Dato for udgivelse
24 Nov 2015 10:54
SKM-nummer
SKM2015.732.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-2388931
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Fremstillingspriser, hjorte, pelsdyr
Resumé

SKAT har fastsat vejledende priser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2015. Satserne blev forelagt Skatterådet på mødet den 24. november 2015

Reference(r)

Varelagerloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.C.4.3.3.

SKAT har til brug ved skatteansættelsen for indkomståret 2015 fastsat nedenstående vejledende satser.

Vejledende fremstillingspriser (ekskl. moms)

Varelagerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2015.

For erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser:

Krondyr 1.630 kr.
Kronkalve 970 kr.
Dådyr 850 kr.
Dådyrkalve 530 kr.
Mink, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skind   210 kr.
Chinchilla 92 kr.
Blå- og sølvræve, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skind  270 kr.
Unger under 3 måneder     0 kr.

Erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, med kalenderårsregnskab skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de vejledende fremstillingspriser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen, benyttes.