Dato for udgivelse
29 Oct 2015 08:48
Til
Importører
Sagsnummer
15-0811623
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Import af sælprodukter - ændring af eksisterende  lovgivning samt præcisering af certifikatkoder.


Virksomheder, der importerer sælprodukter, skal hermed henlede opmærksomheden på følgende.  Den 18. oktober 2015 trådte ændring af eksisterende lovgivning i kraft på området. Det bemærkes, at der langt overvejende er tale om tekniske tilpasninger, og at de forhold, der var gældende i forbindelse med import før den 18. oktober 2015, vil være uændrede efter denne dato.

Det drejer sig om følgende forordninger:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning  for sælprodukter (EU) 2015/1775, der ændrer forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter og ophæver Kommissionens  forordning (EU) nr. 737/2010.

Kommissionens gennemførselsforordning (EU) 2015/1850  til forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter.

Sælprodukter må kun bringes i fri omsætning på EU markedet, hvis de er ledsaget af det certifikat, der fremgår af sælforordningerne.

Nedennævnte certifikatkoder skal anvendes:

C683 - certifikat for sælprodukter - denne kode anvendes kun for certifikater udstedt efter den 18. oktober 2015

C679 - certifikat for sælprodukter - udstedt af et anerkendt organ - denne kode anvendes kun for certifikater udstedt før den 18. oktober 2015

Y032 - angiver, at varen ikke indeholder et sælprodukt.

Der gøres opmærksom på, at der på følgende varekoder altid skal fremlægges sælcertifikat:

0208 40 20 00

4302 19 41 00

4302 30 51 00

Eventuelle  toldfaglige spørgsmål bedes rettet til Kundeservice på telefon 72 22 18 18.

Eventuelle spørgsmål vedrørende fortolkning af forordningerne  bedes rettet til Naturstyrelsen på telefon 72 54 24 04.