Dato for udgivelse
31 Aug 2015 11:14
SKM-nummer
SKM2015.563.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-1563928
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi.
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2006 med henblik på at få ejendomsværdien nedsat.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6 og
Vurderingsloven § 9

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 afsnit H.A.2.2.1.1.

Ejendommen, der ved vurderingen i 2006 havde en matrikulære areal på 4.506 m², er bebygget med en bygning på 19.092 m² som anvendes til erhverv.

Landsskatteretten har pålagt SKAT at forelægge en anmodning om genoptagelse af vurderingen pr. 1. oktober 2006 for Skatterådet med henblik på nedsættelse af ejendomsværdien.

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 og ændret vurderingen således:

Vurdering pr. 1. oktober 2006:

Ejendomsværdi: 443.000.000 kr. ændret til 250.000.000 kr.
Grundværdi:       79.350.700 kr. uændret
Dækningsafgiftspligtig forskelsv.: 363.649.300 kr. ændret til 170.649.300 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med den 29. marts 2008 for beregningen af de kommunale ejendomsskatter.