Dato for udgivelse
29 Oct 2015 11:10
Til
Importører mv
Sagsnummer
14-4088113
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1934 offentliggjort i EU-tidende L 282 af 28. oktober 2015 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af jern eller stål (toldtariffens pos. ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 og ex 7307 99 80) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2015/1934.

Forordningen træder i kraft den 29. oktober 2015.