Dato for udgivelse
18 Aug 2015 11:41
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-5998660
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af forordning (EU) nr. 470/2014, som ændret ved forordning (EU) 2015/588, om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en fornyet overvæltningsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1394 offentliggjort i EU-tidende L 215 af 14. august 2015 ændret forordning (EU) nr. 470/2014, som ændret ved forordning (EU) 2015/588, om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af solcelleglas (toldtariffens pos. 7007 19 80 11 og 7007 19 80 19) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en fornyet overvæltningsundersøgelse i henhold til artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2015/1394.

Forordningen trådte i kraft den 15. august 2015.