Dato for udgivelse
03 Sep 2015 13:13
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0167714
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1106/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål med oprindelse i Indien som følge af en fornyet overvæltningsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1483 offentliggjort i EU-tidende L 228 af 2. september 2015 ændret Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1106/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål (toldtariffens pos. 7223 00 19 00 og 7223 00 99 00) med oprindelse i Indien (IN) som følge af en fornyet overvæltningsundersøgelse, jf. artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2015/1483.

Forordningen træder i kraft den 3. september 2015.