Dato for udgivelse
31 Aug 2015 11:15
SKM-nummer
SKM2015.565.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0249077
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi.
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2006 med henblik på at få ejendomsværdien nedsat.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6 og
Vurderingsloven § 9

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 afsnit H.A.2.2.1.1.

Ejendommen som er en erhvervsejendom med et matrikulært areal på 1.000 m², er bebygget med en bygning med et etageareal på 1.745 m² heraf 1672 m² anvendes til erhverv og 73 m² anvendes til bolig.

Landsskatteretten har pålagt SKAT at forelægge en anmodning om genoptagelse af vurderingen pr. 1. oktober 2006 for Skatterådet med henblik på nedsættelse af ejendomsværdien.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at ejendomsværdien ved vurderingen i 2006 blev sat for højt, idet ejendommen blev fejlagtig vurderet som udlejningsejendom til beboelse og ikke som en erhvervsejendom.

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 og ændret vurderingen således:

Vurdering pr. 1. oktober 2006:

Ejendomsværdi:  25.500.000 kr. ændret til 13.600.000 kr.
Grundværdi:   4.620.000 kr. uændret
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi:   20.880.000 kr. ændret til 8.980.000 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med den 12. november 2009 for beregningen af de kommunale ejendomsskatter.