Dato for udgivelse
18 Dec 2015 12:55
SKM-nummer
SKM2015.783.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-3050811
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
3-månedersrenten, pensionsafkastbeskatning, obligationsrente
Resumé

For 2016 er renten for overskydende skattebeløb er opgjort til -0,3 pct., og renten for skyldige skattebeløb er opgjort til 3,4 pct.

Reference(r)

Pensionsafkastbeskatningsloven § 27, stk. 5

§ 3, nr. 14 i Lovforslag L45, som vedtaget den 18. december 2015

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2015-2, afsnit C.G.

I medfør af § 27, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 1126 af 10. oktober 2014 om pensionsafkastbeskatning (pensionsafkastbeskatningsloven) med senere ændringer er renten vedrørende overskydende skattebeløb, jf. § 27, stk. 5, 4. pkt., for indkomståret 2016 beregnet til -0,3 pct.

Renten for skyldige skattebeløb, jf. § 27, stk. 5, 6. pkt., er for indkomståret 2016 beregnet til 3,4 pct.

SKAT skal gøre opmærksom på, at § 27, stk. 5 er ændret med virkning fra den 1. januar 2016, jf. lovforslag L45, som vedtaget den 18. december 2015. SKATs offentliggørelse i SKM.2015.673.SKAT af satsen efter den hidtidige bestemmelse er således ikke længere gældende.