Dato for udgivelse
24 Nov 2015 10:51
SKM-nummer
SKM2015.731.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-2388931
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Landbrug, normaludgift, kostdag, egne produkter
Resumé

SKAT har fastsat vejledende priser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2015. Satserne blev forelagt Skatterådet på mødet den 24. november 2015

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Statsskatteloven § 6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2 afsnit C.C.4.4.9.

SKAT har til brug for indkomståret 2016 for landbrugere mv. fastsat nedenstående vejledende satser:

a. Normaludgift pr. kostdag

Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten.

Landbrugere, gartnere, frugtavlere m.fl., der i årets løb har ydet kost til medhjælpere, kan i stedet for den faktiske andel af husholdningsudgifterne fratrække 56 kr. pr. kostdag for hver medhjælper. Det er en betingelse, at antallet af kostdage ikke overstiger det normale antal kostdage for syv helårsarbejdere.

b. Værdi af forbrug af egne produkter for landbrugere

Statsskattelovens § 4, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten.

De vejledende mindstesatser er fastsat således:

 

Ekskl. moms

Okse- og kalvekød pr. kg

13,20 kr.

Svinekød pr. kg

6,40 kr.

Hestekød pr. kg

4,10 kr.

Får- og lammekød pr. kg

18,85 kr.

Fjerkræ og æg pr. person

172,00 kr.

Mælk pr. person

146,00 kr.

Satserne for fjerkræ og æg samt mælk gælder pr. år pr. person - uanset alder.