on board").

(Det, der skal stryges, er afsnit, hvori T1 og GB med familie er nævnt.)

..."

KC svarede samme side, at hun ville rette kontrakten til i løbet af et par dage.

TM sendte 8. maj 2008 en e-mail til H1.11 Charter (ekstrakten side 348) vedrørende udgifter afholdt under T1 og GB´s ophold på Yacht a. Det fremgår, at de har været på båden følgende dage: 22. og 24. februar, 6. og 8. marts samt 3., 4. og 5. april; alt 2008. 83

GB skrev 18. maj 2008 til HC (familie):

"...

Denne mail sidder jeg faktisk og skriver ombord på vores yacht model a yacht (motorbåd altså ... uf, men dejlig praktisk og luksuriøs) som ligger på Mallorca, 10 minutters kørsel fra vores hus. Jeg kom ned i fredags, har byggemøder, men er også gået i skriveeksil. Jeg har et kapitel i en ... bog, som skal revideres til en ny udgave. Og hjemme er der for meget uro til dagligt (stadig elektrikere og et par andre diverse håndværkere). Er hernede med mine 2 vovser (fik en han-hvalp af T1 i julegave, han er nu godt 7 måneder) og T1 kommer først herned på torsdag. Så her er dejlig arbejdsro.

..."

Og igen 20. maj 2008:

"...

Sidder lige nu på agterdæk i den nedadgående sols sidste stråler og nyder de 25 grader samt livet på kajen. Hvad var egentlig din sidste grad i flåden - på engelsk tak? Det er min kaptajn FW der spørger. Han er fra ... (tekst udeladt).

Det var alt for nu, kokken ND er i gang med at lave laks til os.

..."

Begge mails er indsat i ekstrakten på side 350.

Den 21. maj 2008 skrev GB til YT (ekstrakten side 353), at hun kunne leje Yacht a til en fordelagtig pris, og:

"...

Her nedenfor et skriv fra TM, som er booker for båden og også crew sammen med vores fantastiske kaptajn FW ... Hvordan I har lyst til at sejle kan du altid snakke med mig og TM om. Det kommer lidt an på vejret, men båden ligger på Mallorca og skal alligevel ned af den fabelagtigt smukke vestkyst (spørg bare TB, hun har været med for nyligt) ned til Palma til den store tallships regatta som starter fra onsdag/torsdag . Hvordan går det ellers? Jeg er hernede pt alene med mine to vovser, for at pushe byggeriet samt få skrevet noget fagligt jeg har haft liggende rigtig rigtig længe! Sidder lige nu i den nedadgående sols sidste stråler i 25 grader på agterdækket og skriver dette ... (tekst udeladt)

..."

Det er anklagemyndighedens påstand, at T1 og GB regelmæssigt har opholdt sig ved Middelhavet, og at de dér har brugt eller haft mulighed for at bruge Yacht a, som dermed har været til rådighed for T1 og hans familie.

Yacht b - yacht model b Manhattan

Vedrørende Yacht b var denne hjemmehørende i ...11 Havn, som ligger små 6 km fra T1´s tidligere hjem på ...12.

F13-finans skrev 27. januar 2006 til V.24 om både, som skulle stilles til sikkerhed for lån og anførte (side 73):

"...

Vi har gennemgået tallene som vi har modtaget fra jer og sammenholdt med de både, der skal være primær sikkerhed for lånene. De 3 yachter, som vi i forvejen har belånt kan rykkes over til H1.5 uden problemer. T1´s yacht kan også umiddelbart flyttes over.

..."

På side 354 er der indsat e-mail af 22. maj 2006 fra V.24 med opgørelse over udlejning af yacht model b. Det fremgår, at båden er anvendt af T1 10. maj, men at den i perioden 11. maj til 4. august ellers kun har været udlejet i 26 timer over 5 dage. T1 er ifølge SKAT (side 80) ikke faktureret for anvendelsen 10. maj 2006.

I memo dateret 30. januar 2007 (ekstrakten side 356) har RM fra H1.11 Charter underrettet T1 om situationen i selskabet, herunder:

"...

8. Renter F13-finans kr. 1.100´ ... Dette er en tung post med det nuværende lager, men skulle jo gerne falde i takt med vi får solgt ud af lageret. Yacht model b vejer tungest. Inkl. forsikringer er der udgifter i størrelsesordenen kr. 700´ ex. afskrivninger. Hvis du ønsker at beholde den båd vil mit forslag være, at den bliver lagt over i selvstændigt udlejningsselskab, eller du køber den ud for derefter at stille den til rådighed til charter.

..."

Balancen for regnskabsåret 2007 er indsat på side 358. Vedrørende Yacht b er der bogført således:

Omsætning

778.651 kr.

Varekøb

214.067 kr.

Direkte omkostninger

46.928 kr.

Salgsomkostninger

60.646 kr.

Overskud før renter m.v.

457.010 kr.

Oversigt over fakturaer for udlejning samt fakturaerne er indsat i ekstrakten på side 366.

I ekstrakten på side 427 er indsat forsikringsbegæring dateret 24. maj 2005 vedrørende forsikring af Yacht b. Forsikringstager er G8 Danmark A/S. På begæringer er det anført, at båden ikke anvendes til charter. Forsikringen er overført til H1.11 Charter pr. 31. december 2005 (ekstrakten side 428).

Af forsikringsbetingelsernes § 7, litra i, fremgår (ekstrakten side 429):

"...

Såfremt intet andet er aftalt i policen, er ligeledes alle tab eller skader udelukket, der opstår, når fartøjet ikke anvendes til sportslige eller fritidsmæssige formål, f.eks. når fartøjet er udlejes med eller uden fører.

..."

I ekstrakten på side 430 er der indsat de tre forsikringer, som var tegnet på Yacht b. Ingen af disse indeholder aftaler om forsikringsdækning ved udlejning.

Som anført er det en dyr fornøjelse at have rådighed over en båd betalt af arbejdsgiveren. Grundlaget for opgørelsen af skatten er bådens anskaffelsespris sammenholdt med den tid, båden har været til rådighed.

Det er påstanden, at bådene har været til rådighed for T1 i den udstrækning, de ikke har været lejet ud til andre. Regnskabet kan kort opgøres således:

Yacht a

Båden er leveret købt 31. januar 2007. Hvornår den er leveret fremgår ikke, men det seneste sengetøj er købt 9. marts 2007 (uge 10), og den blev som anført brugt af blandt andre T1 i forbindelse med MIPIM udstillingen, der fandt sted 13. til 16. marts 2007 (uge 11).

Der er derfor 43 uger i 2007, hvor båden har kunnet benyttes.

Af fakturaoversigt indsat side 366 fremgår, at der har været faktureret udleje af båden i 35 dage, heraf 10 dage til T1. Der har altså været udleje af båden til andre end tiltalte i 4 uger, hvorfor T1 har haft rådighed over båden i 39 uger i 2007.

T1 har betalt 633.791,60 kr. i leje af båden i 10 dage. Se ekstrakten side 431.

Regnestykket er herefter således:

Den skattepligtige værdi pr. uge er 2 % af 22.853.280 kr. eller 457.066,60 kr. gange 39 uger givet det 17.825.558,40 kr. og fratrukket egenbetalingen bliver det 17.191.766 kr.

Yacht b - yacht model b

Båden har i 2006 været registreret udlejet 5 dage, hvorfor båden har været til rådighed for T1 i 51 uger.

Regnestykket vedrørende 2006 er herefter således:

Den skattepligtige værdi pr. uge er 2 % af 12.600.000 kr. eller 252.000 kr. gange 51 uger giver det 12.852.000 kr., som også er det beløb, der fremgår af den rejste tiltale.

I 2007 er der registreret 11 hele dages udlejning og 24 dage, hvor der har været udlejet en del af dagen, i alt 35 dage, svarende til 5 uger (ekstrakten side 432), hvorfor båden har været til rådighed for T1 i 47 uger.

Den skattepligtige værdi vedrørende 2007 er derfor 47 x 252.000 kr. eller 11.844.000 kr. For begge både er den skattepligtige værdi i 2007 derfor 17.191.766 kr. + 11.844.000 kr., eller 29.035.766 kr., som det fremgår af tiltalen.

Skatteunddragelsen for 2006 og 2007 er opgjort til 21.946.882 kr. (ekstrakten side 133).

..."

6.5.3 Forklaringer 

Tiltalte T1´s forklaring er gengivet i retsbogen således:

T1 har forklaret, at hans interesse for både kom i 2004, da han traf sin nye hustru. Han købte en 39 fods båd.

Anklageren foreholdt fra anklagerens ekstrakt kapitel 6, side 278,hvor der blandt andet står:

"...

Boats are of great interest and knowledge to Mr. T1 - and also a branch in H1 Invest.

..."

Hertil har T1 forklaret, at teksten står i et "CV", han ikke selv har skrevet, men det er korrekt, at han havde interesse for både, og at han i 2005 etablerede et bådselskab, hvori han ansatte en medarbejder ved navn V.24. Det viste sig, at G8 Danmark ApS var interesseret i at sælge både, lager og restaurant. H1 købte alt dette. H1 købte dernæst H1.11 Charter A/S, der stod for aptering af både. De overtog også G1.12 som blandt andet solgte både, reparerede både og havde lift til ivand- og ilandsætning af både samt butikken med salg af fittings til båd-folket. H1 kunne herefter stå for hele håndteringen. Da de overtog G8 Danmark ApS, var de nødt til også at overtage nogle både. T1 havde tidligere købt en 56 fods båd, som han solgte. Virksomheden købte derefter en yacht model b. T1 overvejede, om man kunne drive forretning ved at forestå udlejning af yachts. Model b'eren lå til fremvisning og kunne derudover generere nogle lejeindtægter. RL blev ansat som direktør i bådselskabet og var ansvarlig for G8 Danmark. V.24 kom på fuld tid på charterdelen. De havde også mange andre både. ... (tekst udeladt). De besluttede at købe en større båd til brug for udlejning i Frankrig. De fik i 2007 leveret en yacht model a med navnet Yacht a. Den type båd var inden for bådverden, hvad en Bentley var inden for bilverden. V.24 ansatte en kaptajn til båden og begyndte at opdyrke et chartermarked i Middelhavet ved Frankrig.

Anklageren foreholdt T1 fra ekstrakten kapitel 6, side 281,nederst, hvor der står:

"...

The boat is currently in Nice. She will be berthed in the south of France and will be used for private pleasure and chartering.

..."

Hertil har T1 forklaret, at han ikke ved, hvem, der har skrevet det. Båden var kun købt til charter. "Private leasure" var for dem, der lejede båden.

T1 blev foreholdt ekstrakten kapitel 6, næstsidste afsnit, side 281,hvor der står:

"...

H1.11 Charter A/S is owned and managed by Mr. T1, a Danish citizen and national. F11-finans has agreed to finance 80 % of the surveyed value of the yacht through a marine mortgage loan to H1.11 Charter A/S. The valuation of the yacht will take place in Nice. Mr. T1 will personally guarantee the loan.

..."

Hertil har T1 forklaret, at det er korrekt, han garanterede for lånet.

Anklageren foreholdt fra ekstrakten kapitel 6, side 282,en e-mail af 7. februar 2007 fra V.1 til F12-bank, hvori der står:

"...

Hej GF

Vi forventer en min. Udlejningsperiode på 12 uger.

Vi kan udnytte det skattemæssige underskud i koncernen.

..."

Anklageren forespurgte i øvrigt med henvisning til budget for G8 DK - Yacht model a i bilag 53-09, side 84, indeholdende blandt andet:

"Resultat før afskrivninger".

Hertil har T1 forklaret, at båden "yacht a" var en charterbåd og en salgsplatform i Frankrig. De havde ikke agenturet i Frankrig, men kunne have gavn af en base der, blandt andet fordi der ikke er så mange, der sejler i Danmark, idet vejret ikke er til det. Udlejning i 4-6 uger ville være break-even for forretningen. Budgettet i det nævnte bilag er forkert. Det må være lavet af en ufagkyndig. Afskrivning skal ikke medregnes, når man taler drift. Afskrivningen kunne udnyttes som skattemæssigt underskud i koncernskatten.

Foreholdt anklagerens ekstrakt kapitel 6, side 300, hvor der er et kontoudtog fra Bolighus om køb af dyner og sengetøj stilet til "T1 & GB, ...12", har T1 forklaret, at V.24 havde bedt GB om at købe ind til båden.

Hun havde en bedre smag, og hun havde et privat kort, som gav hende 25 % rabat i Bolighus. De havde ikke et firmakort, men alt blev ført på mellemregninger.

De boede på båden fra den 14. til den 18. marts 2007 efter, at de havde været til en messe. Der var en del, som skulle koordineres vedrørende udlejningsstrategien. T1 var også ude at sejle med nogle potentielle samarbejdspartnere.

GB har ikke brugt båden privat uden at betale for det. GB omtaler aktiver som "vores", også selv om det er selskabsaktiver. GB har benyttet båden som hotel, hvis den ikke har været udlejet. GB havde med H5.1 at gøre. Det var også for at servicere personalet. Når T1, GB eller børnene havde benyttet noget privat, blev der faktureret for det. Det var T1 meget påpasselig med. GB har betalt 300.000 kr. og 632.000 kr. Det må der være bilag på. Hvis der ikke måtte være bilag, er det i hvert fald ført på T1´s mellemregning med H1 Invest´s A/S.

Anklageren foreholdt fra ekstrakten kapitel 6, side 345, hvor der i en e-mail af 23. januar 2008 fra TM´s blandt andet står:

"...

Organise flights, hotels, restaurant bookings, transport and of course time on board for T1´s clients and family while in Mallorca.

Hostess/Crew for the Clients, Guests T1 and GB´s family while on board.

..."

Hertil har T1 forklaret, at han ikke har ansat TM. Hun har tilsyneladende misforstået sine opgaver.

T1 blev foreholdt fra ekstrakten kapitel 6, side 347, hvor er i en e-mail af 24. januar 2008 fra RM H1.11 Charter står:

"...

Hej KC

Gider du rette den til med nedennævnte, som er ok.

Af skattemæssige hensyn synes jeg vi skal ændre til:

Organise flights, hotels, restaurant bookings, transport and of course time an board for clients (dette stryges:"T1´s clients and family while in Mallorca")

Hostess/Crew for the Clients (dette stryges: "Guests T1 and GB´s family while an board")

..."

Hertil har T1 forklaret, at det er korrekt, at opgaverne vedrørende servicering af T1 og GB skulle udgå, da de ikke var en del af arbejdsbeskrivelsen, og da der var sket en misforståelse.

T1 blev foreholdt fra ekstrakten kapitel 6, side 317, hvor der blandt andet står:

"New transactions for T1... 22. July.... Gesman Rent a Car Licencia Hertz, Menorca, car rental"

Hertil har T1 forklaret, at han ikke har lejet bil på Menorca. Der har han aldrig været. Det må være biludlejningskontoret, som er hjemmehørende på denne ø. T1 boede på Mallorca i den periode.

T1 har om den anden båd, "Yacht b", yacht model b, forklaret, at han aldrig nogensinde har sejlet privat i denne båd. Båden er alt for stor til, at han kan sejle den. Han har været med til at sejle i båden en eller to gange i virksomhedsregi.

Anklageren foreholdt fra ekstrakten kapitel 6, side 73, hvor der blandt andet er refereret følgende:

Mail af 27. januar 2006 til V.24 (H1.11 Charter A/S) fra PH (F13-finans A/S), bilag 4.2 (SØK bilag 53-3-2-27), hvor der blandt andet anføres følgende:

"...

Hej V.24

Vi har gennemgået tallene som vi har modtaget fra jer og sammenholdt med de både, der skal være primær sikkerhed for lånene.

De 3 Yachter, som vi i forvejen har belånt kan rykkes over til H1.5 uden problemer. T1´s Yacht kan også umiddelbart flyttes over,

..."

Hertil har T1 forklaret, at den Yacht, der her omtales er yacht model d, som han ejede privat.

T1 blev foreholdt fra ekstrakten kapitel 6, side 356-357, hvor der blandt i et memo fra RM hos H1.11 Charter til T1 står:

"...

8. Renter F13-finans. kr. 1.100

..."

"...

8. Dette er en tung post med det nuværende lager, men skulle jo gerne falde i takt med vi får solgt ud af lageret. Yacht model b vejer tungest. Inkl. forsikringer er der udgifter i størrelsesordenen kr. 700´ ex. afskrivninger. Hvis du ønsker at beholde den båd vil mit forslag være, at den bliver lagt over i selvstændigt udlejningsselskab, eller du køber den ud for derefter at stille den til rådighed til charter.

..."

Hertil har T1 forklaret, at dette ikke siger noget om, hvorvidt båden blev anvendt til privat brug.

Anklageren foreholdt fra ekstrakten kapitel 6, side 427, hvor der er en begæring om lystfartøjsforsikring, og hvor der er afkrydset nej til om båden anvendes til charter, samt forespurgte, om båden var forsikret til at dække charter.

Hertil har T1 forklaret, at de tidligere ejere af båden ikke havde forsikret den til charter. T1 ved ikke, om den samme forsikring fortsatte efter ejerskiftet; han ved ikke, om båden blev forsikret til at dække charter. Han har ikke haft med forsikringen at gøre.

Forespurgt af sin forsvarer, Advokat Anders Németh, har T1 forklaret, at der ikke blev faktureret i bund vedrørende 2008 af H1 Invest A/S, fordi han blev smidt ud af kuratorerne. Der kan derfor være åbne udeståender.

T1 blev foreholdt fra forsvarerens ekstrakt 6-13, side 1, hvor der er en købsaftale med T1 som køber af  "Båd Type yacht model d - navn "Yacht d""

Hertil har T1 forklaret, at det var hans private båd.

På forespørgsel fra advokat Anders Németh, om hvad følgende e-mail af 9. maj 2006 fra T4 til V.8 i ekstrakten 6-13, side 2, har med både at gøre:

"...

Hej T3 og T4

Her følger det første udkast til en forretningsplan for H2 A/S samt bilag til brug for vores møde torsdag kl. 11 i ...11 Havn.

..."

har T1 forklaret, at dette møde i maj 2006 blev holdt på yacht model b i ...11 havn, fordi ...8 var under ombygning. Til båden har man en rukonøgle til døren og to startnøgler, en til hver af bådens to motorer.

T1 blev foreholdt fra ekstrakten 6-13, side 3, hvor der i et brev af 29. november 206 fra F13-finans til T1 blandet andet står:

"...

Vedr. yacht model d,...

Efter salg af ovennævnte båd til H1.13 A/S vedlægges check stor

Kr. 134.839,31"

..."

Hertil har T1 forklaret, at han solgte sin yacht model d ultimo 2006.

Forsvareren foreholdt fra ekstrakten 6-13, side 5-8, vedrørende bestyrelsesmøde den 20. august 2007 i H1 Invest A/S, hvor de side 8 blandt andet står:

"...

H1.11 Charter x Røg.

Lidt efter budget- Røg. 0,8

_ Sh. 0,6

5 ugers mgl. charterindtægt p.g.a. beslaglæg. (uberettiget)

..."

Hertil har T1 forklaret, at de på bestyrelsesmødet den 20. august 2008 drøftede en beslaglæggelsesproblemstilling. Den angik Yachten model a, der var blevet beslaglagt af toldmyndighederne i Frankrig med henvisning til manglende betaling af fransk moms. Det ødelagde hele sommermarkedet for dem det år og kostede virksomheden 6 ugers charterindtægt. Da båden skulle frigives, ville tolderen have 20.000 euro for at frigive båden, selvom det i Paris var afgjort, at båden skulle frigives uden videre. T1 var i mellemtiden blevet opmærksom på Mallorca som chartermarked. De flyttede derfor båden til Mallorca, men de skulle starte forfra med at få tilladelse i Spanien til charter m.v.

Der var 20-30 ansatte i H1.11 Charter A/S. De købte tre selskaber i ...11. De købte desuden en del yderligere havnearealer, herunder i Tyskland. Det var RM, der stod for det. De fleste ansatte virkede i ...11 Havn. Der er stort forarbejde og efterarbejde, når en båd chartres ud i 4 timer. Det koster af samme grund 5.000 kr. i timen at leje den.

T1 blev foreholdt fra ekstrakten 6-13, side 2, hvor der i et "H1´s nyhedsbrev" af 7. juli 2008 blandt andet står:

"...

Turen går fra Mallorca med Yacht a

Yachten Yacht a på Mallorca har sejlet den første tur - jomfrurejsen. Efter en lang periode med diverse ansøgninger for at opnå tilladelse til at sejle er alting faldet på plads, og yachten kan endelig sejle ud på Middelhavet med sine gæster om bord. Den første tur - jomfrurejsen - varede tre dage, og var en drømmesucces efter gæsternes positive udsagn at dømme.

..."

Hertil har T1 forklaret, at den lange periode, der omtales, er perioden i forbindelse med overførslen fra Frankrig til Mallorca.

Der kunne være aktiviteter på båden, som ikke har manifesteret sig i fakturaer. Eksempelvis har båden været stillet til rådighed for filmaktiviteter for at få Yacht-navnet eksponeret. Båden blev også fremvist til mange potentielle købere. Det blev heller ikke faktureret.

Forespurgt af anklagerne om, hvornår det har været tanken, at H1 Invest A/S skulle eje omkring halvdelen af ejendommen på Mallorca, har T1 forklaret, at H5 fra august 2007 og hele tiden har skullet eje halvdelen af ejendommen. Det tog meget lang tid, før det blev registreret i Spanien. Det var først et år efter, det blev registreret, at det var T1, H5 og H2 A/S, der ejede ejendommen på Mallorca. Ejendommen skulle indgå i koncernen som kursusejendom og leverandør af olie og vin, tappet på H1.2 flasker. Ejendomskøbet var således delvist til forretning, og da T1 personligt ejede 51 %, var det også delvist til brug for T1 og hans families ophold.

Anklageren foreholdt T1, hvad der står i ekstrakten kapitel 6, side 109-110:

"...

3. Email af 5. november 2007 fra GB til spansk arkitekt, bilag 6.11. (SØK bilag 53-01-02-46):

"...Again, our top priority for next summer is to finish kursusejendommen H6 inside and aroud the housse (terraces, pool, outdoor kitchen) so that it works for the family to spend the summer there..."

...

6. Tekster på fakturaer af 3. april 2008 fra engelsk leverandørfirma af inventar, bilag 6.14 (SØK bilag 02-02-11-053 til -055): 

"GF Family Room", "Master Bedroom", "Daughter's Bedroom", "Son's Bedroom" og "2 F Family Room."

7. Email af 10. april 2008 fra GB til administrator af det spanske selskab vedrørende spørgsmål om anskaffelse af licens til at leje ejendommen ud i fremtiden, bilag 6.15

(SØK bilag 53-01-01-009 til-013):

"don't know. don't think we will be letting to third parties, but if it is an easy thing to do, maybe Might as well?"

..."

Hertil har T1 forklaret, at det er taget ud af en sammenhæng. Der er 56 sengepladser i huset på Mallorca. Der var mange forberedelseshandlinger vedrørende etablering af vin- og olivendrift og andre ting. Endvidere blev der ansat folk til at drive det. Det var ikke alting, der blev noteret skriftligt. Der er ikke lavet en egentlig forretningsplan, men til gengæld en masse løse noter.

Anklageren foreholdt med hensyn til registrering af ejerforhold på Mallorca bilag 02-02, side 26,at det blev registreret i september 2008, at H2 A/S og H5 ApS havde købt ejendommen. Hertil har T1 forklaret, at det kan passe, at registreringen først gik igennem i september 2008.

Forespurgt af sin forsvarer, advokat Anders Németh, og foreholdt forsvarerens ekstrakt 6-13, side 5 og 6,hvor der blandt andet står følgende:

"...

Best. Møde i H1 Invest A/S

V.6

T2

V.1

V.4

V.7

T1

T3

...

d) Mallorca - køb af ejd. Prod., synergi, kursus etc. H1. orientering

..."

har T1 forklaret, at han husker dette bestyrelsesmøde i august 2007 i grove træk. Der var en præsentation af projektet vedrørende ejendommen på Mallorca. Ingen i bestyrelsen har været i tvivl om, hvordan det forholdt sig med ejendommen.

Tiltalte T1´s supplerende forklaring er i retsbog af 26. september 2012 gengivet således:

"...

Forevist fotografi i anklagerens tillægsekstrakt 4, side 27,og forespurgt af sin forsvarer, advokat Anders Németh, har T1 forklaret, at man ud over ham selv ser GW og TC, der normalt bor i Tyskland. Det var en blæsende dag, da billedet blev taget. Det er et billede taget i 2005. Båden er den yacht model d, som han tidligere ejede. Pigen på fotografiet er hans datter.

..."

Tiltalte T1´s supplerende forklaring er i retsbog af 20. november 2012 gengivet således:

Med henvisning til T1´s forklaring i retsbogen for den 27. august 2012, side 4-5, foreholdt anklageren fra tillægsekstrakt 6, side 4, hvor der blandt andet står:

"...

Fra: GB ...

Til:

Sendt: 27. december 2007 15:44

Vedhæft: Billede 100.jpg

Emne: skåpen kursusejendommen H6

Hej HL

vet inte om du jobbar mellan jul och nyar. skriver mest nu for inte att glømma bort det.

Pratade med T1 och han tycker att alla garderoberna i sovrummen utom vart stora walk-in closet, bør ha samma typ skapsdørrar, dvs. den med glas och gardin innanfor. Jag skickar med ett dårligt foto som jag tror att jag visade dig senast. Och det ar hela skapsdoøren som bør se ut så dær tycker vi.

..."

Hertil har T1 forklaret, at det omtalte skab købt i ... var tænkt til brug for kursusejendommen.

Anklageren foreholdt fra e-mail af 14. januar 2008 fra T1 til JM i tillægsekstrakt 6, side 5, oversat således:

"...

Jeg talte med min bror i går om "hans ejendom H6" fordi arkitekten tale med om at ændre ting i kælderen for at spare penge. Derfor må jeg konkludere at de endnu ikke er færdige med huset.

Mit spørgsmål til dig, eller min erklæring er, jeg vil ikke modtage ejendommen før arbejdet er helt færdigt.

..."

Hertil har T1 forklaret, at ejendommen, der omtales, er kursusejendommen.

Anklageren foreholdt fra e-mail af 28. februar 2008 fra GB til "SR", tillægsekstrakt 6, side 7, nederst, og derefter fra e-mail af samme dato fra samme til samme, tillægsekstrakt 6, side 7 øverst på siden, oversat således:

"...

Kære SR                                            

1. Vi foretrækker position B for sengene i begge rum. Det giver mere luft omkring sengene.

..."

"...

Godmorgen SR

Mange tak. Jeg har lige videresendt designet til T1´s kontor. Jeg håber hans sekretær vil skrive det ud og lægge det under hans næse mellem møder, så jeg kan have et svar til dig senere i dag.

..."

Hertil har T1 forklaret, at de omtalte senge er tiltænkt en bygning på kursusejendommen. Det var tiltænkt som en kursusejendom, hvor T1 med familie eller andre bestyrelsesmedlemmer kunne leje sig ind og holde ferie.

Anklageren foreholdt fra tillægsekstrakt 6, side 9, hvor der med håndskrift blandt andet står:

"...

H5.1

- H5.1 SL ejes pt. af T1 personligt.

- 49 % sælges til H5 pr. 31/12 - 07

40 % af H5 Købes af T4.

..."

Hertil har T1 forklaret, at han ikke har skrevet dette notat. SL svarer til ApS i Danmark. T1 ejede 51 % Det er forkert, hvad der i notatet står om ejerandele.

Anklageren foreholdt fra e-mail af 29. marts 2008 fra GB til "YM", tillægsekstrakt 6, side 10, hvor der blandt andet står følgende i en e-mail, og hvoraf en del af teksten er oversat således til dansk:

"...

Fra:          "GB" ...

Til:          

Sendt:      29. marts 2008 16:01

Emne: SV:SV: SV: Bathrooms

..."

"...

10 er fint med os. Hvis du møder os på båden i ...13 (på Mallorca) ... den hedder yacht a. Efterfølgende kan vi, om nødvendigt, alle tage til ...7.

..."

Hertil har T1 forklaret, at badeværelserne refererer til hovedejendommen på kursusejendommen.

Foreholdt "Proposal IWA0003" fra G1.11 Interiors with art Ltd. London, tillægsekstrakt 6, side 12-13, har T1 forklaret, at gardiner og sengestoffer er indrettet af Ralph Laurent.

Anklageren foreholdt fra e-mail af 9. april 2008 fra JM til GB, tillægsekstrakt 6, side 16-17, oversat til dansk således:

"...

Emne: fremtidig brug af ...7

Hej GB

Er du interesseret i en officiel tilladelse til i fremtiden at udleje ejendommen til tredjemand?

..."

Anklageren foreholdt endvidere fra e-mail af 10. april 2008 fra GB til JM, tillægsekstrakt 6, side 16, oversat til dansk således:

"Hej. Ved ikke. Tror ikke, at vi vil leje ud til tredjemand, men hvis det er let"

Hertil har T1 forklaret, at han ikke ved, hvorfor der er skrevet til GB som anført. Det var GB, der stod for byggestyring.

Anklageren foreholdt fra e-mail af 6. maj 2008 fra en person til GB, tillægsekstrakt 6, side 20-22, hvor der side 21, 4.afsnit, blandt andet, oversat til dansk står:

"...

Jeg håber også, at dit hårde arbejde og anstrengelser med dette andet hjem ikke løber ind i for mange problemer. På hvilket stadie er huset nu? Hvornår kommer de møbler, du så på?

..."

Hertil har T1 forklaret, at der stadig er tale om husets almindelige indretning.

Der blev foreholdt fra e-mail af 7. maj 2008 fra GB til den pågældende person i tillægsekstrakt 6, side 19-20, hvor der blandt andet, oversat til dansk står:

"...

Og ...7, ja, vi har lige været der i weekenden og endelig er der begyndt at ske fremskridt. De har været meget langsomme og ikke dedikerede til arbejdet før, men nu har vi endelig fået gang i dem. Møblerne ankommer i slutningen af juni, men jeg kan kun håbe at huset er så færdigt, at der kan puttes ting ind i det, men jeg er slet ikke sikker. Det skulle være færdigt i august, men vi har børnene i de første tre uger skoleferien fra 28. juni til 20. juli, og jeg er ikke sikker på, at vi vil kunne bruge huset der, men de næste 3 til 4 uger er ret afgørende. Jeg planlægger selv at rejse derned fra næste fredag. Vi bliver nødt til at træffe nogle beslutninger, men vi har børnene og de har nogle aktiviteter, så jeg rejser 5-6 dage før T1 (tager selvfølgelig mine hunde med) og tager mig af møderne. Vi har rigtig travlt, men det er også vigtigt at stoppe op og nyde livet lidt.

..."

Hertil har T1 forklaret, at GB rejste frem og tilbage hele tiden. Det viser materialet jo. Anklageren foreholdt fra tillægsekstrakt 6, side 23, hvor der blandt andet står:

"...

Fra:          GB

Sendt: 18. maj 2008 12:59

Til:           T1; V.11

Emne: overførsel fra privat til H2.5 SI.

Hej, jeg skal be jer om at overføre, det der er tilbage pa den private DB konto, til H2.5 SL kontoen, idet jeg har nogle regninger der skal betales. V.11, check lige med T1 at det er ok. Kontoen skal jo ikke lukkes.

V.11, i sin tid da du betalte 2nd extension på purchase of B 1, hvor meget var det, og hvor kom de penge fra? Den første udbetaling til B 1 - er det de 872 000 Euro som blev trukket fra privat DB konto d 9 februar? Det er lige så jeg ved hvor jeg er rent budgetmæssigt med ombygningen.

..."

Hertil har T1 forklaret, at disse penge også skulle anvendes til kursusejendommen.

Anklageren foreholdt fra tillægsekstrakt 6, side 24-25, hvor der først fra side 24 nederst til side 25 øverst og dernæst side 24 øverst blandt andet står:

"...

Fra: G1.13 (mailto:info...@G1.13.dk)

Sendt: 21. maj 2008 11:51

Til: GB

Emne: Håber du nyder det

Hej GB

Sender dig arbejdsomme hilsner - ved du knokler med skriveriet, men din udsigt er bedre end min. Jeg har været i forbindelse med G1.14 Gym i Barcelona, og deres priser er ganske enkelt ikke gode nok, og de er ikke til at drive lidt rabat ud af. Pt. er tilbuddet fra DK bedre - sådan omkring kr. 11.000.- men her får jeg også rabat. Jeg får i dag at vide hvad det koster i transport - G1.14 Gym i Barcelona vil have kr. 7500.- for at sende til Mallorca, og det er lige før DK kan gøre det for det samme.

Jeg tillader mig at bestille det i morgen, ellers kan du ikke nå at få det til 20/7. Hvis du har rettelser, må du lige maile eller sende en sms.

Hvad firma skal jeg bestille det i - og hvad er den helt eksakte adresse på jeres ydmyge bolig.

..."

"...

Fra:

Til: <=G1.13´>

Sendt: 21. maj 2008 19:38 Emne: SV: Håber du nyder det

Hej

Du gør det du finder er bedst mht G1.14 Gym. Det skal faktureres til følgende:

H2.6 Proberty SL, Mallorca

..."

Hertil har T1 forklaret, at der var fitness center på ...8, og et tilsvarende skulle etableres på ejendommen på Mallorca.

Anklageren foreholdt fra en e-mail af 10. juli 2008 fra GB til JM, tillægsekstrakt 6, side 26 øverst, oversat til dansk således:

"...

Vi bliver nødt til at vente med registreringen og plader på bilerne. Registreringsafgiften er ny for mig. Jeg troede, vi havde betalt for bilerne i Danmark og at det så var det ... jeg vil hellere vente og bruge pengene senere og så leje noget i mellemtiden... Jeg skriver dette fra GM´s computer og hun er enig vedrørende indregistreringen af bilerne.

..."

Hertil har T1 forklaret, at der var købt tre biler til ejendommen, to jeeps og en bus. IK og hans kone, der passede kursusejendommen, skulle også have noget at køre i.

Anklageren foreholdt fra tillægsekstrakt 6, side 27, øverst, oversat til dansk således:

"...

Hele vores aftale med G1.15 handlede om, at ejendommen var egentlig færdig, og det ved vi, den ikke er... Vi indvilgede helt ekstraordinært i at betale underleverandører på forskud og betale det hele efter timeregnskab. Jeg tror ikke T1 kan tage flere penge ud af firmæt lige nu, og gøre det lige ud af firmæt er ulovligt, medmindre vi betaler 70 % i indkomstskat af det hævede, hvilket ikke er særlig attraktivt.

..."

Hertil har T1 forklaret, at det anførte ikke giver ham anledning til bemærkninger.

Anklageren foreholdt fra e-mails i tillægsekstrakt 6, side 28-35, hvor der først side 29 forneden, dernæst side 28 nederste halvdel af siden og derefter side 29 øverst, oversat til dansk således:

(Fra GB til JM) "De vil være på såkaldte grænseplader, hvilket jeg forestiller mig er det samme som eksportplader. T4 har brug for en kopi af regningen eller noget, som indeholder registreringsadressen i Spanien - er det ...7 eller dit kontor?"

(Fra JM til GB)" Mit kontor hvis begge biler er registreret i navnet H2.5"

(Fra GB til JM) "Jeg tror bilerne vil blive registreret til mig personligt og T4 personligt."

Hertil har T1 forklaret, han går ud fra, at nogen skulle registreres som brugere. Det var biler fra Danmark.

Anklageren foreholdt fra tillægsekstrakt 6, side 36, hvor der blandt andet står:

"...

Fra: GB

Sendt: 22. juli 2008 18:53

Til: T1

Emne: ralph lauren invoices

hej skat

det er desværre de rigtige og der er ikke VAT på. Jeg troede det var 130.000 pund for anden halvdel af møbler men det var den oprindelige faktura jeg havde liggende inden der kom bla vores master seng og et par andre ting på (den korrigerede er sendt direkte til V.11 i sin tid så derfor havde jeg den ikke). Og så er der deres sidste del af deres Fee og det er rigtig nok, de HAR fået 20.000 tidligere og total beløbet svarer til 12.5% af hvad vi har købt ialt. vi har købt for 300.000 pund møbler, 25.000 pund tæpper puder småting og 70.000 pund for gardiner og gardinstænger til hele hytten. Obs hele møjet er i pund. Vi kan så glæde os over at pundet er faldet ca. 12 % overfor kronen siden vi betalte første halvdel i december.... :) Pundet virker nogenlunde stabilt lige nu, måske med lidt opadgående tendens. ...

..."

Hertil har T1 forklaret, at de i e-mailen omtalte køb på i alt 3,8 mio. kr. var til brug for kursusejendommen eller rettere sagt hovedejendommen på kursusejendommen. Det var den bygning, der blev udstyret med Ralph Laurent møbler.

Anklageren foreholdt fra tillægsekstrakt 6, side 37-38, hvor der blandt andet står:

"...

Fra: MH

Sendt: 5. september 2008 10:46

Til: ...@...bank.dk

Emne: Sagsnr: 00772 - Aktieoverdragelsesaftale H2 A/S Vedhæftede filer: ...908. pdf (notat). PDF

På vegne T3 fremsendes i henhold til aftale notat vedhæftet.

..."

"...

Notat

til brug for vurdering af omstødelsesrisici,

En långiver (L) ønsker at yde lån til drift i Holding 2 A/S og dette selskabs datterselskaber.

Lånet tænkes ydet med kr. 10.000.000,- til Holding 2 A/S og kr. 5.000.000,- til Holding I A/S.

Ejerstrukturen ser ud på følgende måde:

(håndtegnet diagram)

Følgende sikkerheder forudsættes etableret:

1)

Person 1 pantsætter sine 51 % af aktierne i E A/S til sikkerhed for det af långiver ydede lån (3. mands pant).

  

2)

Holding I A/S pantsætter sine 49 % af aktierne i E A/S til sikkerhed for lånet på de kr. 5.000.000 (primært) og for lånet på kr. 10.000.000,- til Holding II A/S (sekundært).

  

3)

Holding II A/S pantsætter sine 20 % af anparterne i Holding I A/S til sikkerhed for lånet pa de kr. 10.000.000,-.

Resultat:

Långiver har pant i 100 % af aktierne i E A/S og 20 % af aktierne i Holding I A/S.

Problemstilling:

Er der risiko for omstødelse af sikkerhederne hvis Holding II A/S går konkurs?

Supplerende oplysning:

Person 1 og person 2 er nærtstående i Konkurslovens forstand.

..."

Hertil har T1 forklaret, at han ikke har set dette før retssagen. Han kan ikke udtale sig om notatet, når han ikke kender det. Han har ikke drøftet notatet med T3. De havde lovet at hjælpe T4 med at finde nye investorer. På et tidspunkt har det været på tale at tage sikkerhed i H5.1 på Mallorca. T1 har ikke været involveret i denne drøftelse.

Anklageren foreholdt fra tillægsekstrakt 6, side 43-44, hvor der blandt andet står:

"...

Handelsregisteret for Palma de Mallorca kontoret for legalisering af bøger: 3/2009/22.627, 0 Legaliseret regnskabsår:

Undertegnede registrator ved Palma de Mallorca´s Handelsregister bekræfter:

At nærværende bog anpartshavere nummer 1 af denne type vedrørende H2.6 Propersti SL.,

..."

"...

Navn eller firmanavn T1

Nationalitet Dansk

Identitetsdokument eller Identitetskort ...08066C Adresse ...12

...

Dato

Måned

År

Beskrivelse

16

10

07

STIFTELSE SLU

11

09

08

SALG TIL H2 A/S

11

09

08

SALG TIL H5

..."

Hertil har T1 forklaret, at V.23 var en sløv advokat. H5 blev stiftet i 2007. Oprindeligt var det T1 personligt, der købte ejendommen. Det var aftalen, at H5 skulle eje. Man kunne overdrage 49 % afgiftsfrit, hvorfor denne løsning blev valgt. Aftalerne om overdragelse blev indgået i august 2008. T1 ejer 51 % af H5. Det var oprindeligt tanken, at H5 skulle have ejet det hele 100 %. Det kom ikke i orden, hvilket han fandt ud af i efterårsferien 2007. Han bad V.23 om at ordne det. Derfor blev det aftalt, at H5 skulle eje 49 %. Disse 49 % blev imidlertid ifølge bilaget her fordelt med 10 % til H2 A/S og 39 % til H5. Han har ikke set notatet før.

Anklageren foreholdt fra tillægsekstrakt 5, side 61 og 62, hvor der blandt andet står:

"...

Fra: V.8

Til: <DP@...dk>

Cc: T1"...;<T3@...netadvokaten.net>

Sendt: 7. oktober2008 14:38

Vedhæft: T1 privat.xls

Emne: Formueopgørelse for T1 personligt

Hej DP

Hermed den endelige opgørelse. Gældsposterne er pr. 31/12 2007 - der kan kun være sket et mindre afdrag.

Jeg har gennemgået denne med T1 og sammenholdt den med udskrift fra R75 hos SKAT.

..."

"...

Opgørelse over aktiver og passiver hos T1 personligt

...

Investering i H5.1, 51 %

16.887.164

Pantsat til G6 Invest

..."

Hertil har T1 forklaret, at de 16.887.164 kr. står i opgørelsen. T1 aner ikke hvorfor, og der er ikke noget, der er pantsat til G6 Invest. Han har formentlig været flintrende ligeglad med tallene på det tidspunkt.

Anklageren foreholdt fra tillægsekstrakt 8, side 22, hvor der blandt andet står:

"...

13: Stiftelsen af selskabet H2.6 Property SL, herunder erhvervelsen af 3 ejendomme på Mallorca samt overførsel af midler fra H1 Invest A/S til det spanske selskab. Ejendommen ...7 blev erhvervet i sommeren 2007 af det nystiftede "H2.6 Property SL". Ejerskabet blev fordelt med 51 % til T1 og 49 % til H5. H5 ApS blev ejet 100 % af H1 Invest A/S.

Naboejendommen B1 blev erhvervet i sommeren 2007 af T4.

Efterfølgende blev det besluttet, at lave et fælles ejerskab af ejendommene, således at T1 ejede 51 %, H5 39 % og T4 10 %. Beslutningen blev primært truffet ud fra at B 1 havde de bedst egnede jorde til vin produktion. Det skal bemærkes at den nye ejer af B 1 efterfølgende har etableret vores projekterede vinmarker.

Ejendommen ...7 blev overtaget som råhus, hvorfor H1 Invest forestod byggestyring af den endelige ombygning/renovering samt nybygning af den tredje ejendom. På baggrund heraf var det naturligt, at H1 Invest A/S koncernen i lighed med de øvrige ejere af det spanske SL tilførte midler til brug for købet og den efterfølgende ombygning.

Ejendommen B 1 har 14 sengepladser, ...7 16 sengepladser samt den projekteret tredje ejendom med 20 sengepladser. Ejendommene skulle drives som kursusejendom med ca. 50 sengepladser samt landbrugsejendom med produktion af oliven, mandler og vin etc. og produkterne skulle sælges bl.a. via datterselskaber i H1 Invest koncernen.

De samlede ejendomme ville havde en markedspris på ikke under EURO 35.0 mio. i forhold til tilsvarende ejendomme som var udbudt i området. Da den kalkulerede kostpris ikke ville overstige EURO 20.0 mio, var der tale om en særdeles god investeringsejendom.

..."

Hertil har T1 forklaret, at der var projekteret 56 sengepladser, men det blev slet ikke færdigt.

Tiltalte T2´s forklaring er i retsbogen gengivet således: (T2 er ikke tiltalt i dette forhold).

T2 blev foreholdt bilag 21-13-12-87 med oversigten "Bankstatus", idet anklageren oplyste, at oversigten er modtaget i foråret 2012 af anklagemyndigheden fra kuratorerne i konkursboet H1 Invest A/S.

Hertil har T2 forklaret, at han ikke har udarbejdet oversigten i det bilag. Den er formentlig lavet af V.1 eller en i dennes afdeling. T2 kan huske, at han tidligere har set oversigten. Han vil tro, det var i foråret eller sommeren 2008.

Anklageren foreholdt fra tidligere under dette retsmøde citeret e-mail korrespondance i anklagerens ekstrakt kapitel 6, side 325-327, særligt e-mail af 5. september 2007 fra T2 til V.24, ekstrakten kapitel 6, side 326, hvor der står:

"...

Sejladsen skal faktureres til T1 privat - vi kan ikke være kreativ på dette punkt

..."

Hertil har T2 forklaret, at man skal se e-mail korrespondancen i sammenhæng med, at T2 i sin e-mail af 4. september 2007, hvor han spørger V.24 om, hvilken sejlads de talte om, også skrev i e-mailen, ekstrakten kapitel 6, side 327:

"Intet nyt om topskat projekt - vi arbejder på et oplæg".

Det var i den relation, der blev brugt bemærkningen om, at de ikke kunne være kreative. Topskatteprojektet var et projekt, som drejede sig om medarbejder K/S´er. Det indgik i projektet, at medarbejdere skulle kunne købe sig ind i ejendomsprojekter. Det var V.24 meget interesseret i at høre om. T1 droppede efterfølgende ideen med medarbejder K/S´er.

T2 har ikke talt med T1 om rabat på fakturaen. Det afgørende var bundtallet på fakturaen. Det var ikke afgørende, at rabatten var specificeret. Svaret om justering på dieselforbruget forstod T2 således, at rabatten ville give sig udslag i et lavere faktureret dieselforbrug.

Tiltalte T4´s forklaring er i retsbogen gengivet således: (T4 er ikke tiltalt i dette forhold).

Anklageren dokumenterede fra Tillægsekstrakt 7, s. 41.

Anklageren foreholdt fra tillægsekstrakt 6, side 43-44, hvor der blandt andet står:

"...

Handelsregisteret for Palma de Mallorca kontoret for legalisering af bøger: 3/2009/22.627, 0 Legaliseret regnskabsår:

Undertegnede registrator ved Palma de Mallorca´s Handelsregister bekræfter:

At nærværende bog Anpartshavere nummer 1 af denne type vedrørende H2 Properti SL

..."

"...

Navn eller firmanavn T1

Nationalitet Dansk

Identitetsdokument eller Identitetskort ...08066C Adresse ...12

...

Dato

Måned

År

Beskrivelse

16

10

07

STIFTELSE SLU

11

09

08

SALG TIL H2 A/S

11

09

08

SALG TIL H5

..."

Hertil har T4 forklaret, at han sporadisk har været involveret i drøftelserne om køb af en del af H5. De første drøftelser var i 2007, hvor de talte om, at T4 kunne disponere over den lille bygning. Han har ikke haft med sagen at gøre i øvrigt, heller ikke økonomisk.

Tiltalte T3´s forklaring er i retsbogen gengivet således: (T3 er ikke tiltalt i dette forhold).

"...

Anklageren foreholdt fra tillægsekstrakt 6, side 9, hvor der med håndskrift blandt andet står: H5

- SL ejes pt. af T1 personligt.

- 49 % sælges til H5 pr. 31/12 - 07

40 % af H5 Købes af T4.

..."

Hertil har T3 forklaret, at han ikke kender notatet, og det er ikke hans håndskrift.

Anklageren foreholdt fra tillægsekstrakt 6, side 37-38, hvor der blandt andet står:

"...

Fra: MH

Sendt: 5. september 2008 10:46

Til: ...@...bank.dk

Emne: Sagsnr: 00772 - Aktieoverdragelsesaftale H2 A/S Vedhæftede filer: ...908. pdf (notat). PDF

På vegne T3 fremsendes i henhold til aftale notat vedhæftet.

..."

"...

Notat til brug for vurdering af omstødelsesrisici,

En långiver (L) ønsker at yde lån til drift i Holding 2 A/S og dette selskabs datterselskaber. Lånet tænkes ydet med kr. 10.000.000,- til Holding 2 A/S og kr. 5.000.000,- til Holding I A/S. Ejerstrukturen ser ud på følgende måde:

(håndtegnet diagram)

Følgende sikkerheder forudsættes etableret:

1)

Person 1 pantsætter sine 51 % af aktierne i E A/S til sikkerhed for det af långiver ydede lån (3. mands pant).

  

2)

Holding I A/S pantsætter sine 49 % af aktierne i E A/S til sikkerhed for lånet på de kr. 5.000.000 (primært) og for lånet på kr. 10.000.000,- til Holding II A/S (sekundært).

  

3)

Holding II A/S pantsætter sine 20 % af anparterne i Holding I A/S til sikkerhed for lånet pa de kr. 10.000.000,-.

Resultat:

Långiver har pant i 100 % af aktierne i E A/S og 20 % af aktierne i Holding I A/S.

Problemstilling:

Er der risiko for omstødelse af sikkerhederne hvis Holding II A/S går konkurs?

Supplerende oplysning:

Person 1 og person 2 er nærtstående i Konkurslovens forstand.

..."

Hertil har T3 forklaret, at det er en e-mail til direktøren i F14-bank, der havde lånt til H1 Invest A/S. Direktøren var rådgiver for ND, der overvejede at yde lån til driften af H2 A/S. Direktøren bad om rådgivning vedrørende en konstruktion, der ville give sikkerhed til F14-bank eller ND. Det skulle forelægges for bankens advokat.

Person 1 er T1, Person 2 er T4, Holding 3 er H1 Invest, Holding 2 er formentlig T4´s holdingselskab. H2 A/S er formentlig i kassen med driftsselskaber. Hol-ding 1 er H5 og E A/S er det spanske ejendomsselskab.

V.24´s vidneforklaring er i retsbogen gengivet således:

"...

Han har på forespørgsel fra T1´s forsvarer, advokat Anders Németh, forklaret, at han er uddannet markedsøkonom og har arbejdet i bådbranchen i flere år. Han har solgt en båd til T1. Han har haft flere aktiviteter i ...11 Havn, i forbindelse med både arbejde og hobby. Han var ansat i G8 DK, der var et dansk agentur ejet af FT, indtil det blev overdraget til H1 Invest A/S. V.24 stiftede bekendtskab med GB første gang, da hun og hendes daværende kæreste købte en båd. Han blev gode venner med GB. Det var før, GB og T1 mødtes. En dag kom GB forbi på havnen og præsenterede ham for T1. T1 købte i første omgang en yacht model c, der senere blev udskiftet til en yacht model d. Interessen for både var primært hos GB. T1 skulle lige føle sig lidt frem. Det var derfor, de startede med en mindre båd.

V.24 besluttede sig for at opsige sit job hos FT. Efter at have talt med T1, som på en bådmesse havde nævnt muligheden for et samarbejde, blev V.24 ansat i H1 Invest A/S. V.24 skulle starte en skibsaktivitet op hos T1 og i første omgang sælge både. Tanken var, at de skulle have en bådforretning, som solgte både, bådudstyr og tøj. Da V.24 stoppede hos G8 DK, var der drøftelser mellem det firma og H1.11 Charter om et samarbejde. H1.11 Charter var ejet af en person, hvis navn V.24 ikke husker. Da V.24 var blevet ansat i H1 Invest A/S, hørte de, at G8 DK var til salg. H1 Invest A/S købte derfor firmaet. V.24 husker ikke, om H1.11 Charter-handlen var gennemført på det tidspunkt. Det endte i hvert fald med, at både G8 DK og H1.11 Charter blev en del af H1-koncernen. V.24 fik tilbud af T1 om at blive direktør. Det takkede V.24 nej til; og der blev ansat en direktør RM, som selv havde et agentur, og som havde været i bådbranchen i mange år.

Båden yacht model d var blevet købt af G8 DK som demonstrationsbåd. Det var den, der blev solgt til T1. Da T1 købte yacht model d, var V.24 fortsat ansat i G8 DK, hos FT. For at have G8 DK agenturet skulle man konstant have mindst tre både liggende som lager. Til det danske marked var det primært mindre både. Da yacht model d blev solgt, måtte de købe en ny båd ind til lageret. G8 DK kunne ikke levere. Derfor købte de en anden båd. Denne anden båd var en brugt, ca. 1 år gammel, yacht model a - den, der senere blev kaldt "Yacht a".

G8 DK ejede omkring 20 motorbåde. Derudover var der en del både i kommission.

...11 Bådværft havde en hel del gode faciliteter, der kunne være interessant for H1 Invest A/S. Bådværftet blev derfor også tilkøbt på et tidspunkt.

Yacht model b havde de liggende, og den var til salg, men de fandt ud af, at den samtidigt kunne udlejes. Det var efter overdragelsen af G8 DK til H1 Invest A/S. Der var også en række markedsføringsaktiviteter, hvortil båden blev anvendt. T1 havde sin egen yacht model d. Yacht model b blev udlejet til en frokostaktivitet. Ved den lejlighed, så V.24, at T1 var om bord. I øvrigt har han ikke set T1 om bord på "Yacht a". GB og T1 har ikke benyttet båden privat. V.24 har haft motornøglerne på sig. Der var kun et sæt startnøgler, en nøgle til hver af bådens to motorer. Han ved derfor, at båden har været anvendt til udlejning og ikke til privat brug.

"Yacht a" blev udlejet til sejlads i danske og svenske farvande. De drøftede en udvidelse af udlejningsaktiviteten, dels i Danmark, dels i udlandet. De havde ikke agenturet på G8 DK i andre lande, hvorfor der ikke kunne blive tale om salgsaktivitet i udlandet. Det var således udelukkende charter, de tænkte på i udlandet.

Yacht model a, "Yacht a" skulle anvendes til charter i Middelhavet, hvor den havde en passende størrelse. Det var V.24, der fandt båden ved en besigtigelse i England. Udlejning af både var på det tidspunkt en bugnende forretning, hvorfor planen var, at der skulle etableres en hel flåde. "Yacht a" blev placeret i Frankrig, i en havn i nærheden af Nice. Båden blev udstyret med sengetøj m.v. Der blev også ansat en kaptajn. Det tog V.24 sig af. Båden skulle have MCA kode, så den kunne få tilladelse til udlejning. Det forudsatte en vis mængde udstyr. GB var vist med til nogle af anskaffelserne. Hun tog sig blandt andet af den medicin, der skulle købes til bådens medicinskab. GB tog sig også af indkøb af sengetøj og andre ting, der forudsatte en vis smag.

Der opstod problemer med de franske myndigheder, som beslaglagde båden. Den sag gled i sig selv, og de fik frigjort båden, så de kunne sejle. Imidlertid var de på det tidspunkt så trætte af de franske myndigheder, at de flyttede båden til Mallorca, der var blevet et nyt in-sted, og som også rummede et marked for udlejning af den størrelse båd. Kaptajnens samlever blev også hyret til besætning.

V.24 arbejde foregik stort set kun i Danmark. V.24 har kun én gang været i Frankrig, og han har kun én gang været i Spanien, hvor han holdt møde med kaptajnen. I øvrigt var det kun kaptajnen, der tog sig af "Yacht a". Båden var ikke erhvervet til privat brug for GB og T1. Der blev gjort alt muligt for at få båden udlejet, og båden var blevet anskaffet med henblik på udlejning. Man overvejede indkøb af yderligere en båd til samme formål. Der har været tale om, hvorvidt H1 Invest A/S skulle leje båden til messeaktiviteter, men V.24 har ikke viden om, hvorvidt H1 Invest A/S har benyttet båden. Han ved ikke, om der er faktureret over for H1 Invest A/S. I forbindelse med en messe skulle båden bruges som hotel. Men på grund af vejret endte det med, at H1 Invest A/S måtte leje en anden båd, fordi "Yacht a"  ikke kunne komme til havnen.

"Yacht a" lå klar til charter. Den kunne også chartres til dagsture med kort varsel. Den lå derfor ikke til disposition for GB og T1. Kaptajnen skulle egentlig have været ansat hos G8 UK i England, og han var en dygtig kaptajn. Hans hustru blev også hyret; hun havde været mange år i branchen. Kaptajnen og hans hustru var efter DC´s indtryk professionelle.

I hverdagen på ...11 Havn så V.24 stort set ikke noget til T1. Der var enkelte frokostmøder, men ellers havde de ingen kontakt.

Anklageren foreholdt vidnet fra e-mail af 4. september 2007 fra V.24 til T2, anklagerens ekstrakt kapitel 6, side 327, hvor der blandt andet står:

"...

Hej T2,

Jeg har selv rykket T1 for fakturering af sejladsen. Han giver evt. dig besked om hvordan og hvorledes.

..."

Anklageren foreholdt også fra e-mail af 4. september 2007 fra T2 til V.24, ekstrakten kapitel 6, side 327, hvor der blandt andet står:

"...

Hej DC

Jeg er stadig i tvivl om hvilken sejlads vi taler om - er det T1´s sommerferie på Mallorca og leje af båden i en uge?

..."

Anklageren foreholdt samtidigt fra e-mail af 4. september 2007 fra V.24 til T2, ekstrakten kapitel 6, side 326, hvor der blandt andet står:

"...

Ja det er den sejlads.

..."

Anklageren foreholdt endvidere fra e-mail af 5. september 2007 fra T2 til V.24, ekstrakten kapitel 6, side 326, hvor der blandt andet står:

"...

Hej DC

1: Sejladsen skal faktureres til T1 privat - vi kan ikke være kreativ på dette punkt.

..."

V.24 blev tillige foreholdt fra e-mail af 5. september 2007 fra V.24 til T2, ekstrakten kapitel 6, side 325, hvor der blandt andet står:

"...

Normalt ville vi jo give T1 rabat, men spørgsmålet er om det er de 10 % værd da han så er bedre stillet ved at leje sin egen kontra en tilfældig båd.

..."

Endvidere blev han foreholdt fra e-mail af 5. september 2007 fra T2 til V.24, ekstrakten kapitel 6, side 325, hvor der blandt andet står:

"...

Du behøver ikke at specificere rabatten på fakturaen.

..."

Anklageren foreholdt også fra e-mail af 5. september 2007 fra V.24 til T2, ekstrakten kapitel 6, side 325, hvor der blandt andet står:

"...

Det er et spørgsmål om at ramme markedsprisen for bådlejen. Vi justerer bare på dieselforbruget.

..."

Hertil har V.24 forklaret, at han ikke husker mailkorrespondancen præcist. Det var sådan i branchen, at man kunne give en kunderabat, som normalt var 10 %. Det må være det, der er tale om her. Hvis T1 ikke fik rabat hos dem, ville det være en fordel for T1 at leje båd et andet sted. Det var ikke nødvendigt at specificere rabatten. Justering på dieselforbruget handler ikke om at skjule noget. Så længe de fik deres omkostninger dækket, betød det ikke så meget, hvad der stod. Slutbeløbet ville blive det samme. På forespørgsel, om man normalt vil skrive rabat 10 % på en faktura, har V.24 forklaret, at han ikke ved, hvad andre gør. Oplysning om, hvad der kunne være en normal rabat, havde han fra G8 UK Charter i England.

..."

V.1´s vidneforklaring er i retsbogen gengivet således:

"...

V.1 har forklaret, at han kender de to både i sagen. Yacht model b lå i ...11 Havn og blev benyttet til H1.11 Charters charterforretning. Forevist foto i tillægsekstrakt 4, side 27, har V.1 forklaret, at han ikke kan sige, om den båd, man ser på fotografiet, er den pågældende yacht model b. Det er T1, man ser på fotografiet. V.1 ved ikke, om yacht model b er anvendt privat. Han ved, at T1 har været på ferie med yacht model a.

Foreholdt fra anklagerens ekstrakt kapitel 6, side 278, hvor der er en oversigt med overskrift: "Personal information - Mr. T1"

har V.1 forklaret, at det er et dokument, som han har lavet i forbindelse med finansiering af købet af yacht model a. yacht model b, der er nævnt i dokumentet, var ejet af H1.11 Charter A/S. Han ved ikke, hvem der ejede de øvrige både.

Anklageren foreholdt fra ekstrakten kapitel 6, side 280-281, hvor der side 281 blandt andet står:

"...

H1.11 Charter A/S is owned and managed by Mr. T1 ...

The boat is currently in Nice. She will be berthed in the south of France and will be used for private pleasure and chartering.

..."

Hertil har V.1 forklaret, at han mener, at han har skrevet denne tekst som en del af lånedokumentationen. Teksten er noget, som vidnet selv har skrevet. Yacht model a var anskaffet med henblik på charter. V.1 har selv udarbejdet budgetter vedrørende denne del af forretningen. Han skal ikke kunne sige, om der også var privat brug af den. Han anser det for naturligt, at man også tager en tur privat, hvis man har sådan en båd.

Anklageren foreviste budget i tillægsekstrakt 4, side 26, for G8 DK Charter - Yacht a og foreholdt fra e-mail af 7. februar 2007 fra V.1 til F12-bank i ekstrakt kapitel 6, side 282, hvor der blandt andet står:

"...

Hej GB

Vi forventer en min. udlejningsperiode på 12 uger.

Vi kan udnytte det skattemæssige underskud i koncernen.

..."

Hertil har V.1 forklaret, at der er en sammenhæng mellem budgettet og den i mailen anførte minimumslejeperiode på 12 uger. Der var overskud på driften, men underskud inklusiv afskrivninger. Det var en god forretning efter V.1´s mening.

Anklageren forholdt fra faktura af 31. maj 2007 i ekstrakt kapitel 6, side 293, hvor der blandt andet står:

"...

Arrangement i forbindelse med MIPIM udstilling i Cannes. D. 14-17. marts.

..."

Hertil har V.1 forklaret, at han var med på ejendomsmessen i Cannes i 2007. Han skulle have møder med en række banker. Vidnet overnattede på yacht model a. T1, V.3, GB og TB overnattede også på båden.

Forevist faktura om flybilletter i ekstrakt kapitel 6, side 301, har V.1 forklaret, at han ikke ved, om T1 og GB blev på båden, da vidnet rejste hjem. Det går han ud fra, men han ved det ikke.

Forevist en e-mail af 8. august 2007 fra V.1 til ND i ekstrakt kapitel 6, side 322, har V.1 forklaret, at han havde skaffet ND et kreditkort til køb af brændstof.

Forespurgt om ...7 i Spanien har V.1 forklaret, at ejendommen på Mallorca var en landbrugsejendom. V.1 har fået fortalt, at den skulle bruges til bolig, konference og produktion af produkter til H1.2. Det er noget, som han har fået fortalt i august 2007, formentlig på et af de ugentlige møder. Der var ikke nogen, der skulle bo på ejendommen. V.1 antager, at ejendommen skulle bruges som sommerbolig for T1 og ansatte i H1 Invest A/S. Der skulle være kursus på ejendommen. Det er ikke noget, som V.1 har spurgt ind til. Han har set på et mæglerprospekt på et tidspunkt. De var i dialog med Nykredit om finansiering. Han har ikke nærmere viden om den forudsatte anvendelse end det, som han her har fortalt.

..."

V.3´s vidneforklaring er i retsbogen gengivet således:

"...

V.3 har forklaret, at han kender den yacht model a, der var i H1 Invest A/S. I marts 2007 deltog V.3 i en ejendomsmesse i Cannes. V.3 boede på båden ved den lejlighed. Ud over V.3 deltog T1 og V.1. Derudover deltog GB og TB. Det var vel meningen, at de to damer skulle hygge sig, mens de øvrige arbejdede. Da V.3 forlod båden for at rejse hjem, husker han ikke, om T1 blev på båden. V.3 rejste hjem sammen med V.1. V.3´s ekskone må være rejst hjem på et andet tidspunkt.

V.3 har været på Mallorca i den samme båd. Det var på en forlænget weekend. V.3´s ekskone og T1´s hustru og datter var med. Der var også en medarbejder, der var med på en bonusrejse sammen med sin kæreste. V.3 var med for at underholde medarbejderen. Det foregik i maj 2008. De skulle se på projektet på Mallorca. Projektet var to store fritidsejendomme med jordtilliggender. Vidnet så begge ejendomme. Vidnet har aldrig boet på ejendommene, der ikke var færdigbygget i foråret 2008. Man kunne ikke bebo dem. De boede derfor på båden. Der var tale om, at ejendommene skulle anvendes som kursusejendomme. Den ene ejendom kunne de ikke komme ind i på grund af aflåsning. Den anden var en åben byggeplads. Der blev talt om, at ejendommene også skulle benyttes til ferie, den ene ejendom af T1 og GB, den anden af T4 og dennes hustru. Kursusejendommen skulle indrettes på den største ejendom. V.3 har ikke set tegninger, men fik oplyst, at der skulle opføres en sidebygning med værelser. Den tilbygning var ikke sat i værk, da V.3 var dernede. Det var T1, der fortalte om projektet.

Den omtalte medarbejder var CK. Det var en medarbejder i V.3´s afdeling. Der havde været en forudgående episode, hvor CK´s kæreste var blevet afvist. Det var en koncernrejse til Skotland. CK´s kæreste er fra Jugoslavien og blev afvist i lufthavnen som følge af manglende visum. Bonusrejsen var et plaster på såret for den oplevelse.

..."

V.4 har forklaret, at hun er bekendt med, der var et datterselskab ved navn H1.11 Charter. Der var nogle både, som sejlede rundt nede i Middelhavet. Hun ved ikke, om T1 har benyttet både i koncernen privat.

Anklageren foreholdt, hvad der er noteret til politirapport i sagens bilag 37-07, side 6, hvor der blandt andet står:

"...

Forespurgt til både ejet af H1 Invest forklarede vidnet, at hun havde kendskab H1.11 Charter, der udlejede både fra ...11 og Mallorca. Vidnet var også bekendt med, at en af bådene boede GB i under hendes ophold på Mallorca.

Forespurgt nærmere til dette forklarede vidnet, at GB jo opholdt sig på Mallorca en stor del af sommeren 2008 i forbindelse med indretningen af huset. Herunder boede hun på den af H1 Invest ejede båd. Da vidnet var på Mallorca i april, eller maj måned besøgte de også GB på båden. Tilstede på båden var også GB´s søster og direktøren fra H1 Ejendomme og hans kone. Det var en stor båd med besætning og den var beregnet til at chartre ud.

..."

Hertil har V.4 forklaret, at hun ikke har svaret på, om båden blev benyttet privat. Båden blev anvendt som opholdssted for GB i forbindelse med projektet på Mallorca. V.4 har forklaret som noteret i politirapporten.

