Dato for udgivelse
10 Dec 2015 07:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Mar 2015 07:15
SKM-nummer
SKM2015.769.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling S-2735-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, falske, transport, distribution, momssvig
Resumé

T var tiltalt for dokumentfalsk, skatte- og momssvig. T havde brugt 30 falske fakturaer som angav at hidrøre fra to selskaber med henblik på at snyde i skat og moms. T havde drevet uregistreret momspligtig virksomhed. T havde derved unddraget for 177.278 kr. i moms og 210.515 kr. i skat.

T forklarede at han ikke har været selvstændig vognmand, men var ansat i selskabet og fik udbetalt løn hver måned. Han tjekkede ikke op, om der var indeholdt A-skat. Efterfølgende fandt T ud af, at firmaet ikke gav ham løn, men afregnede ham, som de gjorde til deres vognmænd. De udstedte fakturaer. Lønnen svingede afhængig af, hvor mange timer T havde. Han fik både timeløn og akkord. T tjekkede aldrig sine årsopgørelser fra SKAT, så han bemærkede ikke, at der var to år, hvor han ikke havde nogen indtægt overhovedet. Han havde ikke haft noget med de falske fakturaer at gøre, men var klar over, at der er et større problem i transportbranchen med falske fakturaer.

Byretten fandt T skyldig i skatte- og momssvig. Retten fandt det ubestridt, at fakturaerne var falske. T havde en interesse i at blive honoreret i henhold til de falske fakturaer, idet han så kunne begå moms- og skattesvig. Uanset om der var andre, der måtte være indblandet i udstedelsen af de falske fakturaer, fandt retten, at T havde gjort brug af de omhandlede falske fakturaer til at skuffe i retsforhold.  T idømtes 4 måneders fængsel og tillægsbøde på 375.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Straffeloven § 171
Momsloven § 81
Skattekontrolloven § 16

Henvisning

-

Østre Landsrets dom af 3. marts 2015, 11. afdeling nr. S-2735-13

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Christian Kirk Zøllner, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Karsten Bo Knudsen, Claus Forum Petersen (kst.) og Janne Rostrup Hansen (kst.) med domsmænd

........................................................

Byrettens dom af 26. august 2013, nr. 9A-2467/2013

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 7. maj 2013.

T er tiltalt for

1.

dokumentfalsk efter straffelovens § 171, stk. 1, jf. stk. 3,

ved i perioden fra 1. januar 2007 til 31. december 2010 på ...1, for at skuffe i retsforhold, over for G1 Transport ApS og G2 Transport ApS, i forbindelse med vognmandskørsel at have gjort brug af henholdsvis 8 og 22 falske fakturaer som angav at hidrøre fra henholdsvis G3 Totalservice og G4 Distribution ApS med henblik på den i forhold 2 nævnte skatte- og momsunddragelse.

2.

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1 og skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1,

ved i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2009, med fortsæt til at unddrage statskassen afgift og skat, fra adresserne ...2 (indtil 2. august 2009) og ...1, at have drevet registreringspligtig virksomhed ved vognmandskørsel uden at være registreret overfor SKAT, idet han udstedte de i forhold 1 nævnte falske fakturaer med moms uden at angive den deklarerede moms overfor SKAT, hvorved statskassen blev unddraget 177.278 kr. i moms, samt ved ikke inden 4 uger efter modtagelse af årsopgørelserne for indkomstårene 2007, 2008 og 2009 at have underrettet SKAT om, at disse var ansat for lavt, idet der ikke var selvangivet overskud af virksomhed ved vognmandskørsel med henholdsvis 206.141 kr. (2007), 235.774 kr. (2008) og 267.200 kr. (2009), hvorved statskassen blev unddraget i alt 210.515 kr. i skat.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om friheds- og bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1 og erkendt sig skyldig i forhold 2.

Forklaringer

Der er under hovedforhandlingen i sagen afgivet forklaring af tiltalte og af vidnet V.1.

