Dato for udgivelse
14 Dec 2015 07:47
SKM-nummer
SKM2015.774.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-3070528
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Acontoskat, restskat, tillæg, restskattetillæg, godtgørelse, procenttillæg, selskabsskat
Resumé

Offentliggørelse af godtgørelsesprocenten, procenttillæg, restskatteprocenten og procenttillæg for 2015.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 29 B, stk. 8, § 29 B, stk. 9, § 29 B, stk. 10 og § 29 B, stk. 11.

Satserne følger af lov nr. 998 af 30. august 2015.

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, C.D.10.4.9.5.

 

 

Under henvisning til § 29 B, stk. 8-11 i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.(selskabsskatteloven), som ændret i § 2 i lov nummer 998 af 30. august 2015, meddeles det herved, at

  • Godtgørelsesprocenten, jf. stk. 8, udgør 0,1 pct. med virkning for indkomståret 2015.
  • Procenttillægget , jf. stk. 9, udgør 0,0 pct. med virkning for indkomståret 2015.
  • Restskatteprocenten, jf. stk. 10, udgør 3,6 pct. med virkning for indkomståret 2015.
  • Procenttillægget, jf. stk. 11, udgør 0,7 pct. med virkning for indkomståret 2015.

SKAT skal gøre opmærksom på, at §29B, stk. 8-11 i selskabsskatteloven er ændret med virkning fra den 1. september 2015, jf. § 3 i lov nr. 998 af 30. august 2015, og at tidligere offentliggjorte satser for 2015 i SKM2014.832.SKAT fortsat gælder for angivelser før lovens ikrafttræden.