Dato for udgivelse
07 Aug 2015 11:22
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-103179/10-103265
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 461/2013 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse typer polyethylenterephthalat ("PET") med oprindelse i Indien.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1350 offentliggjort i EU-tidende L 208 af 5. august 2015 ændret Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 461/2013 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse typer polyethylenterephthalat ("PET") (toldtariffens pos. 3907 60 20 00) med oprindelse i Indien (IN).

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2015/1350.

Forordningen trådte i kraft den 6. august 2015.