Dato for udgivelse
16 Dec 2015 10:52
Til
Virksomheder beskæftiget med import og/eller eksport
Sagsnummer
15-3250431
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Kommissionen har vedtaget tariferingsforordninger for PV-forgreningsdåse, elektronisk sparebøsse, symaskine, armbånd til smart-phone, adapter/ensretter, gardin materiale af syntetiske fibre samt frihjulsnav.


Kommissionen har den 8 december 2015 vedtaget følgende gennemførselsforordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

Nr 2015-2315 vedrørende tarifering af PV-forgreningsdåse under KN -kode 8544 42 90

Nr 2015-2316 vedrørende tarifering af elektronisk sparebøsse under KN- kode 8470 90 00

Nr 2015-2317 vedrørende tarifering af symaskine under KN-kode 8452 10 11

Nr 2015-2318 vedrørende tarifering af armbånd til smart-phone under kode 4202 92 98

Nr 2015-2319 vedrørende tarifering af adapter/ensretter under KN-kode 8504 40 82

Nr 2015-2320 vedrørende tarifering af gardin materiale af syntetiske fibre under KN-kode 6303 92 90

Nr 2015-2321 vedrørende tarifering af frihjulsnav under KN-kode 8714 93 00

Forordningerne er offentliggjort EU-Tidende L328 af 12 december 2015

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 3 måneder, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen

Tariferingscenteret