Dato for udgivelse
20 Nov 2015 14:22
Til
Indberetningspligtige vedr. udbytte
Sagsnummer
15-3137480
Ved spørgsmål, kontakt
eKapital - 72 38 02 10
Resumé

SKAT har den 12. november opsagt aftale om reduceret indeholdelse af udbytte for visse udenlandske investorer (benævnt VP-ordningen) med virkning for udbytteudbetalinger der vedtages den 1. januar 2016 og senere.

Ordningens ophør betyder, at der for udbytteudlodninger, der vedtages den 1. januar 2016 og senere skal indeholdes udbytteskat med 27% hos de udenlandske udbyttemodtagere.

Ordningens ophør bevirker desuden, at markering for VP-ordningen ved indberetning af udbytte til eKapital ikke kan anvendes for udbytteudlodninger vedtaget den 1.1.2016 og senere.


SKAT har opsagt aftale om reduceret indeholdelse af udbytteskat for udenlandske investorer (VP-ordningen).

SKAT indgik i 1992 en aftale med Værdipapircentralen om, at der under visse forudsætninger kan ske tilbageholdelse af udbytteskat for udenlandske fysiske personer med den reducerede udbytteskattesats, som Danmark er berettiget til i henhold til gældende dobbeltbeskatningsaftale. Ordningen, der benævnes VP-ordningen, blev i 1993 udvidet så den omfatter udbyttemodtagere der har bopæl i 12 nærmere bestemte lande.

SKAT har den 12. november opsagt denne aftale med virkning for udbytteudbetalinger der vedtages den 1. januar 2016 og senere. Orientering om opsigelse af ordningen er sendt direkte til de indberetningspligtige pengeinstitutter mv.

Aftalen er opsagt, fordi SKAT vurderer, at den ikke hviler på et tilstrækkeligt lovgrundlag.

Den fremtidige proces

Ordningens ophør betyder, at der for udbytteudlodninger, der vedtages den 1. januar 2016 og senere skal indeholdes udbytteskat med 27% hos de udenlandske udbyttemodtagere.

Ordningens ophør bevirker desuden, at markering for VP-ordningen ved indberetning af udbytte til eKapital ikke kan anvendes for udbytteudlodninger vedtaget den 1.1.2016 og senere.

Markering for VP-ordningen, der ikke længere vil kunne anvendes omfatter:

System

Individ

Felt

Feltnavn

Kode

UDBY

2276

46

Kode for særlig tilladelse

2

IFPA

2235

80

Kode for særlig tilladelse

2

SKAT vil snarest muligt opdatere indberetningsvejledninger og Årsbrev for 2015.

Spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til center for eKapital på eKapital@skat.dk.

Investorernes mulighed for refusion af udbytteskat

Udenlandske udbyttemodtagere, der har modtaget dansk udbytte, kan søge om refusion af den del af den indeholdte udbytteskat, der overstiger den udbytteskat som Danmark efter den gældende dobbeltbeskatningsaftale har ret til.

Refusion af udbytteskat behandles efter reglerne i kildeskattelovens § 69 b.