Dato for udgivelse
16 Oct 2015 09:52
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-033988
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af valsetråd med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1846 offentliggjort i EU-tidende L 268 af 15. oktober 2015 indført en endelig antidumpingtold på importen af valsetråd (toldtariffens pos. 7213 10 00 00, 7213 20 00 00, 7213 91 10 00, 7213 91 20 00, 7213 91 41 00, 7213 91 49 00, 7213 91 70 00, 7213 91 90 00, 7213 99 10 00, 7213 99 90 00, 7227 10 00 00, 7227 20 00 00, 7227 90 10 00, 7227 90 50 00 og 7227 90 95 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) 2015/1846.

Forordningen trådte i kraft den 16. oktober 2015.