Dato for udgivelse
28 Sep 2015 13:17
SKM-nummer
SKM2015.623.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-153339
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Fradrag i grundværdien for forbedringer
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ansættelse af fradrag for grundforbedringer for årene 2000 og 2001.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2 og 3, som gældende før 1. januar 2013
Lov nr. 925 om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven af 18. september 2012, § 3, stk. 10.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2 og 3,
Vurderingsloven §§ 17 og 18

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit H.A.3.3.2 Reglerne som gælder før 1. januar 2013

Den 20. juni 2001 anmodede ejeren om genoptagelse af vurderingerne for år 2000 og fremefter med henblik på ansættelse af fradrag for grundforbedringer. Der var blevet udført grundforbedringer i 1999, men ikke ansat fradrag for grundforbedringer.

Ved afgørelsen af 16. april 2008 henviste SKAT til anmodningen af 20. juni 2001 og imødekom delvist denne med henvisning til § 33, stk. 2, i skatteforvaltningsloven. SKAT ansatte fradrag for grund­forbed­ringer for 2002 og fremefter til 188 kr./m2 med startår 2000.

Ejeren anmodede om genoptagelse inden fristen i § 33, stk. 2, Skatterådet fandt, at det var en klar objektiv fejl, at fradraget for forbedringer ikke også blev givet for år 2000 og år 2001 i overensstemmelse med § 33, stk. 2, i skatteforvaltningsloven. Fejlen udgør mere end 75 % af beskatningsgrundlaget pr. år.

Skatterådet fastsatte fradraget til 188 kr./m2 for årene 2000 og 2001 svarende til det tidligere ansatte fradrag for 2002 og frem. Ændringerne har skattemæssig virkning for 2001 og 2002.