Dato for udgivelse
24 Sep 2015 11:45
SKM-nummer
SKM2015.617.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-207785
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, omberegnet grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. januar 2003, 1. oktober 2003 og 1. oktober 2007 med henblik på at få den omberegnede grundværdi nedsat.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 33, stk. 18.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 afsnit H.A.5.2.

Ejendommen, der ved vurderingen i 2003 havde en matrikulære areal på 3.498 m² heraf 583 m² vejareal, er bebygget med en bygning på 11.778 m².

Ejendommen er vurderet første gang pr. 1. januar 2003, og i denne forbindelse blev der ansat en omberegnet grundværdi. 

Den omberegnede grundværdi er ansat med udgangspunkt i prisniveau pr. 1. januar 2002 med en områdepris på 2.150 kr./m². Dette er ikke korrekt idet den omberegnede grundværdi skulle have været ansat med udgangspunkt i prisniveau pr. 1. januar 2001 med en områdepris på 1.400 kr./m².

Ved nærmere gennemgang er der konstateret, at der ved vurderingen pr. 1. oktober 2003 og ved vurderingen pr. 1. oktober 2007 er ansat uhjemlet omberegninger af grundværdien, idet der ved disse vurderinger er der på ejendommen, ikke er sket ændringer, som begrunder sådanne omberegninger jf. vurderingslovens § 33 stk. 16-18.

Skatterådet genoptager ekstraordinært ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2003,1. oktober 2003 og 1. oktober 2007 og ændrer vurderingen således:

Vurdering pr. 1. januar 2003:

Den omberegnede grundværdi basisår 2002 på 25.319.500 kr. ændres til 16.487.200 kr. basisår 2001.

Vurdering pr. 1. oktober 2003:

Den omberegnede grundværdi basisår 2002 på 25.319.500 kr. bortfalder.

Vurdering pr. 1. oktober 2007:

Den omberegnede grundværdi basisår 2002 på 23.005.100 kr. bortfalder.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med den 1. januar 2004.