Dato for udgivelse
28 Aug 2015 13:10
Til
Importører mv
Sagsnummer
14-5275217
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af koldvalsede flade produkter af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Taiwan.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1429 offentliggjort i EU-tidende L 224 af 27. august 2015 indført en endelig antidumpingtold på importen af koldvalsede flade produkter af rustfrit stål (toldtariffens pos. 7219 31 00 00, 7219 32 10 00, 7219 32 90 00, 7219 33 10 00, 7219 33 90 00, 7219 34 10 00, 7219 34 90 00, 7219 35 10 00, 7219 35 90 00, 7220 20 21 00, 7220 20 29 00, 7220 20 41 00, 7220 20 49 00, 7220 20 81 00 og 7220 20 89 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Taiwan (TW)

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) 2015/1429.

Forordningen træder i kraft den 28. august 2015.