Dato for udgivelse
16 Dec 2015 11:54
Til
Importører mv
Sagsnummer
15-3263769
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Registrering af importen af visse koldvalsede flade produkter af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Den Russiske Føderation.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2325 offentliggjort i EU-tidende L 328 af 12. december 2015 pålagt toldmyndighederne til at tage de nødvendige skridt til registrering af importen af visse koldvalsede flade produkter af stål (toldtariffens pos. ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80 og 7226 92 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Den Russiske Føderation (RU).

For så vidt angår registrering henvises til teksten i (EU) 2015/2325.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Forordningen trådte i kraft den 13. december 2015.