Dato for udgivelse
27 Oct 2015 15:26
Til
Virksomheder og myndigheder der udveksler data med Køretøjsregistret (DMR)
Sagsnummer
15-2475438
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Her kan du læse om kommende ændringer til DMR i relation til opgraderingen af DMRs IT platform.


Opgradering af DMRs platform:

Som beskrevet i Nyhedsbrev af 28. august 2015 sker der opgradering af den IT platform, som DMR afvikles på. SKATs IT leverandør har udarbejdet vejledninger med teknisk information om de konkrete ændringer og deres konsekvenser for virksomheder og myndigheder, der er koblet på DMR via Business-to-Business (B2B) integration.

Der er udarbejdet vejledninger til følgende virksomhedstyper i DMR:

  • Forsikringsselskaber
  • Importører
  • Miljøordning for biler
  • Politi
  • Sekundære erhvervsdrivende
  • Synsvirksomheder der er opkoblet B2B
  • Trafik- og Byggestyrelsen
  • Bilbogen

Vejledningerne er rettet mod de IT medarbejdere hos ovennævnte virksomhedstype, der er ansvarlige for at sikre integrationen mellem virksomhedernes IT system(er) og DMR.

Vejledningerne findes på SKATs interessentsite for DMR. 

SKAT vurderer at langt de fleste berørte virksomheder allerede har adgang til interessentsitet, men skulle der være enkelte, der ikke har adgang, kan der ansøges om adgang ved at skrive til Line.kramer@skat.dk.

Flytning af SKATs FTP-GW:

Opgradering af SKATs FTP-GW kører i et selvstændigt projekt, og kommunikation vedr. dette bliver udsendt via projektorganisationen. Spørgsmål vedr. flytning af FTP-GW kan rettes til Susanne.Bisgaard@skat.dk eller Dorte.Nicolajsen@skat.dk