Dato for udgivelse
21 Dec 2015 08:15
SKM-nummer
SKM2015.784.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-3144322
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Amortisationsrente, rateopsparing, pensionsbeskatningsloven
Resumé

Rateopsparing i pensionsøjemed. Amortisationsrenten for 2016 er fastsat til 4,6585 pct.

Reference(r)

Lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, stk. 3.

Lovforslag L45, som vedtaget den 18. december 2015

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, C.A.10.2.2.4.1.

Ifølge pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 2, nr. 2, kan en kontohaver, før rateudbetalingen indledes, vælge et udbetalingsforløb med en årlig rateudbetaling, der udgør et beløb, som ved uændret rente i hele udbetalingsperioden vil resultere i lige store årlige rater.

Opgørelsesmetoden for amortisationsrenten i pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 3, 2. pkt., er fra og indkomståret 2016 ændret, jf. § 4, nr. 2 i lovforslag L45, som vedtaget den 18. december 2015.

Med henblik på fastsættelsen af den årlige rate, meddeles det, at amortisationsrenten for udbetalingsåret 2016 herefter i henhold til pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 3, 2. pkt. kan opgøres til 4,6585 pct.