Tiltalte har forklaret, at han fra 2010 har været arbejdsløs, men han skal starte nyt arbejde pr. 1. oktober. Tiltalte har ikke været selvstændig vognmand, men var ansat i G1 Transport, og derfra fik han udbetalt løn hver måned. Lønnen blev sat ind på hans konto. Tiltalte tjekkede ikke op med SKAT, om der blev trukket til dem. Efterfølgende fandt tiltalte ud af, at firmaet ikke gav ham løn, men afregnede ham, som de gjorde til deres vognmænd. De udstedte fakturaer. Lønnen svingede afhængig af, hvor mange timer tiltalte havde. Han fik både timeløn og akkord.

I marts-april 2008 blev tiltalte tilbudt job hos V.1 i G2 Transport. Da tiltalte efter den første måned skulle have løn, fik han at vide, at da firmaet var nyopstartet og ikke havde så mange penge, så ville han få sin løn på en anden måde. Det skete ved, at V.1 trak pengene ud via en faktura, V.1 havde liggende på computeren. Nogle gange så tiltalte fakturaerne, og andre gange fik han bare en check. Tiltalte kan ikke huske, hvad der stod på checkene. Tiltalte satte så pengene ind på sin konto. I januar 2010 gik det op for tiltalte, at der var noget galt, så han sagde til V.1, at nu ville han ansættes rigtigt. Tiltalte blev herefter ansat og fik en rigtig lønseddel. Dette var V.1 sur over, fordi det kostede ham ekstra penge. Tiltalte fandt også ud af, at han ikke var den eneste i firmaet, der var ansat på den måde. Firmaet har seks biler, og der var kun to, der var ansat med løn.

Tiltalte tjekkede aldrig sine årsopgørelser fra SKAT, så han bemærkede ikke, at der var to år, hvor han ikke havde nogen indtægt overhovedet. Tiltalte tænkte heller ikke over det, da han fik lønnen, og der ikke var trukket skat, men han var dog godt klar over, der var noget galt. Han var dog nervøs for sit job. Tiltalte var godt klar over, at der var noget galt, og derfor erkender han sig skyldig i forhold 2.

Tiltalte har aldrig fået fakturaerne udleveret, men han så dem nogle gange på computerskærmen. V.1 sagde til tiltalte, at han ville få 18.000 kr. udbetalt om måneden, og det fik han de første par måneder. V.1´s plan var, at alle de firmaer, som tiltalte kendte fra sit netværk, skulle være tiltaltes kunder hos G2 Transport. Tiltalte arbejdede omkring 260 timer om måneden og ville derfor have noget mere i løn, og V.1 hævede derfor tiltaltes løn til 25.000 kr. om måneden.

Foreholdt forhold 2, bilag 9, under den 9. juli 2008, hvor der står "kontant fra G2 Transport" og er indsat 15.000 kr., ved han ikke, hvor det stammer fra, for han har aldrig fået udbetalt kontanter. Posteringen er en uge efter, at tiltalte har fået en løncheck. Beløbene svinger meget, fordi det afhang af, hvor mange timer tiltalte arbejdede. Han fortalte V.1, hvor mange timer det drejede sig om.

Vedrørende udbetalingen på 27.000 kr. var det fordi, tiltalte havde brugt sin egen personbil en del og skulle have godtgørelse for benzinforbruget. Der er intet på skrift om disse aftaler.

Foreholdt bilag 2-13, fakturaer til G2 Transport har tiltalte set nogle af fakturaerne før på V.1´s computerskærm. Tiltalte har ikke lagt mærke til, at der stod G4 Distribution på dem. Tiltalte har på ingen måde haft noget med de fakturaer at gøre.

Foreholdt bilag 2-12, fakturaer til G1 Transport, har tiltalte aldrig set dem før. Under afhøringen hos politiet kom han i tanke om, at han havde set den første faktura før. Tiltalte kunne kende skabelonen fra fakturaer til andre vognmænd, som kørte for G1 Transport dengang. Tiltalte har aldrig set de øvrige fakturaer før.