Ejendommen var et stort gammelt hus, der lå i en olivenplantage. Det kunne på alle måder blive et incentive sted, og det kunne udlejes. Da V.4 så huset, var det nærmest en ruin, men det skulle restaureres. Hun har hørt om, at stedet blandt andet skulle benyttes til fodboldlejr. H1.13 var et datterselskab i koncernen. Selskabet skulle holde fodboldskole og fodbold-events. V.4 har hørt om dette fra GH og fra OH, der var direktør for H1.13.

V.11 vidneforklaring er i retsbogen gengivet således:

"...

V.11 har forklaret, at der er sket fakturering fra H1.11 Charter over for T1 vedrørende T1´s brug af både. T1 var på noget sommerferie og i Cannes i forbindelse med en messe. Derudover mener V.11 ikke, at T1 har anvendt båden privat. Det var i 2007, båden blev anvendt i sommerferien. Messen var vist i foråret 2008. Hun har set disse fakturaer. Hun mener, at der blev faktureret i alt 1 mio. kr. vedrørende de to begivenheder.

..."

V.8´s vidneforklaring er i retsbogen gengivet således:

"...

V.8 var med til at revidere bådaktiviteterne i H1-koncernen. V.8 har talt med T1 om, at man skulle være meget opmærksom på at sondre mellem privatsfæren og virksomhedssfæren. Skibene kom ind i koncernen ved købet af H1.11 Charter. De dyre både var svære at komme af med, hvorfor man udviklede et koncept med udlejning af både. Det var væsentligt, at driften af udlejningen var professionel. Skulle T1 ud at sejle privat, skulle der ske fakturering på markedsvilkår.

V.8 er bekendt med skattevæsenets retningslinjer vedrørende både, og han har rådgivet T1 om den korrekte grænsedragning. Når aktiviteten blev drevet professionelt, var det afgørende, at der skete fakturering ved privat brug.

..."

6.5.4 Anklagerens hovedsynspunkter 

Anklagemyndigheden har i sit påstandsdokument anført følgende anbringender til forhold 12:

"...

Anklageskriftets forhold 12 vedrører to lystbåde (yacht model a yacht kaldet Yacht a og en yacht mode b kaldet Yacht b, der ifølge tiltalen er stillet til rådighed for T1 i 2006 og 2007, og som han forsætligt har undladt at angive værdien af i sine selvangivelser.

T1 påstås dømt i overensstemmelse med den rejste tiltale. Lystbådene var ejet af selskabet H1.11 Charter A/S.

Det følger af ligningslovens § 16, stk. 1 og 6, bestemmelsernes forarbejder, Skatteministeriets Departements meddelelse af 12. september 2001 samt Højesterets dom SKM2005.219.HR, at en ansat hovedaktionær beskattes af rådighed og ikke faktisk (bevist) brug af en lystbåd, og at han, særligt når han har interesse for sejlads og har brugt lystbåden privat, formodes at have rådighed over en lystbåd hele året med undtagelse af de perioder, hvor lystbåden er udlejet m.v. til andre, herunder til hovedaktionæren, og at hovedaktionæren beskattes med 2 pct. om ugen af bådens værdi, dvs. med en årlig skattepligtig værdi på 104 pct.

Det er ud fra et dokument ("CV" vedrørende T1) oprettet 15. februar 2007 og udarbejdet af V.1 til brug ved købet af Yacht a, hvor det fremgår, at han har yachtskippereksamen og har ejet flere både, bevist, at T1 var meget interesseret i både. T1 har da også forklaret, at han interesserer sig for både.

Om båden Yacht a fremgår det af en e-mail fra marts 2007 vedrørende refinansiering af båden, at T1 personligt ville garantere lånet, og at båden ville blive brugt til privat fornøjelse og charter. Det fremgår endvidere af en e-mailkorrespondance mellem V.1 og F12-bank om driftsbudget for Yacht a, at der kun blev budgetteret med udlejning i 12 uger, hvilket viser, at det ikke var forventningen om de store indtægter, som motiverede anskaffelsen af båden.

Ligeledes viser de mange e-mails, aftaler, billetter, restaurationsregninger, at T1 og GB ofte har opholdt sig ved båden og dermed har haft mulighed for at anvende den og dermed haft rådighed over den. Den lange række af e-mails mv. viser, at båden rent faktisk er anvendt privat og er tænkt anvendt privat, herunder har særligt T1´s hustru, GB, i forbindelse med istandsættelsen af ejendommen ...7, opholdt sig på Mallorca, og T1 har selv forklaret, at GB har benyttet båden som hotel, hvis ikke var udlejet.

Det er ved flere mails og dokumenter i øvrigt bevist, at ejendommen ...7 på Mallorca var privat, hvorfor udgifter til GB´s ophold dér var H1 Invest A/S uvedkommende og dermed en privat fornøjelse, hvorfor opholdet på båden også var en privat fornøjelse.

T1 har efter sin egen forklaring været meget opmærksom på ikke at benytte båden privat og har således haft kendskab til reglerne. Uagtet dette er båden anskaffet af private hensyn, ligesom den er brugt privat, uden at dette er faktureret. T1 og GB har ofte opholdt sig i nærheden af Yacht a, som de er rejst til ved anvendelse af bl.a. privat fly, hvorfor de afstanden til trods har haft rådighed over Yacht a, når den ikke - en sjælden gang i mellem - har været lejet ud.

Den anden båd omfattet af tiltalen er en yacht model b kaldet Yacht b, som var hjemmehørende i ...11 Havn små 6 km fra T1´s tidligere hjem på ...12.

T1 boede i nærheden, og mailkorrespondance i sagen og et memo dateret 30. januar 2007 peger på, at T1 ejede en yacht model b. At Yacht b var privat understøttes tillige af, at det på forsikringen for båden eksplicit var anført, at båden ikke anvendtes til charter.

Det fremgår af en e-mail af 22. maj 2006, at båden var anvendt af T1 10. maj 2006 (hvor han ifølge SKAT ikke blev faktureret for anvendelsen), men at den i perioden 11. maj 2006 til 4. august 2006 ellers kun har været udlejet i 26 timer over 5 dage. Båden har således kun været udlejet i meget begrænset omfang, hvilket efter Skatteministeriets Departements meddelelse af 12. september 2001 taler for privat rådighed over båden.

Samlet er det bevist, at T1 har haft rådighed over båden, som lå ved hans hjem, og at T1 havde en privat interesse i båden, som heller ikke var forsikret til charter.

T1 har derved haft rådighed over de to både, og han har helt bevidst undladt at selvangive denne rådighed, hvorfor han også i forhold 12 er skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.

..."

6.5.5 Forsvarets hovedsynspunkter 

Tiltalte T1´s forsvarer har i sit påstandsdokument anført følgende anbringender til forhold 12:

Det gøres til støtte for den nedlagte påstand i forhold 12 (bådene) gældende:

- At en civil skatteretlig formodningsregel ikke kan danne baggrund for et strafansvar, idet en sådan opfattelse helt vil underminere grundlæggende strafferetlige principper.

- At anklagemyndigheden ganske påfaldende ikke har fremlagt én strafferetlig afgørelse med afsæt i netop en sådan civil skatteretlig formodningsregel.

- At anklagemyndigheden ganske påfaldende i øvrigt ikke har fremlagt én strafferetlig afgørelse i relation til anvendelse af lystbåde.

- At bådene i nærværende sag havde nypriser på henholdsvis 12,6 mio. og 22,8 mio. kr. (Der henvises til ekstrakt 6 side 288).

- At en tiltale for unddragelse på henholdsvis 12 og 29 mio. således er meningsløs, og på klar vis illustrerer faren ved civilretlige antagelser i en straffesag.

- At SKAT, modsat anklagemyndigheden, tilsyneladende selv er opmærksom på sondringen mellem den civile skatteretlige formodningsregel og mulighederne for pålæggelse af strafansvar, idet SKAT i den oprindelige assistanceskrivelse til anklagemyndigheden netop opereret med et tal baseret på en skøn over den faktiske anvendelse. (Der til ekstrakt 6 side 1, 8 og 9).

- At T1 indhentede rådgivning fra sin og H1 Invest´ revisor, statsautoriseret revisor V.8 (og dennes kompagnon), som både dengang og efterfølgende i retten har forklaret, at han har rådgivet T1 om det vigtige i at selskabsdriften skulle foregå i et professionelt regi (i øvrigt svarende til kravet opstillet af SKAT og som gengivet i anklagemyndighedens forelæggelse side 78), og at der skulle ske fakturering ved privat brug.

- At revisor i forlængelse heraf har udarbejdet årsrapporter for H1.11 og H1.11 Charter uden nogen form for anmærkning.

- At det centrale således efter praksis klart er spørgsmålet om, hvorvidt H1.11 og H1.11 Charter var reelle driftsselskaber eller proformaselskaber. Førstnævnte er helt åbenbart tilfældet.

- At aktiviteterne omfattede bådsalg med agentur på en række bådmærker, bådudlejning, aptering, proviantering, vedligeholdelse, reparationer og kranhåndtering.

- At alle aktiviteterne omkring chartervirksomhed var i en opbygningsfase og skal ses i lyset af at alle erhvervelser skete i 2006.- At alle disse aktiviteter varetoges af knap 20 ansatte.

- At charteraktiviteterne både skulle være en selvbærende forretning, og samtidig give et reelt bidrag til økonomien inden salg idet man, jf. G8 DK´s generelle betingelser, skulle have både på lager.

- At yacht model a først blev leveret i februar 2007.

- At T1 ikke måtte (og heller ikke kunne) sejle båden på egen hånd i henhold til gældende internationale søfartsregler herom.

- At der først blev ansat kaptajn i april 2007.

- At båden var beslaglagt i seks uger i sommeren 2007 af de franske myndigheder, og derfor ikke kunne generere lejeindtægter i denne periode.

- At T1 aldrig har sejlet privat i yacht model b.

- At V.24, ligesom T1, har forklaret, at T1 havde en yacht model d til rådighed i størstedelen af 2006.

- At V.24 har forklaret, at han havde startnøglerne til yacht model b og, at T1 aldrig har sejlet i denne i privat regi.

- At T1 ved hans meget begrænsede private brug af yacht model a sørgede for at han blev faktureret for denne brug.

- At dette illustreres af bilag 52-22-14-2407 (fakturering på ca. kr. 633.000 i 2007).

- At blandt andet denne fakturering ganske klar illustrerer T1´s manglende unddragelsesforsæt, idet den (meget begrænsede) private anvendelse ikke er søgt skjult.

- At det således sammenfattende om den rejste tiltale i dette forhold kan konstateres, at hverken de objektive eller subjektive betingelser for domfældelse er til stede.

- At der i øvrigt til støtte for ovenstående kan henvises til den af anklagemyndigheden nævnte men ikke fremlagte afgørelse SKM2005.219.HR samt til TfS 1993.362V.

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure side 107 (idet der henvises til "...T1 personligt ville garantere lånet...") at T1 helt generelt påtog sig at garantere/kautionere personligt i relation til samtlige H1 Invest engagementer (hvilket jo også er årsagen til hans personlige konkurs som var en direkte konsekvens af konkursen i H1 Invest).

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure side 108 (idet der henvises til "Det fremgår, at der budgetteredes med udlejning i 12 uger..."), at

1) dette budget blot tog afsæt i G8 DK´s budgetskabelon for nulpunktsomsætningen (ex afskrivninger) og

2) alene skulle illustrere for F12-bank, at udlejningsaktiviteterne, selv i en opbygningsfase, med forholdsvis stor sikkerhed likviditetsmæssigt ville gå i nul.

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure side 109 (idet der henvises til "Det bemærkes, at T1 opholdt sig på Mallorca fra 22. juli til 12. august 2007", "Vores bud er, at T1 har brugt båden i hele perioden...") at 1) dette er et dårligt bud fra anklagemyndighedens side, idet man af bilag 52-22-007 side 1059-1061 (advokat SD´s skrivelser omkring betingelserne for de franske myndigheders frigivelse af både) kan se, at båden (henset til frigivelsesdato og sejltid til Mallorca) kun kan være anvendt få dage i august 2007, hvilket i øvrigt stemmer overens med at fakturaen på 633.791 kr. er en samlefaktura for 2 dage i forlængelse af MIPIM-messen i marts, 2 dage i maj samt 6 dage i august.

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure side 109 (idet der henvises til "...og det ser ud til at han har lejet bil på Menorca 22. juli og 5. august..."), at

1) T1, jf. ovenfor, ikke har haft adgang til båden på dette tidspunkt, at

2) det af T1´s mellemregning (forsvarets ekstrakt forhold 6-13 side 13) fremgår, at man i perioden har lejet G25/Mallorca (ved et simpelt internetopslag kan konstateres at dette selskab alene har en villa til udlejning på Mallorca og ikke på Menorca) at

3) de udgifter som fremgår for perioden alle har tilknytning til Mallorca og ikke Menorca samt

4) billejen helt åbenbart dækker billeje på Mallorca og alene fremgår som anført i ekstrakt 6 side 317 som følge af at udlejningsbureauet har økonomiadministration fra kontoret på Menorca (uden at anklagemyndigheden, trods opfordring hertil, har fundet anledning til at undersøger nærmere herom).

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure side 111 (idet der henvises til "...fx e-mail af 27. januar 2006 fra F13-finans til V.24 (bilag 53-3-2-27): "De tre yachter, som vi i forvejen har belånt kan rykkes over til H1.5 uden problemer. T1´s yacht kan også umiddelbart flyttes over." samt i forlængelse heraf, at "Det er påstanden, at den yacht, som det er nævnt, T1 ejer, er Yacht b"), at anklagemyndigheden blot kunne gøre sig den ulejlighed at undersøge varelageret og konstatere, at H1.11 Charter på dette tidspunkt havde 3 yachter (2 yachter model c samt Yacht b), hvorfor den yacht der omtales som T1´s netop er den tidligere omtalte Yacht d.

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure side 111 (idet der henvises til "Denne påstand bygge bl.a. på memo dateret 30. januar 2007...") at e-mailen fra V.13 til T1 i januar 2007 ikke på nogen måde er i strid med ovennævnte, men blot dækker over at Yacht b foreslås udskilt til et selvstændigt selskab.

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure side 111 (idet der henvises til "At yacht model b Yacht b er privat støttes tillige på, at det på forsikringen eksplicit var anført, at båden ikke måtte anvendes til charter (ekstrakt 6, side 427 og 428)."), at den forsikring der her henvises til, er den forsikring som var i kraft forud for H1 Invest køb af G8 DK (der blev erhvervet i 2006 og slået sammen med H1.11 Charter og ...11 Bådværft), hvilket da også fremgår af underskriftsdatoen på forsikringen, idet dokumentet er dateret 24. maj 2005."

6.5.6 Rettens begrundelse og resultat vedrørende skyldsspørgsmålet

Ved afgørelsen af skyldsspørgsmålet i forhold 12 har retten lagt vægt på de faktiske oplysninger og forklaringer, der er angivet ovenfor i dette kapitel 6.5. Retten har herunder lagt særlig vægt på følgende:

Efter selskabets forretningsområde og aktiviteter må det efter bevisførelsen lægges til grund, at det har været erhvervsmæssigt begrundet, at H1.11 Charter A/S har ejet bådene "Yacht b" og Yacht a".

Der er i det væsentlige ikke søgt ført bevis for, at tiltalte T1 har fået stillet båden "Yacht b" til privat rådighed i 2006 og 2007.

Retten finder, at der ikke med den til en domfældelse i en straffesag nødvendige sikkerhed er ført bevis for, at båden "Yacht b" har været stillet til hel eller delvis vederlagsfri privat rådighed for tiltalte T1 i 2007 på en sådan måde, at han har været forpligtet til at selvangive værdi af fri lystbåd, jf. ligningslovens § 16, stk. 1, jf. stk. 6.

Tiltalte T1 frifindes derfor i forhold 12.

6.6 Forhold 13 om en fødselsdagsfest

6.6.1 Tiltalen 

Anklagemyndighedens tiltale til straf i dette forhold er:

T1

for straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, skattesvig af særlig grov karakter,

ved i sin selvangivelse for indkomståret 2007 til SKAT med forsæt til skattesvig at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger ved afgørelsen af skatteansættelse eller skatteberegning, idet han ikke angav udlodning i form af private udgifter afholdt af H1 Invest A/S til fejring af sin far, DA´s, 70 års fødselsdag, på 362.966 kr., hvorved hans aktieindkomst tilsvarende blev ansat for lavt og det offentlige unddraget skat med 156.075 kr.

6.6.2 Faktiske omstændigheder

I anklagemyndighedens skriftlige forelæggelse er følgende anført til forhold 13:

"...

Forhold 13 vedrører en fest afholdt i anledning af DA´s 70-års fødselsdag. DA er T1´s far.

Udgifterne til fødselsdagsfesten er afholdt af H1 Invest A/S, og det er anklagemyndighedens påstand, at der er tale om en privat familiebegivenhed, hvorfor udgifterne er H1 Invest A/S uvedkommende.

DA udførte arbejde for H1 Invest A/S, og 6. juli 2007 sendte familien T1 en intern email med en invitation til reception 18. juli 2007 mellem kl. 14 og 16 (ekstrakten side 434). Dette arrangement er ikke omfattet af tiltalen.

Og der blev samlet ind; se ekstrakten side 436.

Tre dage efter blev der afholdt en egentlig fødselsdagsfest for DA. Invitationen, som er indsat i ekstrakten på side 437, har været genstand for e-mailkorrespondance mellem GB og en ansat i H1 Invest (ekstrakten side 439).

Festen var arrangeret af G1.16 Events, og ifølge budget var der 53 deltagere (ekstrakten side 442). Regningen lød på 290.373 kr. + moms eller 362.966 kr., som det fremgår af anklageskriftet.

..."

6.6.3 Forklaringer

Tiltalte T1´s forklaring er gengivet i retsbogen således:

"...

T1 har forklaret, at H1 Invest A/S holdt en reception i anledning af T1´s og T4´s fars 70 års fødselsdag. Anklageren foreholdt fra anklageres ekstrakt kapitel 6, side 443, hvor der er en faktura i henhold til budget, ekstrakten side 442. Hertil har T1 forklaret, at han og T4 inviterede til en privat fest i G17 (Bryghus). H1 Invest A/S har lagt ud for udgifterne til faderens fødselsdag. Der er en åbentstående sag, som ikke er lukket i H1 Invest A/S, idet H1 Invest A/S skal afregne over for ham via mellemregningen. På nuværende tidspunkt står udgiften stadig som afholdt af H1 Invest A/S. Det er aldrig blevet bogført i relation til T1 og T4. Det er ikke kommet på plads, idet T1 blev smidt ud.

Foreholdt, at udgiften blev afholdt i 2007, har T1 forklaret, at han ikke blev smidt ud i 2007, men det var bogholderiet, der skulle holde orden i det. T1 ved ikke, hvorfor der ikke var orden i det. T1 gik meget op i, at private udgifter skulle afregnes over mellemregningen med ham. Der var en stående instruks om, at alt, hvad han brugte privat, skulle afregnes over for ham.

..."

V.11´s vidneforklaring er i retsbogen gengivet således:

"...

V.11 har forklaret, at der var reception på ...8, og T1 og T4 holdt fest for faderen nede på G17. Udgifterne blev samlet sammen, og det skulle være ført på T1´s mellemregning. Hun mener ikke, at hun nåede at få det bogført. Hun manglede vist noget nede fra G17. Der var en åben sag. Hun husker ikke, hvad der manglede. Sagen gik i glemmebogen for hende i forbindelse med årsregnskabet. Private udgifter blev altid belastet T1´s mellemregning. Det skulle den private fødselsdag også have været.

Forevist faktura af 17. juli 2007 på 331.716 kr. i anklagerens ekstrakt kapitel 6, side 443, har V.11 forklaret, at posten skulle være overført fra driften i forbindelse med årsregnskabet. Der manglede en ekstra faktura fra G17. Det kan have vedrørt øl, men hun er ikke sikker.

..."

6.6.4 Anklagerens hovedsynspunkter

Anklagemyndigheden har i sit påstandsdokument anført følgende anbringender til forhold 13:

"...

Forhold 13 vedrører en privat familiebegivenhed i form af T1´s faders 70 års fødselsdag, hvor T1 lod H1 Invest A/S afholde udgifterne, hvilket er maskeret udlodning.

T1 påstås dømt i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Festen kostede 362.966 kr. og fakturaen, som var dateret 17. juni 2007, var stilet til H1 Invest A/S og ved konkursen 15 måneder senere, var det stadig H1 Invest A/S, som havde betalt.

T1 har forklaret, at det er en bogholderifejl. Det er imidlertid ud fra selve fakturaen bevist, at T1 bevidst valgte, at H1 Invest A/S og ikke han skulle faktureres. T1 er derfor skyldig i den rejste tiltale.

..."

6.6.5 Forsvarets hovedsynspunkter

Tiltalte T1´s forsvarer har i sit påstandsdokument anført følgende anbringender til forhold 13:

"...

Det gøres til støtte for den nedlagte påstand i forhold 13 (fødselsdagsarrangementet) gældende:

- At bogføringen af fødselsdagsarrangementet blot endnu ikke var afsluttet og ført på T1 mellemregning.

- At V.11 har forklaret, at den manglende afslutning af bogføringen skyldtes, at man afventede en faktura fra G17 (hvor arrangementet blev holdt).

- At denne uafsluttede bogføring uomtvisteligt ville være bragt på plads, såfremt H1 Invest ikke var blevet erklæret konkurs med deraf følgende konsekvenser i forhold til en planmæssig afslutning af såvel dette arrangement såvel som en lang række andre udestående administrative opgaver.

- At der ikke i sagsmaterialet er nogen indikationer på et ønske fra T1 om at lade H1 Invest ende med regningen.

- At T1´s omhyggelighed med at private udgifter blev korrekt registreret og ført på hans mellemregning, også i det hele bestyrker det manglende forsæt i nærværende forhold. (Der henvises til forsvarets ekstrakt forhold 6-13 side 13 og 14, hvoraf fremgår, at T1´s mellemregningskrav på H1 Invest reduceres med 45.425 kr. 30. juni 2007 for "..., Studenterfest" og med 3.975 kr. 6/11 2007 for "Børnefødselsdag på ...".

- At det således sammenfattende om den rejste tiltale i dette forhold kan konstateres, at hverken de objektive eller subjektive betingelser for domfældelse er til stede.

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure side 114 (idet der henvises til side 114 nederst, "At T1 har haft forsæt til, at H1 Invest og ikke han selv skulle betale følger allerede af det forhold, at han har valgt, at H1 Invest A/S og ikke han skulle faktureres."), at

1) fakturaen fra G1.16 Events helt naturligt er stilet til H1 Invest, idet G1.16 Events var koncernens faste arrangør af firmafester, at

2) udgifterne til festen skulle bogføres af H1 Invest bogholderi, da man her helt som sædvanligt varetog al bogføring, at

3) udgifterne i sidste ende skulle deles af T1 og T4 (som var medarrangør), samt at

4) T1´s betaling ville ske ved, at hans del af arrangementet blev bogført via hans mellemregning med H1 Invest.

..."

6.6.6 Rettens begrundelse og resultat vedrørende skyldsspørgsmålet

Ved afgørelsen af skyldsspørgsmålet i forhold 13 har retten lagt vægt på de faktiske oplysninger og forklaringer, der er angivet ovenfor i dette kapitel 6.6. Retten har herunder lagt særlig vægt på følgende:

Faktura af 17. juni 2007 fra firmaet G1.16 Events på 290.373 kr. eksklusiv moms (362.966 kr. inklusiv moms) vedrører en omkostning uden tilknytning til driften i H1 Invest A/S. Det kan efter forklaringerne lægges til grund, at det var en privat omkostning, der påhvilede tiltalte T1, hvorfor han ville have været rette fakturamodtager.

Der er ikke givet nogen troværdig forklaring på, hvorfor fakturaen i stedet blev stilet til H1 Invest A/S. Tiltalte T1 har ikke friholdt H1 Invest A/S for den afholdte udgift og har ikke opgivet beløbet som aktieindkomst i sin selvangivelse.

Retten anser det på den baggrund bevist, at tiltalte T1 ved i sin selvangivelse for indkomståret 2007 til SKAT med forsæt til skattesvig har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger ved afgørelsen af skatteansættelse eller skatteberegning, idet han ikke angav udlodning i form af private udgifter afholdt af H1 Invest A/S til fejring af sin far, DA´s, 70 års fødselsdag, på 362.966 kr., hvorved hans aktieindkomst tilsvarende blev ansat for lavt og det offentlige unddraget skat med 156.075 kr.

Retten finder således tiltalte T1 skyldig i forhold 13.

Kapitel 7 straffebestemmelser og retsfølger

7.1 Straffe

T1

Tiltalte T1 er fundet skyldig i skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed, jf. straffelovens § 283, stk. 1, jf. § 286, stk. 2, i dele af forhold 1 (aktieoverdragelse) og forhold 3 (pengeoverførsler), hvorved han har påført fordringshaverne i H1 Invest A/S et tab på 19.000.000 kr. eller udsat dem for en væsentlig risiko herfor. Det bemærkes herved, at de 15.000.000 kr. i forhold 3 er medregnet i selskabsværdien i forhold 1, hvorfor dette beløb ikke tæller selvstændigt med.

Tiltalte T1 er videre fundet skyldig i bedrageri af særlig grov beskaffenhed, jf. straffelovens § 279, jf. § 286, stk. 2, i dele af forhold 4 (bridgelån), hvorved han har udsat en bank for en væsentlig risiko for at lide et tab på 190.000.000 kr.

Forholdene er henført under straffelovens § 286, stk. 2, om formueforbrydelser af særlig grov beskaffenhed, fordi forholdene er udført af flere i forening, og som følge af omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding.

Tiltalte T1 er endvidere fundet skyldig i skattesvig af særlig grov karakter, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, til dels tidligere arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, alt jf. straffelovens § 289, i forholdene 6 (indkomst på 18,5 mio. kr.), 8 (udlodning af 40 mio. kr.), 11 (udlodning i form af bil) og 13 (fødselsdagsfest), samt til dels forhold 10 (fri bil), hvorved han unddrog det offentlige ikke under 18.500.000 kr.

Forholdene er henført under straffelovens § 289 om grov skattesvig som følge af størrelsen af de unddragne beløb og antallet af overtrædelser.

Tiltalte T1 er frifundet i forhold 12 (lystbåde). Tiltalte T1 er endvidere frifundet i de dele af forhold 1, 3, 4 og 10, som han ikke er fundet skyldig i.

Retten har ved strafudmålingen lagt afgørende vægt på af omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding på i alt 227.500.000 kr. Retten har tillagt det skærpende virkning, at flere forhold er begået i forening med andre, at kriminaliteten har været udslag af særlig planlægning, som tiltalte T1 efter rettens vurdering har været initiativtager til, ligesom kriminaliteten er foregået over længere tid. Retten har i formildende retning lagt vægt på, at tiltalte ikke tidligere er straffet, at tiltalte har særdeles gode personlige forhold, og at tiltalte på grund af den strafbare handling frakendes de i § 79, stk. 2, 2. pkt., omhandlede rettigheder. Retten har ved strafudmålingen endvidere lagt vægt på, at der i bedrageriforholdet ikke er ført bevis for formuetab.

For overtrædelserne straffes tiltalte T1 derfor med fængsel i 6 år og med en tillægsbøde, jf. straffelovens § 50, stk. 2, på 18.500.000 kr. svarende til størrelsen af de unddragne skatter og bidrag.

T4

Tiltalte T4 er fundet skyldig i skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed, jf. straffelovens § 283, stk. 1, jf. § 286, stk. 2, i dele af forhold 1 (aktiehandel) og forhold 3 (pengeoverførsler), hvorved han har påført fordringshaverne i H1 Invest A/S et tab på 19.000.000 kr. eller udsat dem for en væsentlig risiko herfor.

Forholdene er henført under straffelovens § 286, stk. 2, om formueforbrydelser af særlig grov beskaffenhed, fordi forholdene er udført af flere i forening, og som følge af omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding.

Tiltalte T4 er frifundet i de dele af forhold 1 og 3, som han ikke er fundet skyldig i.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på af omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding på i alt 19.000.000 kr. Retten har tillagt det skærpende virkning, at forholdene er begået i forening med andre, og at kriminaliteten har været udslag af særlig planlægning. Retten har i formildende retning lagt vægt på, at tiltalte ikke tidligere er straffet, at tiltalte har særdeles gode personlige forhold, og at tiltalte på grund af den strafbare handling frakendes de i § 79, stk. 2, 2. pkt., omhandlede rettigheder. Retten har ved strafudmålingen endvidere lagt vægt på, at tiltalte T4 efter rettens vurdering ikke har haft en initiativtagende eller på anden måde fremtrædende rolle i kriminaliteten.

For overtrædelserne straffes tiltalte T4 derfor med fængsel i 3 år.

T2

Tiltalte T2 er fundet skyldig i bedrageri af særlig grov beskaffenhed, jf. straffelovens § 279, jf. § 286, stk. 2, i en del af forhold 4 (bridgelån), hvorved han har udsat en bank for en væsentlig risiko for at lide et tab på 190.000.000 kr.

Forholdet er henført under straffelovens § 286, stk. 2, om formueforbrydelser af særlig grov beskaffenhed, fordi forholdet er udført af flere i forening, og som følge af omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding.

Tiltalte T2 er frifundet i forhold 7 (indkomst på 18,5 mio. kr.) om medvirken til skattesvig af særlig grov karakter. Tiltalte T2 er endvidere frifundet i den del af forhold 4, som han ikke er fundet skyldig i.

Retten har ved strafudmålingen lagt afgørende vægt på af omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding på 190.000.000 kr. Retten har tillagt det skærpende virkning, at forholdet er begået i forening med andre, og at kriminaliteten har været udslag af særlig planlægning, hvor tiltalte T2 efter rettens vurdering har haft en fremtrædende men ikke initiativtagende rolle. Retten har i formildende retning lagt vægt på, at tiltalte ikke tidligere er straffet, at tiltalte har særdeles gode personlige forhold, og at tiltalte på grund af den strafbare handling frakendes de i § 79, stk. 2, 2. pkt., omhandlede rettigheder. Retten har ved strafudmålingen endvidere lagt vægt på, at der i bedrageriforholdet ikke er ført bevis for formuetab.

For overtrædelserne straffes tiltalte T2 derfor med fængsel i 4 år.

T3

Tiltalte T1 (T3.red.SKAT) er fundet skyldig i medvirken til skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed, jf. straffelovens § 283, stk. 1, jf. § 286, stk. 2, jf. § 23, i en del af forhold 2 (aktiehandel), hvorved han har medvirket til at påføre fordringshaverne i H1 Invest A/S et tab på 12.500.000 kr. eller udsat dem for en væsentlig risiko herfor.

Forholdet er henført under straffelovens § 286, stk. 2, om formueforbrydelser af særlig grov beskaffenhed, fordi forholdet er udført af flere i forening, og som følge af omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding.

Tiltalte T3 er endvidere fundet skyldig i medvirken til skattesvig af særlig grov karakter, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, jf. straffelovens § 289, jf. § 23, i forhold 9 (udlodning af 40 mio. kr.), hvorved han har medvirket til at unddrage det offentlige ikke under 17.186.350 kr.

Forholdet er henført under straffelovens § 289 om grov skattesvig som følge af størrelsen af de unddragne beløb.

Tiltalte T3 er frifundet i forhold 5 (bridgelån) om medvirken til bedrageri af særlig grov beskaffenhed.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding på i alt 29.686.350,00 kr. i de forhold, som tiltalte T3 har medvirket i. Retten har tillagt det skærpende virkning, at forholdene er begået i forening med andre, og at kriminaliteten har været udslag af særlig planlægning, som tiltalte T3 har haft en fremtrædende og til dels initiativtagende rolle i. Retten har i formildende retning lagt vægt på, at tiltalte ikke tidligere er straffet, at tiltalte har særdeles gode personlige forhold, og at tiltalte på grund af den strafbare handling frakendes af de i § 79, stk. 2, 2. pkt. omhandlede rettigheder samt retten til at udøve advokatvirksomhed.

For overtrædelserne straffes tiltalte T3 derfor med fængsel i 4 år.

7.2 Konfiskation

Efter bevisførelsen kan det ikke anses for godtgjort, at nogen del af udbyttet i forhold 1 og 3 er tilfaldet de tiltalte T1 eller T4 umiddelbart, hvorfor de frifindes for påstanden om konfiskation.

For så vidt angår konfiskationspåstanden i forhold 5 finder retten det tilsvarende ikke godtgjort, at et udbytte er tilfaldet tiltalte T1 umiddelbart, hvorfor denne konfiskationspåstand heller ikke tages til følge.

7.3 Rettighedsfrakendelse

De strafbare forhold er for alle tiltaltes vedkommende begået i deres egenskab af medlemmer af ledelsen i selskaber med begrænset ansvar. Herefter og under hensyn til omfanget og karakteren af de begåede forhold findes betingelserne opfyldt for at tage anklagemyndighedens påstand om rettighedsfrakendelse til følge over for alle de tiltalte, jf. straffelovens § 79, stk. 2, 2. pkt. Det tiltrædes, at frakendelsen sker indtil videre.

