Dato for udgivelse
01 Dec 2015 15:50
Til
virksomheder beskæftiget med eksport
Sagsnummer
15-3208057
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Beskrivelse af de ændringer der implementeres i forbindelse med servicevinduet den 1. december 2015.


I forbindelse med servicevinduet på toldsystemerne den 1. december vil der ud over diverse tekniske optimeringer ske følgende specifikke ændringer:

  • Nogle virksomheder der har installeret java 1.6 har haft problemer med at printe fra exportsystemet. Denne fejl bliver rettet.

  • Der er indført en formatvalidering på det elektroniske ledsagedokument fra EMCS (ARC-nummer) og en validering af, om ARC-nummeret har været brugt tidligere i en anden exportangivelse. I den forbindelse er der indført 2 nye svartekstkoder
    • 6524: Formatet på det angivne ARC-nummer er ikke korrekt. Skal være 21 karakterer efterfulgt af et varepostnummer på 3 cifre
    • 6526: Der er angivet et ARC-nummer som allerede eksisterer. ARC-numre skal være unikke.

  • Der er indført en ny svartekstkode 6525: Udfyldelse af dokument.nr. er obligatorisk når denne dokumenttype er valgt.

  • Der foretages på et senere tidspunkt ændringer af hvilke certifikatkoder der skal angives i forbindelse med Dual Use/Eksportkontrol. Af tekniske årsager er der i forbindelse med udlægningen ændret i teksten til certifikatkode 64 således at denne er forberedt til den fremtidige brug, men certifikatkoden skal indtil videre anvendes uændret.