Dato for udgivelse
13 Nov 2015 09:53
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0081161
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for to eksporterende producenter i henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina i de endelige foranstaltningers anvendelsesperiode.


Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2018 offentliggjort i EU-tidende L 295 af 12. november 2015 - tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for to eksporterende producenter i henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler)(toldtariffens pos. 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 og 8541 40 90 39)(Taric-tillægskode: B810 og B825) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN) i de endelige foranstaltningers anvendelsesperiode.

For så vidt angår tilbagetrækning af tilsagn henvises til teksten i (EU) 2015/2018.

Forordningen træder i kraft den 13. november 2015.