Under hensyn til omfanget og karakteren af de begåede forhold, som tiltalte T3 er fundet skyldig i, finder retten, at tiltalte T3 er uværdig til den agtelse og tillid, der må kræves til udøvelsen af advokatvirksomhed, jf. retsplejelovens § 138. Retten finder endvidere på samme grundlag, at der er nærliggende fare for, at tiltalte T3 misbruger sin virksomhed som advokat. Tiltalte T3 frakendes derfor retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre, jf. retsplejelovens § 138, jf. straffelovens § 79, stk. 1, og § 78, stk. 2.

7.4 Erstatning 

Det af F1-bank hf indtalte erstatningskrav er udskilt til prøvelse ved civilt søgsmål.

 

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

 

Tiltalte T1 straffes med fængsel i 6 år.

Tiltalte T1 skal betale en tillægsbøde på 18.500.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte T4 straffes med fængsel i 3 år.

Tiltalte T2 straffes med fængsel i 4 år.

Tiltalte T3 straffes med fængsel i 4 år.

De tiltalte T1, T4, T2 og T3 frakendes indtil videre retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller en forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond.

Tiltalte T3 frakendes indtil videre retten til at udøve advokatvirksomhed.

De tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder betaler de tiltalte hver især de omkostninger, som deres beskikkede forsvarer har fået tilkendt.

Statskassen betaler dog de omkostninger, som den beskikkede reserveforsvarer har fået tilkendt.

De tiltalte T1 og T4 frifindes for de nedlagte konfiskationspåstande.

....................................................

Østre Landsrets dom af 3. marts 2014, 1. afdeling nr. S-37-13

Indledning med påstande og indholdsfortegnelse

Byrettens dom af 28. december 2012 (1-2183/2012) er anket af de tiltalte T1, T4, T3 og T2 med påstand om frifindelse.

De tiltalte har subsidiært nedlagt påstand om formildelse, herunder således:

T1: Frihedsstraf udmåles maksimalt til fængsel i 5 år.

T4 og T2: Fængselsstraffe gøres helt eller delvist betingede, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste. Der frakendes ingen rettigheder.

T4 har endvidere nedlagt påstand om afvisning af anklagemyndighedens påstand om konfiskation, da der ikke i ankemeddelelsen er særskilt angivelse af, at også spørgsmålet om konfiskation påankes.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet med følgende korrektioner:

Forhold 1 og 2: "indtil 41 mio. kr." ændres til "indtil 29 mio. kr.", subsidiært "indtil 12,5 mio. kr.".

Forhold 4 og 5: "indtil 207.900.000 kr." ændres til "indtil 190.000.000 kr.", idet frifindelsen vedrørende H1 Invest´s A/S´s manglende indbetaling af 30 mio. kr. ikke ankes.

Forhold 10: "826.229 kr.", "469.250 kr." og "692.570 kr." ændres til henholdsvis "321.850 kr.", "250.478 kr." og "572.328 kr.", idet frifindelsen vedrørende brugen af Mercedesen ikke ankes.

Forhold 12: Frifindelsen ankes ikke.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om skærpelse, herunder således at sanktionerne fastsættes som påstået af anklagemyndigheden i byretten, dog med følgende ændringer:

T1: Byrettens udmåling af tillægsbødens størrelse tiltrædes. Konfiskationspåstanden nedsættes til 26.936.000 kr.

T4: Straffen fastsættes til fængsel i ikke under 4 år. Konfiskationspåstanden nedsættes til 25.250.000 kr.

Hovedforhandlingen i landsretten er foretaget i perioden fra den 23. september 2013 til den 6. februar 2014, hvor der i alt har været afholdt 22 retsmøder. Der er også i landsretten anvendt digitale ekstrakter. I dommen er indsat skriftlige procedurer fra parterne.

Indholdsfortegnelse

Supplerende sagsfremstilling

 

- Forhold 1 (udeladt)

- Forhold 4

  

Forklaringer til forhold 1-2 (udeladt)

- T1

- T4

- T2

- T3

- V.10

- V.5

- V.7

- V.6

- V.3

- V.1

- V.8

  

Forklaringer til forhold 3 (udeladt)

- T1

- V.11

- V.1

- V.8

  

Forklaringer til forhold 4-5 (udeladt)

- T1

- T2

- T3

- V.7

- V.6

- V15

- V.19

- V.22

- V.1

- V.20

- V.21

- V.18

- V.25

- V.26

- V.27

- V.28

- V.29

  

Forklaringer til forhold 6-7

- T1

- T2

- V.10

- V.8

  

Forklaringer til forhold 8-9

- T1

- T3

- T2

- V.11

- V.7

- V.6

- V.23

- V.8

  

Forklaringer til forhold 10-11

- T2

- V.10

- V.11

- V.3

- V.8

  

Forklaringer til forhold 13

- T1

- V.11

  

Forklaringer om personlige forhold

- T4

- T2

  

Procedure forhold 1-2 (udeladt)

- Anklagemyndigheden

- T1

- T4

- T3

  

Procedure forhold 3 (udeladt)

- Anklagemyndigheden

- T1

- T4

    

Procedure forhold 4-5 (udeladt)

- Anklagemyndigheden

- T1

- T2

- T3

  

Procedure forhold 6-7

- Anklagemyndigheden

- T1

- T2

  

Procedure forhold 8-9

- Anklagemyndigheden

- T1

- T3

  

Procedure forhold 10-11

- Anklagemyndigheden

- T1

  

Procedure forhold 13

- Anklagemyndigheden

- T1                                                     

  

Procedure sanktioner

- Anklagemyndigheden

- T4

- T2

  

Landsrettens begrundelse og resultat

- Forhold 1-2

- Forhold 3

- Forhold 4

- Forhold 5

- Forhold 6-7

- Forhold 8-9

- Forhold 10

- Forhold 11

- Forhold 13

- Sanktioner og konklusion

Supplerende sagsfremstilling 

Forhold 1

Afsnittet er udeladt

Forhold 4 

Afsnittet er udeladt

Forklaringer 

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af de tiltalte T1, T4, T2 og T3 samt af vidnerne V.10, V.5, V.11, V.7, V.6, V.23, V.15, V.3, V.19, V.22, V.1, V.20, V.21, V.18 og V.8.

Der er endvidere for landsretten afgivet forklaring af V.25, V.26, V.27, V.28 og V.29.

De for byretten af vidnerne V.2, V.17, V.16, V.30, V.14, V.13 og V.9 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Forhold 1 og 2 

Afsnittet er udeladt 

Forhold 3

Afsnittet er udeladt 

Forhold 4 og 5

Afsnittet er udeladt

Forhold 6 og 7

Vedrørende forhold 6 og 7 er der afgivet forklaring af de tiltalte T1 og T2 samt af vidnerne V.10 og V.8.

T1 har vedrørende forhold 6 og 7 forklaret blandt andet, at det var revisor V.10, der var det "kloge hoved", som fortalte ham, at de 18,5 mio. kr. ikke var udbetalt og derfor ikke skulle selvangives. Der var to versioner af selvangivelsen, fordi der var tvivl, om beløbet skulle indberettes. Han husker ikke, om T2 var med i disse overvejelser. Kun den ene version blev indsendt.

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvor de 18,5 mio. kr. indgik som løn, blev ikke indsendt til skattemyndighederne. Han tror, opgørelsen blev lavet til brug for en långiver og sendt til ZN. Han ved ikke, hvilken version, der var den rigtige. Han ville ikke have nogen vinding ved at selvangive sin løn forkert, da han var personligt konkurs på det tidspunkt og skyldte flere mia. kr. væk.

Han bad V.8 om rådgivning efter sin konkurs. Han har ikke set mailen af 9. januar 2009 om spørgsmål til R3, men han havde et møde med V.8 om 2008-selvangivelsen. T2 var med inde over rådgivningen fra V.8. Han kan ikke svare på, om det var T2, der anførte beløbet på 18,5 mio. kr. som resultat af virksomhed på selvangivelsen.

T3 har aldrig bistået ham med selvangivelsen, hverken i 2007 eller andre år.

T2 har vedrørende forhold 6 og 7 forklaret, at den selvangivelse han fremsendte vedrørte 2007. Han vil ikke svare på, hvad der ligger i "fremsendt". Han husker ikke, om han tillige fremsendte selvangivelsen for 2006, som han mener, V.8 udfærdigede. Han ønsker ikke at udtale sig yderligere.

Vidnet V.10 har vedrørende forhold 6 og 7 forklaret blandt andet, at vedrørende det i dombogen side 446 anførte om, at han drøftede spørgsmålet om indberetning af de 18,5 mio. kr. med nogen, så husker han ikke, om han talte med T2 om det. Vidnet blev foreholdt V.8´s forklaring (dombogen side 445), hvoraf fremgår, at de meddelte økonomiafdelingen i H1 Invest, at det skulle indberettes, og at han meddelte V.8, at han havde fået forevist en indberetning af beløbet. Vidnet forklarede hertil, at han ikke husker, at han har fået forevist en indberetning af beløbet.

Forevist oplysningsseddel 2007 for T1, hvoraf beløbet fremgår, har han ikke set dette dokument.

Foreholdt T1´s forklaring landsretten, hvorefter V.10 havde fortalt ham, at de 18,5 mio. kr. ikke var udbetalt og derfor ikke skulle selvangives, mener vidnet ikke, at han har sagt således eller sagt noget, som kunne give T1 denne opfattelse.

Forespurgt af advokat Jakob Lund Poulsen erindrer vidnet ikke, at han havde drøftelser med H1 Invest´s økonomiafdeling om gager og skat heraf. Vidnet blev foreholdt politirapport af 7. februar 2011, hvoraf fremgår blandt andet:

"...

Vidnet erindrer, at han under sit arbejde med revisionen af H1 Invest for året 2007 i januar og februar måned 2008 på et tidspunkt på ...8 blev kontaktet af T2, der viste vidnet, at T1 havde et tocifret millionbeløb i skattemæssigt underskud på sit ejerskab af nogle KS-er. T2 sagde, at der så ville være mulighed for, at T1 kunne trække noget løn ud til "Nulskat". Vidnet husker ikke nøjagtig, hvor og hvornår samtalen med T2 fandt sted, men vidnet er helt sikker på, at de havde samtalen.

..."

Vidnet har forklaret således til politiet, men han husker ikke nærmere herom. Vidnet har ikke drøftet T1´s skattemæssige forhold med T3.

Vidnet bekræftede, at det er ham, der har lavet kreditorspecifikationen af 16. maj 2008. For så vidt angår mellemregningen er der tale om en debetpost, således at det er H1, der har penge til gode. Tallene er pr. 31. december 2007.

Vidnet V.8 er vedrørende forhold 6 og 7 foreholdt e-mail af 9. januar 2009 til vidnet med spørgsmål til T4´s selvangivelse (dombogen side 445). Vidnet har hertil forklaret, at det var T2, der skrev til vidnet, fordi det var T2, der havde håndteret T1´s selvangivelse og havde indblik i tallene. Vidnet har i 2005 og 2006 håndteret T1´s skatteforhold. Han udarbejdede ikke selvangivelsen for 2007, men vidnet kan godt have svaret på spørgsmål herom med dem om et eller andet. Hvis T2 havde konkrete spørgsmål, var det naturligt, at han ringede til vidnet. Vidnet ved ikke præcis, hvad T2´s opgaver var, men T2 havde fået til opgave at undersøge konkursens virkninger i forhold til selvangivelsen.

Når vidnet i byretten har forklaret, at V.10 har sagt, han havde fået forevist en indberetning af beløbet på 18,5 mio. kr. (dombogen side 445), er det nok ikke T1, V.10 har talt med, men en fra bogholderiet, der har forevist indberetningen. Herefter gjorde de ikke mere ved det.

Forhold 8 og 9 

Vedrørende forhold 8 og 9 er der afgivet forklaring af de tiltalte T1, T3 og T2 (ikke tiltalt i disse forhold) samt af vidnerne V.11, V.7, V.6, V.23 og V.8.

T1 har vedrørende forhold 8 og 9 forklaret blandt andet, at de 40 mio. kr. blev indsat på kontoen i F6-bank. En del af pengene blev sendt til Mallorca. Baggrunden var, at han i 2007 var taget til Mallorca for at lede efter et sommerhus og faldt for en ejendom, som han omdannede til kursuscenter for hele koncernen. I august 2007 stiftedes H5 med henblik på, at dette selskab skulle eje hele ejendommen. Det var først, da han stod hos notaren, at han opdagede, at han ved en fejl var anført som den ultimative ejer af ejendommen. Han ringede hjem og fik fat på advokat V.23, der skulle hjælpe med overførslen af pengene. Advokat V.23 fik til opgave at løse problemet. Der blev overført penge til ham. Det var vist nok T2, der senere sagde, at det ikke var nødvendigt med en udlodning, da der var penge på mellemregningskontoen. T2 var inde over alle hans økonomiske forhold.

Baggrunden for salget af pantebrevene var, at H1 Invest i 2005 solgte ejendomme til G7 for i alt 484 mio. kr. I handlen indgik pantebreve som sælgerfinansiering af 45 mio. kr. En finansrådgiver rådede ham til at købe pantebrevene personligt for at få en skattegevinst. Dette var i efteråret 2006. Senere købte H1 Invest af G7 et ejendomsprojekt til udlejning. I den forbindelse indgik indfrielse af pantebrevene som en del af betalingen. Han overdrog derfor pantebrevene til H1 Invest, og der opstod dermed et mellemregningstilgodehavende hos ham personligt.

Anklageren foreholdt tiltalte, at ifølge posteringsoversagt fra F5-bank solgte H1 Invest A/S "pantebrev, T1" den 4 januar 2007 for godt 14 mio. kr., og den 15.  maj 2007 blev der afregnet ca. 4,8 mio. kr. vedrørende 4 pantebreve, hvorimod det følger af brev af 10. april 2008 fra T3, at overdragelsen af pantebrevene til H1 Invest først fandt sted i 2008. T1 forklarede, at overdragelsen fandt sted i 2006 eller i januar 2007 og henviste til, at der i 3. afsnit i brevet af 10. april 2008 står "fortsat".

Efterposteringen på finanskontokortet af godt 20 mio. kr. den 2. januar 2008 er foretaget af økonomiafdelingen, formentlig T2. T1 bogførte aldrig og har heller ikke givet instruks herom. Han lagde de 16 mio. kr. ud (udlæg H5) for H1 Invest.

Hans brev af 30. oktober 2009 er udarbejdet til brug for revisor V.8 eller revisor DL i forbindelse med undersøgelser som følge af konkursen. Beløbet blev overført fra den ene mellemregningskonto til den anden. Han kan ikke forklare, hvorfor det samme beløb på 16.887.164 kr. optræder i opgørelsen over hans personlige aktiver og passiver, som følgende aktivpost: "Investering i H5.1 SL, 51 % 16.887.164". Revisor V.8 fremsendte den 7. oktober 2008 til advokat DP opgørelsen. Han har ikke været involveret i udarbejdelse af redegørelsen, selv om det er anført i e-mailen, at opgørelsen er gennemgået med T1.

Da G7 i 2006 solgte ...9 til H1 Invest, var det godt købmandsskab at lade G7-pantebrevene fra den tidligere handel indgå i købesummen, da det gav en likviditetsmæssig gevinst.

Han var ikke bekendt med korrespondancen med JM, men det var i overensstemmelse med hans ordre, at H5 skulle være ejer af ejendommen via et spansk selskab. H1 Invest skulle eje H5 100 pct. Da han stod hos notaren i Spanien, opdagede han, at han ved en ekspeditionsfejl var kommet til at stå som ejer af ejendommen. Der er en stor afgift på 7-9 pct. ved ejendomsoverdragelser i Spanien. Han kunne kun overdrage 49 pct. af ejendommen uden afgift. Det fremgår af korrespondancen, at det var klart, at H5 skulle stå som køber.

Han har først set dokumentet om en kassekredit til køb af 20 mio. kr. pantebreve under sagen. Referatet af bestyrelsesmødet den 25. marts 2008 er udarbejdet af T3. På mødet blev drøftet ændring af udbytte til løn. Han husker godt den grafiske oversigt, hvoraf fremgår, at udbytte er ændret til løn. Han har ikke set brevet til R2 Revisorerne, men han havde dialog med T3 og V.8 herom. Der var ikke indsigelse fra bestyrelsen om ændring af udbytte. Købet af ...9 gav anledning til en voldgiftsag om mangler, der trak ud og ikke var afsluttet, da konkursen indtraf. ...15 og ejendommen i ...14 havde intet med handlen med G7 at gøre, men vedrørte nogle ejendomme tilhørende H1 Invest, som der var friværdi i, og som derfor kunne indgå som sikkerhed. Korrespondancen mellem V.1 og F5-bank den 5. maj 2008 er han først blevet bekendt med under sagen.

Foreholdt, at dateringen ikke stemmer med hans forklaring, forklarede T1, at de pågældende ikke ved, hvad der er foregået.

Foreholdt oversigten over hans beholdning i F5-bank, der ikke umiddelbart stemmer overens med de viste engagementsændringer, forklarede T1, at der åbenbart var vild forvirring i banken. Han har ikke set oversigten, da han havde postspærring på dette tidspunkt.

T1 forklarede vedrørende T3´s e-mail af 4. januar 2008 til T1 (dombogen side 454), at baggrunden for e-mailen var, at han havde udtalt skarp kritik af advokat V.23, der var T3´s partner. T3 bad om en orientering om de ting, han nævnte under pkt. 1-8. Det var ikke noget, de havde drøftet.

Vedrørende e-mail af 4. januar 2008 fra T1 til T3, hvoraf fremgår: "Har du sendt noget til advokaten eller banken på Mallorca som vi aftalte?" forklarede T1, at e-mailen vedrørte noget om berigtigelse af købet af ejendommen på Mallorca. T3 havde ikke noget med handlen at gøre. Det var advokat V.23, der "kørte den". Forud for e-mailen var der en telefonsamtale, fordi T1 var blevet sur, da V.23 tog fejl vedrørende ejerforholdene.

T3 rådgav ham ikke om skat. T3 var til stede på bestyrelsesmødet 25. marts 2008. V.8 var klar over, at der ikke var sket udbytteudlodning. Udlodningen, V.23 skabte hjemmel til, blev ikke gennemført. T1 ønskede ikke at få udlodning, da G23 Ejendomme handlen var blevet udskudt.

T3 har vedrørende forhold 8 og 9 forklaret, at han ikke har udarbejdet dagsorden til bestyrelsesmøde i H1 Invest den 12. november 2007. Han ved, ikke hvem der har udfærdiget dagsordenen. H1 Invest havde på dette tidspunkt mange medarbejdere, og disse havde overtaget meget af papirarbejdet.

Foreholdt håndskrevet notat med tegning af ejendomme på Mallorca, forklarede T3, at han har udfærdiget notatet, der er fra januar 2008. T1 forklarede, hvordan de købte ejendomme fra Mallorca stødte op til hinanden. T3 blev involveret i ejendommene på Mallorca den 4. januar 2008.

Forespurgt om det i notatet anførte om "Udlodning nedsættes til eks. 23 mio." forklarede T3, at bemyndigelsen vedrørende udlodning løb frem til næste generalforsamling 30. maj 2008, og T1 kunne vælge at udnytte, ikke udnytte eller delvis udnytte bemyndigelsen. Udlodningen var ikke gennemført, og der var alene en bemyndigelse hertil op til 40 mio. kr. Det anførte i notatet er T1´s tanker i forbindelse med drøftelsen.

Foreholdt e-mail af 21. december 2007 fra JM, som T1 videresendte til T3 den 3. januar 2008, og hvoraf fremgår, at købsaftalen skal undertegnes senest den 8. februar 2008 har T3 forklaret, at han ikke husker e-mailen, eller om den gav anledning til drøftelser. Han kendte ikke JM, men fik først senere oplyst, at det var en advokat i Spanien. Hvis købsoptionen ikke blev udnyttet inden for den angivne frist, ville et depot mistes.

Foreholdt e-mail af 4. januar 2008 fra T1 (dombogen side 457) samt T3´s svar ved e-mail af samme dag kl. 18.52, hvoraf fremgår blandt andet, at han "har gennemgået sagen med V.23 i går for at blive ført a jour", har T3 forklaret, at han ikke har drøftet udlodning med V.23. Som anført i svaret tog han kontakt til revisor V.8, som også meldte hus forbi. T2 oplyste ligeledes, at han ikke kendte noget til sagen. På bestyrelsesmødet den 12. november 2007 havde T1 begrundet sit ønske om udbytte med, at han ville investere i fast ejendom på Mallorca. Der var sammenhæng mellem den ønskede udlodning og købet af ejendomme på Mallorca. T1 fortalte ikke om depotet på 40 mio. kr. i F5-bank. I svaret under punkt 2 er anført "Evt. reduktion af udlodning", og da reduktion er ensbetydende med mindre udlodning, var der ikke sket udlodning.

Det blev ikke drøftet på bestyrelsesmødet i foråret 2008, at der skulle være sket en udlodning til T1. T3 har ikke på noget tidspunkt medvirket til udarbejdelsen af T1´s selvangivelse for 2007, der først blev indgivet i 2009. V.8 involverede ham ikke heri.

Bemyndigelsen til en udlodning var givet, fordi det var bestyrelsens umiddelbare vurdering, at det var forsvarligt med en sådan. Selskabsretligt er det dog et krav, at der udfærdiges en mellembalance, således at der er sikkerhed for, at udlodningen kan indeholdes. Der blev ikke udarbejdet en mellembalance eller taget initiativ hertil.

Foreholdt e-mail af 29. oktober 2009 fra DL vedrørende erklæring "til hvem det måtte vedkomme" om en bekræftelse på, at T1´s personlige tilgodehavende på ca. 16,8 mio. kr. hos H5.1 er overdraget til H1 Invest den 19. oktober 2007, og at fordringen er anvendt til at nedbringe det overførte beløb på 40 mio. kr., således at der netto er overført ca. 23,1 mio. kr., svarende til beløbet indgået på T1´s private bankkonto, har T3 forklaret, at han af T1, V.8 eller T2 har fået forelagt en erklæring med dette indhold, formentlig på et møde i 2009. Han underskrev ikke erklæringen, fordi han ikke havde tilstrækkeligt detailkendskab til mellemregningskontoen til at kunne underskrive en sådan erklæring.

Foreholdt den af blandt andre T1 og T2 underskrevne erklæring af 30. oktober 2009, forklarede T3, at han ikke har set denne i oktober 2009, men først under denne sag.

T2 har vedrørende forhold 8 og 9 forklaret om Finans-kontokort for mellemregning med T1 vedrørende pantebreve, at posteringer benævnt "E" er efterposteringer. En efterpostering er typisk udtryk for, at der ikke foreligger et konkret bilag. Der kan f.eks. være tale om flytning af et beløb fra en konto til en anden. Der kan også være tale om en "svær postering", som bogholderen ikke umiddelbart kunne bogføre. En efterpostering er ikke nødvendigvis lavet efterfølgende efter regnskabsårets afslutning. T2 formoder, at han har været inde over de pågældende efterposteringer, da det var hans arbejde. Han kunne se på bogføringen, at der var en uafklaret post, der skulle ses på. Han har muligvis drøftet køb og salg af pantebreve med T1 eller V.1. Disse efterposteringer har formentlig fundet sted i efteråret 2007 eller begyndelsen af 2008. Dette vil kunne undersøges ved hjælp af det angivne løbenummer. Datoen den 26. august 2008 er printdatoen. Der er sket overflytning til en anden mellemregningskonto. T1 havde flere mellemregningskonti. Han fik at vide, at T1 solgte pantebreve til H1 Invest samme dag, som bogføringen er lavet, men kan ikke angive den præcise dato i dag.

Foreholdt notat af 4. april 2008, der blev fundet på T3´s kontor under ransagning. Af notatet fremgår blandt andet, at "F5-bank/H1 - H1 Invest køber 20 mio. pb. af T1 for 10 mio. el. lidt højere", samt brev af 10. april 2008 fra T3 til F5-bank A/S om overdragelse af nominelt 20 mio. kr. pantebreve beroende i depot hos F5-bank. T2 har hertil forklaret, at han ikke husker, om han har set pantebrevsoverdragelsesaftalen. 2007-regnskabet blev lukket i uge 8 eller 9, og der var herefter kun få posteringer.

Forespurgt, om T2 har kendskab til, at T1 skulle have overdraget pantebreve allerede i januar 2007, har han forklaret, at han antager, at dette vil fremgå af efterposteringsbilaget.

Han var bekendt med, at der ved købet af ...9 blev disponeret over pantebreve. Han husker, at han lige efter sin tiltrædelse i december 2006 deltog i et møde, hvor et udkast til købsaftale blev drøftet. Han har været bekendt med aftalen om ...9 allerede på det tidspunkt og også med, at pantebrevene blev modregnet i den aftalen. Dette var ultimo 2006, og der var ikke tale om en efterpostering.

T1 har ikke modtaget udbytte på 40 mio. kr., og der har ikke været dialog i bestyrelsen, der peger i retning af udbetaling af udbytte. Der er ikke betalt udbytte, da regnskabet ikke kunne afsluttes, hvis der manglede 40 mio. kr.

Vedrørende Finanskontokortet har T2 forklaret, at der er tale om kontoen set fra H1 Invest´s side. Bilaget viser ikke T1´s køb af pantebreve, men formentlig afregningen af betalingen til G7.

Forespurgt om posteringen vedrører T1´s eller H1 Invest´s køb af pantebreve, forklarer T2, at der er tale om G7´s køb som en del af betalingen for ...9.

Foreholdt F5-banks kvitteringer vedrørende afregning for 4 stk. pantebreve fra T1 til H1 Invest, har T2 fastholdt sin forklaring og tilføjet, at F5-bank ikke har noteret rette depot, hvilket også var et tema i byretten.

Vidnet V.11 har vedrørende forhold 8 og 9 forklaret blandt andet, at bilaget med posteringer fra den 11. september 2007 til den 31. december 2007 er en efterfølgende sammentrækning af bogføringen vedrørende forskellige konti og således ikke et originalt bilag. 322500 er et kontonummer vedrørende mellemregning med T1. 322506 er kontonummeret vedrørende mellemregning med T1/H5. Vedrørende overførslen fra F5-bank på 40 mio. kr. den 19. oktober 2007 burde nummeret F4842 referere til bankbilaget. Det er ikke hende, der har besluttet, at beløbet skulle posteres på denne mellemregningskonto. Hun ville ikke selv vide, hvor beløbet skulle posteres. Hun har formentlig spurgt V.1, T2 eller regnskabschefen i økonomiafdelingen. Hun har næppe spurgt T1. Hun kan ikke svare på, hvor man normalt ville bogføre udbytte. Hun husker ikke, om dette fremgik af kontoplanen.

Bilagsnumre blev arkiveret fortløbende, således at F6421 er bogført senere i tid end F4842. "F" er for finansafdelingen. Bogføringsdatoen var bilagets dato. Der burde ikke være tale om et efterposteringsbilag, idet det så ville hedde "E".

Vidnet V.7 har vedrørende forhold 8 og 9 forklaret blandt andet, at bestyrelsen blev overordnet godt orienteret om situationen i selskabet, men forløbet viser, at det ikke er korrekt som gengivet under hans forklaring i dombogen, at bestyrelsen fik den nødvendige information.

Muligvis orienterede T3 ham om udlodningen i en telefonsamtale forud for bestyrelsesmødet den 12. november 2007. Han er dog ikke sikker på dette. Det var hans bestemte opfattelse, at udbyttet skulle udbetales. Det er derfor en overraskelse for ham, at udbyttet angiveligt ikke er hævet.

Foreholdt håndskrevet referat af bestyrelsesmødet den 25. marts 2008, pkt. 3.2, hvoraf fremgår, at udbyttet på 40 mio. kr. de facto ikke blev deklareret, forklarede vidnet, at dette ikke siger ham ikke noget. Hans erindring fra mødet var, at udbyttet skulle hæves.

Vidnet blev foreholdt referat af generalforsamling i H1 Invest den 20. maj 2008, pkt. 5, hvoraf fremgår, at der ikke sker udlodning, har vidnet forklaret, at han har set dette referat. Han bemærkede ikke, at der manglede angivelse af de 40 mio. kr. i udbytte, selv om han burde have lagt mærke til det.

Foreholdt underskriften på referat af bestyrelsesmødet den 12. november 2007, bekræftede vidnet, at det er hans underskrift.

Forespurgt, om det er korrekt som angivet i referat af bestyrelsesmøde den 25. marts 2008, pkt. 1, at referatet af novembermødet blev underskrevet på dette møde, husker vidnet ikke dette. Han husker, at punktet om udbytte blev taget op igen, men ikke af hvem, og hvad der blev sagt.

Vedrørende årsrapporten for 2007 har han fået årsrapporten til gennemlæsning og har underskrevet denne. Han bemærkede ikke, at de 40 mio. kr. i udbytte ikke var angivet. Det er muligt, at han har fået information herom, men han husker det ikke. Han har gennemlæst de væsentligste regnskabsafsnit, herunder om det angivne er i overensstemmelse med det, der er drøftet på bestyrelsesmødet.

Det er korrekt, at han som det fremgår af politirapport af 11. august 2010, har modtaget et stævningsudkast fra kurator med et erstatningskrav mod bestyrelsen på 250 mio. kr. Han har givet suspension på forældelsesfristen vedrørende kravet, og sagen afventer straffesagen. De 40 mio. kr., der er udloddet som udbytte, indgår i dette erstatningskrav.

Vidnet V.6 har vedrørende forhold 8 og 9 forklaret, at det formentlig var T3, der præsenterede udbytteudbetalingen for bestyrelsen, men han husker det ikke nøjagtig.

Vidnet blev foreholdt sin forklaring ifølge politirapport af 30. august 2010, side 4 og 5, hvoraf fremgår blandt andet, at det var T1, der fremkom med forslag om udlodning af de 40 mio. kr., og at vidnet ikke ved, hvad T1 havde til hensigt at bruge eller faktisk brugte pengene til. Vidnet har hertil forklaret, at det nok er rigtigere, hvad han tidligere har forklaret til politirapport.

Foreholdt referat af bestyrelsesmødet i H1 Invest den 12. november 2007 husker vidnet ikke, hvornår han underskrev referatet. Han deltog ikke i bestyrelsesmødet den 25. marts 2008, hvorunder referatet fra novembermødet blev underskrevet ifølge referatet fra dette møde.

Forespurgt vedrørende referatet fra bestyrelsesmødet den 25. marts 2008, pkt. 3.2, om udbytte, husker vidnet ikke, at han skulle have fået noget at vide om, at udbyttet ikke blev udbetalt. Vidnet husker tydeligt mødet, hvor det blev besluttet at udlodde udbytte, men husker ikke, at han har studset over, at der ikke var angivet noget i årsrapporten herom.

Vidnet V.23 har vedrørende forhold 8 og 9 forklaret blandt andet, at han pr. 1. januar 2013 ikke længere er i kompagniskab med advokat T3.

T1´s ønske om 40 mio. kr. havde antageligt noget med ejendommen på Mallorca at gøre. Vidnet var involveret i at oprette et selskab, der havde med køb af en vingård at gøre, mens spørgsmålet om udlodning var en anden sag. Det var, fordi T3 var bortrejst, at vidnet blev kontaktet. Vidnet orienterede T3 ved e-mail af 18. oktober 2007, men vidnet har ikke haft drøftelser med T3 herom. "Du/I" i mailen refererer ikke til T3.

Forespurgt vedrørende samme e-mail skulle der efter dagældende regler udarbejdes en balance og et revisorreview i forbindelse med udlodning af ekstraordinært udbytte. Vidnet har ikke været involveret i, om der blev fulgt op på bestyrelsens beslutning om udlodning.

Vidnet V.8 har vedrørende forhold 8-9 om sin forklaring i byretten (dombogen side 466) forklaret, at det var korrekt, at det ifølge årsrapport og generalforsamlingsreferat fremgår modsætningsvis, at der ikke er sket udlodning. Bestyrelsen gav en bemyndigelse til udlodning, men denne blev ikke udnyttet, da der var plads på mellemregningskontoen. Dette ville være en skattemæssigt bedre løsning. Det er ikke optimalt skattemæssigt at have plus på mellemregningskontoen og samtidig udlodde.

Forhold 10 og 11 

Vedrørende forhold 10 og 11 er der afgivet forklaring af tiltalte T2 (ikke tiltalt i dette forhold) samt af V.10, V.11, V.3 og V.8.

T2 har vedrørende forhold 10 og 11 forklaret, at han ikke har set T1 anvende Bentleyen i privat øjemed. T1 anvendte en Mercedes privat og brugte også denne i forretningsøjemed uden godtgørelse.

Vidnet V.10 har vedrørende forhold 10 og 11 forklaret blandt andet, at han ikke husker, hvorfor der ikke er angivet et registreringsnummer under T1´s navn på bilag fra R2-Revisorerne. Han husker ikke, hvad der danner baggrund for bilaget, herunder hvem han har fået oplysningerne af. Han har ikke talt med T1 herom.

