Dato for udgivelse
16 Dec 2015 11:55
Til
Virksomheder registreret efter Registreringsafgiftsloven mfl.
Sagsnummer
Intet sagsnummer
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Regeringen har fremsat lovforslag nr. L 69 om at nedsætte registreringsafgiften på personbiler og motorcykler fra 180% til 150% pr. 1. januar 2016

Brugtbilsmarkedet og brugt mc markedet har reageret på lovforslaget.

Derfor giver SKATs Niveaulister ikke længere et retvisende billede af prisniveauerne på markedet.


SKATs Niveaulister for personbiler og motorcykler, senest ajourført pr. 11. november 2015, suspenderes.

Regeringen har fremsat lovforslag nr. L 69 om at nedsætte registreringsafgiften på personbiler og motorcykler fra 180% til 150% pr. 1. januar 2016

Hvis loven vedtages, har den virkning med tilbagevirkende kraft fra fremsættelse af lovforslaget 20/11 2015.

Brugtbilsmarkedet og brugt mc markedet har reageret på lovforslaget. Mange brugt indførte biler og motorcykler, der endnu ikke er afgiftsberigtigede, er således allerede blevet sat ned i udbudt pris, i forventning om at registreringsafgiften bliver lavere.

Derfor giver SKATs Niveaulister ikke længere et retvisende billede af prisniveauerne på markedet.

Indtil det er været muligt for SKAT at danne sig et overblik over prisudviklingerne for de berørte personbiler og motorcykler, er Niveaulisterne suspenderet.

Registreringsafgiften for varebiler og busser er ikke omfattet af lovforslaget. Niveaulisterne for varebiler og busser er derfor stadig retvisende.

SKAT forventer at kunne offentliggøre ajourførte Niveaulister for personbiler og motorcykler ultimo januar 2016.