Dato for udgivelse
02 Nov 2015 11:36
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-208641
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 511/2010 på importen af tråd af molybdæn, der vægtmæssigt indeholder mindst 99,95% molybdæn, med største tværmål over 1,35 mm, dog ikke over 4,0 mm med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af tråd af molybdæn, der er vægtmæssigt indeholder mindst 97% molybdæn, med største tværmål over 4,0 mm, dog ikke over 11,0 mm, med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1952 offentliggjort i EU-tidende L 284 af 30. oktober 2015 udvidet den endelige antidumpingtold, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 511/2010 på importen af tråd af molybdæn, der vægtmæssigt indeholder mindst 99,95% molybdæn, med største tværmål over 1,35 mm, dog ikke over 4,0 mm (toldtariffens pos. 8102 96 00 20), med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), til også at omfatte importen af tråd af molybdæn, der er vægtmæssigt indeholder mindst 97% molybdæn, med største tværmål over 4,0 mm, dog ikke over 11,0 mm, med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Toldmyndighederne er pålagt at ophøre med registrering af importen, der er foretaget i henhold til artikel 2 i forordning (EU) 2015/395.

For så vidt angår udvidelsen henvises til teksten i (EU) 2015/1952.

Forordningen trådte i kraft den 31. oktober 2015.