Forespurgt vedrørende samme bilag har vidnet forklaret, at opgørelsen er en efterberegning af indberetningen til skattevæsenet. Beløbet på 1.012.500 kr. under T1 er enten bilens nypris eller anskaffelsespris. De efterfølgende beløb (75.000 kr. osv.) vedrører den progressive beskatning.

Vidnet V.11 har vedrørende forhold 10 og 11 forklaret blandt andet, at hun har set leasingaftalen vedrørende Bentleyen før, men genkender ikke det med håndskrift påførte om "beskatning af fri bil". Hun husker ikke, om hun har drøftet spørgsmålet om beskatning med T2.

Foreholdt T2´s forklaring i byretten (dombogen side 480), hvoraf fremgår, at han som en tjeneste over for hende havde skrevet ind, hvordan fri bil skulle beskattes, husker hun ikke dette.

Vidnet V.3 har vedrørende forhold 10 og 11 forklaret, at han rettelig en gang har kørt i Bentley´en i privat øjemed sammen med T1 og deres hustruer, hvor de kørte til en privat fest.

Vidnet V.8 har vedrørende forhold 10 og 11 uddybet sin forklaring i byretten (dombogen side 481, 5. afsnit) således, at T1 blev beskattet vedrørende sin ekskones bil, som om det var hans egen. Det er efter hans opfattelse skattemæssigt korrekt, at hun i et sådant tilfælde ikke skal beskattes af brugen af bilen. Vidnet blev foreholdt notat af 29. maj 2008 fra R2 Revisorerne vedrørende fri bil-beregning. Vidnet forklarede, at bilaget sikkert sidder i selskabets arbejdsmappe. Det må være ekskonens bil, der er angivet under T1. Registreringsnummeret fremgår ikke af dokumentet, men at det er denne bil, der er tale om, kan udledes af beregningen. Beløbet 1.012.500 kr. er klart anskaffelsessummen.

Forhold 13 

Vedrørende forhold 13 er der afgivet forklaring af T1 og af vidnet V.11

T1 har vedrørende forhold 13 forklaret blandt andet, at han gik meget op i, at det blev påført mellemregningen, når han brugte H1 Invest´s restauranter mv., som posteringer på mellemregningskontoen også viste. Det foregik i praksis ved, at restauranterne sendte fakturaer til ham.

Vidnet V.11 har vedrørende forhold 13 forklaret blandt andet, at hun ikke havde ikke noget at gøre med dette budget fra G1.16 Events at gøre. Hun husker, at H1.2 skulle sende regninger op. Som hun husker det, modtog hun ikke regningerne. Hun ved ikke, hvorfor fakturaen var stilet til H1 Invest, når der var tale om en privat fest for T1´s far.

Personlige forhold

T4 har om sine personlige forhold forklaret, at han i 2008 boede på ...1 med sin daværende kone og to børn på 4 og 13 år. Han blev skilt i 2010. Først i 2011 lykkedes det at få ejendommen solgt, og han bor nu til leje i en lejlighed på 60 m2. Hans yngste datter bor hos ham halvdelen af tiden. Det ældste barn er flyttet hjemmefra. Han er blevet dømt i en civil sag, der udspringer af sagen, og har pensionsforpligtelser på 18 mio. kr., som han ikke kan afdrage på. ... forretningerne lukkede i 2009-2010. Siden har han forsøgt at klare sig med indretningsopgaver, men det er vanskeligt, også fordi folk kender hans navn. Han har nu i 3/4 år været ansat i et almindeligt arbejde. Han er meget belastet af sagen.

T2 har om sine personlige forhold forklaret, at han blev skilt sidste efterår og nu bor i en lejet lejlighed. Børnene på 3, 6 og 7 år bor halvdelen af tiden hos ham. Han var på kontanthjælp, mens byretssagen stod på i 2012-2013. Herefter startede han som selvstændig indenfor bogføring og regnskab. Han er i civilretlige sager dømt delvis som udebleven til at betale erstatning, da han ikke havde råd til advokatbistand. Efter at have solgt lejlighed og sommerhus har han i dag en samlet gæld på ca. 214 mio. kr. Han har på grund af sagen anset det for nytteløst at søge job.

Procedure

Parterne har indleverede nedenfor gengivne skriftlige proceduredokumenter og har i det væsentlige procederet i overensstemmelse hermed.

Forhold 1 og 2 

Afsnittet er udeladt

Forhold 3  

Afsnittet er udeladt 

Forhold 4 og 5 

Afsnittet er udeladt

Forhold 6 og 7 

Anklagemyndighedens procedure

"...

Forhold 6 og 7 (arbejdsmarkedsbidrag)

T1

Af mellemregningskonto ... fremgår, at der pr. 31. december 2007 er hensat løn stor 18,5 mio. kr. Posteringen er således: Hensat løn 18.500.000,00.

Til sammenligning henvises til udskrift af mellemregningskonto, hvoraf det fremgår, at der pr. 31. december 2006 er følgende postering: A-indkomst 2006 3.700.000,00

...

Dette beløb svarer ifølge lønseddel for december 2006 til T1´s løn for hele 2006 (3.667.837 kr.)

...

Der er således tale om en sædvanlig postering, og ser man på, hvad den medførte, så fik den T1´s mellemregning til at gå fra negativ - 4.719.949 kr. til positiv 13.780.051 kr.

Det er anklagemyndighedens påstand, at T1 allerede derved har modtaget en del af de 18.500.000 kr. og har et krav på resten, hvorfor der under alle omstændigheder er indtrådt en skattemæssig begivenhed stor 18.500.000 kr.

Det fremgår også af et af T3 håndskrevet referat af bestyrelsesmøde i H1 Invest den 25. marts 2008 ... at "Løn! Bonus 18,5 mio."

Revisor V.10, som har foretaget den praktiske revision af H1 Invest, er afhørt til forholdet.

Foreholdt udskriften af mellemregningskontoen ... forklarede V.10 i byretten (dombog, side 446), at han husker, der var hensat løn (18.500.000 kr.) til T1.

Foreholdt arbejdspapirer dateret den 16. maj 2008 ... hvor der ved beskrivelsen af konto 722000 - Hensat bonus, T1 personligt anført med håndskrift: "18,5 ej indberettet" forklarede V.10 (dombog, side 446):

..."

at det er hans håndskrift på bilaget. Det er V.10, der har skrevet "18,5 ej indberettet". Han husker det ikke nøjagtigt, men antageligt er det fordi, der manglede at blive indberettet 18,5 mio. kr. til SKAT. Det er noget V.10 udleder.

Beløbet er ifølge T2´s notat ... som er udarbejdet efter ordre fra T1, optjent løbende med 1.540.000 kr. pr. måned, og der er derfor tale om helt almindelig skattepligtig lønindkomst, hvorfor T1 skal betale helt sædvanlig indkomstskat.

T1 har i byretten forklaret (dombog, side 442), at

"...

der var hensat 18,5 mio. kr. i bonus. Der var imidlertid nogle kloge hoveder, der i sommeren 2008 gjorde ham opmærksom på, at han aldrig havde fået pengene udbetalt, og at de derfor ikke skulle selvangives.

..."

Foreholdt at der ved ransagningen af hans garage, der fungerede som kontor for blandt andre T2, blev fundet en selvangivelse, hvor den personlige indkomst er angivet til 22.244.524 kr. ... svarende til det selvangivne, 3.744.524 kr., plus 18.500.000 kr., forklarede T1, at enten økonomiafdelingen eller revisor fortalte ham, at beløbet først skulle beskattes i 2008 (dombog, side 442).

T1 har i landsretten supplerende forklaret ... at

"...

det var revisor V.10, der var det "kloge hoved", som fortalte ham, at de 18.5 mio. kr. ikke var udbetalt og derfor ikke skulle selvangives.

..."

V.10 blev i landsretten den 15. januar 2014 (retsbogsudskrift samme dag, side 3) foreholdt T1´s forklaring, og selv om V.10 ikke kunne huske så meget, så mente han ikke, at "han har sagt således eller sagt noget, som kunne give T1 denne opfattelse".

T1 blev i byretten foreholdt (dombog, side 442), at han i en redegørelse af 1. april 2011, som er fremsendt til SØK ... har meddelt, at der blot er tale om en posteringsfejl, hvortil T1 svarede, at han efterfølgende har set sine papirer igennem, hvorfor forklaringen er ændret.

I redegørelsen er der bl.a. anført ...:

"...

16: Selvangivelser for 2007 og 2008

Jeg har i de sidste 20 til 30 år ikke selv været i stand til at udfærdige min selvangivelse da jeg ingen økonomisk uddannelse har.

Personlig selvangivelse for 2007

Min selvangivelse og Indkomst & Formueopgørelse for 2007 blev udarbejdet af T2 økonomidirektør i H1 Invest.

De DKK 18.500.000 i honorar fra H1 Invest er indtægtsført, i den af T1 100 % ejede virksomhed, "H4 Ejendom". Resultatet for Virksomheden H4 Ejendom er indregnet i selvangivelsen for 2007 under resultat af virksomheder/udlejningsejendomme som en del af virksomhedsordningen.

Hvorfor den er indtægtsført der må bero på en fejl, men den er indtægtsført.

..."

Det er altså efter T1´s forklaring således: Først skulle de 18.500.000 kr. indberettes som løn for 2007. Sommeren 2008 blev han af revisor V.10 (der imidlertid ikke mener at have udtalt sig om dette) gjort opmærksom på, at det skulle beløbet alligevel ikke. I april 2011 skrev han så i redegørelsen, at beløbet skulle indberettes, men at det ved en fejl skete under resultat af virksomhed og endelig her i retten, at han har set på papirerne igen og er kommet frem til, at beløbet ikke skulle selvangives.

T1 har således mange forskellige forklaringer, men faktum er, at han har underskrevet en selvangivelse, hvor lønindkomst er angivet som resultat af virksomhed.

T1 har selvsagt været klar over, at han har fået beløbet i løn og ikke "kun" de 3.744.524 kr., der er selvangivet, hvorfor han har vidst, at beløbet vedrørte 2007, og at den selvangivelse, han underskrev, dermed var urigtig, hvorfor der heller ikke er tale om en fejl, som han har anført i sin redegørelse fra april 2011.

T1 er derfor skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.

T2 

... T2 har alene vedstået, at han har indsendt selvangivelsen, og har ikke ville svare på yderligere ud over, at han ikke har rådgivet T1 med hensyn til de 18.500.000 kr., men samlet set foreligger der følgende oplysninger:

-

T1 har oplyst, at det er T2, som har udarbejdet selvangivelsen

  

-

T1 har forklaret, at T2 var inde over alle hans økonomiske forhold

  

-

T2 har udarbejdet en redegørelse vedrørende blandt andet honoraret på 18.500.000 kr., som han således har haft kendskab til var bogført

  

-

T2 har arbejdet i et lokale, hvori der var en mappe kaldet T1, Indkomst og formue 2007 indeholdende en oplysningsseddel og selvangivelse, hvor de 18.500.000 kr. er anført som løn; en mappe som han, der har udarbejdet T1´s selvangivelse for det pågældende år, formentlig selv har samlet

  

-

T2 har i en e-mail af 9. januar 2009 til V.8 stillet en række spørgsmål til opgørelsen af T1´s indkomst for 2007 og har i e-mailen angivet T1´s gage inklusiv de 18.500.000 kr.

  

-

T1 har ikke haft kendskab til e-mailen, hvorfor T2 egenhændigt har indhentet oplysninger til brug for T1´s skattemæssige forhold

  

-

T2 har meddelt ZN, at de 18.500.000 kr. var opgivet til skattemyndighederne og dokumenteret dette med en oplysningsseddel, hvorpå der er angivet 18.500.000 kr. i AM-indkomst

  

-  

T2 har i mailkorrespondancen med ZN nævnt både lejligheden H4 Ejendom  samt noget om, at der skal fratrækkes 8 % i skat, hvilket svarer til satsen for arbejdsmarkedsbidrag

  

-

T2 har uagtet denne viden indsendt T1´s selvangivelse for 2007

  

-

T2 har efterfølgende påtegnet T1´s årsopgørelse for 2007, dateret 27. maj 2009, med OK/T2 selv om årsopgørelsen alene angav en lønindkomst på 3.744.524 kr.

Udover at T2 har spurgt V.8 til råds om T1´s indkomstforhold for 2007, har T3 ved e-mail af 4. januar 2008 ... skrevet til T1 om vigtigheden af at holde tungen lige i munden, når der skal skabes en løsning, der tilgodeser en række skattemæssige forhold. Nederst på mailen er anført: "Lad os tale med T2 mandag!".

... Også V.8 har i byretten afgivet forklaring om den manglende indberetning. I dombogen, side 445-446, er der anført således:

"...

V.8 har drøftet det med V.10. Under revisionen konstaterede de, at der var afsat bonus på 18,5 mio. kr., og de meddelte økonomiafdelingen i H1 Invest, at det skulle indberettes til skattevæsenet. V.10 meddelte V.8, at han havde fået forevist en indberetning af beløbet.

..."

Et bud kunne være, at T2 har vist V.10 det samme, som han viste den spanske dame, ZN ... V.10 har imidlertid i landsretten den 15. januar 2014 ... forklaret, han ikke husker, at han har fået forevist en indberetning af beløbet, ligesom V.10 heller ikke kunne genkende bilaget ...

V.10 vedstod til gengæld i landsretten ... at han havde forklaret følgende til politiet under sin afhøring den 7. februar 2011 ...:

"...

Vidnet erindrer, at han under sit arbejde med revisionen af H1 Invest for året 2007 i januar og februar måned 2008 på et tidspunkt på ...8 blev kontaktet af T2, der viste vidnet, at T1 havde et tocifret millionbeløb i skattemæssigt underskud på sit ejerskab af nogle KS-er. T2 sagde, at der så ville være mulighed for, at T1 kunne trække noget løn ud til "Nulskat"

Vidnet husker ikke nøjagtig, hvor og hvornår samtalen med T2 fandt sted, men vidnet er helt sikker på, at de havde samtalen.

..."

Det er anklagemyndighedens påstand, at det på baggrund af det anførte kan lægges til grund, at T2 var dybt involveret i og har rådgivet T1 om hans skatteforhold, og at han har vidst, at den af ham udarbejdede og indsendte selvangivelse ikke var rigtig, og at han fortsat accepterede sin medvirken til T1´s skatteunddragelse, da han modtog den forkerte årsopgørelse og påførte den: OK/T2

T1´s forsvarers procedure

"...

Det gøres til støtte for den nedlagte påstand i forhold 6 (arbejdsmarkedsbidrag på indkomst på 18,5 mio. kr.) gældende:

At selvangivelsen, der ubestridelig er forkert i relation til arbejdsmarkedsbidrag, blev indgivet i 2009 på et tidspunkt hvor det var realøkonomisk fuldstændig ligegyldigt for T1 om han skulle betale arbejdsmarkedsbidrag af indtægt på 18,5 mio. kr.

At beløbet på kr. 18,5 mio. indgår som en del af mellemregningen i sagens forhold 8, hvilket betyder, at T1 kun havde fået ca. halvdelen af lønnen udbetalt, idet saldoen på den konsoliderede mellemregning ultimo 2007 var ca. 9,7 mio. kr. i T1´s favør.

At fejlen indtrådte ved, at der blev fremsendt en arbejdsversion af selvangivelsen, der var udarbejdet som følge af usikkerhed omkring håndtering af arbejdsmarkedsbidrag i en situation hvor den fulde løn, jf. ovenfor, ikke var udbetalt.

At det manglende unddragelsesforsæt illustreres af den omstændighed, at gagen på 18,5 mio. kr. i udkast til selvangivelsen blev "parkeret" som en post vedrørende en mindre lejlighed i H4 ejendom, hvad der i den ligningsmæssige behandling helt åbenbart ville give (og rent faktisk gav) SKAT anledning til spørgsmål.

At forløbet skal ses i lyset af, at T1 som følge af H1 Invest konkurs, og sin egen personlige konkurs, kun havde særdeles begrænset mulighed for at trække på de medarbejdere og revisorer som normalt håndterede alt omkring hans selvangivelser. ...

At lønnen ikke er udbetalt, men alene bogført på en mellemregningskonto som "Hensat løn" ...

At det af denne mellemregning fremgår, at der per ultimo året var et samlet udestående i T1´s favør på 13,7 mio. kr.

At det konsoliderede mellemregningskrav, ved inddragelse af alle mellemregningskonti, rettelig var 9,7 mio. kr. ...

At den skattemæssigt mest hensigtsmæssige håndtering af lønnen, set i lyset af det eksisterende mellemregningskrav, blot havde været at reducere lønnen modtaget fra H1 Invest til 9 mio. kr., hvilket helt ubestrideligt ville have medført en langt mindre skatteforpligtelse end den som følger af en angivelse som den skete.

At dette er ganske sigende i forhold til T1´s manglende forsæt.

At revisor V.10 i foråret 2008 (med udprintningsdato 16. maj 2008) udfærdigede notat om, at gage med 18,5 mio. kr. ikke ses indberettet af H1 Invest ...

At der, i øvrigt uafhængigt af revisor V.10´s notat, var udarbejdet en arbejdsversion af formueopgørelsen hvori gagen på kr. 18,5 mio. kr. (på grund af usikkerhed omkring den skattemæssige håndtering da beløbet ikke var udbetalt til T1), blev "parkeret" på H4 Ejendoms´s lejlighed.

At der i forlængelse heraf blev udarbejdet endnu en version af formueopgørelsen, nu indeholdende en samlet løn på kr. 22,2 mio. kr.

At den endelige fremsendelse af T1´s selvangivelse for skatteåret 2007 til SKAT, som følge af den indtrådte konkurs, ikke som sædvanlig blev ekspederet af H1 Invest´s økonomiafdeling.

At T1, da han blev rykket direkte af SKAT for indlevering af selvangivelse, blot ved en fejl sendte arbejdsversionen indeholdende en lønangivelse på 3,7 mio. kr.

At dette er sket uden nogen form for forsæt til unddragelse, på et tidspunkt hvor den præcise angivelse i øvrigt var uden realøkonomisk betydning som følge af hans personlige konkurs.

At også angivelsen af 18,5 mio. kr. med tilknytning til en lille lejlighed i H4 Ejendom, hvilket for alle involverede, herunder SKAT, fremstår uden mening, tillige er illustrativt for det manglende forsæt.

At det således sammenfattende om den rejste tiltale i dette forhold kan konstateres, at den subjektive betingelse for domfældelse ikke er tilstede.

... det ikke som anført af anklagemyndigheden forholder sig på den måde at T1 har afgivet skiftende forklaringer, idet det af T1 anførte jo blot samlet og konsistent dækker over, at der opstod tvivl omkring den skattemæssige håndtering som følge af at hele beløbet ikke var blevet udbetalt.

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure ... idet der henvises til

"Alle disse spørgsmål er særlig interessante, fordi T2 i en e-mailkorrespondance med en spansk kvinde, ZN, i maj måned ..."

at 1) denne korrespondance er helt uden betydning for vurderingen af den rejste tiltale,

at 2) T2 i e-mail ... "You should deduct tax of 8 %" blot forholder dig til den maksimale skattebetaling (idet T1 som følge af K/S fradrag ville have en negativ skattepligtig indkomst).

..."

T2´s forsvarers procedure

"...

Forhold 7

Anklagemyndigheden har ført bevis for, at T2 i 2008 arbejdede i relation til arbejdsmarkedsbidraget, således at dette skulle lønangives.

Anklagemyndigheden har ikke ført yderligere bevis.

Alt, hvad der står i anklagerens procedure ... har relation til, at T2 opfatter 18.500.000 som løn, og der er ikke oplysninger om det modsatte, for T2 har ikke rådgivet om det modsatte!

...

Afsendelse af en selvangivelse for en anden er ikke en strafbar medvirken, med mindre anklagemyndigheden kan bevise, at T2 i 2009, hvor T1 var konkurs, beskæftigede sig med indholdet af den selvangivelse, som han sendte og deltog i beslutning om, at den lønangivelse, som han i 2008 arbejdede med i H1 Invest, skulle ændres.

Der er ikke sådanne oplysninger i sagen

..."

Forhold 8 og 9

Anklagemyndighedens procedure

"...

Forhold 8 og 9 (aktieudbytte)

T1

... I ... referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt den 18. oktober 2007 er anført:

"...

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om at bemyndige bestyrelsen til at foretage uddeling af ekstraordinært udbytte indtil næste ordinære generalforsamling i 2008. Generalforsamlingen tiltrådte enstemmigt og med alle stemmer denne bemyndigelse til bestyrelsen. Selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse hermed.

..."

Referatet er underskrevet af advokat V.23, som samme dag, dvs. den 18. oktober 2007, sendte generalforsamlingsreferat samt nye vedtægter til T1 og (cc) T3.

I e-mailen afsendt kl. 15:49 er det anført ...:

"...

Hermed referat af generalforsamlingen i dag og de ny vedtægter. Sammenskrevet resume vedhæftes også. Jeg går ud fra, at du/I selv sørger for referat m.m. af bestyrelsens beslutning om ekstraordinært udbytte på 40 mio. kr., der først kan gennemføres fra i morgen

..."

I de nye vedtægter er ... § 13 ... affattet således:

"...

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage uddeling af ekstraordinært udbytte indtil næste ordinære generalforsamling i 2008.

..."

Advokat V.23 havde en halv time forinden e-mailen til T1 og T3 (kl. 15:18) sendt følgende e-mail til F5-bank ...:

"...

På H1 Invest´s A/S´ vegne kan jeg herved bekræfte, at bestyrelsen har besluttet at udlodde et ekstraordinært udbytte til T1 på 40 mio. kr., således at 40 mio. kr. af det beløb, der indestår i banken, fra i morgen kan betragtes som tilhørende T1.

..."

Der henvises i mailen til en sag vedrørende Køb af vingård på Mallorca.

I ... bankbilag ... fremgår, at der på H1 Invest´s konto er udbetalt 40 mio. kr. den 19. oktober 2007 med posteringsteksten: Udlodning T1 ... og den 19. oktober 2007 gik beløbet ind på T1´s konto.

I ... referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 12. november 2007 fremgår ...:

"...

T1 redegjorde for baggrunden for ønsket om ekstraordinært udbytte på kr. 40 mio. Bestyrelsen godkendte dette.

..."

T3 har udarbejdet referatet ...

Advokat V.23 ... forklarede, at han blev ringet op af T1, som fortalte ham, at det var besluttet, at der skulle ske udlodning, og at formalia skulle bringes i orden ...

I ... et håndskrevet notat ... er anført:

"...

F5-bank skal stille sikkerhed overfor F7-banks lån til T1. I strid med § 115/84. T1 beslutter udlodning. Jeg bekræfter 40 mio. er udloddet i udbytte.

..."

V.23 har forklaret ... at han har skrevet notatet på grundlag af sine telefoniske drøftelser med T1, og at notatet ligger til grund for mailen til F5-bank ...

Forholdet er ... således, at T1 henvendte sig til advokat V.23 og bad om at få det ordnet, så han kunne få et udbytte, bestyrelsesformand T3 blev orienteret, banken fik besked, pengene blev udbetalt og den samlede bestyrelse godkendte. Dette hændelsesforløb viser, at T1 har modtaget et aktieudbytte. Det viser ikke andet.

Det er anklagemyndighedens påstand, at T1 i 2007 erhvervede endelig ret til og modtog et ekstraordinært udbytte på 40 mio. kr., idet:

- han som eneaktionær anmodede om udlodningen i 2007

- generalforsamlingen havde bemyndiget bestyrelsen hertil i 2007

- selskabets vedtægter blev ændret af generalforsamlingen i 2007

- bestyrelsen besluttede og godkendte udlodningen i 2007

- T1 modtog udlodningen kontant på sin private konto i 2007

T1 ved selvsagt, at han har fået det udbytte, han har bedt om, og da han ikke har selvangivet beløbet er han skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale...

T1 hævder ... at de 40 mio. kr. bare er hævet på mellemregningen, hvor han havde et tilsvarende tilgodehavende.

Dette tilgodehavende bestod ifølge T1´s forklaring hovedsageligt af to poster ...: pantebreve for 20 mio. kr., som han henholdsvis den 4. januar og den 15. maj 2007 havde solgt til H1 Invest, samt et tilgodehavende på 16.887.164 kr., der var opstået ved, at T1 havde lagt ud for H1 Invest, som skulle betale 49 % af beløbet på de 40 mio. kr., der skulle bruges til ejendommen i Spanien.

Pantebrevene

... Ser man imidlertid på T1´s mellemregning, konto 322510, fremgår det, at der er foretaget en række efterposteringer ... Først efter foretagelsen af disse efterposteringer, er der opstået et tilgodehavende for T1.

... Ved opslag i en regnskabsordbog, som f.eks. www.e-conomic.dk, fremgår ...:

"...

En efterpostering er en eller flere posteringer, der tilføjes regnskabsåret og regulerer dette, for at få det til at stemme

..."

Det er altså først efter regnskabsårets afslutning den 31. december 2007, at posteringerne på T1´s mellemregning, der skabte det påståede tilgodehavende, er sket.

I ... posteringsoversigt vedrørende H1´s private kassekredit, står der ud for den 4. januar 2007 ... at T1 havde købt pantebreve af H1 Invest for 14.442.500 kr. Beløbet er hævet. Ud for den 15. maj 2007 står der, at T1 havde købt pantebreve for 4.814.1666 kr. af H1 Invest. Beløbet er hævet.

Pengene gik i overensstemmelse hermed ind på H1 Invest´s konto

...

Det anførte på T1´s mellemregning er altså i realiteten omvendt. T1 købte pantebreve af H1 Invest den 4. januar 2007 og den 15. maj 2007; han solgte dem ikke.

Det var derimod først i 2008, T1 ønskede at overdrage pantebrevene til H1 Invest.

Der foreligger således et håndskrevet notat udarbejdet af T3 og dateret den 4. april 2008, hvor det fremgår:

"...

H1 Invest køber 20 mio. pbr. af T1 for 10 mio. el lidt højere

..."

Notatet blev fulgt op af et brev af 10. april 2008 fra T3 til F5-bank A/S.

"...

Vedr. T1 - H1 Invest - pantebrevsdepot

Vedlagt følger kopi af underskrevet pantebrevsoverdragelsesaftale, hvorefter T1 til H1 Invest overdrager nom. 20 mio. kr. pantebreve beroende i depot hos F5-bank.

..."

Af den vedlagte pantebrevsoverdragelsesaftale følger ... at overtagelsesdagen var aftalt til 28. februar 2008 ...

Der foreligger tillige en e-mail af 17. april 2008 fra F5-bank til V.1, hvoraf det bl.a. fremgår:

"...

Udgangspunkt:

T1´s private kredit kr. 20 mio. skal indfries og de til sikkerhed liggende

pantebreve med G7 skal frigives.

(...)

Ifølge pantebrevsoverdragelsesaftale mellem T1 og H1 Invest er købesummen for pantebrevene i T1´s depot kr. 21.471.193,35. Dette beløb passer ikke med tal her i huset, men er det aftalen, er det aftalen, vi har bare det problem af pantebrevsaftalen er pr. 28.02.08 og nu er der kommet en 11/3 termin.

..."

Pantebrevsoverdragelsen blev tilsyneladende ikke gennemført, for pantebrevene henstod fortsat i T1´s private depot 25. september 2008 ...

Det kort af det lange er, at T1 ikke havde solgt nogen pantebreve til H1 Invest i 2007, hvorfor han ikke har haft 20 mio. kr., han kunne hæve på mellemregningen i efteråret 2007 til erstatning for den skete udlodning.

T3 vidste også dette, jf. hans korrespondance med F5-bank og notatet af 4. april 2008 ...

Når mellemregningen ser ud, som den gør, er det, fordi T1 ved hjælp af T2 har fået foretaget nogle efterposteringer, som kunne understøtte det falske tilgodehavende.

... I et af T3 håndskrevet referat fra et bestyrelsesmøde i H1 Invest den 25. marts 2008 fremgår ...:

"...

3.2) Udbytte 40 mio. (...)

- konstaterede at det de facto ikke blev deklareret

..."

Der er altså tale om et håndskrevet referat, der er udarbejdet af T3 - og der foreligger ikke i sagen et underskrevet referat fra det pågældende møde.

V.7, der deltog i mødet den 25. marts 2008, blev i landsretten den 15. januar 2014 foreholdt mødereferatet ... og han forklarede om pkt. 3.2, hvoraf fremgår, at udbyttet "de facto ikke blev deklareret", at "dette ikke siger ham noget som helst. Hans erindring fra mødet var, at udbyttet skulle hæves."

V.6, der ikke deltog i bestyrelsesmødet, forklarede samme dag i landsretten, at han ikke husker, at han skulle have fået noget at vide om, at udbyttet ikke blev udbetalt ...

Efter anklagemyndighedens opfattelse viser bestyrelsesmødereferatet og det faktum, at der ikke stod noget i årsregnskabet om udlodningen, at det netop mellem T1 og T3 var aftalt, at meldingen udadtil skulle være, at der ikke var sket udlodning, og at de overførte 40 mio. kr. fra H1 Invest til T1´s private bankkonto den 19. oktober 2007 i stedet skulle dækkes ind som en hævning på mellemregningen til dækning af et (falsk) tilgodehavende.

De 16.887.164 kr.

Ifølge T1 udgør den resterende del af den påståede mellemregning et tilgodehavende på 16.887.164 kr., der var opstået ved, at T1 havde lagt ud for H1 Invest, som skulle betale 49 % af beløbet på de 40 mio. kr., der skulle bruges til ejendommen i Spanien (dombogen, side 455).

Det bemærkes indledningsvis, at 16.887.164 kr. af 40.000.000 er 42 %, hvorfor der ikke er en klar sammenhæng med de 49 %.

Beløbet stort 16.887.163 kr. blev hævet fra T1´s konto 19. oktober 2007 og overført til T1´s private konto i F7-bank

...

I T2´s skriftlige redegørelse "bemærkninger til "udbytte" på DKK 40.000.000 og T1´s mellemregning" af 30. marts 2011, er det om de 16.887.164 kr. anført:

"...

Som efterpostering til regnskabet for 2007 bogføres også T1´s mellemregning med det spanske SL på DKK 16.887.164. Beløbet blev overført til det spanske SL den 19. oktober 2007 fra konto ... i F6-bank tilhørende T1. Beløbet er efterposteret, således at beløbet på DKK 16.887.164 er et lån fra H1 Invest til det spanske SL.

..."

Den 30. oktober 2009 havde T2 og T1 skrevet følgende erklæring om "lånet" til revisor:

"...

På given foranledning bekræftes som tidligere meddelt revisor i forbindelse med revisionen af H1 Invest for 2007, at T1´s personlige tilgodehavende på 16.887.164 kr. hos koncernselskabet H5.1 den 19. oktober 2007 blev overdraget til H1 Invest til kurs pari. Den overtagne fordring på H5.1 blev anvendt til at nedbringe det netop overførte beløb på 40.000.000 kr., således der netto var overført 23.112.836 kr. via mellemregning svarende til det netto beløb, der den 19. oktober 2007 indgår på T1´s private bankkonto.

Ud af de 40.000.000 kr., der den 31.12.2007 er bogført på konto ... i H1 Invest bogholderi er således 16.887.164 kr. et tilgodehavende hos H5.1.

..."

Men det fremgår imidlertid af en e-mail af 7. oktober 2008 fra V.8 til advokat DP, der behandlede T1´s personlige konkurs, og med kopi til T1 og T3 med emnet "Formueopgørelse for T1 personligt" ... at

"...

Hej DP

Hermed den endelige opgørelse. Gældsposterne er pr. 31/12 2007 - der kan kun være sket et mindre afdrag.

Jeg har gennemgået denne med T1 og sammenholdt den med udskrift fra R75 hos SKAT.

Mvh.

V.8

..."

Med e-mailen var vedhæftet en "Opgørelse over aktiver og passiver hos T1 personligt", hvor det fremgår, at der som et af T1´s personlige aktiver er en "Investering i H5.1 SL, 51 %" på præcis 16.887.164 kr. Det fremgår oven i købet, at investeringen er pantsat til G6 Invest

...

V.8 blev foreholdt formueopgørelsen i byretten (dombog, side 467), og han forklarede,

"...

Der er ikke foretaget et reelt arbejde fra V.8´s side i forbindelse med denne formueopgørelse. Det er opstillet på baggrund af oplysninger fra T1.

..."

T1 har imidlertid ikke i landsretten kunne forklare, hvorfor de 16.889.164 kr. optræder i opgørelsen over hans personlige aktiver og passiver

...

Igen har T1 altså fået foretaget en efterpostering af et meget stort beløb for at dække over, at han i virkeligheden fik de 40 mio. kr. i udbytte udbetalt.

Posteringen på de 16.889.164 kr. er - ligesom posteringen med pantebrevene - falsk.

T1 havde altså ikke i efteråret 2007 et tilgodehavende hos H1 Invest i anledning af ejendommen på Mallorca, hvorfor der ikke var en mellemregning til erstatning for udlodningen.

Det vidste T3 også.

Om landsretten imidlertid lægger det helt eller delvist til grund, at T1 havde et tilgodehavende på mellemregningen, da udbyttet blev besluttet, er det anklagemyndighedens påstand, at dette alligevel ikke ændrer noget.

