Dato for udgivelse
04 Sep 2015 10:36
Til
Indberettere til FINK (2265), OBLG (2204/2206), BHOL (2277), UDBY (2276), AKSA (2278), IFPA (2235/2237)
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
eKapital - 72 38 02 10
Resumé

Implementering af nye ejerstatuskoder i eKapitals værdipapirsystemer pr. 1. januar 2016 berostilles

System (Individ): FINK (2265), OBLG (2204/2206), BHOL (2277), UDBY (2276), AKSA (2278), IFPA (2235,2237)


Implementering af nye ejerstatuskoder i eKapitals værdipapirsystemer pr. 1. januar 2016 berostilles.

System (Individ): FINK (2265), OBLG (2204/2206), BHOL (2277), UDBY (2276), AKSA (2278), IFPA (2235,2237)

SKAT meddelte den 6. juli 2015 i Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv. - Årsultimo 2015, at SKAT fra den 1. januar 2016 ville tage 3 nye ejerstatuskoder i brug. De nye koder skulle allerede anvendes ved den løbende indberetning for 2016. Der henvises til årsbrevets afsnit B.1.6.

På baggrund af yderligere drøftelser med den finansielle sektor har SKAT besluttet at berostille implementering af de nye ejerstatuskoder. Drøftelserne har vist, at der er behov for yderligere analyse af området inden eventuelle nye ejerstatuskoder implementeres.

Implementering af de nye ejerstatuskoder var bl.a. foranlediget af den nye pligt til indberetning om alle ejere på depoter, der oprettes 1.1.2016 eller senere. Pligten fremgår af Bekendtgørelse nr. 890 om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven §6 stk. 3, der træder i kraft den 1. januar 2016.

Selvom SKAT nu berostiller implementering af nye ejerestatuskoder, skal det præciseres, at der fortsat vil være krav om indberetning om alle ejere, når depotet er oprettet 1.1.2016 og derefter. Ved indberetning anvendes de nuværende ejerstatuskoder.

SKAT vil på baggrund af ovenstående udsende en ny version (version 2) af Årsbrev 2015.