Dato for udgivelse
09 Dec 2015 11:51
Til
Virksomheder registreret for pligten cigaretter og virksomheder registreret for pligten røgtobak
Sagsnummer
15-3233237
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Fra den 11. januar 2016 vil det være muligt at bestille mindskede stempelmærker til røgtobak og cigaretter. De mindskede stempelmærker kan leveres fra den 1. februar 2016.


Fra den 11. januar 2016 er det muligt at bestille mindskede stempelmærker til røgtobak og cigaretter, herunder test-mærker der kan bruges ved indkørsel af det nye format. De mindskede stempelmærker bliver leveret fra den 1. februar 2016.

Det er som udgangspunkt valgfrit om man ønsker at benytte de nye mindskede stempelmærker eller de nuværende stempelmærker.

Nyt stempelmærke til cigaretter

Det nye format af stempelmærker til cigaretter måler 18 x 32 mm og fungerer som supplement til det nuværende stempelmærke i formatet 19 x 45 mm. Stempelmærkerne med størrelsen 25 x 44 mm fortsætter som hidtil og bestilles fortsat via blanket 29.022.

Nye stempelmærker til røgtobak

De to nye formater af stempelmærker til røgtobak måler 18 x 40 mm og fungerer som supplement til det nuværende stempelmærke i formatet 22,65 x 40 mm og 18 x 44 mm og fungerer som supplement til det nuværende stempelmærke i formatet 25 x 44 mm.

Sådan bestiller du de nye stempelmærker

Du kan bestille de nye mindskede stempelmærker via blanket 29.003 (pibetobak og finskåren røgtobak) eller blanket 29.048 (cigaretter), hvor der i den opdaterede blanket vil være mulighed for at angive det ønskede format.

Begge blanketter finder du på Skat.dk under Blanketter, hvor du vælger 29 Punktafgift; andre afgifter.

De nye mindskede stempelmærker kan bestilles fra den. 11 januar 2016 og fremgår derfor først af blanketterne fra denne dato. Du kan fra denne dato også bestille test-mærker i de relevante formater ved at kontakte trykkeriet direkte. For mere information herom, kan man kontakte SKAT på telefon 72 38 77 57.

De nye stempelmærker imødekommer nye krav på tobakspakker

De mindskede stempelmærker er udarbejdet for at imødekomme pladshensyn i forbindelse med kravet om større sundhedsadvarsler på tobakspakker m.v., jf. Tobaksvaredirektivet (2014/40/EU).

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på telefon 72 22 28 10.

Med venlig hilsen

SKAT