T1 har ved deklareringen af udbyttet erhvervet endelig ret til dette, og det er uden betydning for beskatningstidspunktet, hvornår det kan kræves udbetalt.

Så havde der reelt været plads på mellemregningen til de 40 mio. kr., som blev udbetalt til T1, så havde T1 alligevel erhvervet en ret til det deklarerede udbytte og skulle dermed betale skat.

Herom henvises til en afgørelse fra Landsskatteretten refereret i SKM2006.164.LSR, hvori er anført om retserhvervelsesprincippet:

"...

Det følger af retserhvervelsesprincippet, at udbytte anses for erhvervet, når der er erhvervet endelig ret hertil. Efter praksis anses endelig ret til udbytte for erhvervet på tidspunktet for fastsættelse af udbyttet (deklarering) ved selskabets generalforsamling.

..."

Der henvises endvidere til Ligningsvejledningen 2007, som er refereret i SKATs afgørelse af 6. juni 2001

...

Det forhold, at T1 har omdøbt udlodningen til et (falsk) tilgodehavende på mellemregningen er også efter anklagemyndighedens opfattelse en skærpende omstændighed.

T3

"...

T3 forklarede ... at han ikke mener ... at have hørt, der var udbetalt 40 mio. kr.

...

Den forklaring passer ikke. T3 er bestyrelsesformand i H1 Invest, som også er hovedindtægtskilden i hans advokatforretning. Han havde kontor sammen med V.23, som foretog vedtægtsændringen og foranledigede udbetalingen, og det er helt usandsynligt, at V.23 ikke har orienteret T3, eller at T3 ikke har spurgt til arbejde udført i det selskab, hvori han er bestyrelsesformand og som er absolut hovedklient. Der er ikke tale om en hverdagsekspedition.

Hertil kommer, at T3 arbejdede dør om dør med T1, har deltaget i samme bestyrelsesmøde den 12. november 2007 som V.6 og V.7 og tilmed har skrevet referatet.

Det efterfølgende hændelsesforløb viser da også, at T3 var orienteret.

Ved e-mail af 4. januar 2008 skrev T3 om emnet ...7 - Mallorca

...

"...

Jeg mener, at det er vigtigt "at holde tungen lige i munden", når der skal skabes en løsning, der tilgodeser:

1)            Finansiering

2)            Evt. reduktion af udlodning

3)            Udbytteskat (undgå denne)

4)            Reglerne om aktionærlån (ikke overtræde disse)

5)            Selskabsform

6)            Momsrefusionsmulighed/afgift (det sidste med håndskrift)

7)            Overdragelse til H1-koncernen/fremtidigt ejerforhold med T4

8)            Stempel/skatter ved overdragelse i Spanien

Lad os tale med T2 mandag!

..."

Derudover fremgår det af et håndskrevet notat udarbejdet af T3 ... at

"...

2. Udlodning nedsættes til eks. 23 mio.  (...)

Udbytteskat?!

..."

T3 har i landsretten forklaret, at "han har udfærdiget notatet, der er fra januar 2008"

...

Både e-mailen og det håndskrevne notat viser, at T3 var helt klar over, at der var sket en udlodning, hvorfor det nu var aktuelt at finde ud af, hvordan det kunne undgås at betale skat.

Forespurgt hvordan punkt 3 udbytteskat (undgå denne) i e-mailen skulle forstås forklarede T3, at hvis man udloddede mindre, skulle man ikke betale så meget i skat (dombog, side 457).

Det er ret klart, at man skal betale mindre i skat, hvis man lader sig udbetale mindre, men det er anklagemyndighedens påstand, at det ikke er dette helt selvfølgelige, som skal drøftes med T2 mandag.

Det var da også T2, der efterfølgende foretog de omposteringer på mellemregningskontoen, der gør, at det nu ser ud som om, T1 med overførslen af de 40 mio. kr. blot fik dækket sit (påståede) tilgodehavende hos H1 Invest.

De 40 mio. kr., som er udbetalt i udbytte, er ikke selvangivet. T3 har medvirket dertil ved rådgivning, og han vidste, at T1 ikke ville opgive de 40 mio. kr. til SKAT.

Det er derfor, T3 nægter at kende til, at der er sket en udlodning, selv om alt viser, at der er.

T3 ved selvfølgelig dette, hvorfor han er skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.

At T3 oven i købet mod bedre vidende har medvirket til at udarbejde et generalforsamlingsreferat den 20. maj 2008 ... og et advokatbrev til revisor den 1. april 2008 ... hvori det er oplyst, at der ikke er deklareret udbytte, er efter anklagemyndighedens opfattelse i strafferetlig henseende en skærpende omstændighed.

..."

T1´s forsvarers procedure 

"...

Det gøres til støtte for den nedlagte påstand i forhold 8 (aktieudbytte på 40 mio) gældende:

...

At

... eksisterende mellemregningskrav var årsagen til, at den hjemmel der blev skabt til en udbyttebetaling på 40 mio. kr. ikke blev udnyttet.

  

At

dette forløb til overflod bekræftes af referat af bestyrelsesmøde dateret 25. marts 2008 ... hvoraf fremgår, at man ikke gjorde brug af udlodningsbemyndigelsen, men alene tildelte T1 løn og bonus med et beløb på 18,5 mio. kr.,

af ordinær generalforsamling 22. maj 2008, hvor man disponerede årets overskud uden udbyttebetaling ... samt

af den offentliggjorte årsrapport, hvori det for alle, herunder revisionen og de eksterne bestyrelsesmedlemmer, stod fuldstændig klart, at der ikke var udbetalt udbytte.

  

At

der helt ubestrideligt alene foreligger en overførsel på 40 mio. kr.

  

At

denne overførsel ikke dækker over modtaget aktieudbytte, men derimod dækker over udligning af T1´s mellemregningskrav på H1 Invest.

  

At

dette mellemregningskrav dækker over gæld til T1 i forbindelse med ...9-handlen (svarende til 20 mio. kr.), udlæg i forbindelse med købet af ejendommen på Mallorca (svarende til ca. 16,8 mio kr.) samt øvrige mellemregningskrav.

  

At

vedtægtsændringen og al korrespondance omkring betaling af udbytte var iværksat for at skaffe grundlag for udbyttebetaling med henblik på køb af ejendommen på Mallorca, men at udbytte blev fravalgt, da anvendelse af mellemregningskravet på H1 Invest og selskabets medkøb af ejendommen på Mallorca (eller rettelig selskabet hvori ejendommen lå) gjorde udbyttebetaling overflødig.

  

At

dette eksemplificeres af bestyrelsesmødereferat dateret 25. marts 2008 hvoraf fremgår, at man ikke har gjort brug af udlodningsbemyndigelsen, men alene har tildelt T1 løn og bonus med et beløb på 18,5 mio. kr. ...

  

At

statsautoriseret revisor V.8 har forklaret, at der ikke er sket en udlodning på 40 mio. kr., at det de facto forholder sig således, at der alene foreligger en overførsel på 40. mio. kr., og at en sådan overførsel skal betragtes som et ulovligt aktionærlån hvis der ikke er dækning for hævningen via mellemregningen, hvad der dog var i den konkrete situation.

  

At

advokat V.23 har forklaret, at han alene skabte en hjemmel til udlodning og ikke har været involveret i eller har kendskab til om der rent faktisk er sket en sådan.

  

At

det i sommeren 2007 var planen at H1 Invest, via det danske datterselskab H5 skulle være hovedaktionær i det spanske selskab H2.6 Properti SL (hvori ejendommene lå) og med H2 A/S som mindretalsaktionær ...

  

At

ejerforholdet af afgiftsmæssige årsager i efteråret 2007 ændredes således, at T1 blev hovedaktionær og besad 51 % af H2.6 Properti SL, mens H1 Invest og H2 A/S tilsammen ejede de resterende 49 %.

  

At

denne ejerskabsfordeling (af H2.6 Property SL) af de spanske myndigheder tilsyneladende fejlagtigt registreres som værende 51% procents ejerskab til T1, 39% til H1 Invest og 10% til H2 A/S i efteråret 2008.

  

At

H1 Invest medejerskab af ejendommene på Mallorca blandt andet fremgår af bestyrelsesmødereferat af 20. august 2007, en mængde øvrig korrespondance i sagen samt talrige vidneudsagn afgivet under hovedforhandlingen...

  

At

ejerforholdene tillige støttes af den omstændighed, at der i sommeren 2007 blev etableret et dansk selskab ved navn H5, hvor det af vedtægterne helt åbenbart fremgår, at dette selskab, der var ejet af H1 Invest, skulle have medejerskabet af ...7 som sin aktivitet ...

  

At

udbetalingsbilaget fra F5-bank (der bærer maskinteksten "Udlodning H1", på grund af en instruks sendt fra advokat V.23 til banken) er tilrettet af økonomiafdelingen i H1 Invest, jf. ordene "mlmr T1/H5.1", således at bilaget kan bogføres i overensstemmelse med de faktiske omstændigheder.

  

At

der, såfremt anklagemyndighedens ukorrekte antagelser omkring forholdet lægges til grund, alene er tale om et ulovlig aktionærlån.

  

At

det således sammenfattende om den rejste tiltale i dette forhold kan konstateres, at hverken de objektive eller subjektive betingelser for domfældelse er tilstede ...

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure ... om hvorvidt T1 havde et mellemregningskrav på H1 Invest for salg af pantebreve udstedt af G7 til H1 Invest i forbindelse med en ejendomshandel i 2005 ...

at 1)

Anklagemyndigheden tilsyneladende ikke bestrider, at T1 har erhvervet de omtalte sælgerpantebreve (datoen herfor er 25. oktober 2006, hvilket fremgår af allonger ... i 2006) og afregnede disse over for H1 Invest i januar og maj 2007,

  

at 2)

det af aftalen med G7 omkring H1 Invest køb af ...9 fremgår, at G7 skal anvende en del af købesummen til indfrielse af sælgerpantebrevene ...

  

at 3)

T3 31. januar 2007 ... og 5. februar 2007 ... meddeler F2-bank, at den del af købesummen der skal anvendes til indfrielse af sælgerpantebreve skal indsættes på en H1 Invest tilhørende konto i F2-bank idet betingelserne for frigivelse nu er opfyldt,

  

at 4)

... T1´s tilladelse til at lade H1 Invest disponere over sælgerpantebrevene og det i den forbindelse indkomne beløb var tiltrådt af F5-bank ...

  

at 5)

beløbet på 20 mio. kr. således ikke afregnes over for T1 selvom H1 Invest har modtaget indfrielsesbeløbet, hvorved mellemregningskravet opstår,

  

at 6)

den efterfølgende korrespondance mellem V.1 og JL beror på en misforståelse omkring de nu indfriede pantebreve, hvilket illustreres af den omstændighed, at F5-bank ikke efterfølgende har rejst problemstillingen overfor hverken T1 eller andre.

..."

T3´s forsvarers procedure

"...

 Anklageskriftets forhold 9, jf. forhold 8

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende,

at

H1 Invest ikke for indkomståret 2007 deklarerede et udbytte til T1,

  

at

selskabets kompetente ledelsesorgan, bestyrelsen, ikke har truffet beslutning herom,

  

at

udbetalingen således ikke er sket i overensstemmelse med bestemmelser i den dagældende aktieselskabslovs §§ 109 og 109 a,

  

at

overførelsen af et beløb 40.000.000 kr. til T1´s konto ikke skete som betaling af et aktieudbytte og ikke var foranlediget af en beslutning, truffet af selskabets bestyrelse eller generalforsamling,

  

at

T3 som bestyrelsesformand ikke har haft kendskab til udbetalingen, hverken da den fandt sted den 19. oktober 2007, på bestyrelsesmødet den 12. november 2007, eller senere ved årsrapportens aflæggelse og godkendelse den 20. maj 2008,

  

at

det af selskabets årsrapport for 2007 fremgår, at der ikke er deklareret udbytte,

  

at

selskabets statsautoriserede revisorer har bekræftet dette, ved påtegning i årsrapporten, og

  

at

T3 ikke har rådgivet T1 om dennes skatteforhold og ikke har rådgivet om, at beløbet, som han ikke havde kendskab til var udbetalt, ikke blev selvangivet, såfremt det skatteretlige skulle have været selvangivet.

... Det kan lægges til grund, som forklaret af V.23 ... at denne løste ad hoc opgaver for H1 Invest og at han fik en opringning fra T1 i efterårsferien (uge 42) i 2007, hvor T3 var bortrejst og T1 var på Mallorca. T1 havde forklaret, at det var besluttet, at der skulle ske udlodning og at formalia skulle bringes i orden.

Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at T1 ikke forud herfor havde drøftet spørgsmålet om ekstraordinært udbytte med bestyrelsen eller T3.

V.23 formaliserede en papirgeneralforsamling, som han afholdt den 18. oktober 2007 ... Referatet af denne generalforsamling og af vedtægtsændringen blev fremsendt med en mail af samme dag kl. 15.49 til T1´s mailadresse og c.c. T3. V.23 fik ikke nogen reaktion på denne mail fra T3

...

T1 havde ikke som eneaktionær kompetence til at beslutte, hvorvidt bestyrelsen ville følge hans ønske om at udlodde et udbytte. T1 kunne ikke pålægge bestyrelsen at træffe en sådan beslutning, men kunne alene, såfremt bestyrelsen modsatte sig dette og ikke fulgte ønsket, foranledige en ekstraordinær generalforsamling afholdt til udskiftning af bestyrelsen. Kompetencen til at træffe beslutningen lå hos bestyrelsen, og det var forberedelsen af det formelle vedtægtsgrundlag, som V.23 af eneaktionæren var blevet bedt om at etablere. Uden dette vedtægtsgrundlag kunne selskabet ikke uden for en ordinær generalforsamling beslutte at udlodde udbytte, jf. den dagældende aktieselskabslovs §§ 109 og 109 a.

V.23 forklarer, at han blot skabte det vedtægtsmæssige grundlag for - hjemlen til - at der kunne ske udlodning, hvilket er korrekt. V.23 var også bekendt med, at det alene skabte det juridiske grundlag for en sådan beslutning, idet bestemmelsen i aktieselskabslovens § 109 og § 109a også skulle iagttages.

Forud for afsendelsen af e-mail til T1, c.c. T3, der som anført sker kl. 15.49, havde V.23 kl. 15.18 fremsendt en e-mail til F5-bank ... c.c. T1 på dennes mailadresse i H1 Invest. Det fremhæves, at T3 ikke er modtager af denne mail,

... V.23 har yderligere forklaret, at han ikke har haft nogen drøftelser om mellemregning med banken eller T3. V.23 har endvidere forklaret, at han ikke var bemyndiget til noget som helst, heller ikke til at gennemføre overførsler (pengeoverførsler). Han opfattede tilkendegivelsen overfor F5-bank således, at T1 har haft en drøftelse med F5-bank om mulig disposition over de 40 mio. kr., når der var skabt hjemmel til at disponere. Det var den hjemmel, som vidnet V.23 tilvejebragte.

T3 har forklaret ... at det ikke er ham der har bedt advokat V.23 om at lave referatet for den ekstraordinære generalforsamling den 18. oktober 2007.

Angående e-mailen, som V.23 sender til F5-bank ca. ½ time forud for fremsendelsen af referatet og vedtægtsændringen i mail til T1 c.c. T3, har T3 forklaret, at han ikke har set denne mail før under sagen. T3 mener endvidere ikke at have hørt, at der var udbetalt 40 mio. kr.

...

T3 har forklaret ... at han har udarbejdet referatet af bestyrelsesmødet den 12. november 2007. Som T3 erindrer det, havde T1 bedt bestyrelsen tage stilling til, om det var forsvarligt at udlodde 40 mio. kr. til T1. T3 forklarede, at han opfattede det som et fremadrettet spørgsmål, og at det ikke var sådan, at der allerede var sket en udlodning eller lignende. Bestyrelsen godkendte, at det var forsvarligt at udbetale 40 mio. kr.

Spørgsmålet om vedtægtsændring blev ikke drøftet. T3 har forklaret, at det var hans opfattelse, på daværende tidspunkt, at udbyttet måtte godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, og der skulle af revisor udarbejdes en mellembalance. Efter T3´s opfattelse var det kun forsvarligheden, der blev drøftet på bestyrelsesmødet. Hverken på det tidspunkt eller senere skete der beslutning om udbetaling af udbyttet på 40 mio. kr.

T3´s opfattelse understøttes yderligere af T3´s brev af 1. april 2008 til R2-revisorerne, att. statsautoriseret revisor V.8 ... hvor det ... fremgår:

"...

jeg er endvidere bekendt med, at det oprindeligt blev besluttet at give bestyrelsen bemyndigelse til at acontoudlodde et beløb (40 mio. kr.), ligesom jeg er bekendt med, at denne bemyndigelse de facto ikke er udnyttet.

..."

Brevet er det af revisor sædvanligt afkrævede "advokatbrev" til brug for årsregnskabsrevisionen for 2007. T3 havde den 1. april 2008 den opfattelse, at bemyndigelsen til udlodning af 40 mio. kr. ikke var udnyttet. Det underbygges yderligere af T3´s håndskrevne referat af bestyrelsesmøde i H1 Invest den 25. marts 2008 ... hvor det er anført: "Udbytte 40 mio. -         konstaterede at det de facto ikke blev deklareret." Det kan endvidere lægges til grund, at der på den ordinære generalforsamling den 20. maj 2008, blev det besluttet at overføre hele overskuddet til det følgende år, og det fremgår af årsrapporten at udbyttet for 2007 var 0 kr.

V.6 har forklaret, dombogen side 463 ... at han husker spørgsmålet om en udlodning af 40 mio. kr. Det blev præsenteret overfor bestyrelsen som en udbyttebetaling, der skulle godkendes. V.6 fandt udlodningen fornuftig, henset til egenkapital og resultat. Han er ikke klar over, om pengene faktisk blev udbetalt, og han var ikke i tvivl om fornuften i udlodningen.

Overfor dette har V.6 i landsretten ... supplerende forklaret:

"...

at han husker ikke at han skulle have fået noget at vide om, at udbyttet ikke blev udbetalt.

..."

V.7 har dombogen, side 464-465, forklaret, at han husker at bestyrelsen på et møde i efteråret 2007 traf beslutning om udlodning. Han husker ikke begrundelsen for udlodningen. Det forventede resultat var på et par hundrede mio. kr., hvorfor udlodning af 40 mio. kr. ikke virkede forkert. Han fandt et udbytte i denne størrelsesorden for naturlig. V.7 er ikke bekendt med, om der var andre formalia der skulle opfyldes i forbindelse med udbetaling, og han husker ikke om det af årsrapporten for 2007 fremgik, hvorvidt der var sket udlodning.

Statsautoriseret revisor V.8 har dombogen, side 466-468, forklaret, at han i forbindelse med revisionen har gennemgået bestyrelsesmødereferatet. Revisionen konstaterede, at der ikke selskabsretligt skete nogen udlodning. Der blev givet en bemyndigelse til bestyrelsen, men formalia var ikke på plads. Der manglede endelig godkendelse, mellembalance og review erklæring. Konsekvensen af disse manglende formalia var, at der i stedet var tale om en postering på mellemregning. Forespurgt ... har V.8 forklaret, at udbetaling af udlodning håndteres på mellemregning, når formalia ikke er på plads. Normalt vil der være tale om et ulovligt aktionær- eller anpartshaverlån. Hvis der er plads på mellemregningen, er det blot en nedbringelse af mellemregning med ejeren. I landsretten har V.8 ... forklaret, at bestyrelsen gav en bemyndigelse til udlodning, men denne blev ikke udnyttet, da der var plads på mellemregningskontoen.

Det må på denne baggrund lægges til grund, at bestyrelsen ikke den 12. november 2007 traf beslutning om udlodning, men alene traf en beslutning om godkendelse af, at der kunne ske en udlodning i henhold til T1´s ønske. Det har for T3 været klart, at en udlodning kun kunne gennemføres, ved overholdelse af de formelle og reelle regler i aktieselskabslovens §§ 109 og 109 a. Tilsvarende opfattelse har statsautoriseret revisor V.8 haft og han har ligeledes konstateret, at der ikke var sket en udlodning, hvilket også fremgår af årsrapporten.

Såfremt der i et aktieselskab er truffet beslutning om udlodning til selskabets aktionærer, skal der i henhold til kildeskattelovens § 66, stk. 2 afgives erklæring om angivelse/udbytte ... Det fremgår, at udbytteangivelse skal ske ved enhver udlodning, ordinær som ekstraordinær, og det skal fremgå hvem der har modtaget udbyttet. Der skal endvidere tilbageholdes udbytteskat og det er strafbart ikke at angive og betale udbytteskatten rettidigt. Endvidere fremgår kravene til mellembalance og revisor erklæring.

Anklagemyndigheden har ikke bevist, at der af bestyrelsen i H1 Invest blev truffet en beslutning om at deklarere udbytte til T1 for indkomståret 2007, og anklagemyndigheden har ikke bevist, at bestyrelsen dermed har truffet beslutning om, at udbetaling af udbytte kunne finde sted.

Anklagemyndigheden har heller ikke bevist, at T3 vidste, at der var overført et beløb fra H1 Invest´s konto til T1´s konto allerede den 19. oktober 2007 på 40 mio. kr. og i øvrigt forud for at der var skabt vedtægtsmæssig hjemmel og foretaget anmeldelse heraf til Erhvervsstyrelsen, og forud for at spørgsmålet var forelagt bestyrelsen. Ordvalget i bestyrelsesreferatet fra 12. november 2007 understøtter endvidere dette: "T1 redegjorde for baggrunden for ønsket om ekstraordinært udbytte på kr. 40. mio." Det fremgår direkte sprogligt, at der er tale om et ønske, ønsker er som bekendt fremadrettet.

Anklagemyndigheden har herudover anført, at det efterfølgende hændelsesforløb beviser, at T3 var orienteret ...

Vedrørende T3´s e-mail af 4. januar 2008 ... undlader anklagemyndigheden at citere første halvdel af T3´s svar, hvor det er anført: "Nej ikke endnu..." Det fremgår af T3´s svar, at han gerne ville tale med T2 for at høre hvilke råd og beslutninger, der måtte være taget i samråd med den spanske revisor, før han skriver til banken (og advokaten!). Det fremgår, at T3 ikke er bekendt med emnet "...7-Mallorca" og at T3 skulle føres ajour af V.8, V.23 og T2. T3 har til mailen forklaret, at der ikke havde været udbyttebetaling. V.23 havde håndteret købet af ejendommen på Mallorca i sommerferien 2007 i T3´s fravær og i januar 2008 syntes T1, at det gik for langsomt, og han skrev derfor til T3. Der er for landsretten enighed om, at V.23´s omfattende mail korrespondance i 2. halvår 2007 om Mallorca og ejendommen ...7 ikke er sendt til T3 i kopi

...

Punkterne i e-mailen angår de mulige problemstillinger, der kunne være. Angående punkt 2, eventuel reduktion af udlodning og punkt 3, udbytteskat, har T3 forklaret, at det skal tages for pålydende, og at der den 12. november 2007 var givet bemyndigelse til, at udlodning kunne ske. Skulle det give mening, skulle det være i regnskabsåret 2007. Hvis man udloddede ved årsafslutningen, kunne man slippe for mellembalancen. T1 havde fået en godkendelse til 40 mio. kr., og i virkeligheden ligger der heri, at det var en godkendelse af udlodning op til 40 mio. kr.

T3 har supplerende for landsretten ... angående det håndskrevne notat ... forklaret, at bemyndigelsen vedrørende udlodning løb frem til næste generalforsamling 30. maj 2008, og T1 kunne vælge at udnytte, ikke udnytte eller delvis udnytte bemyndigelsen. Udlodningen var ikke gennemført, og der var alene en bemyndigelse hertil op til 40 mio. kr. Det der er anført i notatet er T1´s tanker i forbindelse med drøftelsen.

T3 har endvidere for landsretten i forklaret om bestyrelsesmødet den 12. november 2007, at;

"...

T1 fortalte ikke om depotet på 40 mio. kr. i F5-bank" T3 har endvidere samme sted forklaret, at "det ikke på bestyrelsesmødet i foråret 2008 blev drøftet at der skulle være sket en udlodning til T1.

..."

Vedrørende T3´s håndskrevne notat fra den 4. januar 2008 og ... det anførte 2) betaling: depot i "F5-bank" 40 mio. har T3 forklaret, at han havde drøftet sagen med V.23 og V.8 og V.1 for at blive ajourført. Man (F5-bank) stillede ikke en garanti uden depot. Som T3 husker det, skulle F5-bank stille en garanti i den størrelsesorden.

Det er af betydning at bemærke, hvad der ikke står i det håndskrevne notat fra 4. januar 2008, nemlig ordet udlodning eller udbytte eller lignende, med henvisning til overførslen i oktober måned 2007 til T1´s konto.

Det kan på baggrund heraf lægges til grund, at T3 ikke den 4. januar 2008 blev informeret, hverken af T1, V.23, T2 eller V.1 om, at der var sket en udbetaling fra H1 Invest til T1 på 40 mio. kr. allerede den 19. oktober 2007 og at denne udbetaling skulle udgøre en udlodning af udbytte fra H1 Invest, flere uger før ønsket om udlodning og beslutningen herom blev forelagt bestyrelsen og i øvrigt før der blot var skabt vedtægtsmæssig hjemmel hertil.

... Det gøres ... gældende, at T1 den 19. oktober 2007 ikke erhvervede ret, endsige endelig ret, til udbytteudlodning. Dette, uanset, at der ubestridt fra H1 Invest´s konto skete en overførsel til T1´s personlige konto. Hvem der faktisk har forestået overførslen er ikke klarlagt, men det kan med sikkerhed lægges til grund, at den ikke er foretaget af T3, og at T3 ikke har været bekendt med, at overførslen fandt sted.

Byrettens betragtning synes ikke at være rigtig, hverken skatteretligt eller selskabsretligt. Betragtningen indebærer, at såfremt bestyrelsen ikke ville finde det forsvarligt ekstraordinært at udlodde et udbytte og derved ikke træffe beslutning herom eller der ved den krævede mellembalance måtte konstateres manglende dækning/uforsvarlighed, var der alligevel erhvervet endelig ret. En aktionær, uanset at denne er eneaktionær, kan ikke ved en ensidig disposition over selskabets midler, dermed "erhverve endelig ret til en udbytteudlodning." Byrettens præmis er efter min opfattelse forkert. Muligvis skyldes dette anklagemyndighedens følgende henvisning ...

Jeg finder, at landsretten bevismæssig må lægge til grund, at bestyrelsen rent faktisk ikke har deklareret udbytte og at T1 således ikke den 12. november 2007, eller forud herfor, havde erhvervet "endelig ret" til en udbytteudlodning fra H1 Invest. Udbetaling af de 40 mio. kr. til T1, må skatteretligt bedømmes som værende aktionærlån (ulovligt, afhængig af mellemregningskontos udvisende), løn, bonus e.lign., eller evt. maskeret udlodning.

I spørgsmålet om, hvem der måtte have rådgivet T1 med hensyn til udarbejdelse og indsendelse af selvangivelsen for 2007, skal jeg alene gøre den bemærkning, at det bevismæssigt kan lægges til grund, at T3 intet har haft med T1´s selvangivelse at gøre, og at han ej heller har rådgivet T1 om, hvorledes selvangivelsen skulle udfærdiges, herunder hvilke indtægter der skulle selvangives eller ej.

..."

Forhold 10 og 11

Anklagemyndighedens procedure

"...

Forhold 10 (fri bil)

... Den skattepligtige værdi af fri bil opgøres efter ligningslovens § 16, stk. 4, og sættes til en årlig værdi på 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr. og 20 pct. af resten. Hertil et miljøtillæg.

For biler ældre end 3 år er der et nedslag i beskatningsgrundlaget på 25 %, jf. samme bestemmelse.

Det fremgår af oplysningsseddel for 2007 fra H1 Invest ... at værdien af fri bil til T1 er angivet til 217.500 kr.

... Værdi af fri bil er i 2008 angivet til samme beløb, som er anført i T1´s lønseddel fra august 2008 dvs. 18.125 kr. pr. måned eller 145.000 kr. for året 2008 (8 måneder).

I ... leasingaftale vedrørende en Bentley med reg.nr. ...14 er beskatningsgrundlaget ... angivet til 4.020.042 kr.

T1 har imidlertid kun ladet sig beskatte af fri bil ud fra et beskatningsgrundlag på 1.025.500 kr. ...

I faktura for april måned 2007 ... er T1 anført som bruger af Bentleyen, men T1 har alene ...ladet sig beskatte af 217.500 kr. ...

Den netop nævnte faktura vedrører også en bil, hvor CA er anført som bruger. Den bil er anklageskriftets forhold 11.

Om biler har T1 forklaret (dombog, side 487), at han privat havde en Porsche og en Mercedes model y. Bentleyen var hans direktionsvogn, som han alene anvendte, når han skulle repræsentere H1 Invest.

T1 har endvidere forklaret (dombog, side 487), at den skat, han har betalt for værdi af fri bil, vedrører bilen stillet til rådighed for CA.

...

Den forklaring kunne T1 vel meget let være kommet med i forbindelse med den administrative behandling af skattesagen, hvor han blev hørt, men "bilforklaringen" er først kommet frem under straffesagens behandling i byretten.

Ligningslovens § 16, stk. 4 er ... beskrevet i den juridiske vejledning 2014-1, hvor det under punkt C.A.5.14.1.11 (vurderingen af hvornår en bil er til rådighed for privat kørsel) bl.a. er anført:

"...

En ansat med firmabil har mulighed for at undgå beskatning af fri firmabil ved at afskære sig muligheden for at bruge firmabilen privat.

Det er en absolut forudsætning for at undgå beskatning, at der foreligger en skriftlig aftale mellem den ansatte og firmaet om, at bilen ikke er til rådighed for privat brug, herunder kørsel mellem hjem og arbejde.

Hvis den ansatte blot en gang kører privat i en firmabil trods aftale med firmaet om, at firmabilen ikke er til rådighed for privat kørsel, skal den ansatte beskattes af værdien af fri firmabil for hele den periode, hvor bilen har stået til rådighed for erhvervsmæssig anvendelse. Se SKM2013.526.ØLR. Den ansatte skal dog højst beskattes for den periode, hvor firmabil er til rådighed for den ansatte, herunder til rådighed for erhvervsmæssig kørsel.

Hvis en ansat med firmabil, der har indgået en aftale med firmaet om, at firmabilen ikke er til rådighed for privat kørsel, i alle tilfælde afleverer firmabilen i virksomheden uden for arbejdstiden, kan den ansatte normalt være sikker på ikke at blive beskattet af fri firmabil.

Hvis en ansat har firmabil til rådighed uden for normal arbejdstid, er der en formodning for, at den også er til rådighed for privat kørsel, medmindre arbejdsgiveren har stillet begrænsninger for brugen af bilen. Den ansatte må derfor godtgøre, at en firmabil ikke må bruges privat, hvis beskatning heraf skal undgås. Det må som minimum kræves, at der er en skriftlig aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren om, at firmabilen ikke må bruges til privat kørsel, herunder kørsel mellem hjem og arbejde.

(...)

Hvis firmabilen holder ved hjemmet uden for arbejdstiden, er der en formodning for, at firmabilen - uanset en eventuel aftale med firmaet om det modsatte - rent faktisk bliver brugt privat og dermed er til rådighed for privat brug. For at undgå beskatning skal den ansatte derfor sandsynliggøre over for skattemyndighederne, at dette ikke er tilfældet.

..."

Det fremgår endvidere af den juridiske vejledning 2014-1, punkt C.A.5.14.1.5 (privat kørsel) følgende om 25-gange reglen:

"...

Kørsel med firmabil mellem hjem og arbejde er privat kørsel. Dette gælder også, selvom bilen bliver brugt til kørsel til og/eller fra bopælen i forbindelse med kørsel, der i øvrigt er erhvervsmæssig.

Ligningsrådet har dog udtalt, at hvis en ansat undtagelsesvist kører mellem arbejdsgiverens adresse og den sædvanlige bopæl op til 25 gange om året, udløser kørslen ikke beskatning hvis

bilen udelukkende skal bruges erhvervsmæssigt den efterfølgende dag

den ansatte i øvrigt er afskåret fra at bruge bilen privat

der føres kørselsregnskab.

Det udløser desuden ikke beskatning, når en medarbejder under tilsvarende betingelser efter udelukkende at have brugt bilen erhvervsmæssigt kører hjem om aftenen og den efterfølgende dag kører direkte fra den sædvanlige bopæl til arbejdspladsen.

Hver enkel kørsel mellem arbejdssted og bopæl og kørsel mellem bopæl og arbejdssted tæller med ved opgørelsen af de 25 gange.

Overskrides de 25 gange om året, udløser det beskatning af fri bil i den periode, hvor den ansatte har haft rådighed over bilen til privat brug.

..."

T1 var ikke afskåret fra at bruge Bentleyen privat, han havde ikke afgivet erklæring om ikke at ville bruge bilen privat, og han havde heller ikke ført kørselsregnskab, hvorfor 25-gange reglen ikke finder anvendelse.

Det afgørende er således alene, om T1 har brugt Bentleyen privat, herunder kørt til og fra hjem og arbejde.