Det er et større problem i transportbranchen med falske fakturaer, end mange er klar over. G2 Transports regnskaber er fyldt med falske fakturaer. Det er ikke tiltalte, der er kommet med disse fakturaer.

Firmaet G3 Totalservice siger ikke tiltalte noget. Det er dem, der står som udsteder af fakturaen. Tiltalte ved, at det er dem, som G1 Transport bruger, når de udbetaler penge, så det er en, G1 Transport har lavet. Tiltalte troede, at han var ansat på almindelig løn, men han var godt klar over, at der var noget galt i hans ansættelse hos V.1. Tiltalte havde ikke nogen ansættelseskontrakt hos G1 Transport, og han var heller ikke klar over, at der ikke var trukket skat. Der står tiltaltes kontonummer på G3-fakturaemne, fordi det var det kontonummer, han fik sat sin løn ind på. Tiltalte havde udfyldt en seddel hver dag om, hvad han havde lavet. Hver uge afleverede han en ugerapport. Beløbene gik ind på tiltaltes konto. Han fik ikke nogen lønsedler. Han har heller ikke en kopi af ugerapporterne. Tiltalte skrev ikke, hvor meget han skulle have i løn. Tiltalte fik timeløn, og så kunne han også få bonus alt efter, hvor meget han havde lavet. Tiltalte synes ikke, at 16.500 kr. er meget at få udbetalt. Det er almindelig standardløn for 37 timer pr. uge. Tiltalte blev oplyst om bonusordningen ved ansættelsen. Tiltalte syntes, det passede meget godt, det han fik udbetalt.

Tiltalte så ikke på sine årsopgørelser, da han fik dem tilsendt, men han har efterfølgende kigget på dem sammen med sin revisor.

Tiltalte ved ikke, hvordan det er gået til, at der er to fakturaer med samme dato, men de er udbetalt henholdsvis den 3. december og den 2. januar.

Tiltalte ved ikke, hvornår fakturaerne er udstedt. Han har ikke haft noget med dem at gøre.

Til at starte med gemte tiltalte en kopi af dagssedlerne. Da han stoppede hos G1 Transport, smed han sedlerne ud. Tiltalte har fået 257.000 kr. udbetalt i år 2007, og det anser tiltalte for at være passende for en chauffør med mange overarbejdstimer.

Af forhold 2, bilag 9, fremgår det, at der den 31. januar 2007 er udbetalt 11.600 kr. fra G1 Transport. Tiltalte har efter denne udbetaling haft en reel indtægt på 9.000 kr., hvis han havde svaret momsen. Af de 9.000 kr. skulle der endvidere have været svaret skat. Den reelle indtægt i 2007 er således 206.140 kr. Det er uden skat, så der skulle have stået 150.000 kr. med en skatteprocent 40 %. Det har ikke undret tiltalte, for han var af den opfattelse, at det var en standardløn, han fik.

Tiltalte har aldrig sat sin underskrift på fakturaerne til G1 Transport, for han har aldrig set dem før. Det er en, der hedder SW, der stod bag G1 Transport. Tiltalte har hørt, at han er flygtet til England, fordi SKAT er efter ham. Han skal have svindlet for mange penge, blandt andet i G1 Transport. Tiltalte ved ikke, om der er andre vognmænd, der har fået udbetalt løn på samme måde som tiltalte. Tiltalte har kunnet læse i Ekstrabladet, at SW skulle have svindlet for 10-12 millioner. Tiltalte var udelukkende chauffør hos G1 Transport. Ugesedlerne blev afleveret i en skuffe, der var afmærket hertil. Tiltalte lagde sine ugerapporter sammen med de andre ansattes ugerapporter.

Når der på fakturaen står "en kørsel", så er det i virkeligheden hele månedens kørsler, for beløbet svarer til det beløb, der er blevet udbetalt til tiltalte.

