Dato for udgivelse
06 Oct 2015 15:04
Til
Virksomheder som leverer landstrøm til skibe
Sagsnummer
15-2907491
Resumé

Fra og med den 1. september 2015 kan skibe, der ligger til kaj i danske havne, få leveret elektricitet direkte fra land med en reduceret elafgift på 0,4 øre pr. kWh. (EU's minimumsafgift).  Dette nyhedsbrev forklarer, hvilke betingelser der skal opfyldes, for at opnå den reducerede elafgift og hvordan det skal indberettes til SKAT. 


Fra og med den 1. september 2015 kan skibe, der ligger til kaj i danske havne, få leveret elektricitet direkte fra land med en reduceret elafgift på 0,4 øre pr. kWh. (EU's minimumsafgift).

For at opnå den reducerede elafgift skal betingelserne herunder være opfyldt:

  • Skibet skal have en bruttotonnage på mindst 400 t
  • Elektricitetens spænding skal være mindst 380 V
  • Elektriciteten skal forbruges om bord på skibet
  • Elektriciteten skal forbruges til erhvervsmæssige formål
  • Skibet må ikke være oplagt eller på anden måde ikke blive anvendt til søfart.


Opfylder jeres virksomhed betingelserne, skal virksomheden være registreret for elafgift - elselskab/leverance til andre på virk.dk. Først herefter vil det være muligt at opnå og indberette den reducerede elafgift.

Sådan får du el til reduceret sats (landstrøm)

For at opnå el til nedsat sats (landstrøm), skal du indberette denne på pligten 'Elafgift' under menuen 'Punktafgifter' når du er logget på skat.dk/tastselverhverv. Du skal indtaste antallet af kWh i feltet "Landstrøm" svarende til mængden af den reducerede elafgift i kWh.

Den reducerede elafgift skal være indberettet i TastSelv Erhverv senest den 15. i måneden efter den måned, der bliver indberettet for. Fristen for indberetning af september måned er den 15. oktober 2015.

Love og regler

Reglerne om nedsat elafgift på landstrøm og betingelserne herfor fremgår af LOV nr. 555 af 2. juni 2014. Ændringerne er trådt i kraft den 1. september 2015 og finder anvendelse frem til og med 31. marts 2016.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på telefon 72 22 28 10.

Med venlig hilsen

SKAT