Dato for udgivelse
18 Dec 2015 10:55
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-016269
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der blev indgået ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1008/2011 og ændret ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 372/2013, over for importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved at importere lidt ændrede håndbetjente palletrucks med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om at gøre denne import til genstand for registering.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2346 offentliggjort i EU-tidende L 330 af 16. december 2015 indledt en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1008/2011 og ændret ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 372/2013, over for importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil (toldtariffens pos. 8427 90 00 19 og 8431 20 00 19) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), ved at importere lidt ændrede håndbetjente palletrucks med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om at gøre denne import til genstand for registrering.

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til teksten i (EU) 2015/2346.

Forordningen trådte i kraft den 17. december 2015.