Hos G2 Transport var tiltalte ligeledes chauffør. Han fik en bil, mobiltelefon og dieselkort udleveret. Det er ikke almindeligt at få udleveret et dieselkort, hvis man er selvstændig operatør. Så skulle det have fremgået af afregningen, at dieselen var fratrukket. Det gør man nogle steder for at få en bedre rabat. Det var heller ikke almindeligt at få udleveret mobiltelefon.

Tiltalte var med til at administrere nogle af de andre kørsler. Tiltalte havde i starten cirka 200 timer om måneden, og til sidst var han oppe omkring 360 timer om måneder. Tiltalte havde mere eller mindre døgnvagt, for hvis en kunde ringede om noget, der skulle køres om natten, så måtte tiltalte af sted. De andre chauffører havde andre opgaver.

Tiltalte var på et tidspunkt godt klar over, at der var noget i vejen, når de var seks biler, og kun to fik almindelig løn. Han begyndte derfor at undersøge lidt på kontoret. Tiltalte ved ikke, hvorfor der står G4 Distribution ApS på fakturaerne, men tiltalte vil gætte på, at der var fordi V.1 skulle have et fradrag og en lønning til tiltalte.

Tiltalte har været i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og indhentet oplysninger om G2 Transport.

Tiltalte har snakket med andre chauffører, som har været udsat for det samme som tiltalte. Det var blandt andre PK, som har boet i det hus, som tiltalte også boede i en periode. Huset var ejet af V.1´s kone. PK havde oprettet cvr-nummer på sig selv den 1. juli 2008. Tiltalte har aldrig kvitteret på nogen af bilagene. Tiltalte har ikke kun udført kurerkørsel, men også kontorarbejde. Der var aftalt en fast løn for arbejdet.

Af lønseddel fra februar måned 2010 fremgår det, at tiltalte har fået 50.000 kr. i løn i det hele, det vil sige 25.000 kr. i januar og 25.000 kr. i februar.

V.1 påstår, at det først var efter SKAT havde været på besøg i maj måned, at tiltalte blev sat på rigtig løn, men det passer ikke.

Foreholdt bilag 2-6 og bilag 2-7 henvendte tiltalte sig til R1 for at få deres hjælp, og R1 valgte at gå ind i sagen og tog kontakt til SKATs medarbejder.

SKAT og Deloitte har regnet ud, hvad tiltalte skyldte i skat. Tiltalte skylder i dag 483.000 kr. i skat. Han afdrager 18.000 kr. om året.

Tiltalte vidste godt, at når der var aftalt en løn på 25.000 kr., så skulle han ikke have 25.000 kr. udbetalt, men han var bange for at miste sit job, hvis han brokkede sig, for det var sådan, V.1 gjorde for at spare penge. Tiltalte vidste allerede første gang, han fik udbetalt 18.000 kr., at det var forkert. Han ved godt, at han burde have opgivet sin indkomst til SKAT.

Det var både chauffør- og kontorarbejde tiltalte udførte, da han arbejdede 260 timer om måneden. Det var en kassevogn, han kørte i, så der var ikke noget med køre-hviletidsregler.

V.1 har som vidne forklaret, at han kender tiltalte. De har kendt hinanden i lang tid som bekendte. Vidnet er direktør i G2 Transport ApS, og tiltalte blev ansat hos vidnet. Vidnet mener, at tiltalte blev ansat med en løn på 20.000 kr. plus moms. Det var en fast månedsløn. Tiltalte var ansat til at styre en afdeling, der hed G7. Det var både som kontormand og chauffør. Når der skulle udbetales løn, fik vidnet en faktura fra tiltalte, som han betalte. Vidnet kan ikke huske, hvad der stod på fakturaerne. Vidnet udstedte aldrig fakturaer til tiltalte. Tiltalte blev afregnet på denne måde, fordi tiltalte ønskede det sådan. Det var noget, tiltalte kendte fra et firma i ... . Vidnet kan ikke huske, om det var G4 Distribution.

Forevist bilag 2-13, har vidnet forklaret, at det var de fakturaer tiltalte kom med til vidnet. Vidnet fik forståelsen af, at tiltalte var ansat hos G4 Distribution, og at tiltalte så fik løn via dem. Det sagde tiltalte til vidnet. Det andet firma ville ordne skat og moms.

Tiltalte skaffede G7 som kunde til vidnets firma. Det var en stor kunde, og tiltalte fik ansvaret for denne kunde.

Tiltalte [V.1.red.SKAT] undersøgte ikke, om det andet firma rent faktisk betalte skat og moms, for han havde kendt tiltalte et stykke tid, og han havde ingen grund til at tvivle på, hvad han sagde.

Vidnet betalte fakturaerne på check eller via overførsel. Vidnet har ikke udarbejdet nogen af bilagene. I vidnets firma brugte de et edb-program, der hedder C5.

Foreholdt bilag 2-20, afhøringsrapport, hvor vidnet har oplyst, at tiltaltes løn startede på 18.000 kr. og herefter steg til 25.000 kr., kan det godt passe.

Det stod på fakturaerne, at det beløb, der blev udbetalt på check, var indeholdt moms. Alle de vognmænd, der kørte for G7, blev afregnet via check. Vidnet forventede, at tiltalte selv tog sig af skat og moms, ligesom de andre chauffører. Det var en normal procedure.

Vidnet har drevet virksomhed i omkring 20 år. G2 Transport er lukket som følge af konkurs på et tidspunkt efter denne episode. Vidnet havde ikke noget med G5 at gøre, men derimod med G6, som blev solgt, hvorefter det gik konkurs.

Tiltalte fik udleveret mobiltelefon og dieselkort. Alle dem, der var hos G7, fik udleveret dieselkort. Vidnet havde ikke al kørsel vedrørende G7.

Der blev ikke lavet en ansættelseskontrakt mellem tiltalte og vidnet. Det blev der ikke, fordi der ikke var tale om et egentligt ansættelsesforhold. Tiltalte skulle ordne de ting, der var med G7, og det blev han honoreret for. Tiltaltes arbejdsopgave var at styre G7 og de vognmænd, der kørte for G7, samt at lave fakturaer til G7.

Tiltalte fik udbetalt løn via Danløn fra omkring sommeren 2010.

Forevist tiltaltes lønseddel fra Danløn har vidnet forklaret, at han ikke kan mindes, at tiltalte fik løn på denne måde fra det tidspunkt. Vidnet og tiltalte havde en samtale om tiltaltes løn, og tiltalte sagde, at han ikke ville være med til den daværende måde at få udbetalt løn på.

Foreholdt G2 Transports regnskab fra 2008 har vidnet forklaret, at han ikke kan mindes, at der stod i regnskabet, at lønudbetalingerne skete uden afregning af skat mm. Det er korrekt, at han fortsatte med at udbetale via check, selv om han havde underskrevet regnskabet.

Vidnet havde fire biler, hvoraf to var store lastbiler. De to chauffører fik ganske almindelig løn, og det gjorde vidnet også. De almindelige chauffører havde ansættelseskontrakter og fik udbetalt løn, hvori der var indeholdt skat.

Vidnet så første gang fakturaerne, da tiltalte startede hos ham. Der var ikke noget i vejen med, at der stod 1 gang kurerkørsel på fakturaen, for tiltalte kørte også. Vidnet kan ikke huske, præcis hvad tiltalte lavede. Det er længe siden, og vidnet tog på det tidspunkt medicin på grund af en depression.

Det er korrekt, at tiltalte og vidnet havde aftalt et fast beløb, tiltalte skulle have udbetalt, og når der stod kurerkørsel på fakturaen, var det blot fordi, der skulle stå noget. Der kunne sagtens have stået noget andet, for eksempel 37 timers ansættelse.

Vidnet kendte ikke rigtig G4 Distribution. Det firma havde ikke noget med G7 at gøre.

Vidnet var direktør i vognmandsfirmaet G2 Transport. Vidnet havde nogle vognmænd, som kørte direkte under vidnet og var ansat hos vidnet og fik almindelig løn. Tiltalte var selvstændig og styrede G7. Tiltalte kørte om morgenen ud til G7 og sørgede for, at de rigtige ting, der skulle køres ud, blev kørt ud til de rigtige biler. Tiltalte skaffede G7 som kunde til G2 Transport og styrede det hele. Derfor kom tiltalte med fakturaer til vidnet, som vidnet betalte. Tiltalte havde sagt, at han havde noget med G4 Distribution at gøre, og at han fik løn derfra.

Vidnet ved ikke, hvor mange timer tiltalte arbejdede. Lønnen steg fra 18.000 kr. til 25.000 kr., fordi tiltalte manglede penge, og fordi han lavede et fint arbejde, og der kom penge i kassen. Det passer ikke, at tiltalte har arbejdet cirka 65 timer om ugen. Det var vidnet, som ejede den bil, som tiltalte kørte i.

Vidnet har haft en ansat, der hedder PK. Han var lønnet på samme måde som tiltalte. Det var alle dem, der havde noget med G7 at gøre. Vidnet var i god tro med det, tiltalte sagde. På de fakturaer, de andre chauffører kom med, stod deres egne navne.

Personlige forhold

Tiltalte er af betydning for sagen tidligere straffet senest

ved

Byrettens dom af 19. august 2004 med fængsel i 4 måneder, betingelser indtil den 18. april 2005, samfundstjeneste, for overtrædelse af straffelovens § 285, jf. § 276, og § 171, jf. § 89

 

ved

Byrettens dom af 17. september 2003 med fængsel i 4 måneder og en bøde på 575.000 kr. for overtrædelse af straffelovens § 290, momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1B og pkt. A, jf. til dels straffelovens § 21 samt skattekontrollovens § 13, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 21 og

 

ved

udenretligt hos Told og Skat den 8. marts 1999 at have vedtaget en bøde på 160.000 kr. for overtrædelse af skattekontrollovens § 13, arbejdsfondslovens § 18 og momslovens § 81.

Øvrige oplysninger

Der har været fremlagt fakturaer, kontoudtog og oplysninger fra SKAT.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ad forhold I

Det er ubestridt, at de omhandlede fakturaer er falske. Tiltalte har foretaget kørsel for både G1 Transport ApS og G2 Transport ApS. Der foreligger ikke ansættelseskontrakter for ansættelse i nogen af selskaberne. Vidnet V.1 har som indehaver af G2 Transport ApS forklaret, at tiltalte kom med fakturaer, hvorefter vidnet betalte pr. check. Retten lægger denne forklaring til grund. Fakturaerne til G1 Transport ApS er påført tiltaltes kontonummer, og indbetalinger i henhold til fakturaerne er sket på tiltaltes kontonummer. Tiltalte havde en interesse i at blive honoreret i henhold til de falske fakturaer, idet han herved kunne begå den i forhold 2 omtalte moms- og skattesvig. Endvidere ses fremgangsmåden over for G1 Transport ApS at være omtrent den samme som i relation til G2 Transport ApS. Uanset om der er andre, der måtte være indblandet i udstedelsen af de falske fakturaer, finder retten under de anførte omstændigheder, at tiltalte har gjort brug af de omhandlede falske fakturaer til at skuffe i retsforhold. Som følge heraf er tiltalte skyldig i tiltalen i dette forhold.

Ad forhold 2

Tiltalte har erkendt sig skyldig. Erkendelsen støttes af de i øvrigt foreliggende oplysninger. Det er derfor godtgjort, at tiltalte er skyldig i tiltalen i dette forhold.

Straffen fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. straffelovens § 172, stk. 1, jf. § 171, stk. 1, jf. stk. 3, og momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, og skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1.

