Dato for udgivelse
13 Oct 2015 09:13
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
15-2973426
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tariferingsforordninger for pos. 2106, 8471 og 9603


Kommissionen har henholdsvis den 5. og 6. oktober 2015 vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur:

  • nr. 2015/1785 vedrørende tarifering af moppehoved under KN-kode 9603 90 99
  • nr. 2015/1799 vedrørende tarifering af kosttilskud med højt indhold af vitaminer under KN-kode 2106 90 92
  • nr. 2015/1800 vedrørende tarifering af et bærbart elektronisk apparat (multimedie afspiller med berøringsfølsom skærm) under KN-kode 8741 30 00.  

Forordningerne er offentliggjort i henholdsvis EU-Tidende L260 af 7. oktober 2015 og L263 af 8. oktober 2015. De træder i kraft henholdsvis den 27. og 28. oktober 2015.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 3 måneder, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret