Dato for udgivelse
20 Oct 2015 13:34
SKM-nummer
SKM2015.661.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-2976017
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsskat
Emneord
Ejendomsskatter, lån, betaling, rente, 2016
Resumé

Meddelelse om forrentning af lån til betaling af ejendomsskatter for 2016.

Hjemmel

Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, § 3, stk. 1, 1.pkt.

Reference(r)

-

Henvisning

-

Den årlige rente på lån til betaling af ejendomsskatter mv. for 2016 bliver 1,41%.

Renten for 2015 er 1,64%, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets skrivelse af 8. oktober 2014. Renten fastsættes efter § 3, stk.1, 1. pkt. i lov om lån til betaling af ejendomsskatter, der har følgende ordlyd:

"Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer for de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år."