Dato for udgivelse
28 Oct 2015 11:15
SKM-nummer
SKM2015.673.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-3050811
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
3-månedersrenten, pensionsafkastbeskatning, obligationsrente
Resumé

Den gennemsnitlige effektive obligationsrente for indkomståret 2016 (3-månedersrenten) efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5, er beregnet til 3,4 pct.

Reference(r)

Pensionsafkastbeskatningsloven § 27, stk. 5

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2015-2, afsnit C.G.

Redaktionelle noter

Denne erstattes af SKM2015.783.SKAT

I medfør af § 27, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 1126 af 10. oktober 2014 om pensionsafkastbeskatning (pensionsafkastbeskatningsloven) med senere ændringer er 3-månedersrenten for indkomståret 2016 beregnet til 3,4 pct.