Dato for udgivelse
05 Nov 2015 12:33
SKM-nummer
SKM2015.688.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-3061572
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse
Emneord
Inddrivelse, restanceinddrivelse, restance, beløbsgrænser, afdragsordning
Resumé

I overensstemmelse med bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres hermed beløbssatserne for beregningen af betalingsevnen for 2016.

Reference(r)

Bekendtgørelse nr. 1513 af 13. december 2013 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 39

Henvisning

SKATs Juridiske vejledning 2015-2, G.A.3.1.1

Under henvisning til § 39 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Denne meddelelse fastsætter satserne for 2016.

De i § 5, stk. 1, fastsatte indkomstintervaller og afdragsprocenter er som følger:

Ikke forsørgerpligt over for børn

   

Forsørgerpligt over for børn

Afdragsprocent

 Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

5 %

110.960

138.359

0 %

6 %

138.360

146.199

4 %

7 %

146.200

154.029

4 %

8 %

154.030

161.869

4 %

9 %

161.870

169.689

4 %

10 %

169.690

177.519

5 %

11 %

177.520

185.359

6 %

12 %

185.360

193.189

7 %

13 %

193.190

201.019

8 %

14 %

201.020

208.839

9 %

15 %

208.840

216.679

10 %

16 %

216.680

224.519

11 %

17 %

224.520

232.339

12 %

18 %

232.340

240.179

13 %

19 %

240.180

247.999

14 %

20 %

248.000

255.839

15 %

21 %

255.840

263.659

16 %

22 %

263.660

271.499

17 %

23 %

271.500

279.339

18 %

24 %

279.340

287.149

19 %

25 %

287.150

294.989

20 %

26 %

294.990

302.819

21 %

27 %

302.820

310.659

22 %

28 %

310.660

318.489

23 %

29 %

318.490

326.309

24 %

30 %

326.310

334.149

25 %

30 %

334.150

341.979

26 %

30 %

341.980

349.819

28 %

30 %

349.820

357.639

29 %

30 %

357.640

og derover

30 %

Det i § 14, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 740 kr.

De i § 16, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.640 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.100 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 3.020 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Det i § 21 fastsatte rådighedsbeløb udgør 6.020 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.190 kr.

Den i § 31, stk. 2, fastsatte nedre grænse i nettoindkomsten udgør 110.960 kr. Når nettoindkomsten kommer under dette beløb, fastsættes afdragsordninger vedrørende bøder enten under hensyntagen til gældens størrelse eller på baggrund af en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i kapitel 6 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.