Tiltalte skal betale en tillægsbede på 375.000 kr., jf. straffelovens § 58, stk. 2.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på størrelsen af de implicerede værdier og på tiltaltes forstraffe for ligeartet kriminalitet, som dog ligger noget tilbage i tiden.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 4 måneder. Tiltalte skal endvidere betale en tillægsbøde på 375.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Østre Landsrets dom af 3. marts 2015, 11. afdeling nr. S-2735-13

Byrettens dom af 26. august 2013 (9A-2467/2013) er anket af T med påstand om frifindelse i sagens forhold 1.

Tiltaltehar under hovedforhandlingen tillige gjort gældende, at han ikke har drevet selvstændig virksomhed og har som følge heraf påstået frifindelse for overtrædelse af momsloven i forhold 2.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.1, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har forklaret blandt andet, at han og V.1 ikke længere er på talefod. De blev uvenner i forbindelse med SKATs besøg i februar 2010, fordi V.1 skød skylden på tiltalte og "vaskede sine hænder". Han fastholder, at han ikke har givet V.1 de falske fakturaer, og at det var V.1, der havde lavet de falske fakturaer. Ved at lave arrangementet med fakturaerne havde V.1 sparet udgiften til feriepenge, sygedagpenge, forsikring med mere og havde herved sparet omkring 10.000 kr. om måneden. Tiltalte kørte hos både G1 Transport og G2 Transport for kunden G7 ApS.

Han har alene set skabeloner til fakturaerne på V.1´s computerskærm og har aldrig set de printede fakturaer. V.1 udbetalte hans løn en gang om måneden omkring månedsskiftet enten ved udstedelse af check eller bankoverførsel.

Foreholdt at hans forklaring om de månedlige lønudbetalinger ikke stemmer overens med de fremlagte kontoudskrifter forklarede tiltalte, at forklaringen herpå kunne være, at lønudbetalingerne var sket på skæve tidspunkter eller var blevet indsat på en af hans andre konti.

Vidnet V.1 har forklaret blandt andet, at han og tiltalte ikke længere taler sammen på grund af sagen, da vidnet er vred over, at tiltalte har involveret ham i sagen. Han fastholder, at det ikke er ham, som har lavet fakturaerne. Han drev G2 Transport ApS i 4 år. Han var direktør, og der var et par ansatte i virksomheden. Tiltalte oplyste, at han kunne skaffe G7 som kunde, og det var tiltalte, som stod for kunden G7. Tiltalte ansatte endvidere de andre chauffører, som varetog opgaver for G7. Det var ikke vidnet, som fakturerede G7, og han fastholder, at tiltalte var selvstændig. Chaufførerne, der kørte for G7, fik udleveret en telefon af G2 Transport ApS. Han erindrer ikke i dag, om chaufførerne tillige fik udleveret dieselkort.

Landsrettens begrundelse og resultat

Forhold 1

Også efter bevisførelsen for landsretten findes det godtgjort, at tiltalte har udstedt de i tiltalen anførte fakturaer, som er falske, idet det kan lægges til grund, at fakturaerne ikke hidrører fra G1 Transport ApS og G4 Distribution ApS, som er angivet som udstedere. Det af forsvareren anførte kan ikke føre til et andet resultat. Herefter og af de grunde, som er anført i byrettens dom, findes tiltalte skyldig i tiltalen.

Forhold 2

Efter tiltaltes forklaring sammenholdt med bevisførelsen i øvrigt finder landsretten det godtgjort, at tiltalte har drevet selvstændig virksomhed uden at være registreret hos SKAT, og at tiltalte med forsæt til momsunddragelse har unddraget statskassen 177.278 kr. i moms. Herefter - og således som det i øvrigt var erkendt for byretten er det bevist, at tiltalte er skyldig i at have unddraget statskassen moms og skat som anført i tiltalen.

Straffen findes passende.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.