Dato for udgivelse
31 Aug 2015 11:14
SKM-nummer
SKM2015.564.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0254535
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi.
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2006 med henblik på at få ejendomsværdien nedsat.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6 og
Vurderingsloven § 9 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 afsnit H.A.2.2.1.1.

Ejendommen har et matrikulært areal på 7.721 m2 og er bebygget med 32.494 etagemeter hovedsagelig til kontorbrug.

Landsskatteretten har pålagt SKAT at forelægge en anmodning om genoptagelse af vurderingen pr. 1. oktober 2006 for Skatterådet med henblik på nedsættelse af ejendomsværdien.

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 og ændret vurderingen således:

Vurdering pr. 1. oktober 2006:

Ejendomsværdi:  1.407.000.000 kr. ændret til 907.000.000 kr.
Grundværdi:      60.211.300 kr. uændret
Dækningsafgiftspligtig forskelsv.:  1.303.826.100 kr. ændret til 819.776.100 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med den 23. maj 2009 for beregningen af de kommunale ejendomsskatter.