Dato for udgivelse
02 Nov 2015 15:06
Til
Indberetningspligtige til eKapital
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
eKapital - 72 38 02 10
Resumé

Næste års individstrukturer kan testes på følgende systemer: IRTE/OBLG, URTE, PANT, PADE, AKSA, FINK, IFPA, UDBY, BHOL, CPS og AKFA.

Pensionsstatistik der skal indberettes via CPS, kan også testes i denne periode.

Brugerbåndstesten foregår i ugerne 47, 48, 49 og 50.


Hvad kan jeg teste?

Næste års individstrukturer kan testes på følgende systemer: IRTE/OBLG, URTE, PANT, PADE, AKSA, FINK, IFPA, UDBY, BHOL, CPS og AKFA.

Pensionsstatistik der skal indberettes via CPS (individ 2252), kan også testes i denne periode.

Hvornår kan jeg teste?

Brugerbåndstesten foregår i ugerne 47, 48, 49 og 50.

Udfasning af indberetningskanal

I forbindelse med lukning af systemerne, bliver de såkaldte gamle datatransmissionslinjer (punkt-til-punkt forbindelser) lukket permanent. Alle brugere af disse kanaler er kontaktet og overgået til at bruge andre indberetningskanaler. Såfremt dette ikke skulle være tilfældet, kontaktes Center for eKapital, eKapital@skat.dk, for afklaring.

Testplan

Testdata som indsendes via Gateway testes mandag, onsdag og fredag. Data som indsendes via denne kanal, vil alt sammen bliver betragtet som test, når det modtages i de ovennævnte uger. Data skal være modtaget inden kl 08.00 for at indgå i testen samme dag. Testresultatet vil foreligge tirsdag, torsdag og mandag.

Testdata som indsendes på fysiske medier (CD´ere, DVD´er, USB-nøgle og kassetter), testes mandag, onsdag og fredag. Vær opmærksom på tydelig at markere de fysiske medier med "test", så det ikke bliver behandlet som produktionsdata.

Hvis der indsendes indberetninger på fysiske medier, og disse ønskes retur, skal der vedlægges en frankeret svarkuvert.

Årets sidste produktionskørsel

Sidste produktionskørsel inden brugerbåndstest, indkomstår 2014 struktur, bliver tirsdag den 10. november 2015.

Data skal være modtaget senest den 09. november 2015 kl. 23.59.

Første produktionskørsel efter brugerbåndstest indkomstår 2015 struktur, bliver tirsdag den 15. december 2015.

Data til denne kørsel skal være modtaget senest tirsdag den 15. december 2015 kl. 08.00 på FTPS Gateway, og for andre medier den 14. december 2015.

Indberetninger til indkomståret 2013 lukkes den 10. november 2015, sidste indberetningsmulighed er derfor 09. november 2015, dog for CPS er det indkomståret 2011 der lukkes.

Fra den 14. december 2015 er der mulighed for at indberette indkomstår 2015.