Flere vidner har afgivet forklaring om T1´s brug af Bentleyen.

V.3, som arbejdede på ...8, har forklaret (dombog, side 481), at T1 kom kørende i Bentleyen om morgenen, når T1 mødte på arbejde, og at han havde set T1 forlade ...8 i Bentleyen mange gange.

I landsretten forklarede V.3 supplerende ... at

"...

han rettelig en gang har kørt i Bentley´ en i privat øjemed sammen med T1 og deres hustruer, hvor de kørte til en privat fest.

..."

V.11 har forklaret (dombog, side 466), at hun hver dag mødte på ...8, meget tidligt og ofte som den første. Hun forklarede endvidere (dombog, side 481), at det var sjældent, at Bentleyen holdt på parkeringspladsen, når hun mødte på arbejde.

Foreholdt uddrag af bogen "..." har V.21 forklaret (dombog, side 482), at han havde mødt T1 til et arrangement hos en autoforhandler, hvor de havde haft en interesseret snak om Bentleys. Forfatteren V.21 har i øvrigt boet på samme vej som T1, hvor han også har set bilen i ny og næ.

Det bemærkes også, at bilen har kørt ret mange kilometer, hvis den alene er anvendt af T1, når han var ude og repræsentere H1 Invest. Bilen var ny, da den blev leaset i februar 2006. Ved et service den 5. marts 2007 havde den kørt 26.341 km og ved et den 10. marts 2008 41.278 km

...

Med til dette sandsynlighedsregnestykke hører også, at T1 har forklaret (dombogen, side 478), at han ved repræsentation af H1 Invest nogle gange brugte sin Mercedes model y, da der reelt kun kunne være to personer i Bentleyen.

På den baggrund er det anklagemyndighedens påstand, at T1 har benyttet Bentleyen privat. At der har været overvejelser i den retning støttes af, at leasingaftalen ... er påført en håndskreven udregning af den skattepligtige værdi af fri bil, som ender på 819.008 kr.

Det var indtil det sidste retsmøde før afslutningen af bevisførelsen i byretten den 21. november 2012 ganske ukendt, hvem der havde skrevet dette, men på denne dag trådte T2 frem og forklarede (dombog, side 480),

"...

at det er hans håndskrift på bilaget. Han var ansat hos R2 Revisorerne på det tidspunkt. En af hans kunder var H1 Invest. H1 havde den 10. oktober 2005 betalt en a conto rate pa 100.000 kr. for Bentleyen. T2 spurgte V.11 til denne a conto betaling ved et revisorbesøg i slutningen af 2005 eller starten af 2006. Som en tjeneste overfor V.11, skrev han ind, hvordan fri bil skulle beskattes. Først senere fandt han ud af, at det var en direktionsbil, der ikke skulle betales skat af.

..."

Det kunne jo være en nogenlunde plausibel forklaring på, at det var et rent tilfælde, at udregningen fandtes på leasingaftalen, men hændelsen støttes ikke af V.8, der om den håndskrevne påtegning med beregningen forklarede (dombog, side 482), at han og hans medarbejdere ikke har rådgivet vedrørende beregningerne af værdien af fri bil. V.8 forklarede i den forbindelse ikke noget om, at T2 var kommet ind på spørgsmålet og T2, som var til stede ved retsmødet, sagde ikke, at det var ham, der havde påført leasingfakturaen udregningen.

V.11 blev da også foreholdt T2´s forklaring, da hun blev afhørt i landsretten ... og hun tilkendegav, at hun ingen erindring havde om, at T2 skulle have gjort hende en sådan tjeneste. Hun genkendte oven i købet slet ikke den håndskrevne beregning; hun havde ikke set den før.

V.8 forklarede til gengæld (dombog, side 481), at han har fortalt T1, at han ikke skulle betale skat, hvis bilen alene blev benyttet erhvervsmæssigt og var anmeldt som direktionsvogn, ligesom T1 af V.8 blev rådet til at skaffe dokumentation for, at han ikke benyttede bilen privat. V.8 forklarede videre, at kørsel mellem hjem og arbejde er privat, og at han ikke anså en tro og love erklæring for relevant ved et hovedaktionærforhold.

Det er derfor anklagemyndighedens påstand, at T1 ved at have anvendt bilen privat skal betale skat af værdien, og at T1 vidste dette.

Forhold 11 (private udgifter - bil til CA)

Forhold 11 vedrører en bil, Mercedes-Benz model z, som bl.a. i 2007 er brugt af T1´s tidligere hustru, CA, men hvor udgifterne til bilen er betalt af H1 Invest.

CA var ikke ansat i H1 Invest, og det er anklagemyndighedens påstand, at udgifterne til bilen er H1 Invest uvedkommende og er maskeret udlodning til T1.

...

Ifølge CPR-registret blev T1 skilt fra CA 5. maj 2004. Under ransagning hos T3 blev der på en computer fundet en ikke underskrevet bodelingsoverenskomst, som ifølge dokumentegenskaber blev oprettet 4. maj 2004.

...

Overenskomstens punkt 3 er sålydende:

"...

T1 stiller, via H1 Holding-koncernen, den nuværende bil (Mercedes model z) eller en af tilsvarende værdi/klasse til rådighed for CA indtil 31. december 2011 uden vederlag, og således at samtlige udgifter, herunder løbende driftsudgifter samt en eventuel beskatning, af bilens drift afholdes af T1. T1 er berettiget til at lade et af ham valgt selskab afholde de nævnte udgifter, men hæfter personligt overfor CA for opfyldelsen af denne forpligtelse.

T1 er dog berettiget til at frikøbe sig fra aftalen, hvis den skattemæssigt skulle volde væsentlige problemer for ham. I så fald er T1 berettiget til at få tilbageleveret bilen mod betaling af kr. 700.000,00 kontant med fradrag af kr. 100.000,00 pr. år fra og med 2005.

I tillæg af tilbagekøbesummen skal T1 ved udlevering af bilen betale CA et beløb svarende til de årlige driftsudgifter (herunder til benzin) x aftalens restløbetid i år, medmindre T1 dokumenterer, at spørgsmålet om beskatning af bilen er rejst af skattemyndighederne efter underskrift af nærværende aftale, idet T1 i så fald alene skal betale 1/3 af de årlige driftsudgifter x aftalens restløbetid i år.

..."

T1 har forklaret (dombog, side 487), at H1 Invest i 2007 har afholdt udgifter til bilen, der var stillet til rådighed for hans tidligere hustru, som ikke arbejdede i H1-Koncernen, og at det var en del af bodelingen i forbindelse med skilsmissen i 2003, at hun skulle have en bil stillet til rådighed frem til 2011.

Men, som T1 umiddelbart herefter forklarede, så var det netop den bil, der fremgik af oplysningssedlen for 2007 vedrørende ham selv ... hvor der er anført 217.500 kr. i værdi af fri bil.

Om det forhold, at H1 Invest medio 2007 købte bilen frem for at lease, har T1 forklaret, at han aldrig fik bilen ud af selskabet. Ejerskabet blev ikke registreret, og papirerne kom ikke i orden.

T1´s påstand er altså, at han skam har betalt skat af den bil, han har stillet til rådighed for sin tidligere hustru.

Som også nævnt vedrørende det tidligere forhold kunne T1 meget let være kommet med forklaringen i forbindelse med den administrative behandling af skattesagen, hvor han blev hørt, men han har altså også her valgt at gemme på forklaringen helt frem til straffesagens behandling i retten.

At vente med en så åbenbar indsigelse forekommer underligt, men det skyldes nok, at indsigelsen er opfundet til lejligheden, fordi T1 er i den vildfarelse, at indsigelsen så vil fritage ham for tiltalen i forhold 11.

Forsvareren har i landsretten oplyst ... at

"...

det som tidligere anført gøres gældende, at den selvangivne værdi af fri bil vedrører bilen i forhold 11. I anklageskriftet indgår dette beløb imidlertid i opgørelsen af det unddragne skattebeløb i forhold 10. Forsvaret har imidlertid ingen indvendinger, såfremt anklagemyndigheden under henvisning til det af forsvaret anførte frafalder tiltalen i forhold 11 og korrigerer tiltalen i forhold 10 med beløbet.

..."

Fri bil er noget en arbejdsgiver stiller til rådighed for en ansat. Den ansatte skal betale skat af værdien af den private rådighed over den fri bil, og fri bil beskattes ligesom løn. For arbejdsgiveren er der - ligesom ved løn - tale om en driftsudgift.

Efter bodelingsoverenskomsten skulle T1 stille en bil til rådighed for sin tidligere hustru og, hvis der blev noget med skat, også betale den.

Der stod ikke noget om, at T1 skulle stille sin leasede firmabil med tilhørende benzin-penge m.v. til rådighed for sin tidligere hustru, hvilket - uden at komme nærmere ind på det - heller ikke kan siges at være en driftsomkostning, der vedkommer H1 Invest.

Det betyder imidlertid ikke, at T1 dermed var afskåret fra at opfylde sin forpligtelse over for sin tidligere hustru ved at overlade hende sin egen firmabil, men det ville så have følgende skattemæssige konsekvenser: CA skulle beskattes af værdien af det gode, hun fik stillet til rådighed, og da hun og T1 ikke længere var nærtstående, skulle der betales indkomstskat. Efter aftalen skulle T1 friholde CA for denne skat, men T1´s betaling af skatten, skulle så være beskattet hos CA.

Det var ikke meningen, og forklaringen er som nævnt også frit opfundet til lejligheden.

T1´s forklaring om skatten hænger heller ikke sammen med, at han købte bilen privat, men blot ikke fik det registreret. Havde han købt bilen privat og stillet den til rådighed for eller foræret den til sin tidligere hustru, så var det jo hans A-indkomst uvedkommende.

Situationen er den enkle, at T1 har ladet sit selskab betale, hvad han skulle betale, og det er maskeret udlodning.

Han har - delvist - betalt skat vedrørende biler stillet til sin egen rådighed, men det blev behandlet i forbindelse med forhold 10, hvor de selvangivne 217.500 kr. er trukket fra.

 ...

Det fremgår klart af bodelingsoverenskomsten, at det hele tiden var T1´s plan, at selskabet skulle afholde hans private udgift i forbindelse med skilsmissen. Skatteunddragelsen er derfor forsætlig, hvorfor T1 er skyldig i overensstemmelse med den i forhold 11 rejste tiltale.

..."

T1´s forsvarers procedure 

"...

Det gøres til støtte for den nedlagte påstand i forhold 10 (fri bil) gældende:

At vidnet V.3 har forklaret, at han kun ved en enkelt lejlighed har kørt i Bentley´en privat med T1, hvortil bemærkes, at det forekommer tvivlsomt om episoden beskrevet af V.3 overhovedet kan betegnes som privat.

At en ganske begrænset privat anvendelse af Bentley´en, særligt set i lyset af at T1 (uden dækning af udlæg i den forbindelse) jævnligt anvendte sin private bil i H1 Invest favør, ikke kan danne baggrund for et strafferetligt ansvar.

At det af T1´s R 75 fremgår, at han var ejer af to biler, en Porche og en Mercedes model y (ligesom GB ejede en Mercedes cabriolet).

At den i forholdet omtalte Bentley var anskaffet og også reelt anvendt som direktionsbil.

At H1 Invest blandt andet havde datterselskaber i Tyskland (H1.10), I de danske byer ... (H1.10), ... (H1.6 Office) ..., ..., ..., ..., ..., ... (alle H1.1), ... (H1.3) ... (H1.3 og H1.2), hvorfor T1 havde en stor del af sine aktiviteter disse steder, ligesom T1 i øvrigt deltog i en række byggemøder andre steder i landet.

At det netop var i forbindelse med møder og aktiviteter disse steder, at Bentley´en blev anvendt.

At vidnet V.8 har forklaret, at Bentley´en var en direktionsbil og at rådgivningen fra vidnet gik på, at bilen kun måtte anvendes som sådan, men herunder kunne anvendes også til kørsel til og fra hjemmet såfremt man startede eller sluttede en arbejdsdag med besøg og møder i en af H1-koncernens mange datterselskaber.

At vidnet V.21 har forklaret, at han kun så Bentley´en på ...1 i ny og næ, hvilket stemmer godt overens med ovenstående.

At vidnet V.3 har forklaret, at han ikke har kørt i Bentley´en privat med T1, hvilket stemmer godt overens med ovenstående.

At vidnet V.11 har forklaret, at T1 i vidt omfang startede arbejdsdagen med møder i datterselskaber rundt omkring i landet, hvilket stemmer god overens med ovenstående.

At T2 har forklaret, at anførslen med håndskrift ... er hans, og blot dækker over at han, mens han stadig var ansat hos R2, som en service forsøgte at assistere bogholderiet i H1 Invest med den anførte beregning (på et bilag som vedrører udbetaling på leasingkontrakten før bilen blev leveret), da han på dette tidspunkt ikke havde kendskab til at den skulle anvendes som direktionsbil.

At det således sammenfattende om den rejste tiltale i dette forhold kan konstateres, at hverken de objektive eller subjektive betingelser for domfældelse er tilstede.

At der i øvrigt til støtte for ovenstående kan henvises til Ligningsrådets bindende forhåndsbesked SKM2003.13.LR.

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure ... (idet der henvises til "Foreholdt uddrag af bogen "..." har forfatteren V.21 forklaret...") at henvisningen hertil er meningsløs allerede fordi den anførte passus intet siger om hvorvidt drøftelsen gik på bilinteresse i forhold til valg af direktionsbil eller privat køretøj.

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure ... (idet der henvises til "Det bemærkes også, at bilen har kørt ret mange kilometer...") at dette jo netop er fordi, at Bentley´en har været anvendt som direktionsbil til møder og andre aktiviteter i den lange række af geografisk spredte datterselskaber som er nævnt ovenfor.

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure ... (idet der henvises til "På baggrund af det nævnte er vores påstand, at T1 som registreret bruger, uagtet faktureringen til H2 A/S, som T1 via H1 Invest var hovedaktionær i, har stillet den meget dyre Mercedes til rådighed for T4, og at han har været klar over, at T4 ikke blev beskattet heraf."), at anklagemyndigheden hermed fundamentalt ændrer tiltalen til nu ikke længere at vedrøre hans egen selvangivelse, men til at vedrøre medvirken til påstået skatteunddragelse begået af T4, hvorfor der i medfør af retsplejelovens § 883, stk. 3 allerede af processuelle årsager skal ske frifindelse for denne del af forholdet.

Det gøres til støtte for den nedlagte påstand i forhold 11 (fri bil til CA) gældende:

At tiltalen ret åbenbart beror på en misforståelse, idet den årlige selvangivelse af 217.500 kr. netop dækkede den i dette forhold omhandlede bil.

At der i denne forbindelse kan henvises til ... at der i R2´s opgørelser selvangives med afsæt i et køretøj der har en anskaffelsesværdi på 1.012.500 kr.

At anklagemyndighedens reduktion i sagens forhold 10 således rettelig skal henføres til nærværende forhold.

At anklagemyndighedens betragtning om, at en selvangivelse hos T1 skulle følges op af yderligere beskatning hos CA i det hele må afvises.

At anklagemyndighedens manglende ønske om berigtigelse processuelt forekommer uforståelig.

...

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure ... (idet der henvises til "Det ville så have medført følgende skattemæssige konsekvenser..."),

at 1)

H1 Invest frikøbte bilen for 125.000 i oktober 2007 ...

  

at 2)

T1 blot kunne have købt bilen af H1 Invest for 125.000 (og derved have undgået at betale skat af 217.000 kr.) samt

  

at 3)

CA kunne (skattefrit) være tillagt denne som en del af bodelingsoverenskomsten.

..."

Forhold 13

Anklagemyndighedens procedure

"...

Forhold 13 (privat fest)

T1 har forklaret (dombog, side 524-525), at

"...

H1 Invest har lagt ud for udgifterne til faderens fødselsdag. Der er en åbentstående sag, som ikke er lukket i H1 Invest, idet H1 Invest skal afregne over for ham via mellemregningen. På nuværende tidspunkt står udgiften stadig som afholdt af H1 Invest. Det er aldrig blevet bogført i relation til T1 og T4. Det er ikke kommet på plads, idet T1 blev smidt ud. Foreholdt, at udgiften blev afholdt i 2007, har T1 forklaret, at han ikke blev smidt ud i 2007, men det var bogholderiet, der skulle holde orden i det. T1 ved ikke, hvorfor der ikke var orden i det. T1 gik meget op i, at private udgifter skulle afregnes over mellemregningen med ham. Der var en stående instruks om, at alt, hvad han brugte privat, skulle afregnes over for ham.

..."

I overensstemmelse med T1´s forklaring, påtog hans tidligere sekretær, V.11 sig skylden. Hun forklarede således i byretten (dombog, side 525):

"...

V.11 har forklaret, at der var reception på ...8, og T1 og T4 holdt fest for faderen nede på G17. Udgifterne blev samlet sammen, og det skulle være ført på T1´s mellemregning. Hun mener ikke, at hun nåede at få det bogført. Hun manglede vist noget nede fra G17. Der var en åben sag. Hun husker ikke, hvad der manglede. Sagen gik i glemmebogen for hende i forbindelse med årsregnskabet. Private udgifter blev altid belastet T1´s mellemregning. Det skulle den private fødselsdag også have været.

..."

Den forklaring er ikke rigtig. V.11 havde ingen anledning til at vente med at bogføre en faktura, til der kom en mere, når begge skulle bogføres. Der er i øvrigt ikke fundet en sådan faktura. Det kan være, den er der, men så er den nok heller ikke bogført på T1´s mellemregning, da V.11 vel så ville være kommet i tanke om den store faktura på 362.966 kr.

Når det så er sagt, så ved T1 selvfølgelig, at han ikke selv har betalt for sin fars fødselsdagsfest. Selvom der er løbet mange penge gennem familien T1´s private økonomi, så er en regning på 362.966 kr., der har forbindelse til faderens 70-års fødselsdagsfest ikke sådan en, man glemmer.

T1 har i landsretten supplerende forklaret ... at

"...

han gik meget op i, at det blev påført mellemregningen, når han brugte H1 Invest´s restauranter mv., som posteringer på mellemregningskontoen ... også viste. Det foregik i praksis ved, at restauranterne sendte fakturaer til ham.

..."

Regningen for fødselsdagsfesten på G17 var imidlertid stilet til H1 Invest

...

V.11 kunne da i landsretten ... heller ikke forklare, hvorfor fakturaen var stilet til H1 Invest, når nu der var tale om en privat fest for T1´s far

Fødselsdagsfesten kostede 362.966 kr. Fakturaen, som var dateret den 17. juni 2007 ... var stilet til H1 Invest og ved konkursen 15 måneder senere, var det stadig H1 Invest, der havde betalt. At T1 har haft forsæt til, at H1 Invest og ikke han selv skulle betale, følger allerede af det forhold, at han valgte, at H1 Invest og ikke han selv skulle faktureres.

..."

T1´s forsvarers procedure 

"...

Det gøres til støtte for den nedlagte påstand i forhold 13 (fødselsdagsarrangementet) gældende:

At bogføringen af fødselsdagsarrangementet blot endnu ikke var afsluttet og ført på T1´s mellemregning.

At den manglende afslutning af bogføringen skyldtes, at man afventede en faktura fra G17 hvor arrangementet blev holdt.

At netop disse selvstændige udgifter var omtalt i ordrebekræftelse og faktura fra G16 Events.

At den uafsluttede bogføring uomtvisteligt ville være bragt på plads, såfremt H1 Invest ikke var blevet erklæret konkurs med deraf følgende konsekvenser i forhold til en planmæssig bogføring af såvel dette arrangement såvel som en lang række andre udestående administrative opgaver.

At T1´s omhyggelighed med at private udgifter blev korrekt registreret og ført på hans mellemregning, i det hele bestyrker det manglende forsæt i nærværende forhold.

At der ikke i sagsmaterialet er nogen indikationer på et ønske fra T1 om at lade H1 Invest ende med regningen

...

Det bemærkes om anklagemyndighedens procedure ... At T1 har haft forsæt til, at H1 Invest og ikke han selv skulle betale følger allerede af det forhold, at han har valgt, at H1 Invest og ikke han skulle faktureres. ...

at 1)

fakturaen fra G16 Events helt naturligt er stilet til H1 Invest, idet G16 Events var koncernens faste arrangør af firmafester,

  

at 2)

udgifterne til festen skulle bogføres af H1 Invest bogholderi, da man her helt som sædvanligt varetog al bogføring,

  

at 3)

udgifterne i sidste ende skulle deles af T1 og T4 (som var medarrangør), samt

  

at 4)

T1´s betaling ville ske ved, at hans del af arrangementet blev bogført via hans mellemregning med H1 Invest.

..."

Sanktioner 

Anklagemyndighedens procedure

"...

Straf

Af straffelovens § 81, nr. 2 og 3, følger det tillige, at det ved straffens fastsættelse i almindelighed skal indgå som en skærpende omstændighed, at gerningen er udført af flere i forening, og at gerningen er særligt planlagt eller led i omfattende kriminalitet.

Det er anklagemyndighedens påstand, at disse bestemmelser finder anvendelse i denne sag.

T3 og T2 er henholdsvis helt og delvist tiltalt for medvirken. Efter straffelovens § 23, stk. 1, 2. pkt. 1. led, kan straffen nedsættes for den, der kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt.

Det er anklagemyndighedens påstand, at bestemmelsen ikke finder anvendelse i denne sag.

Ved økonomisk kriminalitet, herunder skattekriminalitet, er målestokken for forbrydelsens grovhed beløbenes størrelse

...

T1 og T4 har direkte fået del i berigelsen. T3 og T2 har begge deltaget i ledelsen af T1´s og T4´s selskaber og begge arbejdet meget ihærdigt med bl.a. at bedrage F1-bank, ligesom de begge aktivt og professionelt har medvirket til T1´s skatteunddragelse. T3 har tillige medvirket til, at kreditorerne ikke fik del i H2 A/S.

Indsatsen har skaffet T2 et godt job og T3 en meget stor del af hans advokatforretning.

... T1 er skyldig i skyldnersvig, bedrageri og skattesvig for samlet 263.636.807 kr. og det er anklagemyndighedens påstand, at han skal straffes med fængsel i ikke under 7 år.

T3 er skyldig i medvirken til bedrageri, medvirken til skyldnersvig og medvirken til skattesvig for samlet 236.186.350 kr. og T2 er skyldig i bedrageri og medvirken til skattesvig for samlet 190.619.232 kr. For deres vedkommende er der påstand om straf af fængsel ikke under 5 år.

T4 er skyldig i skyldnersvig for indtil 55.150.000 kr. og det er anklagemyndighedens påstand, at han skal straffes med fængsel i ikke under 4 år.

Tillægsbøde

Efter praksis idømmes der efter straffelovens § 50, stk. 2, en tillægsbøde på en gang den unddragne skat. For T1´s vedkommende medfører dette en påstand om en tillægsbøde på 18.500.000 kr.

Da hverken T2 eller T3 har fået direkte del i den økonomiske vinding, er der ikke nedlagt påstand om tillægsbøde vedrørende dem.

Konfiskation

Der var i medfør af straffelovens § 75, stk. 1, jf. § 76, stk. 1, ved sagens begyndelse nedlagt påstand om, at der hos T1 konfiskeres 32.936.000 kr. og hos T4 31.250.000 kr. (som anført i dombogen, side 7).

I konsekvens af ændringen af påstandsbeløbet i forhold 1 ændres konfiskationspåstanden til, at der hos T1 konfiskeres 26.936.000 kr. og hos T4 25.250.000 kr.

Beløbene svarer til formuetabet i forholdene 1, 3 og 5 ...

Efter straffelovens § 75, stk. 1, kan udbyttet eller et skønnet udbytte ved en strafbar handling konfiskeres.

Efter lovens § 76, stk. 1, sker konfiskation efter § 75, stk. 1, hos den, hvem udbyttet er tilfaldet umiddelbart ved den strafbare handling.

Udbyttet ved den strafbare handling svarer til formuetabet. Vanskeligere er det mere præcist at udpege, hvem udbyttet er tilfaldet.

En stor del af udbyttet er brugt af H1 Invest, men er også brugt til fordel for T1 og T4. Den første del af udbyttet er bridgelånet, som F1-bank udbetalte 7. marts 2008.

T1 har efter dette tidspunkt modtaget løn ... Hans månedsløn var 281.000 kr.

Den næste del af udbyttet er værdien af H1 Invest aktier i H2 A/S og betalingerne til dette selskab. Værdien af H1 Invest´s aktier i H2 A/S er direkte tilfaldet T4. Det samme er betalingerne på 15 mio. kr. og 6,5 mio. kr. i forhold 3.

Det er anklagemyndighedens påstand, at T1 også har fået en del af udbyttet fra H2 A/S og af de dertil overførte beløb. Således kan man ud fra kontoudskrifterne i H2.1 A/S (datterselskab til H2 A/S) i hvert fald se, at der den dag de 15 mio. kr. kom ind på kontoen, den 22. juli 2008, blev overført ca. 3.700.000 kr. fra H2.1 A/S til K/S G24 m.fl. ... som var et selskab, der var personligt ejet af blandt andre T1 med 25 % og af T4 med 12,5 %.

I mangel af øvrige objektive indikatorer, skønnes det, at T1 har fået i hvert fald halvdelen af udbyttet.

Hos T1 og T4 bør der derfor konfiskeres værdien af H1 Invest´s aktier i H2 A/S (indtil 29 mio. kr.) samt betalingerne på 15 mio. kr. og 6,5 mio. kr. Halvdelen til hver (14,5 mio. kr. + 7,5 mio. kr. + 3,25 mio. kr. = 25.250.000 kr.).

Hertil et skønsmæssigt beløb hos T1 vedrørende F1-bank-forholdet som i hvert tilfælde udgør hans løn i april, maj, juni, juli, august og september 2008 svarende til 1.686.000 kr.

Der er ikke nedlagt påstand om konfiskation vedrørende T2 og T3.

Rettighedsfrakendelse

Der er for så vidt angår alle de tiltalte nedlagt påstand om, at de i medfør af straffelovens § 79, stk. 2, nr. 2, indtil videre frakendes retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller en forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond.

Henset til at alle forhold på den ene eller anden måde involverer selskaber med begrænset ansvar, og at alle de tiltalte har deltaget i ledelsen af disse selskaber, er det anklagemyndighedens påstand, at de tiltalte i overensstemmelse med helt sædvanlig praksis rettighedsfrakendes som påstået.

...

Vedrørende T3 er der tillige nedlagt påstand om, at han frakendes retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre, jf. retsplejelovens § 138, jf. straffelovens § 79, stk. 1 og § 78, stk. 2.

...

T3 er skyldig i at have medvirket til, at kreditorerne blev unddraget H1 Invest´s aktier i H2 A/S, hvilket han bl.a. har gjort ved at anvende tilbagedaterede breve og aftaler m.v., ligesom han har medvirket til at udarbejde en værdiopgørelse, som, han vidste, var forkert. Herudover har T3 medvirket til at bedrage en bank for 190 mio. kr. ved helt til det sidste at fortie over for banken, at der var indgået de af ham udarbejdede rammeaftaler, ligesom han har medvirket til skattesvig af særlig grov karakter.

Det er anklagemyndighedens påstand, at disse forhold - enkeltvis og samlet - viser, at der fortsat er nærliggende fare for, at T3 misbruger sin stilling som advokat, ligesom forholdene - enkeltvis og samlet - medfører, at T3 er uværdig til den agtelse og tillid, der må kræves til udøvelse af advokatvirksomhed.

Såfremt landsretten - ligesom byretten - tiltræder anklagemyndighedens påstande om rettighedsfrakendelse, vil dette efter straffelovens § 82, nr. 12, i almindelighed skulle indgå som en formildende omstændighed.

Det er der efter anklagemyndighedens opfattelse taget højde for, hvis de tiltalte straffes i overensstemmelse med den nedlagte påstand.

..."

T4´s forsvarers procedure

"...

Såfremt retten ... måtte finde min klient helt eller delvis skyldtig, skal jeg nedlægge påstand om rettens mildeste straf.

Der ... skal her særligt henvise til, at der vil være påstand om, at en straf gøres helt eller delvis betinget under henvisning navnlig til, at der ikke har været nogen personlig vinding for min klient, hans gode personlige forhold og den lange tid og store belastning som en sag af denne karakter betyder.

Endelige skal jeg henvise til, at en hel eller delvis betinget dom kan kombineres med vilkår om samfundstjeneste.

..."

T2´s forsvarers procedure

"...

14. Straf?

... Der var tale et lån hos en bank, der skulle udskiftes med lån hos nogle investorer i Norge og Danmark ... og tilførsels af risikovillig kapital på oplyst grundlag ...

Det er ingen oplysninger - overhovedet - om noget fælles. De involverede har haft forskellige opgaver og de har ikke haft nogen "plan" eller aftale.

Der er ganske simpelt hen så mange opgaver i de dage, at der ikke er tid til nogen fælles forståelse. Der er ikke bevis for dette ...

Den kendsgerning, at der ikke på nogen måde er handlet i egen interesse eller til egen fordel (den slags er overladt til V.19), er et forhold, der bør betragtes som positivt og formildende

...

Endelig vil jeg fremhæve, at der gik 4 år - næsten på dagen - før den påståede "forurettede" følte sig forurettet, og at der gik næsten 5 år før byrettens vurdering forelå, og at det i dag er 6 år siden.

De 6 år har betydet tab af stilling og umulighed for at opnå en almindelig stilling, tab af ægteskab, og en tilværelse uden værdier og en uoverskuelig gæld, hvor han skal være far for 3 mindreårige børn. Han er i de 6 år straffet voldsomt. Det følger af straffeloven, at de efterfølgende begivenheder skal indgå i straffastsættelsen, jf. straffelovens § 80, stk. 2, 2. pkt.

...

Der var tale om store beløb - men det var selskaber og transaktioner, der i sig selv involverede store værdier - men det var ikke overraskende for nogen, og det var nok årsag for G4 Securities til at videregive alle informationer og til banken til også at tage sig i vare, og det sker ikke.

Miljøet var overophedet - men det skal straffen i påkommende tilfælde ikke være.

Der er tale om en enkeltstående handling, der ikke kræver, at T2´s forhold skal yderligere forværres ved en langvarig frihedsberøvelse.

Forholdet kan - hvis det nu er nødvendigt - sanktioneres som tilkendegivet af T4s forsvarer.

15. Rettighedsfrakendelse

... Det fremgår ikke, hvad der konkret begrunder, at dette enkeltstående forhold skulle betyde, at en rettighedsfortabelse er påkrævet?

a ...

Min klient har handlet for en virksomhed, hvor han netop var blevet bestyrelsesmedlem, jf. referatet fra bestyrelsesmødet 26. februar 2008 ... og han har handlet efter en fuldmagt, som han fik i bestyrelsesreferatet ... og indtil da og sideløbende som ansat.

Det er ikke nogen specifik virksomhed, som T2 udøver - det er økonomiske transaktioner, da han nu engang er økonom.

  

b ...

Det udviste forhold er en manglende orientering af en bank, som T2 ikke har nogen forbindelse med og som ikke spørger, men hvor han orienterer omfattende på papir og "soft", jf. de afholdte møder med G4 Securities og "Konsolideret regnskab 2007 ..." der fremsendes pr. mail 4. marts 2008.

  

c ...

T2 har ikke nogen stilling mere - det har sagen for længst medført, og retten giver ikke nærmere oplysning om, hvori den "nærliggende fare" består, og jeg gør gældende, at der på ingen måde eksisterer en sådan.

  

d ...

Det samme gør sig gældende vedrørende kravet ... om "særlige omstændigheder" - der er ikke angivet sådanne - og der er ikke sådanne.

Det virker som om, at retten har grebet til den almene begrundelse om "plejer", hvilket også er anklagemyndighedens argumentation.

Der er ikke i dommen, ikke i anklagemyndighedens argumentation eller i de faktiske forhold grundlag for juridisk at statuere, at betingelserne i straffelovens § 79 på nogen måde er til stede.

..."

Landsrettens begrundelse og resultat

Forhold 1 og 2 

Ifølge aktieoverdragelsesaftale dateret den 21. august 2008 blev H1 Invest´s andel på 50,1 pct. af aktierne i H2 A/S overdraget til T4 og dennes holdingselskab. Det er ubestridt, at aftalen er antedateret og udfærdiget i tiden mellem H1 Invest´s  fristdag den 22. august 2008 og konkursdekretet den 10. september 2008.

Købesummen, der udgjorde 428.777 kr., var fastsat under henvisning til en revisorerklæring undertegnet af revisor V.8, R2 Revisorerne, hvorefter salgsværdien af hele H2 A/S var opgjort til 428.777 kr. Revisorerklæringen var udfærdiget i begyndelsen af september 2008, men ligeledes antedateret til den 21. august 2008. Erklæringen tog udgangspunkt i, at selskabet ifølge årsrapporten for 2007 havde en egenkapital pr. 31. december 2007 på 81.990.795 kr. I dette beløb blev fratrukket et til dels estimeret negativt resultat på 23.749.000 kr. for perioden 1. januar 2008 til 31. juli 2008, nedskrevne tilgodehavender og mellemværender mv. på ca. 26,5 mio. kr. hos H1 Invest og datterselskaber i koncernen, nedskrevet goodwill på 6,4 mio. kr., samt et skønnet beløb vedrørende mistede sign on fees på 25 mio. kr.

