Dato for udgivelse
17 Sep 2015 13:53
Til
Importører mv
Sagsnummer
15-2711242
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumping- og udligningstold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater efter en udløbsundersøgelse


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1518 offentliggjort i EU-tidende L 239 af 15. september 2015 indført en endelig antidumpingtold på importen af biodiesel (toldtariffens pos. ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 97, ex 3826 00 10 og ex 3826 00 90) med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (US) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår indførelse af en endelig antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2015/1518.

Forordningen trådte i kraft den 16. september 2015

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1519 offentliggjort i EU-tidende L 239 af 15. september 2015 indført en endelig udligningstold på importen af biodiesel (toldtariffens pos. ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 97, ex 3826 00 10 og ex 3826 00 90) med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (US) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18, i Rådets forordning (EF) nr. 597/2009.

For så vidt angår indførelse af en endelig udligningstold henvises til teksten i (EU) 2015/1519.

Forordningen trådte i kraft den 16. september 2015.