Dato for udgivelse
27 Nov 2015 11:03
Til
Indberettere som har indsendt lister til SKAT vedr. uidentificerede konti med indestående
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
eKapital - 72 38 02 10
Resumé

Ifølge tidsplanen for den statslige inddragelse af uidentificerede konti, skal der senest den 1. februar 2016, indsendes en revideret liste 1 over uidentificerede konti. Fristen er udsat til 16. september 2016, idet vi har valgt at både liste 1 og liste 2 skal sendes ind samlet og sættes i Statstidende den 1. oktober 2016.


Statslig inddragelse af uidentificerede konti med indestående

Ifølge tidsplanen for den statslige inddragelse af uidentificerede konti, skal der senest den 1. februar 2016, indsendes en revideret liste 1 over uidentificerede konti. Fristen er udsat til 16. september 2016, idet vi har valgt at både liste 1 og liste 2 skal sendes ind samlet og sættes i Statstidende den 1. oktober 2016.

Der vil blive udsendt et supplement til vejledningen i maj 2016, hvor den videre proces vil blive beskrevet.

OBS - Frigivelse af konti med indestående inkl. renter = 100.000 kr.

Kontoejer/kontoejerne til konti hvor indestående inkl. renter = 100.000 kr. skal identificere sig overfor SKAT (gerne via pengeinstitut/kontofører) med fornøden legitimation og indberetter vil herefter løbende modtage underretning fra SKAT om, hvilke konti der kan frigives (se punkt 3 i vejledningen vedrørende den statslige inddragelse af uidentificerede konti).

Genindberetning:

Er kunderegistreringen faldet på plads, skal der ske genindberetning af de tidligere afviste indberetninger, for de indkomstår som er åbne i de enkelte indberetningssystemer. 


Tidsplan for liste 1:

Hvem

Opgørelse pr.

Periode

Frist

Spærring af konti

Indberetter

30/8 2013

30.08.13-28.02.14

Indsendelse af liste til SKAT

Indberetter

9/9 2013

Indsendelse af revideret liste

Indberetter

28/2 2014

14/3 2014

Yderligere spærring af konti

Indberetter

01.03.14-31.08.16

Indsendelse af revideret liste

Indberetter

31/8 2016

16/9 2016

Varsling i Statstidende

SKAT

1/10 2016

01.10.16-30.09.17

Fremsendelse af revideret liste

SKAT

30/9 2017

10/10 2017

Indsendelse af liste og betaling

Indberetter

30/9 2017

31/10 2017