Dato for udgivelse
28 Aug 2015 14:08
Til
Virksomheder og myndigheder der udveksler data med Køretøjsregistret (DMR)
Sagsnummer
15-2475438
Resumé

Her kan du læse om de kommende ændringer der sker i dataforbindelser mellem Køretøjsregistret (DMR) og virksomheder og myndigheder, der udveksler data med DMR.


Flytning af FTP-Gateway:

SKAT flytter drift- og vedligehold af Secure FTP/B2B-løsningen hjem til SKAT selv og til eget driftscenter, med det formål at få fuld indsigt i og kontrol over en yderst forretningskritisk komponent.

Den tekniske vejledning vedr. FTP-Gw, der ligger på DMRs interessentsite, vil fortsat være valid. IP adresserne til Test for erhvervslivet (TFE) og produktionsmiljøet vil være uændrede. Virksomhederne bedes dog anvende de globale DNS navne, dvs. secureftpgatewaytest.skat.dk og secureftpgateway.skat.dk.

SKAT er i gang med at udvikle en ny brugergrænseflade, hvor virksomhederne selv kan se status på de indsendte filer. Ved implementering af grænsefladen vil virksomheder skulle registrere sig via login på denne grænseflade. Nærmere information om dette vil der bliver informeret om senere.

Flytningerne er planlagt til følgende datoer

27.10.2015 Test for erhvervslivet (TFE)

28.11.2015 Produktion

Der forventes en nedetid på ca. 2 timer ved hver flytning, fra. Kl. 09.00 til ca. 11.00.

Opgradering af platform:

SKAT har i juni 2015 indgået kontrakt om drift og vedligehold af DMR. Som en del af kontrakten er det bestemt, at den IT platform som DMR afvikles på, skal opgraderes. Dette medfører, at der vil ske visse ændringer i de dataforbindelser, der findes mellem DMR og eksterne IT systemer hos virksomheder og myndigheder, der udveksler data med DMR.

Ændringerne hos SKAT vil medføre, at opkoblede virksomheder og myndigheder sandsynligvis skal foretage ændringer i deres udadgående firewalls og ændre endpoints.

SKAT kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse hvilke nye IP-adresser der skal åbnes, men SKAT vil sikre, at den fornødne information om ændringerne er tilgængelig for de berørte virksomheder og myndigheder.

Både SKATs testmiljø (SIT) og produktionsmiljø (PROD) vil blive opgraderet. Det er således nødvendigt for eksternt opkoblede systemer, at foretage tilsvarende ændringer, såfremt der eksisterer dataforbindelser både til SIT og PROD.

Af hensyn til planlægning og evt. ressource allokering kan det oplyses, at ændringerne vil ske i følgende periode: 

D. 4-6 december 2015 vil SKATs produktionsmiljø blive opgraderet.