I overdragelsesaftalen er om købesummens størrelse anført, at der er sket regulering for driftstab som følge af manglende modtagelse af sign on fees for lejemålene ...4 samt ...5 på henholdsvis ca. 16,2 mio. kr. og ca. 32,3 mio. kr. Der er endvidere fastsat reguleringsbestemmelser vedrørende købesummen. Det anføres således, at købesummen forhøjes krone for krone, i det omfang de nedskrevne tilgodehavender hos selskaber i H1-koncernen betales. Endvidere reguleres købesummen i op- eller nedadgående retning i det omfang, periodens resultat afviger fra det estimerede. Endelig anføres, at der vil blive gennemført en vurdering af behovet for en nedregulering af egenkapitalen i datterselskaber, og at en sådan nedregulering vil medføre en nedsættelse af købesummen krone for krone.

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at der kun i ringe grad kan fæstes lid til revisorerklæringen som en uafhængig sagkyndig vurdering af selskabets salgsværdi, og at de tiltalte var fuldt bekendt hermed. Det må således lægges til grund, at tallene i opgørelsen er baseret på oplysninger fra de tiltalte eller disses medarbejdere, og at tallene kun i begrænset omfang er efterprøvet af revisor. Revisor V.2 har forklaret, at kvaliteten af det regnskabsmateriale, der havde ligget til grund for opgørelsen, var lav i forhold til størrelsen af mellemregningerne, og der forelå ikke en konsolideret balance. Kuratellet har i øvrigt oplyst over for anklagemyndigheden, at man ikke kan bekræfte det angivne tilgodehavende på ca. 3,1 mio. kr. hos H1 Invest. Revisor V.8 oplyste i en e-mail af 8. juli 2009 til kuratellet, at beløbet på 25 mio. kr. var indsat efter skønsmæssig opgørelse fra T3, og at revisor ikke direkte havde forholdt sig til kompensationen, men anført, at den beror på et skøn. Revisor V.8 har som vidne under sagen fragået dette.

I tiden mellem fristdagen den 22. august 2008 og konkursdekretet vedrørende H1 Invest udfærdigede de tiltalte ligeledes andre dokumenter, som blev antedateret, herunder samarbejdsaftale og aktionæroverenskomst af 12. oktober 2005 og påkravsskrivelser af henholdsvis 7. februar 2008 og 30. april 2008 vedrørende sign on fees for lejemålene ...4 og ...5. Endvidere udarbejdede medarbejdere allonger til blandt andet erhvervslejekontrakter vedrørende ejendommene ...4 og ...5. Ifølge allongerne havde H2 A/S krav på sign on fees på henholdvis ca. 16,2 og ca. 32,3 mio. kr.

Efter at H1 Invest den 10. september 2008 var taget under konkursbehandling, meddelte T3 kuratellet i konkursboet, at aktieoverdragelsen var en følge af H1 Invest´s misligholdelse af H2 A/S´s krav på sign on fees, og de antedaterede dokumenter blev videregivet til kuratellet til støtte herfor. Det blev ikke oplyst over for kuratellet, at dokumenterne var antedaterede. Af T3´s skriftveksling med boet fremgår, at T3 udfoldede bestræbelser på at modvirke en sag om omstødelse af aktieoverdragelsen.

Det må efter bevisførelsen, herunder V.3´s forklaring, lægges til grund, at selv om H1 Invest tidligere havde understøttet H2 A/S økonomisk og havde opereret med en forretningsmodel, hvorefter H2 A/S modtog markedsføringsbidrag eller lignende, var det, der fremgik af samarbejdsaftale og aktionæroverenskomst af 12. oktober 2005 og allongerne vedrørende sign on fees, ikke blot en kodificering af gældende mundtlige aftaler, ligesom påkravsskrivelserne aldrig var sendt.

Landsretten finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at formålet med de antedaterede dokumenter var at sikre, at aktieoverdragelsen ikke ville blive omstødt, selv om aktierne var blevet solgt til en værdi, der lå meget betydeligt under værdien af egenkapitalen angivet i selskabets årsrapport, der var undertegnet få måneder før. Dokumenterne blev således udfærdiget sammen med overdragelsen for på et urigtigt grundlag at kunne give navnlig konkursboet det indtryk, at egenkapitalen i H2 A/S måtte nedskrives som følge af et stort uerholdeligt krav mod H1 Invest vedrørende sign on fees, i revisoropgørelsen opgjort til 25 mio. kr.

Det forhold, at der i aktieroverdragelsesaftalen var fastsat reguleringsbestemmelser kan ikke føre til et andet resultat.

Karakteren af disse handlinger peger med stor vægt på, at overdragelsen af aktierne ikke var en normal forretningsmæssig disposition, men skete for at unddrage aktiver fra kreditorerne i forbindelse med den kommende konkurs.

Der blev ikke indledt omstødelsessag, og H2 A/S gik konkurs i januar 2009, efter at først selskabets faste ejendom på ...1 og senere de resterende aktiver var solgt fra.

Der er ikke i sagen et talmæssigt grundlag for med sikkerhed at kunne fastslå den reelle salgsværdi af selskabet på overdragelsestidspunktet, herunder om aktierne således er overdraget til underpris.

Anklagemyndigheden har endeligt gjort gældende, at aktiernes værdi må opgøres til 50,1 pct. af 58 mio. kr., svarende til selskabets egenkapital pr. 31. december 2007 ifølge årsrapporten med fradrag af det delvis estimerede resultat for perioden 1. januar - 31. juli 2008 på ca. -23,7 mio. kr., subsidiært til byrettens bevisresultat på 12,5 mio. kr. De tiltalte har gjort gældende, at der ikke er sket en formueforskydning ved overdragelsen, idet aktieandelen ikke var mere værd end købesummen på 428.777 kr.

Selv om det må antages, at en sagkyndig opgørelse af salgsværdien ville være forbundet med usikkerhed, må det komme anklagemyndigheden bevismæssigt til skade, at der ikke er forsøgt indhentet en uafhængig revisoropgørelse til belysning af selskabets salgsværdi.

Det må endvidere indgå, at selskabet pr. 1. september 2008 solgte ejendommen ...1 for 24 mio. kr. til et selskab, der ultimativt var ejet af T1´s hustru og T4´s tidligere hustru. I årsrapporten for 2007 er ejendommen ansat til en værdi af ca. 23,1 mio. kr. og gælden vedrørende ejendommen opgjort til ca. 19 mio. kr. Værdiansættelsen af ejendommen, herunder friværdien, pr. 1. august 2008 må give anledning til en vis tvivl, men efter forklaringerne og de fremlagte dokumenter må det lægges til grund, at salget indbragte H2 A/S et nettobeløb i størrelsesordenen 2 - 5 mio. kr.

De resterende aktiver i selskabet blev - angiveligt efter krav fra "finansielle samarbejdspartnere" - pr. 1. september eller 1. oktober 2008 solgt til H2.7 A/S for en købesum på ca. 37 mio. kr., der fordeles på varelager, immaterielle rettigheder, inventar og driftsmidler samt deposita, i alt ca. 25,3 mio. kr. Det fremgår, at købesummen berigtiges ved overtagelse af medarbejderforpligtelser, leverandørgæld og gæld til 3 banker, i alt ca. 29,2 mio. kr. Der skal, jf. § 11 i muligt omfang reguleres via debitorer. I § 11 anføres blandt andet, at køber overtager inddrivelsen af sælgers debitorer. I § 6 er anført, at H2 A/S´s  gæld ikke er omfattet af handlen medmindre andet er anført i aftalen. Størrelsen af gæld, der ikke blev overtaget, er uoplyst.

På denne baggrund, og til trods for, at der i tiden op til konkursen var overført betydelige midler fra H1 Invest til H2 A/S, finder landsretten det efter en samlet vurdering overvejende betænkeligt at anse for bevist, at værdien af aktierne faktisk oversteg købesummen på 428.777 kr.

Selv om værdien af selskabet på overdragelsestidspunktet også for de tiltalte må have været forbundet med tvivl, finder landsretten det efter karakteren af de tiltaltes handlinger i forbindelse med aktieoverdragelsen og over for kuratellet ubetænkeligt at lægge til grund, at de tiltalte handlede ud fra en hensigt om berigelse, og at de tiltalte således på overdragelsestidspunktet var af den opfattelse, at værdien af aktierne var betydeligt større end købesummen. De tiltalte, T1 og T4 findes derfor skyldige i forsøg på skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed, jf. straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 283, stk. 1, nr. 3, jf. § 21, ligesom T3 findes skyldig i medvirken til forsøg på skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed, jf. straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 283, stk. 1, nr. 3, jf. § 21, jf. § 23.

Forhold 3

Efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at moderselskabet H1 Invest overførte større beløb til datterselskaber i koncernen, der havde behov for likviditet til betalinger af lønninger mv. De bestemmelser og aftaler som nærmere regulerede dette var uformelle og upræcise, og det kan ikke efter bevisførelsen i sagen fastslås, i hvilket omfang H2 A/S på betalingstidspunkterne havde et beløb til gode hos H1 Invest, og i hvilket omfang de foretagne betalinger omkring månedsskifterne var sædvanlige og i H1 Invest´s (og dermed i dette selskabs kreditorers) interesse.

På denne baggrund, og uanset at de overførsler, der er omfattet af tiltalen, fandt sted på et tidspunkt, hvor koncernen befandt sig i en så vanskelig økonomisk situation, at der var meddelt "totalt udgifts- og ansættelsesstop" med undtagelse af "enkelte meget kritiske udgifter", tiltræder landsretten, at det for så vidt angår overførslerne den 28. juli 2008 og 28. august 2008, der efter det oplyste var til dækning af lønudgifter, ikke er bevist, at overførslerne har karakter af skyldnersvigsdispositioner.

Overførslen den 22. juli 2008 på 15 mio. kr. dækkede ikke noget bogført tilgodehavende. Vidnet V.11 har forklaret, at hun var den eneste i bogholderiet, der havde fuldmagt og de relevante koder til at foretage overførslen, og at hun var fraværende den dag, overførslen blev foretaget. De tiltalte har forklaret, at beløbet vedrørte sign on fee. Landsretten tiltræder på denne baggrund og henset til beløbets størrelse, at det efter bevisførelsen og i lyset af den efterfølgende overdragelse af aktierne i H2 A/S, må lægges til grund, at T1 foranledigede overførslen som en forberedelse af den truende konkurs. Af de af byretten anførte grunde tiltrædes det endvidere, at det ikke med den til domfældelse fornødne sikkerhed er bevist, at T4 har medvirket til denne disposition.

Overførslen den 9. september 2008 på 6,5 mio. kr. fandt sted dagen før konkursen og på et tidspunkt, hvor H2 A/S ikke længere var en del af H1-koncernen. F2-bank havde inden overførslen krævet indfrielse af et meget stort tilgodehavende, og det er ubetænkeligt at lægge til grund, at begge de tiltalte anså det for i hvert fald overvejende sandsynligt, at H1 Invest snarest ville gå konkurs. Efter bevisførelsen er det fortsat uvist, hvilke medarbejdere der måtte have været involveret i overførslen. Ingen samtidige bilag anfører nogen reel begrundelse for overførslen, hvorved H1 Invest´ konto omtrent blev tømt.

Der er ingen forklaring på, at beløbet ikke indgik i aktieoverdragelsesaftalen.

De efterfølgende breve, hvori det anføres, at H1 Invest skyldte beløbet til H2 A/S vedrørende sambeskatningen for året 2007, fremstår ikke overbevisende.

I vurderingen heraf indgår, at T2´s opgørelse af 6. november 2008 og V.8´s brev af 14. november 2008 indeholder forskellige tal, samt at V.8 hverken i byretten eller i landsretten har kunnet kunne give en rimelig forklaring herpå.

Henset til betalingstidspunktet - dagen før konkursen og efter salget af aktierne til H2 A/S - og de øvrige omstændigheder vedrørende overførslen på 6,5 mio. kr., kan det heller ikke lægges til grund, at de tiltalte på overdragelsestidspunktet var af den opfattelse, at betaling skulle vedrøre afdrag eller udligning af beløb, der vedrørte sambeskatning, og som H1 Invest skulle skylde til H2 A/S.

T1 var ejer af H1 Invest og en aktiv administrerende direktør i selskabet. Efter beløbets betydelige størrelse og tidspunktet for betalingen finder landsretten det helt ubetænkeligt at lægge til grund, at det var T1, der besluttede, at beløbet skulle betales, samt at han var klar over, at han dermed uberettiget unddrog beløbet fra at indgå i konkursboet.

T4, der er T1´s bror, og som var den, der som den reelle eneejer af H2 A/S fik fordel af overførslen, og efter forløbet af aktieoverdragelsen og de i denne forbindelse udfærdigede dokumenter i dagene forinden findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at han var bekendt med betalingen, og de omstændigheder der gør, at overførslen er skyldnersvig i forhold til H1 Invest´ kreditorer.

Landsretten tiltræder derfor byrettens bevisresultat, hvorefter T1 ogT4 er fundet delvis skyldige i forhold 3

Forhold 4 

4 voterende udtaler

Aftalen om ydelse af bridgelån på 210 mio. kr. til det af H1 Invest ejede selskab, H1.3 Byg A/S, blev indgået efter afholdelse af møder og udveksling af informationer. Det blev aftalt, at lånet skulle tilbagebetales principalt af det provenu, der forventedes ved tegning af obligationer i Norge og subsidiært af provenuet fra obligationstegninger i Danmark. Det var en del af låneaftalen -Term Sheet - som både T2 og T1 havde skrevet under på, at der skulle foreligge underskrevne tegningsblanketter fra danske tegnere for i alt 190 mio. kr. Banken skulle have kopi af de underskrevne tegningsblanketter. Navnene på tegnerne var ikke angivet i Term Sheet.

Under drøftelser inden aftalen blev indgået, anmodede G4 Securities ved V.19 den 26. februar 2008 T2 om en "liten beskrivelse af de tre tegnere du nevnte i går". V.19 tilføjede, at han "må kunne presentere diss som solide for å få på plads bridgen".

Som svar herpå fremsendte T2 den 28. februar 2008 regnskaber for 2006 for G2 (overskud 162 mio. kr. og egenkapital 689 mio. kr.) samt G1.1 Holding (overskud 349 mio kr. og egenkapital 1.153 mio. kr.). Endvidere refereredes ejerne af de to selskaber for positive forventninger til 2007-regnskaberne.

G2 tegnede for 100 mio. kr. og G1.1 Holding tegnede for 90 mio. kr. obligationer. Først efter modtagelse af kopi af de underskrevne tegningsblanketter fra de to selskaber blev lånet udbetalt.

Lånet blev ydet uden anden sikkerhed, end at H1 Invest, der endvidere selv skulle tegne for 30 mio. kr., kautionerede. Der blev ikke fremsendt regnskaber eller lignende vedrørende H1 Invest, og der er ikke oplysninger om, at långiver havde et særligt indgående kendskab til H1-koncernens økonomi.

Det er under disse omstændigheder ubetænkeligt at lægge til grund, at T1 og T2 - der håndterede sagen for H1 Invest, og herunder forestod kommunikationen med G4 Securities - i hvert fald anså det for overvejende sandsynligt, at långiver ved sin stillingtagen til, om man ville yde et så stort usikret lån, ville lægge væsentlig vægt på, om det var sandsynligt, at G2 og G1.1 Holding kunne og ville betale de i alt 190 mio. kr., de havde tegnet sig for.

G2´s og G1.1 Holding´s rammeaftaler med H1 Invest må forstås således, at de to tegneres betalingsforpligtelser er afhængige af, at H1 Invest overholder deres del af rammeaftalerne, samt at de beløb, som G2 og G1.1 Holding skulle betale til F1-bank ASA vedrørende obligationstegningerne, reelt skulle komme fra H1 Invest.

T1 og T2 vidste, at det forholdt sig således, og de var begge klar over, at F1-bank ASA ikke vidste det.

Det er endvidere ubetænkeligt at lægge til grund, at T1 og T2 i hvert fald anså det for overvejende sandsynligt, at långiver ved sin kreditvurdering ville lægge væsentlig vægt på, at G2´s og G1.1 Holding´s betalinger ikke var afhængige af aftaler med H1 Invest som de foreliggende.

I vurderingen heraf indgår, at det er bevist, at både T1 og T2 efterfølgende aktivt forsøgte at undgå, at ansatte i F1-bank blev gjort bekendt med rammeaftalen med G2.

Det er endvidere bevist, at der hos långiver rent faktisk blev foretaget den forventelige kreditvurdering af de af T2 fremsendte oplysninger vedrørende G2 og G1.1 Holding. Der blev udfærdiget en regnskabsopstilling, foretaget en "kontantstrømsanalyse" og en "risikoklassificering" samt udarbejdet et samlet "creditmemo" blandt andet med omtale af, at lånet var et blankolån, samt at der i Danmark allerede var tegnet for 200 mio. kr. obligationer af 2 investeringsselskaber, hvilket dog ikke var bekræftet skriftligt. Endvidere blev det anført, at det var en risiko, at de danske investeringsselskaber ikke kunne overholde deres forpligtelser, at man ikke havde andre oplysninger, end dem der fremgik af regnskaberne, og at selskaberne var eksponeret over for aktie- og ejendomsmarkedet. Det anførtes på den anden side, at selskabernes regnskaber viste en forholdsvis stor egenkapital samt at låneperioden var kort.

De i byretten afhørte vidner fra F1-bank-selskaberne har i det væsentlige samstemmende forklaret, at lånet ikke var blevet ydet, hvis H1 Invest havde oplyst, at tegningerne reelt var betingede, og at der var væsentlig risiko for, at tegnerne ikke ville betale, hvis ikke H1 Invest betalte meget store beløb til selskaberne. De i landsretten afhørte vidner, herunder medlemmerne af den nordiske kreditkomite, har i store træk forklaret overensstemmende hermed.

Det findes herefter bevist, at tilbageholdelsen af oplysningerne om aftalerne mellem H1 Invest og de to danske tegner, har været bestemmende for, at F1-bank ASA ydede det pågældende bridgelån.

Likviditetsstatus for H1-koncernen af 14. januar 2008 og targetliste af 12. februar 2008, der var udarbejdet af H1 Invest´s finansdirektør V.1, samt den af T2 udfærdigede likviditetsprognose for koncernen for uge 9 i 2008, må forstås således, at H1-koncernen da havde meget store forpligtelser og betydelige likviditetsbehov. Revisor V.10, der var ansat hos H1 Invest´s revisor, har tillige i byretten forklaret, at likviditetstilførslen i størrelsesordnen som bridgelånet var nødvendig for koncernens overlevelse.

Samlet set må det antages, at H1 Invest allerede ultimo februar/primo marts 2008 i det mindste havde store økonomiske udfordringer og et akut behov for en meget betydelig likviditetsforbedring.

Dette var både T2 og T1 fuldt ud klar over. De vidste endvidere, at långivers mulighed for at få det meget store lån tilbage, blev væsentlig reduceret ved, at tilbagebetalingen i betydeligt omfang reelt set var op til H1 Invest, hvis ikke der blev tegnet obligationer i Norge.

Det er hermed bevist, at T1 og T2 ved at fortie oplysningerne om indholdet af rammeaftalerne bevidst udsatte banken for væsentlig risiko for at lide et tab på op til 190 mio. kr.

F1-bank ASA og bankens moderselskab på Island, og for så vidt også G4 Securities, var tydeligvis temmelig interesserede i at få H1 Invest som kunde. Endvidere var den foretagne kreditvurdering ikke særlig grundig, og långiver var åbenbart indstillet på at tage en risiko. Det kan på den baggrund ikke udelukkes, at F1-bank ASA ville have ydet H1.3 Byg A/S et lån på andre og for låntager mindre fordelagtige vilkår, hvis banken, via G4 Securities, havde fået alle relevante oplysninger. Det er uvist, hvilke vilkår et sådant lån i givet fald ville have haft, og hvorledes det efterfølgende forløb herefter ville have været.

Der er derfor ikke ført et tilstrækkeligt bevis for størrelsen af et faktisk tab.

Med denne begrundelse og i nævnte omfang, og da det af de tiltalte for landsretten anførte ikke kan føre til et andet resultat, stemmer 4 voterende for at finde T1 og T2 skyldige i forhold 4.

2 voterende udtaler

Efter bevisførelsen, herunder forklaringen fra V.28, må det antages, at beslutningen om at yde bridgelånet blev truffet af F1-banki hf, samt at dette skete inden, det kom frem, at det netop var G2 og G1.1 Holding, der skulle tegne obligationer i Danmark. De efterfølgende oplysninger om disse to selskaber, herunder selskabernes regnskaber for 2006 og økonomi i øvrigt samt det oplyste om selskabernes aftaler med H1 Invest, kan derfor ikke have været bestemmende for beslutningen om at yde lånet.

Det kan endvidere ikke lægges til grund, at T1 og T2 ultimo februar/primo marts 2008 indså, at der ville være en reel risiko for, at de dengang tilsyneladende solide tegnere G2 og G1.1 Holding ikke ville betale de beløb, de havde forpligtet sig til i henhold til de endelige og ubetingede tegningsaftaler. I den forbindelse må der tillige henses til, at der trods alt rent faktisk blev betalt 100 mio. kr.

Af disse grunde finder vi, at både T1 og T2 skal frifindes i forhold 4.

Ved vurderingen af T2´s mulige strafansvar er det endvidere afgørende, at han i vidt omfang alene udførte de opgaver, som hans chef, T1, pålagde ham, samt at det ikke er bevist, at T1 i den forbindelse orienterede T2 om, hvad der ville ske, hvis der ikke indkom det forventede provenu fra obligationstegningen i Norge.

H1-koncernen havde på daværende tidspunkt nok behov for tilførsel af likviditet, men den samlede økonomi var ikke så dårlig på daværende tidspunkt, hvilket blandt andet ses ved, at H1 Invest dengang havde let ved få finansieret sine projekter, herunder ved optagelse af lån i hovedbankforbindelsen, F2-bank. Det måtte derfor dengang antages, at H1 Invest om nødvendigt selv kunne have tilbagebetalt lånet.

T2 måtte herefter under disse omstændigheder forvente, at T1 ville have tilladt, at H1 Invest i givet fald ville have opfylde sin kautionsforpligtigelse over for F1-bank ASA.

Også af disse grunde finder vi, at T2 skal frifindes i forhold 4.

Disse 2 voterende stemmer derfor for at frifinde T1 og T2 i forhold 4.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet, og T1 og T2 findes derfor skyldige i forhold 4, som anført oven for.

Forhold 5 

T3 var bestyrelsesformand i både H1 Invest og H1.3 Byg A/S. Han vidste, at selskaberne havde økonomiske problemer og må også have vidst, at lånet hos F1-bank ASA delvist skulle bruges til at afhjælpe den anstrengte likviditet. Han var endvidere fuldt bekendt med rammeaftalerne med G2 og G1.1 Holding, som han selv havde skrevet, og han måtte klart have haft en formodning om, at långiver ville have væsentlig interesse i at kende indholdet heri, inden lånet blev bevilget og udbetalt.

T3 spillede givet en vis rolle vedrørende låneoptagelsen. Omfanget af denne rolle er imidlertid fortsat til dels uafklaret, og kan samlet set have været mindre væsentlig. Det var f.eks. en anden advokat, der behandlede lånesagen for H1.3 Byg A/S, og det var som udgangspunkt ikke T3, der førte korrespondancen om lånet med F1-bank eller internt i H1-koncernen. Det er ikke bevist, at T3 skulle have rådgivet om, hvorvidt F1-bank skulle have udleveret rammeaftalerne, og det er usikkert, om T3 var bekendt med, at F1-bank ikke fik rammeaftalerne, samt at T2 og T1 aktivt forsøgte at forhindre, at G2-rammeaftalen tilgik F1-bank.

T3´s efterfølgende handlinger, herunder over for G2, kan ikke i den forbindelse tillægges afgørende betydning.

Samlet set finder landsretten herefter ikke, at der ikke er ført et til en domfældelse i en straffesag fuldt tilstrækkeligt sikkert bevis for, at T3 er skyldig i forhold 5.

Landsretten tiltræder derfor, at T3 er frifundet i dette forhold.

Forhold 6 og 7

Landsretten tiltræder, at de 18,5 mio. kr. burde have været medtaget som lønindkomst i T1´s selvangivelse for 2007.

T1 har erkendt, at han i 2008 havde drøftelser med revisor V.10 om, hvorvidt beløbet skulle selvangives. I 2011 indsendte han en redegørelse til skattemyndighederne med en urigtig angivelse af, at beløbet vedrørte en ejendom på ...6.

Herefter, og i øvrigt af de af byretten anførte grunde, tiltræder landsretten, at det er ubetænkeligt at lægge til grund, at T1 ved indgivelsen af selvangivelsen i 2009 var klar over, at det var uberettiget, at han ikke medtog beløbet som lønindkomst, samt at han herved havde forsæt til at unddrage statskassen 619.232 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

Landsretten tiltræder således, at T1 er fundet skyldig i forhold 6.

T2 har under sin ansættelse hos H1 Invest i 2008 været involveret i håndteringen af de 18,5 mio. kr. Han har herunder i maj 2008 skrevet til ZN, at der skal trækkes skat på 8 % af de 18,5 mio. kr.

Også efter, at H1 Invest og T1 var gået konkurs, har T2 beskæftiget sig hermed, idet han i januar 2009 stillede spørgsmål til V.8 om T1´s indkomst for 2007, hvor gagen ifølge spørgsmålet var opgjort til ca. 22,2 mio. kr., dvs. inkl. de 18,5 mio. kr.

Selvangivelse, med angivelse af gage på ca. 3,7 mio. kr., blev kortere tid derefter ved T2´s brev af 16. marts 2009 sendt til SKAT "med henvisning til telefonsamtale den 18. februar 2009". På SKATs årsopgørelse for 2007 af 27. maj 2009, der blev udfærdiget på baggrund af den af T2 indsendte selvangivelse, har T2 skrevet "OK/T1".

T1 har forklaret, at selvangivelsen er udarbejdet af T2.

T2 har bekræftet, at han har fremsendt selvangivelsen. Han har derimod ikke villet uddybe, hvad der nærmere ligger heri, samt om han har rådgivet T1 om indholdet af selvangivelsen.

Efter bevisførelsen finder landsretten det godtgjort, at T2 som rådgiver har medvirket ved udfærdigelsen af T1´s selvangivelse for 2007. Det lægges herunder til grund, at T2 på baggrund af sit arbejde for H1 Invest i 2008 vidste, at de 18,5 mio. kr. skulle selvangives som lønindkomst, at han i perioden op til, at han indsendte selvangivelsen og ved fremsendelsen heraf fortsat var opmærksom på spørgsmålet, samt at han var bevidst om, at han herved medvirkede til, at arbejdsmarkedsbidraget blev opgjort til et for lille beløb, som anført i forhold 6.

Landsretten finder derfor, at T2 er skyldig i forhold 7.

Forhold 8 og 9 

Udlodning fra et selskab skal besluttes af selskabets bestyrelse. Overførsel af beløb fra selskabet til en aktionær uden bestyrelsesbeslutning er ikke selskabsretligt gyldigt.

I V.23´s e-mail af 18. oktober 2007 til F5-bank er anført, at bestyrelsen har besluttet at foretage udlodning af 40 mio. kr. til T1 som udbytte. Oplysningen understøttes ikke af referater af bestyrelsesmøder. Dagen efter blev der overført 40 mio. kr. til T1´s konto med posteringstekst: "Udlodning T1". Landsretten kan herefter ikke tiltræde, at T1 den 19. oktober 2007 erhvervede endelig ret til udlodning af 40 mio. kr.

Referatet af bestyrelsesmødet den 12. november 2007, som er udarbejdet af T3, og hvoraf fremgår, at T1 redegjorde for sit ønske om et udbytte på 40 mio. kr., samt at bestyrelsen "godkendte dette", kan ikke give anledning til forståelsesmæssig tvivl.

T3´s forklaring om, at der på bestyrelsesmødet 12. november 2007 alene blev truffet afgørelse om, at det økonomisk var forsvarligt at udbetale 40 mio. kr. i udbytte, og at der på den baggrund senere kunne træffes endelig beslutning om, at beløbet skulle udloddes, er ikke forenelig med en almindelig sproglig forståelse af referatet for mødet.

På denne baggrund og efter forklaringerne fra V.6 og V.7 finder landsretten det godtgjort, at T1 den 12. november 2007 erhvervede endeligt ret til udbytteudlodningen på 40 mio. kr.

Herefter og af de af byretten i øvrigt anførte grunde tiltrædes det, at T1 og T3 er fundet skyldige i forhold 8 og 9.

Forhold 10

Også efter bevisførelsen for landsretten findes T1 af de grunde, der er anført i dommen skyldig som fastslået i den indankede dom i dette forhold, og med bemærkning om, at den unddragne skat udgør 572.328 kr.

Forhold 11 

Også efter bevisførelsen for landsretten findes T1 af de grunde, der er anført i dommen skyldig efter anklageskriftet i dette forhold.

Forhold 13

Også efter bevisførelsen for landsretten findes T1 af de grunde, der er anført i dommen skyldig efter anklageskriftet i dette forhold.

Sanktioner og konklusion

Straffebestemmelser

Straffen fastsættes med nedenfor nævnte tre undtagelser efter de af byretten anførte bestemmelser:

I forhold 1 straffes T1 og T4 alene for forsøg, jf. straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 283, stk. 1, nr. 3, jf. § 21.

I forhold 2 straffes T3 alene for forsøg, jf. straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 283, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, jf. § 21.

I forhold 7 straffes T2 for overtrædelse af straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, jf. dagældende arbejdsmarkedsfondslovs § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, jf. straffelovens § 23.

Strafudmåling

T1 

Af de af byretten i øvrigt anførte grunde, og uanset at der i landsretten delvist er sket frifindelse i forhold 1, tiltrædes det, at straffen vedrørende T1 er udmålt til fængsel i 6 år. I strafudmålingen indgår med betydelig vægt, at forhold 4 omhandler et meget stort beløb, samt at T1 er den absolutte hovedmand i de forhold, hvor der er flere tiltalte.

T4 

5 voterende udtaler:

Uanset, at der er sket delvis frifindelse i forhold 1, tiltrædes det, af de af byretten i øvrigt anførte grunde, at straffen vedrørende T4 udmåles til fængsel i 3 år.

1 voterende udtaler:

Henset til, at der er sket delvis frifindelse i forhold 1, findes straffen vedrørende T4 passende at kunne fastsættes til fængsel i 2 år.

Alle 6 voterende bemærker herefter:

Efter forholdenes grovhed, herunder størrelsen af det i forhold 3 involverede beløb, er der, uanset T4´s gode personlige forhold, ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget.

Der afsiges dom i overensstemmelse med stemmeflertallet, og den af byretten fastsatte straf på fængsel i 3 år stadfæstes således.

T2

4 voterende udtaler:

Efter en samlet vurdering af T2´s - i forhold til T1´s - relativt set mindre fremtrædende rolle i forhold 4, og af de af byretten i øvrigt anførte grunde, samt uanset at T2 i landsretten tillige er fundet skyldig i forhold 7, findes straffen at burde ændres til fængsel i 3 år.

2 voterende udtaler:

Af de af byretten anførte grunde findes straffen passende at kunne udmåles som sket i dommen.

Alle 6 voterende bemærker herefter:

Efter forholdenes grovhed, herunder størrelsen af det i forhold 4 involverede beløb, er der, uanset T2´s gode personlige forhold, ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget.

Der afsiges dom i overensstemmelse med stemmeflertallet, og den af byretten fastsatte straf nedsættes således til fængsel i 3 år.

T3 

Af de af byretten anførte grunde tiltræder landsretten, at straffen er udmålt til fængsel i 4 år.

Konfiskation

Til T4´s påstand om afvisning af anklagemyndighedens konfiskationspåstand bemærkes, at der i anklageskriftet for byretten er nedlagt påstand om konfiskation, hvilket byretten frifandt for. Når det i anklagemyndighedens ankemeddelelse herefter er anført, at dommen ankes med påstand om domfældelse efter anklageskriftet, fremgår det tilstrækkeligt tydeligt, at anklagemyndigheden også i ankeinstansen nedlægger påstand om konfiskation.

Landsretten afviser derfor ikke anklagemyndighedens påstand om konfiskation.

Allerede fordi det ikke er bevist, at der er et tab i forhold 1, kan der ikke foretages konfiskation vedrørende dette forhold.

Af de af byretten anførte grunde tiltræder landsretten, at der heller ikke foretages konfiskation vedrørende forhold 3 og 5.

Rettighedsfratagelse 

Landsretten tiltræder af de af byretten anførte grunde, at der er sket rettighedsfrakendelse over for T1, T4, T2 og T3, som nærmere fastsat i dommen.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Byrettens dom af 28. december 2012 stadfæstes med den ændring, at T2 straffes med fængsel i 3 år.

T1, T4 og T3 skal betale sagens omkostninger, herunder hver for sig salæret til deres respektive beskikkede forsvarere.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten vedrørende T2.