Dato for udgivelse
04 Nov 2015 14:03
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
15-3080955
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Kommissionen har vedtaget den kombinerede nomenklatur (KN) for 2016.


Kommissionen har den 6. oktober 2015 vedtaget forordning nr. 2015/1754 vedr. den kombinerede nomenklatur (KN) for 2016.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L285 af 30. oktober 2015 og træder i kraft den 1. januar 2016.

Ændring af varekoder er markeret med stjerne for nye varekoder. Der sker ændringer i følgende kapitler: 6, 22, 28, 29, 34, 38 og 69.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig den 31. december 2015, såfremt den er berørt af ændringerne i KN for 2016. Selvom der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare, er der ikke mulighed for at benytte en BTO påvirket af ændringerne efter 1. januar 2016.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret