Dato for udgivelse
19 Nov 2015 14:07
Til
Indberettere af eKapital-oplysninger via FTPS Gatewayen
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
eKapital - 72 38 02 10
Resumé

I nyhedsbrev af 24. september 2015 orienterede SKAT om den forestående omlægning af FTPs gatewayen på eKapital. Datoen for fase 1 er ændret, og omlægningen af produktionsmiljøet foretages søndag den 29. november 2015, i tidsrummet 10.00 - 14.00. Der vil ikke være adgang til at indsende filer via gatewayen i det nævnte tidsrum. Omlægningen indebærer ikke ændringer for brugerne.


I nyhedsbrev af 24. september 2015 orienterede SKAT om den forestående omlægning af FTPs gatewayen på eKapital. Datoen for fase 1 er ændret, og omlægningen af produktionsmiljøet foretages søndag den 29. november 2015, i tidsrummet 10.00 - 14.00. Der vil ikke være adgang til at indsende filer via gatewayen i det nævnte tidsrum. Omlægningen indebærer ikke ændringer for brugerne.

Såfremt det vil være nødvendigt at forlænge udetiden, vil der blive orienteret om dette på skat.dk/eKapital under "Driftslog".

Vi beklager ulejligheden i forhold til den igangværende brugerbåndstest.